אמיר ראאפת מוחמד עיאד

איסלאם ראאפת מוחמד עיאד

ראאפת מוחמד סולימאן עיאד

עלאא ג'בר עבד שתיווי

ח'אלד מעווד סאלם פראג'

ג'יהאד אמין אחמד אבו ח'אטר

ראני פאייז רג'ב אבו א-נסר

ואאיל עבד אל-עזיז עבדאללה עבד א-נבי

עבד א-סלאם רמדאן אחמד אחמד

עבדאללה עווד סאכב אל-בלביסי

איבראהים אחמד עבד א-לטיף א-דאבוס

זכי עדנאן מוחמד ר'נאם

אסמאא מוחמד חסן אבו אל-עטא

בהאא סלים חסן אבו אל-עטא

עומר היית'ם אחמד אל-בדווי

אחמד מוחמד עבדאללה א-שיחרי

רעד מאג'ד מוחמד אל-בחרי

עלאא האני חמאדה אל-עבאסי

עלאא ניזאר עאייש חמדאן

סאהר עוודאללה ג'בר עות'מאן

נאייפה מוחמד עלי כעאבנה

עלי סאמי עלי אל-אשקר

ח'אלד אבו בכר מוחמד א-רבעי

בדר א-דין נביל מוסא אבו מוסא

מוחמד סמיר עבד אל-ג'וואד א-תראמסי

מוחמד פריד סולימאן אבו נאמוס

מחמוד עאדל סעד אל-ולאיידה

עלאא ח'דר עבד אל-הרימי

נסים מוכאפח מוסא אבו רומי

מרוואן ח'אלד עבד אל-ר'ני נאסר

רשאד סאלח סולימאן אל-בדיני

אחמד איימן מוסא אל-עדיני

עבדאללה אשרף עבד אל-ר'מרי

עבדאללה איסמאעיל עליאן אל-חמאידה

אחמד מוחמד עבדאללה אל-קרא

מחמוד אחמד סברי אל-אדהם

מוחמד סמיר מוחמד עבייד

עבדאללה לואאי מוחמד רמדאן ר'יית'

יוסף וג'יה יוסף אחמד

עבדאללה ג'ומעה אחמד עבד אל-עאל

עבד א-רחמאן טלאל עטייה אבו אל-ג'דיאן

איאד עבדאללה שריקי א-שריחי

האני חמדאן סלמאן אבו שער

רר'דה מוחמד מחמוד אבו אל-ג'דיאן

טלאל עטייה מוחמד אבו אל-ג'דיאן

פאדי ראר'ב יוסף בדראן

עבד א-רחים מוסטפא טאהא אל-מדהון

אמאני עטפת שעבאן אל-מדהון

עבדאללה עבד א-רחים מוסטפא אל-מדהון

אימאן עבדאללה מוסא אסרף (אל-ר'זאלי)

אחמד רמדאן רג'ב אל-ר'זאלי

מאריא אחמד רמדאן אל-ר'זאלי

עלי אחמד עלי עבד אל-ג'וואד

מוסא חוסיין לאפי מועמר

מחמוד סמיר מוחמד אבו ערמאנה

מוחמד עבד א-נבי מחמוד אבו ערמאנה

חאמד אחמד עבד אל-ח'ודרי

עבדאללה נופל מוחמד אבו אל-עטא

בילאל מחמוד עבד אל-בנא

פאווזי עבד אל-חלים פאווזי בוואדי

מחמוד סובחי ח'מיס עיסא

ח'אלד מוחמד סילמי אבו קלייק

עימאד מוחמד רג'ב נסיר

רמזי רוחי חסן עבדו

ראאיד ח'ליל מחמוד אבו טיר

עלאא חסן עלי אל-בובלי

עבדאללה איבראהים מחמוד אבו מלוח

עומר עווני עבד אל-כרים יונס

מייסרה מוסא סולימאן אבו שלוף

מוחמד עלי מוחמד דאר עדוואן

פארס יוסף פארס אבו הג'רס

בילאל מחמוד שעבאן א-נג'אר

תאמר האשם עיסא אבו אל-ח'ייר

אדהם נידאל סקר עמארה

מוחמד ג'יהאד ג'אוודת סעד

חסן מוחמד חסן אל-קהוואג'י

חלא חוסיין ראאפת א-ריפי

זייד מוחמד עודה א-תלבאני

רימא סעד כאמל א-תלבאני

רשיד מוחמד רשיד אבו ערה

אייסר עבד א-רחים טאהא אל-חלבי

מינה איאד פתחי שריר

אחמד עבד אל-פתאח סולימאן סולימאן

איאד פתחי פאייק שריר

ליאלי טאהא עבאס שריר

לינא איאד פתחי שריר

מוחמד עבד א-ראאוף מוחמד חילס

מנאר עבד אל-כרים מוחמד ברכה

מונזר עבד אל-כרים מוחמד ברכה

עבד א-רחמאן יוסף עלי סובוח

מוחמד יחיא מוחמד אבו אל-עטא

אמירה עבד אל-פתאח עבד א-רחמאן סובוח

סאמח פהים האשם אל-ממלוכ

כמאל תייסיר סלמאן קריקע

מואייד אחמד מוחמד חמדאן

מוחמד מוסא סאלח א-זינאתי

עבד א-סלאם סעד איסמאעיל אל-עג'ילי

מואמן עומר סולימאן אבו א-נג'א

עבדאללה אחמד איבראהים אבו ח'אטר

פהד ג'מאל חוסיין אל-פרא

מוחמד יונס איבראהים אבו חג'אזי

טארק מוסא עבדאללה אבו מוסטפא

אמג'ד פואד אחמד כווארע

ואאיל מחמוד איבראהים סלייח

עבד א-רחמאן נאזם ח'אלד א-נג'אר

מוחמד רשיד ח'מיס א-נג'אר

מוחמד אחמד עבד אבו עמשה

מחמוד כמאל איבראהים כולאב

מוניב מאג'ד איבראהים אבו מוסטפא

טאהא מחמוד טאהר אל-עקאד

מוסעב מוחמד ג'מיל אבו חג'אג'

מוחמד סברי חוסיין אבו עוביידה

מאלכ איסמאעיל אחמד חמדאן

מוניב מחמוד אחמד חמדאן

סלים מוחמד סלים אל-פרא

מוחמד סאבר איבראהים סולימאן

סאבר איבראהים מחמוד סולימאן

מוחמד עבדאללה פיאד

מוחמד איימן מוחמד פני

עבדאללה ח'אלד מוחמד דעבאס

סעיד יוסף מוחמד עודה

פהמייה (ריחאב) מוחמד מוסא אל-חרוב

אוסאמה מוחמד סידקי מנסור

עאטף יוסף אחמד חנאיישי

מוחמד חוסיין מוחמד עמרו

עטאללה מוחמד חרב ריאן

מחמוד עומר סאדק כמייל

עלי איימן סאלח אבו עליא

נור ג'מאל איסמאעיל שקייר

בילאל עדנאן עאייד רוואג'בה

עאמר עבד א-רחים אחמד סנובר

סמיר אחמד עבד אל-ג'ליל חמידה

אדהם ג'מאל עבד א-רחים מברוכה

פאלח מוסא שאכר ג'ראדאת

עומר מוחמד עבד אל-מג'יד אסעד

בכיר מוחמד מוסא חשאש

אמיר עאטף ח'דר ריאן

מוחמד עיסא מוסטפא עבאס

חיכמת עבד אל-עזיז מוחמד עבד אל-עזיז

ג'מיל מוחמד פרג' סעיד אל-כייאל

ג'מיל ג'מאל אחמד אבו עייאש

מוחמד נידאל יונס מוסא

מוחמד שווכת מוחמד סלימה

פאדי מחמוד עבד אבו שח'ידם

סדאם חוסיין עבד אל-ואלי בני עודה

מוחמד אמג'ד סאלם דעדס

אמג'ד אוסאמה ג'לאל אבו סולטאן

מוחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו עמאר

איסראא ח'אלד עארף ח'זימיה

עלאא נאסר מוחמד זיוד

מחמוד מוסטפא עבד אל-פתאח חמידאן

זכריא איבראהים סאלח בדוואן

אחמד איבראהים מוסא זהראן

יוסף מוחמד פתחי עודה

אוסאמה יאסר מוחמד א-סובוח

מוחמד עלי מוחמד ח'ביסה

חאזם אל-ג'ולאני

אחמד מוסטפא מחמוד סאלח

ראאיד יוסף ראשד ג'אדאללה

עימאד ח'אלד סאלח אל-חשאש

עומר חסן מוסא אבו א-ניל

אוסאמה ח'אלד מוחמד דעייג'

סאלח אחמד מחמוד עמאר

ראאיד זיאד עבד א-לטיף אבו סייף

אמג'ד איאד עזמי חסנייה

נור א-דין עבד אל-אלאה מוחמד ג'ראר

עימאד עלי מוחמד דוויכאת

דיאא א-דין מוחמד סובחי סמאדעה

שווכת ח'אלד עבדאללה זעאקיק

מוחמד מואייד בהג'ת אבו סארה

שאדי עומר לוטפי סלים

מוחמד מוניר מוחמד תמימי

מוחמד פריד עלי חסן

אחמד זאהי איבראהים בני שמסה

מאי ח'אלד יוסף עפאנה

איבתיסאם ח'אלד סאלח כעאבנה

מוחמד סעיד מוחמד חמאייל

אדהם יאסר תוופיק עליווי

תייסיר מחמוד עות'מאן עיסה

ג'מיל באסם איבראהים עמורי

זכריא מאהר עבד אל-חמיד פלאח

אחמד ג'מיל איבראהים עבדו

זוהדי מוהנד זוהדי א-טוויל

האשם שאהר מוחמד א-שורפא

עומר אחמד מוחמד ג'ונדייה

מייסרה עבד א-שכור מוסבאח אל-ערעיר

הודא סלאח רביע אל-ח'זנדאר

יאסר עטייה מוחמד אל-מסרי

חסן סאמי חסן אל-בורנו

חסן מוחמד עלי סאלם

דימא סעד עלי עסליה

עמאר עבדאללה פאווזי א-נזר

יוסף מוחמד עבד אל-קאדר אבו חוסיין

עומר מוחמד אמין אל-מנכוש

ראאיד זכריא מוחמד חמד

ופאא עבד א-רחמאן עבד א-ראזק בראדעי

אדם מוחמד עלי אל-פרעאווי

עבדאללה אשרף עבדאללה ג'ודה

וליד זוהיר מוחמד אבו שאב

מחמוד מוחמד איסמאעיל ח'אלד

מוסא ר'אלב איבראהים מאדי

עיסא סולימאן ברהם ברהם

שריף ח'אלד מוחמד סולימאן

טארק עומר אחמד סנובר

חוסאם ואאיל מוסא עסאיירה

אחמד מוחמד אל-מהדי איסמאעיל א-נג'אר

אחמד עווד מוחמד א-נזר

סקר עבד אל-מג'יד איסמאעיל אל-חיה

חוסאם בכר מוחמד אל-חיה

פאייזה אחמד מוחמד סלאמה

מוחמד זיין מוחמד מחמוד אל-עטאר

אמירה מוחמד מחמוד אל-עטאר

איסלאם מוחמד מחמוד אל-עטאר

למיאא חסן מוחמד אל-עטאר

מאלכ מוסבאח אחמד חמדאן

מוחמד עאדל חסן שקיראת

ניזאר ריאד מערוף אבו זינה

יוסף מהדי מחמוד א-נוואסרה

מוחמד רוחי עבד אל-חלים חמאד

אחמד כאמל עבד אל-כרים עמאר

פיראס עלאא מוחמד אל-בחרי

אחמד איאד אחמד פתוח

הדיל מוחמד איבראהים אמן

ורדה מוחמד איבראהים אמן

ולאא מוחמד איבראהים אמן

מוחמד איבראהים מוחמד אמן

שיימאא דיאב מוחמד א-רנתיסי

ראאיד איבראהים ח'מיס א-רנתיסי

איבראהים מוחמד איבראהים א-רנתיסי

סיהאם יוסף מחמוד א-רנתיסי

ח'ולוד פואד פרחאן א-זאמלי

חור מואמן ג'מאל א-זאמלי

עבד א-רחמאן אסביתה ח'לף עזאם

מוסטפא חסן אחמד אל-עאבד

מוחמד ח'אלד עומר א-טוואשי

האשם מוחמד עאייד א-זר'ייבי

ניעמה סאלח סלאמה עייאש

פווזייה נאסר מוחמד אבו פארס

ניסרין נאסר מוחמד אבו פארס

מוחמד סלאמה מוחמד אבו דייה

סאברין נאסר מוחמד אבו פארס (אבו דייה)

סוהייב עבד א-רחים עווד ר'אנם

יחיא מנסור עלי ר'בן

לינא מוחמד מחמוד עיסא

מנאר ח'דר אחמד עיסא

מואייד תייסיר עבד א-רחמאן אל-ח'טיב

אחמד ראמי מחמוד אל-חוואג'רי

ח'אלד עימאד ח'אלד אל-קאנוע

עבד אל-עזיז עבד אל-חמיד עבד אל-עאטי אבו טעימה

מוחמד ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

אמיר ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

אדהם ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

איסמאעיל ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

ראוויה פתחי חסן א-טנאני

ראאפת מוחמד איסמאעיל עטא א-טנאני

חלימה עלי מוחמד אל-מדהון

עבד א-רחים מוחמד עבדאללה אל-מדהון

מרים מוחמד עודה א-תלבאני

חמאדה עטייה עאבד אל-עמור

עמאר תייסיר מוחמד אל-עמור

מוחמד ח'ליל יונס ח'ליל פרייג'את

מוחמד עומר סעיד נג'אר

חוסיין עטייה חוסיין טיטי

מוחמד נאהד ג'בר אבו סכראן

אחמד איבראהים אחמד אבו סכראן

עז א-דין מוחמד עבדאללה חילס

מחמוד אחמד מוחמד אבו עאמר

מאג'ד עבד רבו מחמוד אבו סעאדה

הדיל ח'אלד מחמוד ערפה

מיאמי עבדאללה מוסא ערפה

מנסור יוסף חסן א-דרימלי

עבד א-סלאם מחמוד נביה אל-ר'זאלי

נאדר מוחמד נביה אל-ר'זאלי

מייסון זכי האשם אל-חתו

סעיד האשם סעיד אל-חתו

מוסטפא מאזן סאלם כורדייה

ואאיל מחמוד פארס אל-ר'ולה

נאאיל ח'אלד יונס אל-בראווי

עאטף עבד א-רחמאן ג'ומעה אל-בראווי

טלעת ג'מיל מחמוד ורש אר'א

אכרם מוחמד עבד אל-עאל אל-עטאר

מוג'אהד מאג'ד יוסף אל-חדידי

מחמוד מוחמד ג'מיל פארס

זאפר מאזן זאפר א-שווא

ג'מאל מוחמד סעיד א-זבדה

וליד מוסא ח'אלד שמאלי

חאזם מוסבח איבראהים אל-ח'טיב

באסם סובחי שעבאן עיסא

ג'ומעה עבדאללה מוחמד א-טחלה

סאמי סעיד מוחמד רדוואן

מוחמד סעיד מוחמד אבו אל-עטא

מוסטפא מוחמד סולימאן פרחאת

עווד נביל מוחמד אבו סלמייה

נידאל חביב איסמאעיל הנא

אוסאמה ג'מאל סעיד א-זבדה

אחמד וליד חוסיין א-טלאע

חמזה מחמוד איבראהים אל-הור

מוחמד עבד אל-מונעם איבראהים שאהין

מוחמד מועין מוחמד אל-קרעה

בשאר אחמד איבראהים סמור

מוחמד ג'מיל אחמד כלוסה

ואאיל עבד אל-כרים עלי עיסא

מוחמד עבדאללה סלאח סולימאן

נביל אחמד סלים ר'אנם

יוסף נאסר חסן סלאח

בראא כמאל אחמד לחלוח

ליית' סלאח מוחמד איסעיד (אבו סרור)

מחמוד פאייז מחמוד כרג'ה

עודה מוחמד עודה סדקה

איימן אחמד מחמוד מוחייסן

סמיח ג'מאל מוחמד עמארנה

בילאל רפיק תוופיק קבהא

ר'ופראן הארון חאמד וראסנה

זייד מוחמד סעיד ר'ניים

ר'יית' מוחמד רפיק זיאד יאמין

אמג'ד וליד חוסיין פאייד

דאווד מוחמד עבד א-רחמאן זביידי

ת'אאיר ח'ליל מוחמד מיסלט

שירין נסרי אנטון אבו עאקלה

מחמוד סאמי ח'ליל עראם

יחיא עלי עבד אל-חאפז עדוואן

אחמד מוחמד פתחי מסאד

אחמד איבראהים אחמד עוויידאת

לוטפי איבראהים לוטפי לבדי

שווכת כמאל שווכת עאבד

מוסטפא פייסל מוסטפא אבו א-רוב

שאס פואד נאייף כמאמג'י

פוואז אחמד סאלח חמאייל

עומר מוחמד עליאן ח'לאיילה

קוסאיי פואד מוחמד חמאמרה

מוחמד חסן מוחמד עסאף

מוחמד חוסיין מוחמד עאדל קאסם

מוחמד עלי אחמד ר'ניים

מהא כאזם עווד א-זעתרי

ר'אדה איבראהים עלי חסן

חנאן מחמוד עבד א-ראאוף ח'דור

אחמד נאסר עבד א-רחמאן א-סעדי

ח'ליל מוחמד ח'ליל טאלב

סאאיב תייסיר מוחמד עבאהרה

סייף חיפזי מוחמד אבו ליבדה

אחמד יונס סידקי אטרש

יזיד נידאל סעד א-דין א-סעדי

סנד מוחמד ח'ליל אבו עטייה

עלאא מוחמד עבד אל-קאדר שחאם

נאדר היית'ם פתחי ריאן

עבד א-רחמאן ג'מאל מוחמד קאסם

יאמן נאפז מחמוד ח'נאפסה

כרים ג'מאל מוחמד איסמאעיל אל-קוואסמי

אחמד חיכמת אחמד סייף

עמאר שפיק עיסא אבו עפיפה

שאדי ח'אלד עלי נג'ם

עבדאללה אחמד דיאב אל-חוסרי

מוחמד ריזק שחאדה סלאח

ניהאד אמין יונס דאר אל-עיס (ברר'ות'י)

מוחמד אכרם עלי אבו סלאח

אשרף מוחמד עבד אל-פתאח מבסלט

מוחמד ראאיד חוסיין דח'יל

מוחמד דאמר חמדאן מטר

אשרף חסן עטאללה הלסה

איבראהים מוסטפא איבראהים אבו יעקוב

אחמד מוסטפא מוסא עריקאת

איאד ח'יירי רוחי אל-חלאק

פאדי עדנאן סרחאן סמארה

בהאא מוחמד עבדאללה עוואוודה

זייד פדל מוחמד קייסיה

איבראהים מוחמד איבראהים הלסה

סופיאן נוואף עבד אל-חלים ח'וואג'א

איסלאם עבד אל-ר'ני תוופיק דוויכאת

מוחמד עבד אל-כרים ר'סאב חמאייל

מוחמד עלי חסן א-נאעם

מאהר איבראהים מוחמד זעאתרה

בדר נידאל אחמד נאפלה

פח'ר מחמוד איסמאעיל אבו זאייד

טארק לואאי אחמד בדוואן

יזן מונזר ח'אלד אבו טביח'

מוחמד סלמאן טועמה אל-חדאד

עבדאללה אחמד נסר אבו נסר

בדווי ח'אלד בדווי אל-מסאלמה

פהד מוחמד וליד אל-אסטל

פארס בסאם סאלם אבו נאב

מוחמד סאלם עודה א-סווארכה

פיראס רסמי סאלם א-סווארכה

סאלם רסמי סאלם א-סווארכה

מוהנד רסמי סאלם א-סווארכה

וסים מוחמד סאלם א-סווארכה

מועאז מוחמד סאלם א-סווארכה

מרים סאלם נאסר א-סווארכה

יוסרא מוחמד עוואד א-סווארכה

רסמי סאלם עודה א-סווארכה

ראאיד רפיק אחמד א-סרסאווי

יוסף ריזק ח'ליל אבו כמיל

מוחמד חסן מוחמד אבו מועמר

אחמד חסן יוסף אל-כורדי

היית'ם חאפז מוחמד אל-בכרי

מוחמד עבדאללה סולימאן שוראב

מחמוד דהאם מחמוד חתחת

סוהיל ח'דר ח'ליל קניטה

אחמד איימן פתחי עבד אל-עאל

איסמאעיל איימן פתחי עבד אל-עאל

איבראהים איימן פתחי עבד אל-עאל

מואמן מוחמד סלמאן קדום

מחמוד רמדאן עומר שתיווי

אוסאמה אשרף מוחמד אבו ריידה

מונתסר מחמוד זידאן זידאן

איסלאם ואאיל פהמי דאר נאסר

איסלאם ר'יאד מוחמד זאהדה

מוחמד מוחמד איסחאק חמיד

אדהם פאייז מוסא כאשף

יוסף רפיק איסמאעיל אל-באז

רפיף מורשד כאמל אבו דאייר

זיאד כאמל עבדאללה אבו דאייר

מוחמד נזיר מוחמד אבו עון

אחמד זיאד חוסיין סבאח

עלי וליד אל-עבד בריס

אחמד ח'ליל חג'אזי א-לוח

מוחמד חסן חסן אבו סמעאן

מוחמד ג'מאל עלי אבו סמעאן

אדיב סעיד דיב א-סוראני

חוסאם מוחמד עות'מאן אבו הרביד

עוביידה אכרם עבד א-רחמאן ג'וואברה

דיאנה זיאד מוחיי א-דין אבו אל-עוף (אל-יאזג'י)

תוופיק איסמאעיל חוסיין אבו אל-עוף

מוחמד עאווני עבדאללה א-זעאנין

מועאז נביל מוחמד א-זעאנין

מוחמד יוסף מחמוד אל-כפארנה

טארק מחמוד קאסם אל-קאדי

סאמח ג'יהאד מסאמח אל-קאדי

אחמד פאייז חסן ערפאת

לואאי מוחמד אחמד עודה

מועין אחמד חסן אל-עלול

מוחמד אחמד מוסבאח איכי

חאזם עאדל נעים אל-קומוע

דימא ראמי ריאד אל-אפרנג'י

מירה ראמי ריאד אל-אפרנג'י

יזן ראמי ריאד אל-אפרנג'י

אמיר ראמי ריאד אל-אפרנג'י

רג'אא סובחי איסמאעיל אל-אפרנג'י

מג'דיה ח'ליל חוסיין אבו אל-עוף

שיימאא עלאא סובחי אבו אל-עוף

סובחיה איסמאעיל חוסיין אבו אל-עוף

רים אחמד ח'ליל אבו אל-עוף

רוואן עלאא סובחי אבו אל-עוף

תאלה איימן תוופיק אבו אל-עוף

תוופיק איימן תוופיק אבו אל-עוף

איימן תוופיק איסמאעיל אבו אל-עוף

לאנא ריאד חסן אישכונתנא

דאנא ריאד חסן אישכונתנא

יחיא ריאד חסן אישכונתנא

זיין ריאד חסן אישכונתנא

עביר נימר עלי אישכונתנא

ח'אלד סאלם חסן אל-מסאלחה

ח'יתאם מוסא האשם אל-כולכ

זייד עיזת מועין אל-כולכ (אל-קולק)

אדם עיזת מועין אל-כולכ (אל-קולק)

עיזת מועין מוחמד אל-כולכ (אל-קולק)

טאהר שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

אחמד שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

הנאא שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

אמל ג'מיל סלאמה אל-כולכ (אל-קולק)

רולא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

יארא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

חלא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

מוחמד מועין מוחמד אל-כולכ (אל-קולק)

דועאא עומר עבדאללה אל-כולכ (אל-קולק)

קוסאיי סאמח פוואז אל-כולכ

איאת איבראהים ח'ליל אל-כולכ (אל-קולק)

סאמח פוואז אמין אל-כולכ

עבד אל-חמיד פוואז אמין אל-כולכ

ריהאם פוואז אמין אל-כולכ

פוואז אמין מוחמד אל-כולכ

בהאא אמין מוחמד אל-כולכ (אל-קולק)

סעדייה יוסף טאהר אל-כולכ (אל-קולק)

אמין מוחמד חמד אל-כולכ (אל-קולק)

טארק זיאד מוסטפא אבו חמידאן

שאהר מחמוד אחמד אבו ח'דיג'ה

יחיא באסם אחמד אל-עג'לה

פאדי סאדק מוסא ושחה

סעיד ח'אלד סעיד אבו ר'ליון

מוחמד אחמד עטייה בהאר

סיף א-דין האני מוחמד אבו אל-עטא

זאהר עטייה מוחמד ענבר

מוחמד סאלם יוסף אבו עאייש

יחיא מוחמד סובחי אל-חדידי

אוסאמה מוחמד סובחי אל-חדידי

עבד א-רחמאן מוחמד סובחי אל-חדידי

סוהייב מוחמד סובחי אל-חדידי

מהא מוחמד עבד אל-עאל אל-חדידי

יאמן עלאא מוחמד אבו חטב

מרים עלאא מוחמד אבו חטב

בילאל עלאא מוחמד אבו חטב

יוסף עלאא מוחמד אבו חטב

יאסמין מוחמד ח'מיס אבו חטב

וג'די וליד עבדאללה ג'עאפרה

יאסין חסן יאסין חמד

יוסף נוואף חוסיין מוחארב

אחמד מוחמד עבד אל-עזיז סבאח

יוסף חאתם מחמוד אל-מנסי

אחמד חאתם מחמוד אל-מנסי

פאדי מוחמד פאייז ר'טאס

יזן נעים דיאב עפאנה

סלאח תוופיק מוחמד סוואפטה

וסים נאסר מוחמד אבו ח'ליפה

מוחמד איבראהים כאמל שחאם

מוחמד מרזוק עלי עראישי

מואמן יאסין מוחמד ג'ודה ג'אבר

חוסיין ג'מאל חוסיין טאהא

איסלאם מוחמד שריף אסעד סבוח

איבראהים עלאא עיזת נאבולסי

מחמוד אחמד סבע דאווד

שאדי עימאד נימר כחיל

ח'אלד איימן ג'מיל יאסין

חאמד חיידר חאמד ניג'ם

נזמי פאייז עבד אל-האדי אבו כרש

ג'מיל איהאב ג'מיל ניג'ם

ג'מיל נג'ם א-דין ג'מיל ניג'ם

מוחמד סלאח חאמד ניג'ם

עבד א-רחמאן ג'ומעה ח'לף א-סילכ

נאייף ח'אלד נאייף אל-עודאת

איבראהים שיחדה סלאח אבו סלאח

נור א-דין חוסיין עלי א-זוויידי

אלאא סאלח עבד אל-מוחסן אל-מלאחי

הנאא איסמאעיל עלי דוויכ

איסמאעיל עבד אל-חמיד מוחמד דוויכ

מוחמד איאד מוחמד חסונה

ראאפת סאמח איבראהים א-זאמלי

ח'אלד סעיד שחאדה מנסור

זיאד אחמד ח'ליל אל-מדלל

חסן מוחמד חוסיין מנסור

אוסאמה עבד א-רחמאן חוסיין א-סורי

תמים ר'סאן עבדאללה חג'אזי

ליאן מוסלח חמדי א-שאער

פדל מוסטפא אג'ריו זוערוב

מוחמד חסן מוסא אל-ביוכ

מוחמד אחמד עבד אל-פתאח נסראללה

דוניאנא עדנאן עטייה אל-עמור

אחמד מאזן מחמוד עזאם

יוסף סולימאן מוחמד קדום

עימאד עבד א-רחים איבראהים שלח

אלאא עבדאללה ריאד קדום

סלאמה מוחארב עבדאללה עאבד

תייסיר מחמוד מוחמד אל-ג'עברי

דיראר ריאד לוטפי אל-חאג' סאלח

חוסיין חסן איבראהים קוואריק

מוחמד אחמד חסן חרזאללה

מוחמד בשאר נימר עזיזי

עבד א-רחמאן ג'מאל סולימאן סובוח

רפיק ריאד רפיק ר'נאם

כאמל עבדאללה כאמל עלאוונה

מוחמד מאהר נאפע מרעי

מוסטפא עאמר עלי סבאח

אחמד יעקוב מוחמד טאהא

סולימאן עאייש עאייש עווייד

מוחמד ר'אזי מוחמד אבו דראע

סועוד עבדאללה סעיד א-טיטי

מוחמד פאייז מוחמד עוודאת

עאאיד עזאם מחמוד סלים

מוחמד נאסר מוחמד סעיד

מוחמד מוסטפא עלי אבו בכר

מוחמד ראאיד נאייף בראדעייה

אמיר עימאד אמין ח'דיג'ה

יזן עומר ג'מיל ח'סיב

נידאל אמין זידאן ח'אזם

יוסף סאלח יוסף אבו שריין

עומר מוחמד עומר עוואדין

לואאי ח'ליל ראר'ב א-סר'ייר

מוחמד ראאיד נאג'י דבייכ

עודיי עות'מאן רפיק שאמי

ג'יהאד מוחמד וספי שאמי

אמיר מאאמון רשיד עודה

סופיאן עדנאן איסמאעיל פאח'ורי

נאייף אחמד יוסף מלאיישה

אחמד מוחמד אחמד פשאפשה

וליד סעד דאווד נסאר

מוחמד אחמד ח'ייר חוסיין ח'לוף

אל-מועתסם באללה נאסר מחמוד סבאר'

עבד אל-פתאח חסן איבראהים ח'רושה

טארק זיאד מוסטפא מוחמד נאטור

זיאד אמין חסן איבראהים

מוחמד ואאיל אחמד ר'זאווי

מוחמד נידאל איבראהים סלים

מחמוד ג'מאל חסן חמדאן

מוחמד איסמאעיל מוחמד ג'וואברה

עומייר מוחמד ר'אלב לולח

עבד אל-עזיז מוחמד עבד אל-עזיז אל-אשקר

מוחמד פריד מוחמד אל-חאג' מוחמד

עדנאן סבע חוסיין בעארה

ג'אסר ג'מיל עבד אל-והאב קנעיר

תאמר נימר אחמד מינאווי

מוחמד ח'אלד חמדי ענבוסי

וליד ריאד חוסיין א-דח'יל

מוסעב מוניר מוחמד עוויס

מוחמד עומר עבד אל-ר'ני עבד אל-פתאח

חוסאם בסאם בשיר איסלים

מחמוד מאג'ד מוחמד עאייד

אמיר איהאב עומר אל-בסטאמי

מוחמד נביל פאווזי אבו סבאח

קוסאיי רדוואן יוסף ואכד

חוסיין ח'אלד חוסיין קראקע

שריף חסן מוחמד ורידאת

מונתסר מוחמד ד'יב א-שווא

חמזה אמג'ד יוסף אשקר

עלאא עווידאת

מאלכ עאווני ג'מיל לאפי

איבראהים ואאיל עבד אל-חאפז עוודאת

אדהם מג'די פאווזי מקיטי

ראאפת ואאיל עבד אל-חאפז עוודאת

עבדאללה סמיח אחמד קלאלווה

נסים נאייף סלמאן פודה

ח'יירי מוסא ח'יירי עלקם

עומר טארק עלי א-סעדי

יוסף יחיא עבד אל-כרים מוחייסן

מועתסם מחמוד אחמד אבו חסן

וסים אמג'ד עארף אבו ג'עוס

עבדאללה מרוואן ג'ומעה מוסא

מוחמד מחמוד מוחמד סובוח

מוחמד סאמי מוחמד ר'ניים

נור סאמי מוחמד ר'ניים

מאג'דה עבד אל-פתאח מחמוד עבייד

סאאיב עיסאם מחמוד זרייקי

עז א-דין יאסין ג'ומעה סלאחאת

ודיע עבד אל-עזיז מרעי אבו רמוז

מוחמד עבד מוסא מוחמד עלי

עארף עבד א-נאסר עארף לחלוח

עמרו ח'אלד לוטפי אל-ח'מור

ג'וואד פריד חוסיין בוואקנה

אדהם מוחמד באסם ג'בארין

חמדי שאכר אחמד אבו דייה

אחמד חסן עבד אל-ג'ליל כחאלה

עז א-דין באסם ר'אלב חמאמרה

זיאד עומר מוסלח עווד

מוחמד ג'אסר איבראהים כראכרה

עלי מחמוד עבד א-רחמאן סאפי

תוופיק סעיד מוחמד אבו ריאלה

ג'יהאד שחאדה עבדאללה אל-ג'עפרי

אחמד איבראהים ג'בר אבו אל-עזה

אוסאמה מוחמד עלי ג'ונדייה

אימאם ג'מיל אחמד דוויכאת

תייסיר יוסף מוסלם א-סמיירי

מחמוד עבדאללה מוחמד דאר עדוואן

פדל מוחמד מוחמד חלאווה

מוחמד עימאד אחמד ג'וואברה

מועתז איבראהים ח'ליל חג'אזי

עורווה עבד אל-והאב עבד אל-ר'ני ח'אלק

עבד א-רחמאן אידריס מוחמד יחיא א-שלודי

בהאא א-דין סמיר מוסא בדר

מרוואן סעדי עבד אל-עפו אל-קוואסמה

עאמר עומר עבד אל-קאדר אבו עיישה

עיסא ח'אלד עיסא קטרי

מוחמד עבד אל-חמיד איבראהים סנוקרוט

סאלם עבד אל-חמיד דיאב מוחמדין

שאדי סולימאן עלי עליווה

מוחמד מועין רדוואן אבו עג'ווה

חסן עומר ח'ליל אל-ח'וואס

מוחמד מג'די מוחמד א-שאויש

מוחמד סאלח מחמוד א-ריאטי

אחמד כאמל עבד אל-כרים ג'רבוע

יוסף סובחי יוסף סווילם (ר'נאם)

יחיא פרחאן אחמד אבו ג'בר

מוחמד חוסאם אחמד אל-ברים

עומר חוסאם אחמד אל-ברים

מוחמד עבד א-רחמאן עבד אל-קאדר דאהר

תאמר מידחת חסן חמד

אחמד רדאד אחמד טנבורה

אמנה רדאד אחמד טנבורה

רדאד אחמד סלים טנבורה

אחמד תייסיר פהמי א-דאלי

אחמד חסאן סאלם חג'אזי

באסם חסאן סאלם חג'אזי

אוסאמה מוחמד סעיד שבייר

אוסאמה חמדי עבד א-לטיף א-שלפוח

באסם עבד עודה עג'ור

סעד באסם עבד עג'ור

פרחאנה איבראהים טאלב אל-עטאר

מוחמד טלעת זכי אל-ר'ול

יאסין איבראהים יאסין אל-בלתאג'י

יחיא מועין רושדי אבו דקן

יחיא עומר איבראהים אבו אל-עמרין

בדר א-דין האשם עאמר אבו מניע

מוחמד ח'ליל עומר אל-מעסוואבי

מוחמד איבראהים מוחמד א-לוקה

זינה בילאל סברי אבו טאקיה

מוחמד ואאיל עבד א-רחמאן אל-ח'ודרי

מחמוד אחמד ג'ומעה אל-עטאר

אדם אחמד מוחמד ח'טאב

תסנים עיסאם מוסטפא ג'ודה

רר'ד עיסאם מוסטפא ג'ודה

מוחמד עיסאם מוסטפא ג'ודה

אוסאמה עיסאם מוסטפא ג'ודה

ראוויה איבראהים מוחמד ג'ודה

מחמוד אוסאמה מחמוד אבו אל-עמרין

נידאל סוהיל חמדאן בדווי

מוחמד סאבר פרג' אל-עג'לה

סוהיר עבד אל-כרים חמד אבו מדין

חוסיין ח'אלד חוסיין אחמד

נסרין איבראהים איסמאעיל אחמד

חאמד אחמד עלי אבו סחלול

מוחמד פארס עבדאללה אל-ג'עברי

עבד אל-מג'יד מג'די עבד אל-מג'יד אל-וחידי

שאדי חוסאם א-דין מוזפר דאוולה

ג'יהאד זאייד סאלם עבייד

אחמד יחיא מחמוד אל-הרבאווי

חמודה הישאם מוחמד מוחסן (א-רקב)

עדנאן מוסא אחמד אבו עליאן

זיאד נביל זיאד שרף

איבראהים אחמד מוסטפא עווד

ויסאם ג'מאל טאלב פרג'

עבד א-רחמאן שאדי ח'ליל עוביידאללה

חוזייפה עות'מאן ראג'ח סולימאן

מוהנד שפיק מוחמד חלבי

הדיל סלאח א-דין סאדק אל-השלמון

אחמד עיזת עיסא ח'טאטבה

מוחמד בסאם מוסטפא עמשה

רפיק כאמל רפיק א-תאג'

אנס איבראהים מוחמד טאהא

מוחמד חאמד עאדל אל-מסרי

ליית' פדל עיסא אל-ח'אלדי

מוחמד עטא דיאב אבו לטיפה

פלאח חמדי זאמל אבו מאריה

מוחמד אחמד מחמוד עלאוונה

מוחמד סאמי עלי עלי כוסבה

חמאד ג'ומעה עטא רומאנין

עז א-דין וליד חסן בני ר'רה

עומראן עומר מוחמד אבו דהיים

מוחמד מוראד סאלח יחיא

מחמוד יחיא יונס אבו ג'חישה

עלי מוחמד עלי אבו ר'נאם

אמג'ד עדנאן אחמד ח'ליליה

חביבאללה מוחמד עבד א-רחמאן כמייל

עבד אל-האדי פח'רי יוסף נזאל

סמיר עאווני חרבי אסלאן

אחמד עאמר סלים אבו ג'נייד

עאמר ר'אזי מחמוד זייתון

אדם עיסאם שאכר עיאד

מוחמד סאמר חסן חושייה

יזן סאמר עיזאת אל-ג'עברי

פואד מחמוד אחמד עאבד

אחמד עאטף מוסטפא דראר'מה

ג'נא מג'די עיסאם עסאף

דיאא מוחמד שפיק רחימי

טארק פאווזי עיסא סאלם (א-דמג')

סידקי סדיק פאיק ג'בור (זכארנה)

עטא יאסין מחמוד שלבי

מוג'אהד מחמוד ג'ומעה חאמד

עומר יוסף חסן מנאע

עמאר חמדי נאייף מופלח

מוחמד איימן שאפע קאסם

נעים ג'מאל עבד א-רחמאן זביידי

מוחמד תוופיק שאכר בדארנה

ראאיד ר'אזי עיד נעסאן

ראני מאאמון פאייז אבו עלי

זאפר עבד א-רחמאן עבד אל-ג'וואד רימאווי

ג'ואד עבד א-רחמאן עבד אל-ג'וואד רימאווי

מופיד מוחמד מחמוד ח'לייל

מוחמד הישאם מוחמד אבו כישכ

אחמד אמג'ד מוחמד שחאדה

מחמוד עבד אל-ג'ליל הודא א-סעדי

מוחמד מוראד סאמי סוף

פולה רסמי עבד אל-עזיז מלוח

ראאפת עלי עבדאללה עייסה

מהדי מוחמד חמדאללה חשאש

מוסעב מוחמד מחמוד נפל

מוחמד סאמר מוחמד ח'לוף

פארוק ג'מיל חסן סלאמה

עאמר חוסאם בדר חלבייה

דאווד מחמוד ח'ליל ריאן

חבאס עבד אל-חפיז יוסף ריאן

עימאד יוסף מוחמד אבו רשיד

רמזי סאמי סעיד זבארה

קוסאיי מחמוד עלי תמימי

משעל זאהי אחמד אל-בר'דאדי

ודיע סביח ודיע אל-חווח

חמדי מוחמד סברי חאמד שרף

עלי ח'אלד עומר ענתר

תאמר סופיאן פוואז זייד (כילאני)

ראבי ערפה עדנאן ראבי

סלאח עבד א-רחים עבד א-רחים מוחמד עבד א-רחים

מוג'אהד אחמד מוחמד סעיד דאווד

קייס עימאד ח'אלד שג'אעייה

עבדאללה סעד עבד אל-כרים אל-אחמד

מתין פאייק חוסיין דבאיא

אוסאמה מחמוד חסן עדווי

אחמד מוחמד חוסיין דראר'מה

מחמוד מואייד מוחמד סוס

עאדל איבראהים עאדל דאווד

מהדי מוחמד עבד אל-מועטי לדאדווה

עלאא נאסר אחמד זר'ל

סלאמה ראאפת מוחמד סעיד שראייעה

ח'אלד פאדי מוחמד ענבר

פאייז ח'אלד מחמוד דמדום

מוחמד פאדי האני נורי

מחמוד מוחמד ח'ליל סמודי

מוחמד הישאם מוחמד אחמד

אחמד תייסיר נזמי עלאוונה

מוחמד בדר מחמוד אלונה

עבד א-רחמאן פתחי זידאן ח'אזם

סאאיד עדנאן עיזת כאווני

מוחמד עלי חסן עווד

עודיי טראד הישאם סלאח

עבד א-רחמאן האני סובחי עאבד

אחמד איימן איבראהים עאבד

היית'ם האני מוחמד מובארכ

יונס ר'סאן חסן תאיה

חמד מוסטפא חוסיין אבו ג'ילדה

מוחמד מוסא מוחמד סבאענה

טאהר מוחמד טאהר זכארנה

נידאל דאווד תוופיק מהדאווי

קוסאיי חסן מוחמד אל-עמור

מוחמד סובחי מחמוד א-סאלחי

אחמד נשאאת עות'מאן ח'רובי

אחמד חאזם עטא זידאני (רימאווי)

חמאד דח'יל ח'דר א-שיח'

מוחמד ג'יהאד חוסיין חרב

מוחמד נביל ג'ודה זידאן

ג'יהאד מוחמד סעיד ח'ליל "אל-קדומי"

מוחמד מוחמד מוחמד אבו סעד

מוחמד (עאמר) איבראהים ת'אבת אל-ג'לאד

מען נסר א-דין חסן אבו קרע

מוחמד עבד אל-ח'אלק רידא תורכמאן

ח'אלד אחמד עליאן אח'ליל

ח'אלד בחר אחמד בחר

רחיק שג'יע מוחמד יוסף

פארס זיאד עטא באייד

עלי עאטף איבראהים א-שיוח'י

מוסבאח סבייח עבד אל-עזים אבו סבייח

נסיב עמראן מוחמד אבו מייזר

עיסא סאלם מחמוד טראירה

מוהנד ג'מיל אחמד א-רג'בי

אמיר ג'מאל אחמד א-רג'בי

חאתם עבד אל-חפיז עבד א-רחים א-שלודי

מוחמד כאייד ת'לג'י א-רג'בי

פיראס מוסא מוחמד אל-ח'דור

מוחמד עבד אל-פתאח מוחמד א-סראחין

עבד א-רחמאן אחמד עבד אל-קאדר א-דבאר'

מוסטפא טלאל חסן נימר

איאד זכריא מוחמד חאמד

סארי מוחמד אחמד אבו ר'ראב

מוחמד יוסף סאבר אבו השהש

ראמי מוחמד זעים עלי עוורתאני

מוחמד ג'בארה אחמד אל-פקיה

מוחיי א-דין מוחמד סודקי סאדק א-טבאח'י

מוסטפא מוחמד עות'מאן בראדעייה

אנוור פלאח אנוור א-סלאיימה

סארה דאווד עטא חג'וג'

אל-מג'ד עבדאללה עבדאללה אל-ח'דור

מחמוד ראאפת מחמוד מוסטפא בדראן

ג'מאל מוחמד מרווח סלמאן (דוויכאת)

אנסאר חוסאם חיפזי הרשה

סאווסן עלי דאווד מנסור

זאנה עטייה מוחמד אל-עמור

עריף שריף עבד אל-ר'פאר ג'ראדאת

אחמד ריאד מחמוד שחאדה

איבראהים סאלם חסן טאהא

מראם סאלח חסן אבו איסמאעיל

איבראהים מוחמד עות'מאן בראדעייה

עבד אל-פתאח יוסרי עבד אל-פתאח א-שריף

רמזי עזיז מוסטפא קסראווי

עבדאללה מוחמד עאייד פדל עג'לוני

מחמוד מוחמד אחמד אבו פנונה

עלי ג'מאל מוחמד טקאטקה

עלי עבד א-רחים עבד א-רחמאן אל-כאר

יוסף וליד מוסטפא טראירה

אמיר פואד נעים אל-ג'וניידי

קאסם פריד עבד אל-עזיז ג'אבר

יאסין סלמאן מוסא אבו ח'וסה

איסראא סלמאן מוסא אבו ח'וסה

אחמד יוסף איבראהים עאמר

אחמד מחמוד איבראהים אבו ערמאנה

מוחמד מרוואן ג'מיל אל-אר'א

עומר נסאר מוחמד אל-פלית

חסן רמדאן חסן אבו חסנין

ערפאת עבדאללה אבו מורשד

מוסבאח פאייק מוסבאח שבייר

חוסאם ג'יהאד עבדאללה א-סמיירי

קותייבה זיאד יוסף זהראן

ראאיד אסעד איבראהים סאלחי

עבדאללה עלי מחמוד טקאטקה

עבד א-רחמאן חוסיין ג'בר אבו המיסה

מוחמד פתחי עבד אל-ג'אבר כנעאן

מוחמד ח'לף מחמוד ח'לף לאפי

מוחמד חסן מחמוד אבו ר'נאם

מוחמד חוסיין אחמד תנוח

ראאפת נזמי שוכרי אל-חרבאווי

עמאר אחמד לוטפי ח'ליל

בראא איסמאעיל אחמד אל-חמאמדה

סעד נאסר חסן סלאח

אווס מוחמד יוסף סלאמה

מוחמד איבראהים אחמד ג'ברין

איאד מוניר ערפאת ר'יית'

בהאא עימאד סמיר אל-חרבאווי

עאדל חסן אחמד ענכוש

אוסאמה אחמד מוסטפא עטא

ברא איבראהים מוחמד סאלח

עאאיד ח'מיס מחמוד ג'ומעה

פאדי איבראהים איסמאעיל א-נג'אר

נוף עוקאב עבד אל-ג'באר אינפיעאת

ראאיד אחמד עיסא א-רדאידה

מוחמד מאג'ד פדל בכר

סבאא נידאל שחאדה עבייד

פאטמה עבד א-רחמאן שאכר חג'יג'י

סוהייב מוסא משהור משאהרה

אחמד זאהר פתחי ר'זאל

סיהאם ראתב רשיד נימר

ג'אסם מוחמד מוסא נח'לה

מוחמד מחמוד איבראהים ח'טאב

יוסף שעבאן אחמד אבו עאזרה

מוראד יוסף מוחמד אבו ר'אזי

איבראהים מחמוד ג'מיל מטר

באסל מחמוד איבראהים אל-אערג'

מוחמד מחמוד סעד סאלח (אבו ח'ליפה)

חוסיין סאלם חוסיין אבו ר'וש

איהאב פתחי זכריא מסוודה

אנס בסאם עבד א-רחים חמאד

עבד א-רחמאן וג'יה איבראהים עבד אל-מג'יד

מוסטפא פדל עבד אל-מונעם פנון

טאהר פייסל עבד אל-מונעם פנון

עז א-דין עבדאללה מוחמד רדאד

מאזן חסן אחמד ערייבה

מראם ראמז עבד חסונה

מאאמון ראאיד מוחמד אל-ח'טיב

איימן סמיח חסן אל-עבאסי

בסים עבד א-רחמאן מוסטפא סלאח

עומר ערפאת עיסא א-זעאקיק

ח'אלד מחמוד עבד אל-מג'יד ג'ברין

סאמר חסן מבדא סריסי

יחיא יוסרי חסן טאהא

מוחמד איסמאעיל מוחמד א-שובכי

סמאח עבד אל-מואמן אחמד עבדאללה

אחמד ג'מאל מוחמד טאהא

עלאא ח'ליל סבאח חשאש

אשרקת טאהא אחמד קטנאני

עיסאם אחמד סלמאן ת'וואבתה

מוחמד מוניר חסן סאלח

אחמד סובחי חוסיין אבו אל-עיש

ליית' אשרף עלי אסעד

לאפי יוסף מוסטפא עווד

חסן ג'יהאד חסן סעדה

מחמוד מוחמד עיסא ואדי

עבדאללה עזאם שעבאן שלאלדה

איבראהים עבד אל-חלים יוסף דאווד

סאדק זיאד סאדק ר'רביה

רשא מוחמד חאמד ריאן

סולימאן עאדל מוחמד שאהין

ת'רוות איבראהים סולימאן א-שעראווי

סלאמה מוסא מוחמד אבו ג'אמע

מאלכ ג'לאל מוחמד א-שריף

איבראהים סמיר איבראהים סכאפי

אחמד עווד מוחמד אבו א-רוב

פאדי חסן עיסא אל-פרוח'

מחמוד טלאל מחמוד נזאל

קאסם מחמוד קאסם סבאענה

פארוק עבד אל-קאדר מוחמד עומר סידר

מהדי מוחמד רמדאן אל-מוחתסב

איסלאם רפיק חמאד עבידו

הומאם עדנאן יחיא איסעיד

עז א-דין נאדי שעבאן אבו שח'דם

שאדי נביל עבד אל-מועטי אל-קודסי

ראאיד סאכת עבד א-רחים ת'לג'י (ג'ראדאת)

איאד רוחי חג'אזי ג'ראדאת

סעד מוחמד יוסף אל-אטרש

דאניה ג'יהאד חוסיין אירשייד

אחמד מוחמד סעיד כמייל

מועתז עטאללה איבראהים קאסם

עודיי האשם מוחמד מסאלמה

חמזה מוסא מוחמד אל-עמלה

חוסאם איסמאעיל ג'מיל אל-ג'עברי

בשאר נידאל ג'מיל אל-ג'עברי

אחמד שריף אל-עבד א-סרחי

עומר מוחמד מחמוד אל-פקיה

טארק זיאד נועמאן א-נתשה

ביאן איימן עבד אל-והאב עסילה

מועתז אחמד האג'ס עליאן

יחיא האשם נימר כרירה

מחמוד חאתם מוחמד חמיד

איאד ח'ליל מחמוד אל-עוואוודה

איהאב ג'יהאד יוסף חנני

יחיא עבד אל-קאדר ג'בר פרחאת

באסל בסאם ראר'ב סידר

מועתז איבראהים חמדאן זוואהרה

בהאא מוחמד ח'ליל עליאן

מוסטפא עאדל בכר אל-ח'טיב

חסן ח'אלד ג'יבריל מהאני

ח'ליל חסן ח'ליל אבו עבייד

נור רסמי מוחמד חסאן

רהף יחיא סעדי חסאן

מרוואן הישאם נעים ברבח'

ח'ליל עומר מוסא עות'מאן

איסחאק קאסם איסחאק בדראן

מוחמד סעיד עבד אל-כרים מוחמד עלי

אחמד ג'מאל אחמד סלאח

פואד אל-כסאף עבדאללה אבו רג'ב א-תמימי

פדווא אחמד מוחמד אבו טיר

אמאני חוסני עבדאללה סבאתין

מוחמד האשם עלי זר'לוואן

לביב ח'לדון אנוור עאזם

נאהד פאווזי פאייז מטייר

איאד עומר מחמוד סג'דייה

מחמוד מוחמד עלי שעלאן

קוסאיי דיאב פואד אבו א-רוב

ח'אלד טארק יוסף טקאטקה

מוחמד זיאד מוחמד אבו ח'לף

עאבד ראאיד עבדאללה חאמד

עומר מוחמד אחמד עמרו

מנסור יאסר עבד אל-עזיז שוואמרה

נעים אחמד מוסא סאפי

פואד מרוואן כמאל ואכד

ניהאד ראאיד מוחמד ואכד

כלזאר מוחמד עבד אל-חלים מוחמד עזמי אל-עוויווי

עומר יוסף איסמאעיל מאדי

היית'ם איסמאעיל מוחמד סעדה

אחמד נאג'ח עבד א-לטיף אבו א-רוב

אחמד נאג'ח איסמאעיל נסאר

מוחמד אחמד מוחמד כמייל

אחמד חסן עבד א-לטיף תובה

אמג'ד ג'אסר עווד אבו עומר

ויסאם מרוואן מוחמד קסארווה

מוחמד מג'די עזמי קיטה

מוחמד עאדל מוחמד אבו זאייד

היית'ם מחמוד עבד אל-ג'ליל יאסין

מואייד עווני מוחמד ג'בארין

מוסא אסעד סלמאן אבו זעייתר

סרור אחמד איבראהים אבו סרור

מוחמד אחמד מוחמד כוואזבה

עדנאן עאייד חאמד משני

עלי מוחמד עקאב מוחמד (אבו מרים)

סעיד ג'וודת סלים אבו אל-ופא

ח'ליל מוחמד עיסא ואדי

אחמד סאלם עבד אל-מג'יד כוואזבה

עלאא א-דין עבד מוחמד כוואזבה

מוהנד זיאד מוחמד כוואזבה

אחמד יונס אחמד כוואזבה

חסן עלי חסן אל-בזור

מוחמד רפיק חוסיין סבאענה

נור א-דין מוחמד עבד אל-קאדר סבאענה

מוסעב מחמוד מוחמד אל-ר'זאלי

מאהר זכי חוסיין ג'אבי

האני רפיק תוופיק והדאן

יוסף מובארכ בחיירי אבו סביח'ה

מהדייה מוחמד איבראהים חמאד

איאד ג'מאל עיסא דעייסאת

ויסאם נאסר עבד אל-האדי אבו ר'ווילה

בילאל עומר ג'מאל זאייד

עיסא יאסין יוסף עסאף

ענאן מוחמד סאלח חמאד

מחמוד מוחמד סעיד אל-אר'א

מוחמד עבד א-רחמאן אחמד עיאד

נשאאת ג'מאל עבד א-ראזק עספור

עבדאללה חוסיין אחמד נסאסרה

חיכמת פארוק חיכמת חמדאן

אחמד חסן עלי ג'חאג'חה

סאמי שאווקי אחמד מאדי

עודיי ג'יהאד חוסיין אירשייד

עיסא איבראהים סלאמה אל-חרוב

מאלכ אכרם מחמוד שאהין

איאד ח'ליל אחמד א-שאער

מוחמד וליד מוסטפא הנייה

מוחמד בסאם מוחמד שח'סה

מוחמד פאייז סלים אבו א-סאדק

עימאד דאווד עומר שתיווי

כרים מוחמד מחמוד כולאב

מואמן איבראהים סלים אבו עיאדה

מוחמד יוסף שעבאן עליאן

אחמד מוחמד מוחסן יוסף עומר

מוחמד אחמד מוחמד אבו נאג'י

עלאא זיאד ג'מיל אבו עאסי

נאג'י ג'מיל חסן אבו עאסי

מוחמד ח'ליל ר'אזי שקורה

האני רמזי מוחמד עפאנה

עטאף מוחמד מוסלח סאלח

אחמד מוסבאח אחמד אבו טיור

בילאל מוסטפא מוחמד ח'פאג'ה

ואאיל עבד אל-פתאח עבד אל-ר'ני אל-ג'עברי

האני מוחמד עודה אל-מג'דלאווי

סעדי אכרם אחמד אבו מועמר

כרים אחמד עלי פטאיר

אחמד ג'מאל סולימאן אבו לולי

עלי סעיד עלי אל-עאלול

עבדאללה סברי עטייה קוטטי

ביאן מוחמד כאמל אבו ח'מאש

אינאס סולימאן אחמד אבו ח'מאש

עלי יוסף מוחמד אל-ר'נדור

עבד אל-חאפז מוחמד עבד אל-חאפז א-סילאווי

אחמד עבדאללה ג'ומעה מורג'אן

סוהייב עבד א-סלאם מוחמד אבו כאשף

מועאז זיאד איבראהים א-סורי

אחמד עטאללה יחיא יאר'י

מואמן פתחי יוסף אל-המס

ר'אזי מוחמד מוסטפא אבו מוסטפא

מג'די רמזי כמאל א-סטרי

עובאדה אסעד ח'דר פרוואנה

אחמד מוניר סלמאן אל-בסוס

מוחמד תוופיק מוחמד אל-ערעיר

ארכאן ת'אאיר חילמי מיזהר

מחמוד ח'ליל איבראהים קישטה

שעבאן רג'ב מוחמד אבו ח'אטר

מוחמד ריאד מוחמד אבו פרחאנה

מוחמד שריף עבד אל-פתאח בדוואן

עבד אל-כרים איסמאעיל סולימאן רדוואן

לואאי מאזן נביל כחיל

אמיר מוחמד וליד א-נימרה

אמג'ד פאייז אחמד חמדונה

מוחמד נאסר מוחמד שוראב

עות'מאן ראמי ג'ואד חילס

מוחמד ג'מאל עליאן אבו חלימה

יאסר אמג'ד מוסא אבו א-נג'א

מוחמד פאווזי מוחמד אל-חמאידה

עבד אל-פתאח מוסטפא מוחמד אבו עזום

אוסאמה ח'ליל קאסם אבו ח'אטר

סברי אחמד סלאח אבו ח'דר

כרם איבראהים עלי אבו ערפאת

אחמד זיאד תוופיק אל-עאסי

זיאד ג'אדאללה עבד אל-קאדר אל-ברים

עימאד נביל עלי אבו דראבי

אל-היית'ם מוחמד ח'ליל אל-ג'מל

יוסף סלים ח'ליל אל-פסיח

עז א-דין עבד אל-חפיז מחמוד תמימי

רמזי מוחמד סאלם א-נג'אר

ראמי וחיד חסן סבארנה

רוזאן אשרף עבד אל-קאדר א-נג'אר

זכריא סייד מוסטפא בשבש

מוחמד מסעוד אחמד עבדאללה א-רדיע

עבד אל-חלים עבד אל-כרים א-נאקה

נסים מרוואן איבראהים אל-עמור

חוסיין סמיר חוסיין אל-עמור

נאג'י מייסרה עבדאללה ר'ניים

עודיי אכרם מוחמד אבו ח'ליל

נאסר אחמד מחמוד ר'ראב

בילאל בדיר חוסיין אל-אשרם

ויסאם יוסף עבדאללה חג'אזי

מג'ד סוהיל מוחמד עקיל

סארי דאווד מחמוד א-שובכי

חמזה עיד רמדאן עבד אל-עאל

יאסר עבד א-רחמאן מוסטפא מורתג'א

חוסיין מוחמד עדנאן מאדי

מג'די רמדאן מוסא שבאת

מוחמד סעיד מוסא אל-חאג' סאלח

סידקי טאלב מוחמד אבו עטיווי

איבראהים זיאד סלאמה אל-ער

אוסאמה ח'מיס מוסלם קדייח

עלאא א-דין יחיא איסמאעיל א-זאמלי

מוג'אהד נביל מרוואן אל-ח'ודרי

אחמד עומר מוחמד ערפה

מוחמד סובחי אסמר ענבר

תחריר מחמוד סעיד והבה

אחמד ג'יהאד אחמד אל-עאיידי

מרוואן עוואד חמד קדייח

ת'אאיר מוחמד עבד א-ראאוף ראבעה

שאדי חמדאן עלי אל-כאשף

פארס מחמוד מוחמד א-רקב

עומר וחיד נסראללה אבו סמור

מוחמד מוחארב מוחמד א-רבאיעה

מוסעב זוהיר אניס א-סלול

חמדאן איסמאעיל סאבר אבו עמשה

נאג'י עבדאללה שיחדה אבו חג'ייר

ג'יהאד זוהיר סלמאן אבו ג'אמוס

באדר פאייק איבראהים א-סבאר'

עבד אל-קאדר מרדי סולימאן אל-חוואג'רי

עבד אל-פתאח בהג'ת עבד אל-פתאח עבד א-נבי

איבראהים סלאח איבראהים אבו שער

מחמוד סעדי יונס רחמי

ג'יהאד אחמד מוחמד פרינה

אחמד איבראהים עאשור עודה

מוחמד נעים מוחמד אבו עומר

אמין מחמוד חמד אבו מועמר

מוחמד כמאל מוחמד א-נג'אר

סארי וליד מוחמד אבו עודה

עבד א-רחמאן מאהר סעאדה בני פאדל

עומייר עומר אעמייר שחאדה

מוחמד זיין פזאע אל-ג'עברי

מוחמד עטא עבד אל-מאוולא אבו ג'אמע

איסמאעיל סאלח מוחמד אבו ריאלה

יאסין עומר סולימאן א-סראדיח

עבדאללה איימן סולימאן ארמילאת

סאלם מוחמד סולימאן סבאח

אחמד מוחמד עבד רבו אבו חילו

ח'אלד וליד ג'מיל תאיה

אחמד נסר ח'אלד ג'ראר

אחמד סמיר מחמוד אבו עבייד

ליית' היית'ם פתחי אבו נעים

אחמד איסמאעיל מוחמד ג'ראר

אחמד עבד אל-ג'אבר מוחמד סלים

אמיר עבד אל-חמיד מסאעד אבו מסאעד

עלי עומר נימר קינו

מוסעב פיראס עבד אל-ר'אפר א-סופי

ג'מאל מוחמד ג'מאל מוסלח

מוחמד נביל מוחמד מוחייסן

זכריא אדהם חוסיין אל-כפארנה

שריף אל-עבד מוחמד שלאש

יאסר נאג'י איבראהים סוכר

איבראהים נאייף איבראהים אבו ת'ורייה

באסל מוסטפא מוחמד איבראהים

מוחמד אמין מחמוד שיחדה עקל

מוחמד סאמי האשם א-דחדוח

מחמוד עבד אל-מג'יד סאלם אל-מסרי

מוחמד מוחמד ג'בר שעבאן א-ספדי

מחמוד מוחמד עבד אל-קאדר אל-עטל

מוחמד עבדאללה עלי מוסא

אחמד יאסר סברי אבו עאבד

מוחמד חוסאם עבד א-לטיף חבאלי

רמזי עדנאן דאווד אבו יאבס

עבד א-רחמאן עלי אחמד אבו ג'מל

נוואף אחמד מוחמד אל-עטאר

ח'אלד אכרם יוסף מערוף

ח'אלד ריאד אחמד א-סולטאן

מוסא איאד עלי עבד אל-עאל

מוחמד זוהדי חסן עודה

מוחמד זכריא איסמאעיל א-תתרי

חמד מוחמד מוסא א-נחאל

עומר נאג'י מוסלם אבו ח'אטר

עלאא א-דין פאווזי מוחמד פסייפס

מחמוד עטאללה אחמד מוסבח

מוסטפא חסן מוחמד אבו עודה

ח'אלד מוחמד עלי קווידר

מוחמד מאג'ד מוחמד אל-קרא

נור א-דין מוחמד סלאמה ברכה

ראמי ואאיל איסחאק קחמאן

מוחמד עלאא מחמוד אבו שרבין

עימאד ח'ליל איבראהים שאהין

מוחמד עבד אל-חי אחמד אבו עבאדי

מוחמד איבראהים עבדאללה א-סטרי

עבד אל-חמיד מוחמד עבד אל-עזיז אבו דאהר

ח'אלד בסאם מחמוד אבו סעיד

מוחמד איבראהים ח'ליל שרייתח

אחמד ח'אלד סלמאן א-נג'אר

יחיא בדר מוחמד אל-חסנאת

עות'מאן אחמד עלי לדאדווה

מוג'אהד זיאד זכי עקל

מוחמד ח'אלד מחמוד עבד א-נבי

עאייש ר'סאן עאייש שעת'

נסאר איאד נסאר אבו תיים

אחמד סעיד עבד אל-עזיז אבו ליבדה

מוחמד מחמוד סעד בשאראת

מונתסר מוחמד איסמאעיל אל-באז

מועמר עריף רפעי עריף אל-אטרש

אנוור מוחמד זאייד קדייח

נאג'י ג'מאל מוחמד א-זעאנין

סדאם אל-עבד מוחמד שלאש

אליאס סאלח עבד יאסין

מוחמד עיסאם מוחמד עבאס

מוחמד עבד אל-חפיז יוסף איסמאעיל

אחמד איבראהים זכי א-טוויל

עפיפי מחמוד עטא עפיפי

עבדאללה ברהם סולימאן א-דור'מה

אחמד אחמד עבדאללה אבו נעים

תאמר איאד מחמוד אבו ערמאנה

חוסיין פתחי חוסיין א-רקב

מחמוד אכרם מוחמד אבו סמעאן

פארס חאפז עבד אל-עזיז א-סרסאווי

אחמד סמיר חרב אבו חבל

מוחמד אשרף מוחמד אל-עוואוודה

מוחמד עלי מוחמד אנשאסי

נאסר עזמי מוחמד מוסבח

מוחמד נאייף יוסף אל-חום

מחמוד מאג'ד אחמד דאווד (אל-ר'ראבלי)

מוחמד ר'סאן מוחמד אבו פרחאנה

מוחמד נעים חסן חמאדה

נאסר עארף עבד א-ראאוף אל-עריני

חוסיין סאלם חוסיין אבו עווידה

יאסר סאמי סעד א-דין חביב

מוהנד בכר מוחמד אבו טאחון

אחמד עלי מוסטפא קטוש

עימאד מוחמד ח'ליל א-נפאר

יזן איבראהים מוחמד טובאסי

סאמר נאאיל עווני א-שווא

אחמד עבד רמדאן אבו סמרה

מוחמד מאזן איבראהים עליאן

מועין עבד אל-חמיד מוחמד א-סאעי

מחמוד ואאיל מחמוד ג'ונדייה

עבד א-רחמאן סאמי עקל אבו מטר

אחמד סאלם עליאן אל-ג'רף

מחמוד סולימאן איבראהים עקל

מוחמד חסן מוסטפא אל-עבאדלה

כאמל ג'יהאד כאמל מוהנא

מחמוד סאבר חמד אבו טעימה

עלי מוחמד אחמד ח'פאג'ה

עבד א-סלאם יוסף עבד א-רחמאן עבד אל-והאב

מוח'תאר כאמל סלאם אבו ח'מאש

מוחמד סמיר מוחמד אידווידאר

טלאל עאדל איבראהים מטר

עומר ג'ומעה מחמוד אבו פול

פדל מוחמד עטא חבשי

מוחמד האני חוסני א-נג'אר

אחמד זוהיר חאמד א-שווא

סעדי סעיד פהמי אבו סלאח

אחמד עבדאללה עבדאללה אל-עדיני

מחמוד יחיא עבד אל-והאב חוסיין

עלאא אנוור אחמד אל-ח'טיב

איסמאעיל ח'ליל רמדאן א-דאהוכ

אחמד מוחמד איבראהים חמדאן

מוחמד מחמוד עבד אל-מועטי עבד אל-עאל

מוחמד ריאד עבד א-רחמאן אל-עאמודי

מוחמד עבד א-רחמאן עלי מיקדאד

מחמוד רבאח עליאן אבו מועמר

אחמד מאג'ד קאסם עטאללה

ח'ליל איסמאעיל ח'ליל מנסור

טאהר אחמד מאדי מאדי

אחמד פאייז חרב שחאדה

מחמוד מוסטפא אחמד עסאף

מוסטפא מוחמד סמיר אל-מסרי

יחיא איסמאעיל רג'ב א-דאקור

מוחמד עבד א-סלאם מוחמד חירז

זאייד מוחמד חסן עומר

עימאד עלי סאדק א-שיח'

איבראהים אחמד עלי א-זרקה

סעיד מוחמד סעיד אבו אל-ח'ייר

ויסאל פדל עיזאת א-שיח' ח'ליל

אחמד מחמוד מוחמד א-רנתיסי

מועתסם פאווזי מוחמד אבו לולי

ג'יהאד מוחמד עות'מאן מוסא

מועתז בסאם כאמל א-נונו

מוסא ג'בר עבד א-סלאם אבו חסנין

אחמד פאווזי כאמל א-תתר

אחמד עאדל מוסא א-שאער

שאהר מחמוד מוחמד אל-מדהון

פאדי חסן סלמאן אבו סילמי

ג'יהאד מופיד עבד אל-מונעם אל-פרא

בילאל אחמד סאלח אבו דקה

עז א-דין נאהד סלמאן אל-עוויטי

עז א-דין מוסא מוחמד א-סמאכ

מוחמד אשרף מוחמד אבו סיתה

עוביידה סאלם עבד רבו פרחאן

אנס חמדאן סאלם קדייח

מוסעב יוסף איבראהים אבו לילה

ג'מאל עבד אל-האדי מוחמד עפאנה

ג'בר סאלם עבדאללה אבו מוסטפא

מוחמד ח'אלד אחמד אבו ריידה

עבד א-דאיים איסמאעיל עבד א-דאיים אבו מסאמח

בהאא עבד א-רחמאן מוסלח קדייח

יוסף ג'אסר יוסף אבו ג'זר

עטייה מוחמד עטווה אל-עמאווי

יוסף אחמד עטווה אל-עמאווי

אנס שאווקי מוחמד אבו עסר

עזאם הילאל ריאד עווידה

מוחמד אמין אחמד אל-מקייד

עבד א-סלאם עיד זוהדי בכר

סעד עבד אל-מג'יד עבד אל-עאל אבו טאהא

אחמד נביל מוחמד עקל

עבדאללה מוחמד ג'יבריל א-שמאלי

מוחמד איבראהים איוב איוב

אחמד רשאד עבדאללה אל-עת'אמנה

אחמד מוחמד אשרף חסן אבו חוסיין

איסלאם מחמוד רושדי חרזאללה

עבדאללה מוחמד עבדאללה א-שיחרי

מוחמד אחמד עאייש חג'ילה

סאג'ד עבד אל-חכים חילמי מוזהר

חביב חמזה עבד אל-פתאח אל-מסרי

ג'יהאד מוניר ח'אלד חרארה

נידאל עבד אל-כרים אחמד שתאת

אחמד ג'מאל מחמוד מנאסרה

זייד עימאד מוחמד נורי

ראאיד האשם מוחמד חמדאן

עומר אמין יוסף אבו לילא

מוחמד ג'מיל עבד אל-פתאח שאהין

יאסר מוחמד פאווזי ח'ליל א-שוויכי

סלאמה סלאח סלאמה כעאבנה

תאמר ח'אלד מוסטפא ערפאת

סיף א-דין עימאד נאסר אבו זייד

יוסף ראאיד מוחמד ענקאווי

אמיר מוחמד ג'ומעה דאר דראג'

מוסא מוחמד עבד אל-כרים מוסא

בסאם סאמי עות'מאן סאפי

יוסף סעיד חוסיין א-דאיה

חסן נביל אחמד נופל

חמזה מוחמד רושדי שתיווי

חסן איאד עבד אל-פתאח שלבי

עבדאללה פייסל עומר אבו טאלב

סמאח זוהיר אחמד מובארכ

אחמד ר'אזי עבאס אבו ג'בל

איימן אחמד עות'מאן חאמד

איהאב עטאללה חוסיין עאבד

מחמוד אל-עבד מוחמד א-נבאהין

מוחמד פאווזי יוסף עדווי

סמיר ר'אזי מחמוד א-נבאהין

עבד א-ראאוף איסמאעיל מוחמד סאלחה

אמל מוסטפא אחמד א-תראמסי

כרם מוחמד נועמאן פיאד

איימן מוניר מוחמד שבייר

מאהר עטייה מוחמד יאסין

עבד אל-עזיז איבראהים עבד אל-עזיז אבו שריעה

מוחמד מועין ח'ליל ג'חג'וח

קאסם מוחמד עלי עבאסי

מחמוד יוסף מחמוד נח'לה

חמדאן תוופיק נאג'י עארדה

מג'ד ג'מאל מוחמד מטייר

אשרף וליד סולימאן נעאלווה

סאלח עומר סאלח ברר'ות'י

עומר חסן מוחמד עוואד

עבד א-רחמאן סעד מוחמד שלוף

מוסא אחמד קאסם אל-עבאדלה

אחמד קאסם מוסא אל-עבאדלה

יאסין חאמד ג'יבריל אבו חמד

מחמוד נאסר מנסור קשלאן

איבראהים ראשד אחמד ברכה

איסמאעיל מוסלם חמד אבו בטיחאן

האדי האייל שיחדה אבו דחרוג'

עבדאללה האייל שיחדה אבו דחרוג'

הודא מוחמד ח'מיס אבו דחרוג'

האייל שיחדה עבד רבו אבו דחרוג'

חיאת עבד רבו סולימאן אבו דחרוג'

חסאן חאזם עבד אל-חמיד עאשור

מוחמד נסר זיאד א-ריפי

מוחמד אחמד מוחמד עבאס

עיסאם מוחמד מחמוד אל-חסני

חמדאן סאלם מוחמד אבו חדאייד

עבד א-רחמאן סאלם מוחמד אבו חדאייד

עומר תייסיר איבראהים אבו נדא

ג'ומעה איבראהים סאלם מטר

עבד א-רחים טלאל חסן א-שווייח'

סאלם איסמאעיל סלאמה אבו ר'דיין

אווסם טלאל שאמח' טאפש

מוחמד חמדי עבד א-רחמאן סאלם

ראמי חמדי עבד א-רחמאן סאלם

איבראהים עיסאם עיד חמאד

מרוואן מוחמד איבראהים שלוף

עבדאללה טארק זיאד א-ריפי

מראם טארק זיאד א-ריפי

אחמד טארק זיאד א-ריפי

זיאד טארק זיאד א-ריפי

עומר נסר זיאד א-ריפי

נסר זיאד עבד א-ריפי

מוחמד זיאד עבד א-ריפי

חסן סרור מוחמד טמבורה

סרור מוחמד ג'מיל טמבורה

חוסאם עבד רבו מוחמד אבו ג'אסר

עאאישה איסמאעיל חסן עטייה

נזירה רמדאן איסמאעיל כולאב

אחמד נאסר חוסיין כולאב

יוסף נאסר חוסיין כולאב

עבדאללה נאסר חוסיין כולאב

עבד אל-פתאח חוסיין אל-עבד אבו סלימה

אמאל איבראהים אחמד יונס

חסן חוסיין איעבייאן יונס

סיבא ראמי חסן יונס

מוחמד איבראהים סלאח אבו שמאלה

מוחמד חמדאן מוחמד ברהום

ראאיד סובחי אחמד אל-עטאר

מחמוד טלעת אחמד אבו שרייתח

בשיר אחמד מוחמד אבו שרייתח

מחמוד עבד אל-עזיז מוחמד אל-בורעי

נור מחמוד עבד אל-באסט אבו חסירה

האני מוחמד האשם יאסין

זכי סולימאן חסן א-ראעי

מוסטפא סופיאן דרוויש מוחייסן

סופיאן דרוויש מוחמד מוחייסן

הבן של נבילה ראאפת מוסטפא א-לוח

מוחמד עימאד חיידר אל-עביט

סאהר מוחמד חיידר אל-עביט

נבילה עיד סלאמה א-לוח

מייסר ראאפת מוסטפא א-לוח

מוסטפא ראאפת מוסטפא א-לוח

מוחמד מוסטפא מחמוד א-לוח

פרח ראאפת מוסטפא א-לוח

ראאפת מוסטפא מחמוד א-לוח

אימאן יונס קאסם א-לוח

אחמד מוסטפא מחמוד א-לוח

עלי מוחמד דיאב א-דייף

סארה מוחמד דיאב א-דייף

וידאד מוסטפא חרב א-דייף

אחמד רבאח שיחתה א-דלו

ופאא חוסיין אחמד א-דלו

מוסטפא רבאח שיחתה א-דלו

איבראהים איסמאעיל איבראהים אבו עודה

מאזן כמאל סעיד א-דאלי

אנס תייסיר עבד אל-כרים אל-חינאווי

זכריא מוסא דאווד סעיד

סקר עבדאללה פואד ריחאן

עבדאללה סלאח מוחמד סאפי

היית'ם רמדאן איבראהים אל-עאוור

ראאיד סמיר מחמוד אל-חלבי

עומר מוחמד עווד ג'רר'ון

פרג' חוסיין ח'מיס אבו רביע

אנוור אחמד מוסטפא א-זעאנין

חסן חוסיין סולימאן כווארע

איחסאן מחרוס זכריא אל-אר'א

אמאני אל-עבד מחמוד ברכה

ח'ליל מוחמד אחמד אל-ענאתי

אחמד מוחמד עטייה אל-מסרי

זוהדי עבד אל-חמיד אבו א-רוס

היית'ם אחמד סלמאן אבו סמור

מחמוד מוחמד אחמד אל-ג'וראני

איה אנוור ח'ליל א-שאער

סעיד עאטף עבד אל-חמיד תמראז

עבד אל-חכים סולימאן סלאמה אל-מסדר

מוחמד תאמר עאדל איבראהים אל-עאיידי

מואמן אכרם עלי אל-מסדר

נידאל מוחמד עבד אל-מג'יד בדראן

טארק זיאד ג'אדאללה

מועאז עזאם זאייד אבו זאייד

מוחמד סאלח עאייש אבו הדאף

נאדר מוחמד סעדי עבד אל-ר'ני אידריס

סולימאן סמיר סולימאן אבו הדאף

מחמוד ח'אלד מוסא אבו הדאף

מחמוד מוחמד סאלח אבו הדאף

אחמד נעים עבד רבו עוכל

איבראהים זוהיר איבראהים א-דוואווסה

מוחמד אחמד יוסף קטרי

מונזר סלמאן סולימאן קדייח

מוחמד חילמי אחמד אל-עבאדלה

פאדי ג'יהאד כאמל חמדאן

עודיי מוחמד קאסם אל-אסטל

ג'יהאד מוחמד עבד אל-כרים אבו ג'אמע

מוחמד מחמוד עבדאללה אבו עודה

מוחמד סובחי עאייש אל-מסרי

עומר ג'ומעה אחמד אבו ג'אמוס

מוחמד ג'ומעה סאבר ח'ליפה

אחמד ח'אלד ג'לאל מקאט

חמאדה ח'אלד ג'לאל מקאט

סולימאן מוחמד עלי מערוף

זאהר מוחמד ח'ליל אל-אנקח

יוסף מועמר איבראהים אל-מור'רבי

אחמד ח'דר חסאן בנאת

דיאא א-דין מוחמד עווד אל-מדהון

אנס סעד איבראהים סבוח

עמרו ח'דר עטייה מחג'ז

וליד תוופיק עבד אל-האדי דראבייה

עז א-דין ר'אזי חסן טעימה

סלאח א-דין אחמד אל-ר'וטי

סומייה עבד חמד דהייר

כרם מחרוס חמידאן ח'טאב

חלא עומר עיאדה אבו מסעוד

אמל אמג'ד עבד אל-עזיז עווידה

מוחמד אמג'ד עבד אל-עזיז עווידה

מוחמד יחיא עלי אל-אסטל

זעל ריזק סלאח מוסלח

איסמאעיל מוחמד נסר ארמילאת

עבדאללה מוסא חוסיין מובארכ

כמאל אחמד כמאל אל-בכרי

איבראהים מוחמד אל-עאיידי אל-משהראווי

רמדאן כמאל אחמד אל-בכרי

אסמאא מוחמד כמאל אל-בכרי

אסיל מוחמד כאמל אל-בכרי

איבתיסאם איבראהים מוחמד אל-בכרי

מחמוד זכי סאלח א-לחאם

אחמד עבד אל-חכים מוחמד אל-אסטל

אשרף מחמוד סולימאן משעל

רר'ד עומר עיאדה אבו מסעוד

ת'אאיר מג'די חאמד אבו ג'זר

מוחמד סברי מוסטפא עטאללה

אחמד אנוור עבד אל-קאדר אל-כורד

מלאכ ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

מוחמד עיזו מוחמד שלדאן

נאדר מוחמד שחאדה אבו שריעה

מאהר ח'ליל איבראהים נופל

אחמד חוסיין עבד א-ראאוף אל-מבחוח

מוחמד סעדי עבד אל-פתאח אחמד

קאסם מחמוד אחמד קאסם

סאאיב סייד ח'דר אל-בטש

עיסא מוחמד איבראהים ג'נייד

מוחמד זכי איבראהים אל-הור

פאדי עבד אל-כרים חמדאן מאדי

סלאם נסר סלים ג'בארה

ח'ליל מוחמד רמדאן אבו דבאע

מוניר ח'ליל מוחמד אבו דבאע

ג'מאל עבד א-רחמאן חמזה אבו לבדה

מידחת פאיז מוחמד ר'יאד

איימן נביל מוחמד א-שאער

יוסף מוחמד אג'מיעאן שלאלפה

תייסיר פתחי ג'ומעה סלייח

פאטמה מוחמד מחמוד אבו עמרה

נאדיה פאווזי חוסיין אבו חמד

איסמאעיל ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

ח'אלד עטאללה מוחמד אבו שער

עבד א-נאסר עבד אל-ח'אלק איבראהים אל-עג'ורי

דניאל כאמל מוחמד מנסור

שיימאא ואאיל מחמוד קאסם

רר'ד מוחמד סעדי ניג'ם אל-מסרי

סוהא חאמד עבד אל-כרים ניג'ם אל-מסרי

מוחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

אחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

בילאל מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

עבד אל-כרים מוחמד עווד אבו ניג'ם

מוחמד עבד אל-כרים מוחמד אבו ניג'ם

באסל וליד חוסיין א-טלאע

עבדאללה סוהיל אבו שאוויש

נור א-דין ח'ליל מוחמד אל-עכר

רוואן אחמד יוסף אל-מג'דלאווי

עבדאללה עבד אל-האדי מחמוד אל-מג'דלאווי

עבד א-ראזק עבד אל-האדי מחמוד אל-מג'דלאווי

מחמוד אחמד מחמוד אל-מג'דלאווי

סלאח א-דין מאהר עלי אבו סבחה

עז א-דין וליד מוחמד אבו סנימה

איסמאעיל סמיר סולימאן שלוף

אחמד כמאל עבד א-נחאל

יוסף אכרם סאלח א-סכאפי

אחמד ח'אלד עלי אבו חרבה

חאזם עבד אל-באסט עבד אל-פתאח אבו הילאל

עמרו טארק סעיד אבו א-רוס

טארק זיאד סולימאן אבו ח'תלה

סקר בסאם סולימאן אל-כאשף

מונזר מוחמד ר'אנם אבו רג'ל

איה מוחמד ר'אנם אבו רג'ל

עאהד סעיד מחמוד בדר

פארס אחמד חוסיין דאווד

רשאד אחמד רשאד א-נג'אר

ראמי נאג'י מחמוד אבו דקה

מוחמד סעיד מוחמד פסייפס

עיסאם מוחמד איבראהים אבו סלאח

ר'אליה אל-עבד אחמד אבו ריידה

נור אל-הודא בהג'ת חאתם והדאן

מוחמד אחמד סולימאן רג'ילה

מחמוד אחמד סולימאן רג'ילה

מוחמד ג'מעאן אחמד חניידק

דאליה עטווה סולימאן ח'טאב

ספאא עטווה סולימאן ח'טאב

ג'מילה ג'מאל מחמוד והדאן

סניורה דיאב עבד אל-כרים והדאן

חאתם זכי עבד א-רחמאן והדאן

עיסא מוחמד עיסא א-שאער

סאאיד מחמוד מוחמד א-להוואני

אמאני פדל סאלם אבו ג'זר

פיראס מוחמד עוואד אבו ג'זר

מאריא מוחמד עוואד אבו ג'זר

נסראללה יוסף סעיד אל-מסרי

איסמאעיל מוחמד ג'ומעה איבראהים אל-ר'ול

ח'דרה ח'אלד איבראהים אל-ר'ול

הנאדי איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

אסמאא איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

ואאיל איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

מוסטפא ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

בילאל ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

מוחמד איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

עטווה סולימאן עלי ח'טאב

מוחמד עטווה סולימאן ח'טאב

סולימאן עטווה סולימאן ח'טאב

ניווין סולימאן סלאמה ח'טאב

אמירה אחמד עלי ח'טאב

רימאס סאלם מחמוד אל-עטאר

עווד ר'אנם סולימאן אל-מסרי

מוחמד אג'מיעאן תורבאן א-שלאלפה

ח'יתאם ג'ומעה תורבאן א-שלאלפה

טארק עיד סלאמה אבו מאשי

נג'אח רג'ב מחמוד א-שראפי

רג'ב עבד א-רחמאן אחמד א-שראפי

מחמוד עבדאללה אחמד א-שראפי

אילהאם מוחמד מחמוד עוכל

תורכייה מחמוד עליאן עוכל

מחמוד מוחמד נעים עוכל

מוחמד אסעד מוחמד חג'אזי

מוחמד אחמד סווילם א-רומי

ח'אלד מרוואן עטא לקאן

סעיד עווני ג'ודה מערוף

לואאי ריזק אל-עבד שחאדה

ואאיל ניהאד עאמר א-סייד

עמרו טארק חסן קנדיל

מוחמד תייסיר חסן קנדיל

חוסאם אנוור אחמד אבו נקירה

רג'א אחמד דרוויש א-שאער

סלאח ג'ומעה עיאש איסלים

ריזק איסמאעיל עלי אבו טאהא

סעדייה ריזק עבד א-ראזק אבו טאהא

מוחמד מחמוד ריזק אבו טאהא

יוסף מחמוד ריזק אבו טאהא

מוחמד עומר אחמד סאלח

אחמד טלעת מוחמד ח'ליל א-לוח

סועוד מחמוד איסמאעיל חסונה

מוסא יאסין מוסא אבו נקירה

עבדאללה נעים חסן קשטה

מרים חסן עלי אבו ג'זר

עביר סעיד שעבאן אבו ערב

איימן יאסר אחמד עבד אל-והאב

מוחמד יאסר אחמד עבד אל-והאב

למא יאסר אחמד עבד אל-והאב

ניהאיה סעדי עיסא עבד אל-והאב

האני סעדי עיסא א-שאער

עאטף סעדי עיסא א-שאער

פידאא יוסף מוחמד אבו סולימאן

אחמד ראמי מוחמד אבו סולימאן

מוחמד ראמי מוחמד אבו סולימאן

למא ראמי מוחמד אבו סולימאן

היבה חסן עבד א-רחמאן אבו סולימאן

רנא ראאיד מוחמד אבו סולימאן

ג'נה ראמי מוחמד אבו סולימאן

אחמד חמאד מוחמד א-דור'מה

ר'דיר מוחמד סולימאן אל-ערג'אני

חאכמה עוואד עודה אל-ערג'אני

זיאד מוחמד סולימאן אל-ערג'אני

מוחמד סולימאן עמירה אל-ערג'אני

עימאד נסים עיסא סידם

פואד מוחמד מחמוד א-דדה

עיסא סעדי עיסא א-שאער

מוחמד עיסא איסמאעיל א-שאער

היית'ם יאסר אחמד עבד אל-והאב

דוחא בסאם מוחמד א-ניירב

איבתיסאם בסאם מוחמד א-ניירב

עולא בסאם מוחמד א-ניירב

ארווא מחמוד אחמוד א-ניירב

איבראהים פתחי איבראהים עייטה

מוחמד פתחי איבראהים עייטה

אחמד פתחי איבראהים עייטה

איבראהים מחמוד מוחמד אל-מניראווי

דאווד זכריא דאווד סולימאן

חמדי מוחמד עבד אל-עזיז עיאד

שאדי חמדי מוחמד עיאד

אחמד סווילם סלאמה א-רומי

עבד א-רחמאן אחמד סווילם א-רומי

אמין אחמד סווילם א-רומי

סומוד אחמד סווילם א-רומי

יוסף דאווד עבד אל-מונעם אבו מאדי

אמין יוסף דאווד אבו מאדי

חסן יוסף דאווד אבו מאדי

עבד אל-כרים יוסף דאווד אבו מאדי

יוסף שאדי יוסף אבו מאדי

חלא שאדי יוסף אבו מאדי

ג'ומעה עבדאללה ג'ומעה איסלים

תוופיק ח'ליל מוחמד איסלים

סעדייה ריזק עבד א-ראזק אבו טהא

ריזק איסמאעיל עלי אבו טהא

מוחמד מחמוד ריזק אבו טהא

יוסף מחמוד ריזק אבו טהא

כמאל איבראהים סולימאן אבו טיר

אחמד כמאל איבראהים אבו טיר

נביל חסן מוחמד א-נג'אר

חוזייפה נזמי אחמד אבו טיר

עלאא מייסרה מחמוד אל-מסרי

סלאח מחמוד אחמד אל-מסרי

מוחמד חסן מחמוד קשטה

אחמד שתיווי חמדאן קשטה

מחמוד ח'דר ראר'ב קשטה

מוחמד מוסאעד עבד קשטה

סלאמה חוסיין סלים אל-בחאבסה

אחמד חוסיין סלים אל-בחאבסה

פוואז חוסיין סלים אל-בחאבסה

סלים חוסיין סלים אל-בחאבסה

ג'ומעה חוסיין סלים אל-בחאבסה

מוחמד שועיב חוסיין אל-בחאבסה

מוחמד נידאל יוסף אבו מוחסן

חאזם מוחמד סולימאן אבו מוחסן

יחיא יוסף עלי אבו מוחסן

חוסאם יאסין מוסא אבו נקירה

וליד תוופיק חוסיין מסעוד

איבראהים עבד אל-חכים דאווד א-זקזוק

מועתז חוסאם אחמד אבו ריידה

ח'ליל תייסיר ח'ליל קדייח

אוסאמה סמיר איסמאעיל אבו אל-עולא

ת'אאיר וליד שיחדה אבו טיר

שאדי עלי אל-עבד אבו טיר

אמיר סלאח א-דין חוסיין א-רקב

אל-חסן בן עלי נאג'י ענתר אל-אר'א

עבד אל-כרים סלאח עבד אל-קאדר אל-ר'זאווי

יאסר זכי מאדי אבו מאדי

שאדי מוחמד ג'ומעה אבו דאהר

נזמי חוסיין מוסא זוערוב

מחמוד סולימאן עבד אל-כרים שיח' אל-עיד

עבדאללה נסר ח'ליל פחג'אן

חמזה מוחמד סולימאן אבו סוסין

יוסף ג'לאל דיב ברכאת

ראאיד מחמוד שריקי אבו שלוף

מוחמד איבראהים סולימאן א-נימס

אחמד איבראהים סולימאן א-נימס

מאהר ג'ומעה סלמאן אבו רזק

עבדאללה פאיז מוחמד ברהום

זיאד עבד א-רחמאן מוחמד ג'רר'ון

מוחמד זיאד סלמאן אל-חמאידה

ר'סאן סעדאללה עבד אל-ואחד אבו עאזרה

חמזה ח'אלד איסלים אל-קאדי

איימן עבד א-ראאוף שעבאן א-שיח'

מוחמד ח'מיס יוסף חמדאן

יוסף נידאל מוחמד אבו רזק

ג'יהאד האני עבד אל-האדי דהייר

מוחמד עבד אל-האדי מוחמד דהייר

נידאל עיסא אחמד א-נחאל

יאסר מחמוד איבראהים אל-כורד

ג'ומעה חוסיין מוסבאח אל-המס

ראמי אמין ג'ומעה א-סרפנדי

עבד א-רחמאן מוחמד חמדאן אבו דרב

מוחמד מוחמד תיים אבו לבן

אחמד חסן סובחי ח'ליפה

מוסא איבראהים מוחמד ג'זר

יוסרא מוחמד סלמאן ג'זר

ראאפת ג'ומעה עוואד זוערוב

אחמד אשרף פאיז עבד אל-עאל

עות'מאן פואד עלי עבד אל-עאל

בילאל סולימאן ח'דר א-לולחי

עבד אל-חי מוחמד מוסא אבו עדוואן

ספאא חמד סעיד קשטה

סאמי נאפל סלאם שיח' אל-עיד

מוחמד אחמד רדוואן אבו שער

חוסיין סאלם עבד א-רחמאן אל-ג'עפרי

מרים חוסיין סלאמה א-תראבין

עבד א-ראזק חוסיין סלאמה א-תראבין

נור מוחמד שאכר אבו עאסי

חוסיין סלאמה סווילם א-תראבין

פאייזה ג'רמי עטייה א-תראבין

חמדי יוסף עליאן אל-מסרי

נג'ייה יוסף עליאן אל-מסרי

אחמד איבראהים סולימאן אל-מסרי

איבראהים סולימאן איבראהים אל-מסרי

ח'אלד סולימאן איבראהים אל-מסרי

דיאא איבראהים סולימאן אל-מסרי

יחיא עבד אל-כרים עבד א-רחים לאפי

פאייזה חרב מוחמד אבו מור

סאהר טלאל עודה אבו מוחסן

שריף מוסא עודה אבו מוחסן

סועאד ג'ומעה חמאד א-תראבין

אחמידאן סולימאן סלאם אבו ברייכ

ראאידה עבד רבו מוסא אבו ח'תלה

חאזם ח'אלד עבד אל-מועטי עווידה

ג'ומעה סאלם עטייה א-תראבין

סלאמה מחמוד מוחמד א-זאמלי

אמנה סאבר מוחמד א-זאמלי

אחמד חמדאן עלי אל-כאשף

איקזאיה חמאד סלמאן אל-מהמום

דועאא מוסטפא נאסר אל-מהמום

אסמאא סאלם סולימאן אל-מהמום

עיטאף חמאד סלמאן אל-מהמום

האני סאלם סולימאן אל-מהמום

ופאא סאלם סולימאן אל-מהמום

יחיא סאלם סולימאן אל-מהמום

עזיזה מחמוד סלאמה אל-מהמום

סווילם מהאווש סולימאן אל-חשאש

יוסף אג'מיעאן נסראללה שיח' אל-עיד

עאטף סאלח איבראהים שיח' אל-עיד (אל-זאמלי)

יוסף ג'אבר חסן דראבייה

מחמוד אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

איבראהים אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

חאזם אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

דועאא איבראהים מחמוד שיח' אל-עיד

איה איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

עבד אל-כרים איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

ח'ליל איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

יוסף אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

ח'אלד מחמוד ח'ליל אבו ג'לידאן

איבראהים סלאמה ח'ליל אבו ג'לידאן

פאדי נאסר איסמאעיל אל-קוואסמה

עומר שאכר רשאד ברבח'

עלאא ג'מאל עלי אבו שמאלה

מוחמד חרבי מוחמד שיח' אל-עיד

חרבי מוחמד עיאדה שיח' אל-עיד

נוהא ג'מאל יוסף ר'ניים

איבראהים מוסטפא ח'ליל ר'ניים

אחמד מוחמד יוסף חסנין

ג'יהאד סולימאן זאייד עומראן

ולאא ג'מאל מוחמד א-נמלה

יוסף שריף יוסף א-נמלה

אנר'אם שריף יוסף א-נמלה

איבראהים טלאל שיחדה כווארע

בדר אנוור ח'ליל א-שאער

איבראהים עבדאללה מוחמד ג'רר'ון

איבראהים אנוור ח'ליל א-שאער

אוסאמה חוסיין חסן אבו סנימה

אוסאמה חוסיין ח'ליל לאפי

נסר סולימאן עודה אבו סנימה

נור סאלח סלאמה אבו מאשי

פארוק עוואד סלאם ר'יית'

המאם מוחמד ספא אבו סהיבאן

אסיל סאלח חוסיין אבו מוחסן

יונס עיד סלאמה אבו עמראן

פדייה חמידאן חמאד אבו עמראן

ראדיה זאייד סולימאן אבו עמראן

היבה מוסטפא נאסר אל-מהמום

עובאדה מוסטפא נאסר אל-מהמום

ביסאן מוסטפא נאסר אל-מהמום

איבתיסאם חמאד סלמאן אל-מהמום

איבראהים חאמד אחמד ברכה

בילאל אחמד סולימאן א-נג'אר

עימאד חסן סלמאן מהנא

חסאן ח'אלד איבראהים א-נג'אר

אחמד איסמאעיל חסן אל-מדהון

מוחמד זאייד סאלם אל-ברים

אחמד תוופיק אחמד אבו דקה

עבד א-רחמאן מוחמד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

עימאד ג'אוודת מוחמד אבו אל-עולא

עמאר איבראהים עבד אל-עזיז א-נג'אר

מוסלם שאווקי מוסלם א-נג'אר

כאמל מוחמד סאלם א-נג'אר

מוחמד סולימאן חוסיין בנאווי

אוסאמה רג'ב איבראהים קדייח

מוחמד כמאל סאלם קדייח

מוסא חמד חמידאן אבו עמראן

הילאל עיד סלאמה אבו עמראן

רנין עלי עבדאללה אל-קרא

ראאיד עבד א-לטיף עבד אל-קרא

סאמי סלמאן רידא אל-מדני

חוסאם סלמאן רידא אל-מדני

עבדאללה עווד עבד אל-ברים

מייסון ראאפת סלמאן אל-ברים

מוחמד סלמאן אל-עבד אל-ברים

עימאד נסראללה עבד אל-חאפז אל-פרא

יארא מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

מוחמד מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

נאדין מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

לוג'יין באסם עבד אל-מאלכ אל-פרא

עבד א-רחמאן באסם עבד אל-מאלכ אל-פרא

עוואטף עזיז א-דין עבד א-שאפי אל-פרא

אוסאמה עבד אל-מאלכ עבד א-סלאם אל-פרא

עבד אל-מאלכ עבד א-סלאם מוחמד אל-פרא

תאמר פרג' מוחמד קב

עודיי נאפז פח'רי ג'בר

סולימאן סלים סאלם מאדי

יוסף אחמד סאלם מאדי

ג'נא בסאם סאלם מאדי

הלא בסאם סאלם מאדי

אימאן נזמי מוחמד מאדי

בסאם סאלם סלים מאדי

איבראהים סולימאן עליאן אל-מסרי

מוחמד אנס מוחמד ערפאת

אנס איבראהים חמדאן בן חמאד

נאאיל ח'אלד סעדי אל-עאלול

מוחמד ח'אלד סעדי אל-עאלול

עימאד א-דין אחמד שווקי אחמד

טארק פאייז ג'ומעה יאסין

פאייז טארק פאייז יאסין

מוחמד ניהאד מוחמד יאסין

חסאן איסמאעיל חסאן יאסין

סוהיל איבראהים רמדאן שמלח'

סועאד עלי מוחמד אל-בחרי

סמא נאאיל בסאם אל-בראווי

וג'יה מוחמד וג'יה שעת'

יאסר יוסף חסן אבו סעיד

סלאח זיאד מוסא

אחמד מוחמד עבדאללה א-ניירב

סוהילה אחמד מחמוד א-ניירב

מוחמד אחמד מוחמד א-ניירב

מואמן אחמד מוחמד א-ניירב

מחמוד אחמד מוחמד א-ניירב

חנאן עבד א-לטיף דח'לאללה ר'יית'

סופיאן פארוק עוואד ר'יית'

אסיל סופיאן פארוק ר'יית'

ראאפת עודה מוחמד זוערוב

סנאא נועמאן מוחמד זוערוב

אמיר ראאפת עודה זוערוב

עודיי ראאפת עודה זוערוב

שהד ראאפת עודה זוערוב

ח'אלד ראאפת עודה זוערוב

סבחה מוסטפא דרוויש זוערוב

סועאד נועמאן מוחמד זוערוב

אחמד מוסטפא עבד זוערוב

מועתסם מוסטפא עבד זוערוב

וליד מוסטפא עבד זוערוב

מוחמד מוסטפא עבד זוערוב

אחלאם נועמאן מוחמד סיאם

רוואן נשאאת ר'אזי סיאם

ראמי נשאאת ר'אזי סיאם

מחמוד עבד רבו סולימאן אבו דקה

מוחמד ג'ומעה מחמוד א-נג'אר

פדל נאדר עבד אל-חמיד אל-מר'ארי

האני עבד אל-קאדר נסראללה אבו מוסטפא

מרים מוחמד מוחמד אבו ג'לאלה

עאטף סוהיל עאטף קנדיל

מחמוד מוחמד תוופיק דחלאן

סמיח כמאל אחמד אבו אל-ח'ייר

אחמד סלים לאפי עאבדין

מאהר ג'עפר ח'ליל חג'אג'

מוחמד יוסף עבד אל-עבאדלה

עות'מאן פאווזי לאפי עאבדין

סיהאם בשיר אחמד שעת'

זאהר תוופיק חמאד אבו מכתומה

מחמוד עאדל סלים עאשור

זינב יוסף עיסא זקות

למא ראאפת מוחמד אל-עסאר

רינאד אשרף מוחמד אל-עסאר

עביר נאהד מוחמד אל-עסאר

אל-חסן מוחמד עבד אל-חמיד אל-ביומי

הדיל עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

אסיל עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

עביר עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

חסן נאסר חוסיין זקות

מלכ שאכר מוחמד אבו שוקה

אילהאם איבראהים שאכר אבו שוקה

לביבה איבראהים שאכר אבו שוקה

ניעמה דרוויש חוסיין אבו שוקה

עטייה סלאמה מהאווש אל-חשאש

חוסאם ראאפת מוחמד נעים

מוחמד ראאפת מוחמד נעים

מוחמד עמאר בשיר שלט

ח'אלד נאסר עלי א-לוח

איבראהים עבד אל-כרים סולימאן א-לוח

אילהאם יחיא ח'מיס א-לוח

אמאל עבד אל-כרים סולימאן אל-מסרי

כמאל עבד אל-כרים סולימאן א-לוח

חמזה פאיק אחמד אל-חדאד

איבראהים סעד אחמד אל-חדאד

מהא עבד א-נבי סלים אבו הילאל

מג'די מוחמד אחמד פסייפס

מחמוד פואד ח'מיס א-נג'אר

מאהר עוואד ח'מיס א-נג'אר

נאג'י עבדאללה עבד א-ראזק אבו מוסטפא

חנאן יוסף סאלח אבו טעימה

אשרף עבד אל-עזיז מחמוד אבו טעימה

עארף אחמד מוחמד ברכה

סולימאן סעד סולימאן ברכה

אחמד באסם מחמוד א-לוח

מועתז אמין מוחמד אל-באז

נאאיל נאג'י מוחמד אבו מעווד

חוסאם מוחמד פרג' א-נג'אר

לואאי רג'ב מוחמד אבו זינה

עווד מוסטפא עווד ר'ניים

מוחמד ויסאם כאמל דרדונה

שעבאן עבד אל-עזיז שעבאן אל-ג'מל

עלאא ג'ודי עבד א-רחמאן ח'דר

מנסור מוחמד שעבאן נבהאן

חסן איבראהים מוחמד חבוש

מוחמד יעקוב איסמאעיל סולימאן

איסמאעיל בסאם ח'ליל אל-קסאס

מוחמד תייסיר סעיד סבאבה

מחמוד סובחי מוחמד פרחאת

רג'ב אחמד חסן חמיד

ערפאת סוהיל סאבר טאפש

סוג'וד עבד אל-חכים מוחמד עלוואן

זכריא מוחמד חסן כרים

עלי אחמד ח'אלד שאהין

איסמאעיל וליד מוחמד אבו טיר

מוחמד תייסיר נזמי אבו הזאע

איבראהים יוסף אחמד אל-אסטל

איהאב מוחמד מוחמד סחוויל

חוזאיפה אחמד עבד אל-עזיז אבו עליאן

סאאיב טלאל מוחמד אל-עבאדלה

רמדאן מנאר רמדאן אבו טהא

איסמאעיל מחמוד איסמאעיל אל-ר'לבאן

זינב מחמוד אחמד אבו ג'זר

סלאח מוסא איבראהים חג'אזי

סובחיה איבראהים מוסטפא אל-ר'לבאן

מרים אחמד מוחמד אבו חג'אזי

איבראהים מוסטפא איבראהים אבו חג'אזי

עלי עבד אל-מג'יד עלי אל-אסטל

עלאא עבד אל-כרים ג'בר אל-קרא

עיסאם אחמד מוחמד ברכה

עומר פאיז אחמד אבו עליאן

מיאר ג'מאל ג'אבר אבו מסבח

בראא יוסף כאמל איבראהים

סוהייב סאלח עודה סלאמה

עבדאללה פאיז איבראהים פיאד

אנוור עאדל מרזוק אבו נסר

עלאא עבד אל-כרים חוסיין א-סילכ

מוסטפא ח'אלד ח'טאב א-סילכ

עולא ג'לאל עבד אל-כרים א-סילכ

ליאן נאאיל יוסף א-סילכ

עבד אל-כרים חוסיין מוחמד א-סילכ

לינא עלאא עבד אל-כרים א-סילכ

אומניה מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

מלאכ ג'לאל עבד אל-כרים א-סילכ

עבד אל-חלים מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

עבד אל-עזיז מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

ראמי כמאל ערפאת דאהר

מוחמד נור א-דין מוסטפא א-דירי

לואאי פאייז מחמוד אל-ערקאן

סאמח מוחמד מחמוד אל-עריאן

עלאא ואאיל מוחמד עליווה

מועתז בסאם סאלם דיב

חמדי סעדי עות'מאן אבו זור

שריף מחמוד מטר טוטח

מוחמד מאזן מוסא פודה

עאהד זיאד בדווי אל-ר'ראבלי

סעדי סעדי ח'אלד פרג'

מועאז ח'אלד מוחמד תאיה

מחמוד מוחמד רדוואן רג'ב

עלאא מוחמד דיב רג'ב

היית'ם מחפוז האשם כשכו

עבד אל-כרים ואאיל יונס שמאלי

עאהד עבד רבו ח'ליל א-דחדוח

עבד א-ראזק איבראהים חסן אל-בלתאג'י

ראמי פתחי חוסיין ריאן

עימאד עלי מוחמד עספור

מוחמד סולימאן מחמוד ברכה

עלי מוחמד עבד אל-עזיז אבו ענזה

אחמד עבדאללה מוסא אבו ענזה

שאדי עבדאללה מוסא אבו ענזה

אחמד ח'ליל עבד אל-כרים אבו ענזה

סמיר זכריא מוחמד כרים

מהדייה סולימאן נסר א-רקב

רמדאן מוחמד רמדאן אבו ג'זר

פריד שאווקי מוחמד ג'נייד

ג'מאל שיחדה עבד אל-עזיז אבו שדק

עבד אל-ג'ליל מוחמד כאמל אבו שדק

עודיי יחיא זכי ג'נייד

מייסר מוחמד מחארב א-תעבאן

איפתיח'אר מוחמד עבד אל-עזיז א-זריעי

כמאל מוחמד אחמד אל-ברים

מוחמד סלמאן עבד א-לטיף אל-קרא

ג'יהאד סלאח מוחמד אל-ברים

עבד אל-עזיז חסן איבראהים אבו הג'רס

עומר עווד עבד אל-ברים

עאהד עפיף יוסף זקות

מידחת אחמד שחאדה אל-עאמודי

בילאל מידחת אחמד אל-עאמודי

עבדאללה מידחת אחמד אל-עאמודי

באסם ח'לאד אחמד א-נג'אר

שאהר ח'אלד אחמד א-נג'אר

עבד אל-ג'ליל ג'יהאד ערפאת עבד א-דאיים

ג'יהאד ערפאת מוחמד עבד א-דאיים

עאדל עבדאללה מחמוד קמר

אלאא ח'דר רמדאן סלמאן

רמדאן ח'דר רמדאן סלמאן

אוסאמה מוחמד מוחמד סחוויל

מוחמד מוסא מוחמד ר'אבן

לואאי טלאל ח'מיס אל-פירי

תייסיר חסן איבראהים חמאד

סעיד מוסטפא אחמד אבו ג'לאלה

ראמי עלי מוחמד ברכאת

עיסאם ג'אבר מוסטפא אל-ח'טיב

איבראהים מוחמד ח'דר סלמאן

מוחמד חרב חסן ר'אבן

מוחמד עיזאת סאלם אבו סווירח

מוחמד מחמוד מוחמד אל-אסטל

עז א-דין מוחמד ג'אבר אל-אסטל

ח'ליל איבראהים עלי אל-אסטל

אחמד איבראהים עלי אל-אסטל

אחמד מחמוד סולימאן אל-אסטל

עודה אחמד עלי אל-אסטל

רמזי איבראהים עלי אל-אסטל

מוחמד סלים מוחמד אל-אסטל

ח'אלד סלים מוחמד אל-אסטל

עלי מחמוד עלי אל-אסטל

עמאר סולימאן עלי אל-מוסדר

אסמאא עבד אל-חלים סולימאן אבו אל-כאס

וליד שיחדה מרזוק אבו מועמר

למא אחמד מחמוד אל-ח'לילי

אחמד מחמוד עטאללה אל-ח'לילי

נידאא זיאד אחמד אל-ח'לילי

אשרף מחמוד עטאללה אל-ח'לילי

מחמוד אשרף מחמוד אל-ח'לילי

איה מוחמד יוסף אל-ח'לילי

דימא אשרף מחמוד אל-ח'לילי

זיאד אשרף מחמוד אל-ח'לילי

עמאר שועיב עבד רבו אל-עדיני

מואמן אחמד מוחמד אל-ברש

חוסיין מוחמד ח'ליל אבו ריזק

סולימאן מוסעד איבראהים אל-חשאש

נדא עיזו פאיק אל-ג'על

מוסטפא אחמד חסן אל-אר'א

אחמד חסן מוסטפא אל-אר'א

פאייז איסמאעיל מוחמד אבו חמאד

תחריר נאסר אחמד ג'אבר

מחמוד מוחמד חמאד חמאד

ג'מאל רמדאן דיאב לאפי

מוחמד מוסא מוסלם אל-חשאש

ג'יהאד עלי עלי אבו זייד

פהד מחמוד ג'אבר אל-אר'א

מוחמד עבד א-סתאר מוחמד אל-עבאדלה

אחמד עלי מוחמד פרוואנה

ח'ולוד מוחמד איסמאעיל חמו

עודיי ראאפת מוסלם אבו אל-ח'ייר

סיהאם ראג'י ח'ליל א-נג'אר

כרים עבד אל-האדי עבדאללה אבו זייד

וידאד אחמד סלאמה אבו זייד

איבראהים עדלי חסן עסליה

עבד אל-כרים נזמי עבד אל-כרים בלאטה

פדה ר'נאם חסאן אבו ג'בר

סבאח מובארכ בחיירי אבו ח'וסה

עבדאללה ג'מאל עלי עבד רבו

ח'אלד זיאד סעיד אל-הינדי

עבד אל-חיי סלאמה סולימאן אל-קרינאווי

איאד ראדי זכי אבו ריידה

עלייה חוסיין מוחמד קנן

דימא עבד אל-מג'יד מוחמד כלוב

עימאד פאיז סולימאן קדייח

אחמד מחמוד יאסין אל-מג'איידה

ודיעה מוחמד ח'ייר סעיד א-זיין

עיזת ח'מיס יוסף ג'נייד

מוחמד ח'דר עטייה מסלם

איה איסמאעיל מוחמד אל-בטש

חלימה מחמוד מוחמד אל-בטש

רהף עלאא ג'מאל עבד רבו

ג'מאל מוחמד ג'מאל עבד רבו

מוחמד ג'מאל עלי עבד רבו

איבראהים ג'מאל עלי עבד רבו

עלאא ג'מאל עלי עבד רבו

ברכה איבראהים חסן עבד רבו

מאג'דה ג'מאל חסן חמודה

חנין חוסאם א-דין ח'ליל חמודה

כאאינאת עאדל אחמד חמודה

חלימה מוחמד חוסני סולימאן

בראא מוחמד חוסני סולימאן

ניהאד ח'ליל סעיד סולימאן

עאאישה סלאמה עבד אל-כרים אבו עיד

מוהנד אשרף איסמאעיל אל-קרא

מוחמד מוסטפא איסמאעיל אבו חמאד

אחמד איסמאעיל מוחמד אבו חמאד

מוחמד שאווקי מוסטפא אבו חמאד

מוסא עבד א-רחמאן מוחמד אבו סוואווין

פאטמה מוחמד נימר אבו עראר

עלי מוחמד מחמוד אבו מערוף

מוסעב אחמד מוסא איסלייח

ג'וד יוסף איבראהים אבו עידה

מוחמד עבד א-נאסר מוחמד עלי אל-ר'נדור

בשיר איבראהים מוחמד אל-חג'אר

מוניר איבראהים מוחמד אל-חג'אר

ראמי סולימאן מרזוק אל-עטאר

מוחמד עימאד איבראהים אבו חאמדה

מרוואן ח'ליל ג'יבריל ג'יבריל

איסמאעיל שאהין איסמאעיל שאהין

איימן סמיר מוחמד קשטה

עולא בהאא א-דין כאמל ר'ריב

בהאא א-דין כאמל מוחמד ר'ריב

סוהיל חוסיין עבד אל-כרים עבד רבו

בילאל אחמד סעיד אל-חשאש

הנאא עלי ג'בר אל-חשאש

מוחמד אחמד סעיד אל-חשאש

איבראהים אחמד סעיד אל-חשאש

סעיד אחמד סעיד אל-חשאש

מסעוד אחמד סעיד אל-חשאש

איה איבראהים חסן אבו סיתה

איה סאמי אנוור א-רמלאווי

הנד מרזוק נאדי מעמר

יזן אחמד מרזוק מעמר

חלא אחמד מרזוק מעמר

אחמד מרזוק נאדי מעמר

ליאלי ואאיל ג'מיל א-נג'אר

ואאיל ג'מיל אחמד א-נג'אר

דועאא ג'מיל אחמד א-נג'אר

איה ג'מיל אחמד א-נג'אר

מוחמד ג'מיל אחמד א-נג'אר

ולאא ג'מיל אחמד א-נג'אר

ג'מיל אחמד חאמד א-נג'אר

למא אחמד פאיז בריכה

ג'נא אחמד פאיז בריכה

אוסאמה פאיז אחמד בריכה

אחמד פאיז אחמד בריכה

סובחיה מואנס מחמוד בריכה

באסימה סאלם סלים בריכה

מוחמד חסן אחמד אבו עאמר

אחמד חסן אחמד אבו עאמר

סולימאן אחמד סולימאן אבו עאמר

מרווה אחמד סולימאן אבו עאמר

יאסר אחמד סולימאן אבו עאמר

מרח אחמד סולימאן אבו עאמר

מוחמד אחמד סולימאן אבו עאמר

מונא חג'אג' איבראהים אבו עאמר

אחמד סולימאן אחמד אבו עאמר

עז א-דין ודאח חסן אבו עאמר

עיסא ודאח חסן אבו עאמר

עימאד ודאח חסן אבו עאמר

עבד אל-ר'ני ודאח חסן אבו עאמר

עומר ודאח חסן אבו עאמר

עורובה סולימאן אחמד אבו עאמר

ודאח חסן אחמד אבו עאמר

אחמד מוחמד מוחמד אחמד

פריד מוחמד מוחמד אחמד

איבראהים מועתסם מוחמד כלוב

איבראהים כרים עבדאללה א-סמיירי

מוחמד כרים עבדאללה א-סמיירי

מוחמד זכי חסן א-נג'אר

חמד יוסף חסן א-נג'אר

מונא ג'יהאד איבראהים א-נג'אר

מייסאא עבד א-סמיע מוסא א-נג'אר

ג'יהאד איבראהים חסן א-נג'אר

מונא איסמאעיל ח'מיס א-נג'אר

הדיל עבד אל-כרים נזמי בלאטה

יחיא נעים נזמי בלאטה

אלאא נעים נזמי בלאטה

ופאא נעים נזמי בלאטה

הנאא נעים נזמי בלאטה

דועאא נעים נזמי בלאטה

איסראא נעים נזמי בלאטה

מרים נעים נזמי בלאטה

סחר מוטאווע מוחמד בלאטה

נעים נזמי מוחמד בלאטה

פווזייה קאסם חנון א-נג'אר

ח'אלד עומר חאמד א-נג'אר

רפיף עטא מוחמד א-נג'אר

מוחמד עטא מוחמד א-נג'אר

איבתיסאם עבד א-סמיע חרב א-נג'אר

עטא מוחמד עטא א-נג'אר

סמאא מוחמד עטא א-נג'אר

עיסאם מוחמד עטא א-נג'אר

מוחמד עטא מחמוד א-נג'אר

יאמן עומר סלאמה דהייר

שורוק מחמוד סלאמה דהייר

ארווא מחמוד סלאמה דהייר

מוחמד מחמוד סלאמה דהייר

סלאמה מחמוד סלאמה דהייר

ג'מאלאת מחמוד מוחמד דהייר

עולא מחמוד סלאמה דהייר

מחמוד סלאמה מחמוד דהייר

ר'יידאא עומר סלאמה דהייר

מואמן עומר סלאמה דהייר

ג'מעאן עודה ג'מעאן אבו שלוף

רים עבד אל-עזיז מוחמד דהייר

ופאא עבד א-ראזק עיד דהייר

תסנים מוחמד סלאמה דהייר

יאסמין אחמד חמאד דהייר

מאריה עומר סלאמה דהייר

מוחמד עומר סלאמה דהייר

עומר סלאמה מחמוד דהייר

עיזת סלאמה מחמוד דהייר

תורכייה ח'ליל חאמד דהייר

מוחמד מוחמד עבד א-רחמאן אבו שמאלה

עבד א-רחמאן עקילאן חסן אבו שמאלה

אניס עבד א-רחמאן עקילאן אבו שמאלה

ג'נא בילאל מוחמד אבו ח'וסה

ריתאל בשיר מוחמד אבו ח'וסה

יזן עימאד מוחמד אבו ח'וסה

שהד איבראהים סולימאן אבו ח'וסה

מוחמד איבראהים סולימאן אבו ח'וסה

סאברין מוחמד עטייה אבו ח'וסה

איבראהים סולימאן עבד רבו אבו ח'וסה

נור עיזו פאיק אל-ג'על

סוהילה עבד אל-קאדר מוחמד אל-ג'על

ריהאם תייסיר סלאמה אבו מאשי

סארה אחמד סדקי עבד אל-ר'פור

עאידה עז א-דין עומר עבד אל-ר'פור

אחמד עלי מוחמד פראוונה

איימן סלאח סעיד אבו עון

אחמד עומר סעיד עבד אל-עאל

תוקא סלאח ח'ליל אבו עיסא

סומייה עבד א-רחמאן מוחמד אבו ג'בר

חלא אחמד חמדאן אבו ג'בר

דינא חמדאן מוחמד אבו ג'בר

אנוואר מוחמד סאלם אבו ג'בר

סמא ראאיד מוחמד אבו ג'בר

ג'בר חמדאן מוחמד אבו ג'בר

אחמד חמדאן מוחמד אבו ג'בר

חמדאן מוחמד סולימאן אבו ג'בר

פדל חמדאן מוחמד אבו ג'בר

מוחמד ראאיד מוחמד אבו ג'בר

עאאישה חמדאן מוחמד א-סעוד

סלמא אנוור מוחמד אבו ג'בר

לין אנוור מוחמד אבו ג'בר

לינא כיפאח מחמוד אבו ג'בר

אנוור מוחמד סאלם אבו ג'בר

עבדאללה נידאל עבדאללה אבו זייד

מרים מרזוק עבד אל-כרים אבו זייד

ביסאן איאד עבדאללה אבו זייד

סאברין ח'דר סעיד אבו זייד

פלסטין מוחמד סעיד אבו זייד

שמה ואאיל דרוויש א-סליבי

אחמד עבדאללה חסן אבו זייד

באסל דיאב אחמד אל-בסיוני

סעיד עבד אל-מג'יד עלי א-נאדי

מוחמד שחאדה עבדאללה לוז

תאמר מועין איבראהים נסייר

עוואד מוסטפא עוואד אל-קסאס

מוחמד ג'ומעה אחמד שעת'

פאייזה אחמד עבד אל-פתאח א-נאדי

עבדאללה פאווזי איבראהים א-נג'אר

מוחמד טאלב מוחמד עסאף

עטא מג'די עטא אל-אר'א

נידאל מג'די עטא אל-אר'א

מרווה ג'מיל שאכר אל-אר'א

עבד אל-חמיד פדל עטא אל-אר'א

מוחמד פדל עטא אל-אר'א

פדל נאדר עטא אל-אר'א

דוניא נאדר עטא אל-אר'א

איאד נאדר עטא אל-אר'א

דאליה נאדר עטא אל-אר'א

אחמד נאדר עטא אל-אר'א

נרימאן ח'ליל נאייף אל-אר'א

נאדר עטא פדל אל-אר'א

האני מוחמד עבד אבו ח'ליפה

מרים אחמד ח'ליל עבד רבו

מוחמד מוסא מרזוק עלוואן

יוסף עימאד מוחמד קדורה

הנד עימאד מוחמד קדורה

עיסא כאמל עבד א-רחמאן מוסא

ריהאם חוסיין אחמד אל-פאר

זינאת חסן אחמד אל-פאר

אמל סאלם מוחמד אל-פאר

ניווין סאלם מוחמד אל-פאר

חנאן סאלם מוחמד אל-פאר

ג'יהאן סאלם מוחמד אל-פאר

סאלם מוחמד בדווי אל-פאר

מחמוד עבד אל-ג'ליל תוופיק אבו כוויכ

עבד א-סמד מחמוד אחמד רמדאן

חוסיין יאסר מחמוד אבו סקר

נאג'י אחמד מרדי א-רקב

ראמי ח'אלד יונס א-רקב

איימן עדנאן מוסא שוכור

שאדי עבד א-רחמאן מוחמד פרוואנה

מחמוד אוסאמה חמדאן אל-קסאס

מוסטפא עבד אל-חיי מוחמד אל-עבאדלה

יחיא מוחמד עבדאללה אל-עקאד

סמיח ג'יבריל ריזק ג'נייד

מואמן כאמל מוחמד אל-בטש

חמזה יאסר מוחמד מוחייסן

שאדי נאסר שיחדה אל-מדהון

סוהייב מוסטפא מחמוד עכאשה

האדי איסמאעיל עבד א-רחמאן נאסר

אחמד סעד א-דין מוחמד אבו סווירח

מוחמד כמאל עבד א-רחמאן הארון

מוחמד פוואז איבראהים אבו רג'ילה

בילאל סולימאן איבראהים קדייח

אחמד מחמוד אל-עבד אבו נג'א

חוסיין חסן ח'ליל אבו נג'א

מוסא אחמד מוסלם אבו סעאדה

עיסאם איבראהים חוסיין אבו שאב

ג'לילה פרג' עיאד

סאמח וליד עבד א-לטיף אבו שראר

בהאא סלאח אחמד אבו אסעיד

יוסף עבד שחאדה אל-מסרי

איבראהים ח'ליל איבראהים א-דיראווי

עלאא נאהד איבראהים מטר

עיסאם עבד אל-כרים עליאן אבו סעאדה

פדל פאאיק עלי אל-עטאוונה

שריף מוחמד סלים אבו חסאן

מועתסם מוחמד אחמד א-נג'אר

עות'מאן מאג'ד עות'מאן יאסין

איסמאעיל מוחמד סעדי אל-עכלוכ

איבראהים יאסר איבראהים חמד

סולימאן זכי עבד אל-ולי א-דרדיסי

עבדאללה עבדאללה עבד אבו פול

נאדר מוחמד פאווזי חלאווה

יחיא ג'מאל מוסא שבאת

חוסיין חאתם זכי והדאן

אחמד חאתם זכי והדאן

ר'ינא יונס בשיר סקר

סומוד חאתם זכי והדאן

זינב חאתם זכי והדאן

בר'דאד אחמד חוסיין והדאן

סועאד איסמאעיל מוחמד והדאן

זכי עבד א-רחמאן מוחמד והדאן

באסם סאטי סאדק אבו א-רוב

סאלמה סלמאן מוחמד רדוואן

תאמר מוחמד סאלם טבש

וספי מוחמד ח'ליל א-נג'אר

מוחמד סעיד שעבאן באבא

טאהר איסמאעיל עבד א-רחמאן נאסר

שריף רפיק מוחמד אל-חמדין

ח'אלד עבדאללה מחמוד עדוואן

מואמן מוסטפא מחמוד עכאשה

אוסאמה מוחמד נסר אל-כפארנה

איהאב סעדי מוחמד נאסר

עבד א-רחמאן יוסף אחמד סעדאת

מוחמד איבראהים אחמד א-זוויידי

עלאא עבד א-רחמאן מוחמד נאסר

תאמר טלאל עבד אל-כרים נאסר

מונזר טלאל עבד אל-כרים נאסר

וסים סלאח עבד א-ראזק אל-מסרי

עמאר מוסטפא רשיד חמדונה

ויסאם סופיאן עומר אל-כילאני

עלאא מאהר ג'ומעה טנטיש

מוחמד עבדאללה חוסיין אל-חוואג'רי

איסמאעיל יונס עבדאללה ח'לה

סאאיד מוניר שיחדה אבו ח'אטר

עבד אל-ג'וואד עלי עבד אל-ג'וואד אל-חום

מוסעב מוסטפא רג'ב עלי

נאדר מג'די עבד א-רחמאן קאסם

מוחמד מאהר איבראהים אבו ג'ראד

נידאל ח'אלד מוחמד ח'ליל

מחמוד חוסאם מוחמד מנסור

סאאיד עדנאן ריזק ג'נייד

נידאל מוחמד אחמד עבדאללה

מחמוד נעים אחמד חסנה

מוחמד חוסיין חסן אל-מסרי

איאס אחמד מוחמד אבו עודה

חמזה חאזם ח'ליל מאדי

טארק מוחמד מוחסן אל-עג'רמי

אחמד שאווקי מוחמד אבו סעאדה

ח'אלד עבד א-סתאר מוחמד אבו סהמוד

נעים עבד אל-עזיז אחמד אבו דאהר

עלי מוחמד עלי אל-אסטל

חאזם פאייז סלאח אבו שמאלה

דועאא סאמי איבראהים סעאדה

מוחמד סלאמה חמאד אבו ח'וסה

היאם עבד אל-כרים אחמד אבו מור

פאדי מחמוד סעד אל-מסרי

רבאח ראשד מוסלם פיאד

ג'יהאד נאג'י אחמד אבו עאמר

איימן אכרם איסמאעיל אל-ר'לבאן

ממדוח מלאחי סולימאן אבו נג'א

אחמד ברהם עליאן אבו דקה

אשרף קאסם מנסור ואפי

נעמה מוחמד חסן אבו עמשה

פאווזי אחמד אחמד אבו עמשה

האני סולימאן מוחמד א-נג'אר

סומייה חרב יוסף א-נג'אר

אחמד ח'אלד מוחמד א-נג'אר

רוואן ח'אלד מוחמד א-נג'אר

ח'ליל מוחמד אחמד א-נג'אר

בראא סלאח מחמוד א-רקב

ר'אליה מוחמד סמיר א-נג'אר

אימאן סלאח מחמוד א-נג'אר

מועתז חוסיין סמיר א-נג'אר

סמיר חוסיין סמיר א-נג'אר

ריהאם פאיז מוחמד א-נג'אר

אמירה חמודה ח'אלד אבו שהלה

איסלאם חמודה ח'אלד אבו שהלה

אמיר חמודה ח'אלד אבו שהלה

איח'לאס סמיר חוסיין אבו שהלה

כיפאח סמיר חוסיין א-נג'אר

מאג'ד סמיר חוסיין א-נג'אר

ר'אליה מוחמד אחמד א-נג'אר

סמיר חוסיין חמד א-נג'אר

עבדאללה עאייש סלמאן ארמילאת

איסמאעיל עבד אל-קאדר עבד אל-עזיז אל-כג'כ

חוסאם עבד אל-ר'ני אחמד יאסין

איסלאם איבראהים חמדי א-נאג'י

מוחמד חוסני סעיד א-סקא

מוחמד סמיר עבד אל-עאל א-נג'אר

שיימאא איבראהים ג'מאל א-שיח' עלי

מוחמד מאג'ד עליאן אבו טיר

עבדאללה פדל עבד א-סלאם מורתג'א

טארק איסמאעיל אחמד זוהד

האני כאמל עבד ג'ודה

איבראהים עוואד איבראהים קישטה

עלי חסן חוסיין אל-הווארי

רהף סולימאן עווד אבו ג'אמע

וליד סעיד נסר אל-עג'ל

מוחמד איבראהים עבד אל-האדי אל-ח'טיב

מחמוד מאהר נימר חסאן

עימאד עדנאן מוחמד אבו כמיל

תאמר בסאם מוחמד אבו כמיל

נאסר עבד א-רחמאן חמד אבו מראחיל

אחמד מוחמד עלי אל-קאייד

מוחמד פאייז שעבאן א-שריף

עיד רבאח עבד אל-קאדר פדיילאת

נסרי מחמוד נסרי טקאטקה

א-טייב סאלח מוחמד סאלח שחאדה

ר'דיר איבראהים סולימאן אבו רג'ילה

אחמד סאלם חוסיין קדייח

סאלם חוסיין איבראהים קדייח

ת'אאיר נאג'י עמירה אל-עמור

האשם ח'דר עבד אבו מארייה

סולטאן יוסף מוחמד א-שקדאם

עבד אל-חמיד אחמד עבד אל-חמיד איבריר'ית'

מוחמד תוופיק מוחמד קדייח

סאלם מוסטפא זכי אל-הדהידי

סלמאן חאמד סלמאן אל-עמור

ח'דרה איבראהים סלמאן אבו בלימה

מאזן יוסף סולימאן אבו ג'ריבאן

ר'סאן טאהר ח'אלד אבו כמיל

איבראהים מוחמד עודה בראכ

ערפאת סאלם אחמד אבו עווילי

מוחמד עלי ח'ליל סידם

מוחמד אחמד מחמוד אבו דוואבה

עבד א-רחמאן עודה יוסף א-תלבאני

ח'אלד עטא מוחמד אבו שחאדה

האני עאדל מוחמד אבו חשיש

אחמד אוסאמה עבד א-רחמאן בכיר

אוסאמה עבד אל-מאלכ סלמאן אבו מעלא

מוחמד אחמד מוחמד חמד

יאסר יוסף סאלם אבו דבאר'

מוחמד אחמד מטר אל-עבאדלה

מוחמד עבד א-נאסר עלי אבו זינה

עבד אל-מג'יד עבדאללה עבד אל-מג'יד אל-עאיידי

יוסף כמאל מוחמד אל-וסיפי

עבדאללה איבראהים עבדאללה אבו לילה

סאלח אישתיווי איבראהים עאבדין

מאזן עדנאן סלמאן עאבדין

יוסרא סאלם חסן אל-ברים

יאסין מוסטפא מוחמד אל-אסטל

מוחמד עיסא ח'אלד חג'י

עאאיד מחמוד אחמד אל-בורעי

אחמד סולימאן איסמאעיל אבו יונס

אוסאמה סאלם עבד א-רחמאן שאהין

כמאל כאמל אחמד א-נאקה

מוחמד כאמל אחמד א-נאקה

אוסאמה עיסאם פאווזי עזאם

שאדי כמאל רמדאן יאסין

מחמוד אחמד ח'אלד חסונה

נידאל אחמד עיסא אבו אל-עסל

ג'יהאד חסן מחמוד חמד

אחמד רמזי מוחמד מועין אבו קאדוס

ר'סאן יוסף סאלם אבו דבאר'

נור מוחמד סלאמה אבו דבאר'

מוחמד אנוור סולימאן דראזין

עבד אל-כרים אנוור סולימאן דראזין

חסן חוסיין חסן אל-הווארי

נאג'י זיאד עבד א-רחים אבו אמונה

ממדוח איבראהים מוחמד א-שוואף

מוחמד סלמאן חוסיין אבו סמור

מוחמד ח'ליל מוחמד אל-ברים

נג'את איבראהים חמדאן א-נג'אר

ולאא מוחמד עלי אל-קאייד

איבראהים עבד א-רחמאן עבדאללה סמאענה

האדי סלאח א-דין אחמד אבו חסנין

עיד מוחמד עיד אבו קטייפאן

עבד אל-עזיז סלאח א-דין אחמד אבו חסנין

סלאח א-דין אחמד איבראהים אבו חסנין

מראם ראג'ח עבד א-רחמאן ראג'ח

שיימאא חוסיין עבד אל-קאדר א-שיח' עלי

וסים נסר עבדו שוראב

איאד נסר עבדו שוראב

זינב אחמד איבראהים אבו טיר

איבראהים סולימאן קבלאן אבו קבלאן

שאדי יוסף איבראהים א-נג'אר

איסמאעיל חסן ח'ליל אבו רג'ילה

איבראהים ג'יהאד ג'עפר אבו לבן

מוחמד מחפוז האשם כשכו

באסל מוחמד איבראהים אל-ברים

עאמר עבד א-ראאוף מוחמד אל-עזב

יחיא איבראהים סעיד אבו הרביד

נאהד חילמי מוחמד אבו רג'ילה

פארס מוחמד עבד אל-קאדר אבו סיאם

אחמד מוסא מוסטפא עווד

זאהר מחמוד סעד א-נג'אר

תאמר אחמד איבראהים א-נג'אר

איבראהים אחמד איבראהים א-נג'אר

אחמד ג'מעאן ג'ומעה אבו חג'ייר

איסמאעיל ממדוח עבדאללה אבו עבייד

מואנס מוחמד אחמד אבו רג'ילה

עולא ח'ליל עלי אבו עאבדה

עלי שייבוב אחמד א-שנבארי

סולימאן סלים סלמאן א-נג'אר

סלמאן מחמוד אחמד א-נג'אר

עלאא נאסר ח'ליל אבו רג'ילה

עבאס חילמי מוחמד אבו רג'ילה

חילמי מוחמד עבד א-רחמאן אבו רג'ילה

ראאפת סולימאן עבד אבו רג'ילה

מוחמד רסמי סאלם א-נג'אר

עימאד רסמי סולימאן א-נג'אר

בילאל בסאם נג'יב משעל

שריף סלאח איבראהים אל-קאנוע

נאאיל נביל עבד אל-עזיז א-סרסאווי

חסן מחמוד יוסף א-סרסאווי

מוחמד אחמד חרבי סיאם

עלי מוחמד עלי עספור

מחמוד סולימאן מוחמד אל-אסטל

מוחמד איסמאעיל עלי ח'דר

אחמד עבד אל-כרים אחמד חסן

חנפי מחמוד כאמל אבו יוסף

שאדי סולימאן סלים כווארע

מוחמד פרחאן מוחמד אבו ג'זר

הישאם מוחמד פרחאן אבו ג'זר

מוחמד ראתב שחאדה אבו ג'זר

ראמי פייסל מטר א-שיש

אחמד מהדי עבד רבו אבו זור

ראמי מוחמד סובחי יאסין

מוחמד יאסין מחמוד סיאם

מוחמד יוסף מוחמד אל-קרא

האני ג'לאל איבראהים עספור

אשרף מחמוד מוחמד אל-אסטל

נביל מחמוד מוחמד אל-אסטל

סנאא חסן עלי אל-אסטל

מחמוד ג'יהאד נאייף עאבדין

אשרף איבראהים חסן א-נג'אר

אחמד טלאל עבד א-רחמאן א-נג'אר

אחמד מוחמד עבדאללה א-נג'אר

מוחמד עבדאללה מוחמד א-נג'אר

עבד אל-עזיז נור א-דין איבראהים נור

ת'אאיר עאהד עודה שמאלי

מחמוד סלמי סלים אבו רווישד

עיסאם פייסל ח'מיס סיאם

אמיר עאדל ח'מיס סיאם

איכראם אחמד תוופיק א-שמבארי

עווד עבד אל-מג'יד חסן אבו עודה

בילאל אחמד תוופיק א-שמבארי

פאטמה מוחמד איוב א-שנבארי

פלסטין חוסיין חסן א-שנבארי

מוחמד אכרם עבד אל-עזיז אל-כפארנה

מרים שייבוב אחמד א-שנבארי

סוהא עבד רבו מוחמד מוסלח

עבד רבו שייבוב אחמד א-שנבארי

חסן עבדאללה מוסטפא אל-עת'אמנה

עבד רבו ג'מאל איוב א-שנבארי

תמאם מוחמד עבד א-רחמאן חמד

אמנה ג'יהאד סלים מטר

מוחמד ג'יהאד סלים מטר

דועאא ראאיד יוסף אבו עודה

ח'דר ח'ליל ח'דר א-לוח

אנס חאתם סולימאן קדייח

דאוולת נאפז סלמאן קדייח

נאפז סלמאן סולימאן קדייח

ראמי ראאיד טאלב קדייח

אחמד מוחמד כאמל קדייח

רסמי סלים חוסיין אבו ריידה

עבד א-רחמאן מחמוד עבד אל-פתאח עבד א-נבי

האדי עבד אל-חמיד עבד אל-פתאח עבד א-נבי

מוחמד איבראהים שחאדה אבו דקה

אכרם איבראהים שחאדה אבו דקה

אנוור אחמד עבד אל-מג'יד אבו דקה

סאמי מוסא סאלם אבו דקה

עדלי ח'ליל סאלם אבו דקה

אחמד איבראהים סעד אל-קורעאן

אמין ת'אאיר עומראן אל-אסטל

נדא ת'אאיר עומראן אל-אסטל

מלכ אמין אחמד אל-אסטל

מילאד עומראן ח'מיס אל-אסטל

ת'אאיר עומראן ח'מיס אל-אסטל

מוחמד עומראן ח'מיס אל-אסטל

איבראהים עבדאללה איבראהים אבו עייטה

מוחמד איבראהים עבדאללה אבו עייטה

אדהם אחמד איבראהים אבו עייטה

אחמד איבראהים עבדאללה אבו עייטה

ג'מילה סלים עיד אבו עייטה

מוחמד חסן עבד אל-קאדר אל-אסטל

מוחמד סאלח מוחמד אל-אסטל

מחמוד איסמאעיל מוחמד אל-אסטל

אחמד איסמאעיל מוחמד אל-אסטל

איסמאעיל מוחמד עבד א-ראזק אל-אסטל

ח'אלד יוסף מוחמד בדוואן

עזמי ח'אלד יוסף בדוואן

נעים ג'ומעה מוחמד אבו מזיד

שיחדה אחמד איבראהים אבו ג'אמע

מוחמד זיאד עבד אל-פתאח אערג'

עבד א-רחמאן האני מוחיי א-דין אל-קטאע

המאם חסן עיד חמאדה

אימאן מחמוד עבדאללה קדייח

מחמוד יוסף ח'אלד אל-עבאדלה

ואאיל בשיר יחיא עסאף

יוסף כמאל קדורה חמודה

אחמד נביל אחמד אבו מוראד

ויסאם בהג'ת מוחמד רג'ב

אחמד עאדל עלי חמידה

עיזת אומייה עיזת א-סייד

יזיד סעדי מוסטפא אל-בטש

אחמד מוחמד דרוויש בולבול

עדנאן ר'אזי סעד חביב

עלאא חמאד עלי אבו ח'טאב

מחמוד ריאד עבד אל-קאדר מיקדאד

סעיד אחמד תוופיק א-טוויל

מוחמד עבד א-ראאוף מוחמד א-דדא

חאזם נעים מוחמד עקל

אחמד עבד א-רחמאן סלים קדייח

מוחמד וספי ח'מיס קדייח

סלמאן עבד אל-כרים סולימאן אבו עיד

נרימאן ח'ליל סולימאן אל-בשיתי

עלי מנסור חמדי אל-בשיתי

אחמד מוחמד אחמד אבו הין

מאהר עבד א-רחמאן מוסא אבו דראז

שאדי חאפז מוחמד אבו עאמר

מוחמד קאסם מוחמד חמאמרה

נור א-דין עאדל אחמד מהנא

עאדל אחמד סלאמה מהנא

היית'ם אחמד עבד א-לטיף א-סמיירי

מחמוד תייסיר מחמוד קדייח

ג'יהאד סלמאן סולימאן קדייח

נור ספוואת עבד אבו טיר

ריפעת נביל רמדאן עווידה

אכרם סולימאן מוחמד קדייח

סולימאן מוחמד ח'ליל קדייח

עבד אל-כרים עלי עבד אל-כרים אבו שנב

עזיזה עטייה מוחמד אבו שנב

חמזה פאווזי סולימאן קדייח

ראאיד ח'ליל חמדאן אבו טעימה

מוחמד איבראהים חמדאן אבו טעימה

תייסיר מוחמד עאייש א-נג'אר

בהאא רביע תוופיק עווידה

מוחמד אחמד סולימאן א-נג'אר

בילאל עלי אחמד אבו עאזרה

עבד אל-כרים נאסר סאלח אבו ג'רמי

בסאם ח'אלד ח'ליל אבו שהלא

סלמאן סלמאן אל-עבד אל-ברים

אחמד ריפעת חסן א-רקב

מוחמד ברהם עלי אבו דראז

איימן אדהם יוסף אל-חאג' אחמד

אחמד מוחמד אחמד א-סקא

מוחמד אכרם אחמד אבו שקרה

עבד א-רחמאן איבראהים אחמד אבו שקרה

עיסאם איסמאעיל שאכר אבו שקרה

עבד אל-קאדר ג'מיל עבד אל-קאדר אל-ח'אלדי

ג'נדל סלמאן עבד אל-כרים מהנא

איבראהים עומר איבראהים אל-חלאק

ואאיל מאהר עבד א-רחמאן עוואד

אחמד מאהר יוסף סחוויל

שעבאן מוסא מוחמד אבו חייה

עיטאף כאמל מוחמד אבו דקה

סלמא סאלם רג'ב א-רדיע

ראאיד סאלם רג'ב א-רדיע

זיאד ר'אלב רג'ב א-רדיע

נאייף פאיז נאייף א-זאזא

יאסמין חסן מוחמד אל-מקאטעה

מוחמד סאמי חוסיין עומראן

ג'נא ראמי יאסר אל-מקאטעה

עלי חאמד מוחמד אל-אסטל

מוחמד פריד תוופיק אל-אסטל

מאג'ד מחמוד מוחמד חמיד

בילאל זאייד אחמד עלוואן

מחמוד עווד עלי זיאדה

נור א-דין עבד א-רחים מוסטפא עבדאללה

פתחיה נאדי מרזוק אבו מעמר

רוואן איימן סועוד סווידאן

חסן ח'ליל סלאח אבו ג'אמוס

חסן מג'די מחמוד רדוואן

מנאל מוחמד מחמוד אל-אסטל

עבד א-רחמאן זיאד חסן אבו הין

אוסאמה סקר חסן אבו הין

חסן חוסיין מחמוד אבו הין

נידאל חמדי דיאב אל-עג'לה

מחמוד זיאד מסעוד חביב

רביע קאסם רביע אבו ראס

תוופיק ג'בארה מוחמד אל-אר'א

מוחמד סובחי סלים עאבדין

חוסאם אחמד סלאמה אל-קרא

אחמד עבד אל-חכים עבדאללה עספור

ח'ליל חמד עבד א-רחמאן אבו ג'אמע

יחיא סאבר רמדאן א-סלות

עבד אל-כרים חמאד עבד אל-כרים אבו חג'יר

זינב ספוואת עבד אבו טיר

איסמאעיל מחמוד מוחמד אבו זריפה

מוחמד נעים סאלח אבו טעימה

סאלם עבדאללה מוסא אבו טעימה

מוחמד מנסור חמדי אל-בשיתי

אוסאמה בהג'ת מוחמד רג'ב

מוחמד דאווד עבד א-לטיף חמודה

מוחמד אחמד עבד אל-כרים אבו ג'אמע

חמאדה רפיק חמדאן עליווה

מוחמד מאג'ד סעדי אבו כמיל

אחמד עבדאללה מוחמד אבו סלאח

ואאיל מוחמד עבד אל-ג'ליל רמדאן

עטייה מוחמד מוחמד עבד א-ראזק

עבד א-נאסר סעדי עבד אל-ח'אלק מוסלח

אחמד ראמי עאדל איח'ראוואת

מחמוד סאלח עלי חמאמרה

אחמד מוחמד סעד בכר

רסמייה מוחמד יוסף סלאמה

ח'ליל נאסר עטייה ושאח

שאמה עימאד עליאן אבו ריידה

מוחמד ראדי מחמוד אבו ריידה

ויסאם עלאא אדיב א-נג'אר

אחמד איבראהים סובחי שבייר

יוסף פאווזי איבראהים אבו מוסטפא

עוביידה פדל מוחמד אבו הווישל

עאדל מוחמד הווישל אבו הווישל

מרוואן איבראהים סלמאן סמור

האני עווד עודה סמור

חמזה זיאד סולימאן אבו ענזה

מוחמד טלאל איבראהים אל-ג'רף

מחמוד ראאיד מחמוד אל-עש

נור אל-איסלאם ראאיד אחמד אבו הווישל

ראאיד עבד א-רחמאן עבדאללה אבו מר'ייסב

אחמד כאמל אחמד אבו מר'ייסב

אחמד מוחמד עבד אל-ג'ליל רמדאן

אחמד עיסאם עטייה ושאח

ח'ליל עטייה עודה אבו סנימה

ח'לף עטייה עודה אבו סנימה

רפיק מוחמד עבד אל-קאדר אבו כלוב

מוחמד אחמד אסעד אל-בדי

אחמד אסעד רשאד אל-בדי

שהד מועין עלי קשטה

ראאיד זוהיר חסן סלאח

אחמד נסים אחמד סאלח

מחמוד מוחמד איבראהים ר'אנם

איבראהים סובחי יוסף אל-פירי

עבדאללה מוחמד חאמד א-סעדי

מועתסם סלים סלאמה אל-חאג' סלאמה

מוחמד ח'אלד מוחמד אהל

מחמוד סלים מוסטפא דרג'

אחמד סלאח מוחמד אבו סידו

נג'אח נאפע סלמי אבו עדוואן

חאכמה נאפע סלמי אבו עדוואן

ח'דרה עוואד סלאם אבו תילח'

יאסמין אחמד עודה אבו מור

מונא ראמי עאדל איח'ראוואת

סוהא נעים מוחמד איח'ראוואת

לילא עבאס איסמאעיל אל-וחידי

מרים חסן עוואד עזאם

פאטמה חסן עוואד עזאם

נאג'י ג'מאל מוחמד אל-פג'ם

סמירה סנד מוחמד אל-מוניפי

סלווא עבד אל-עזיז אחמד אל-מוניפי

מוחמד נסר ח'אלד הארון

איבתיהאל איבראהים עאייש א-רמאחי

אימאן איבראהים עאייש א-רמאחי

יוסף איבראהים עאייש א-רמאחי

חסן שעבאן חסן אל-ח'מיסי

עבדאללה איסמאעיל עומר אל-בחיסי

מוסעב סאלח עודה סלאמה

אחמד אמין מוחמד אבו חסירה

חסן ח'דר חסן בכר

מחמוד סולימאן מחמוד אבו סבחה

סוהיל ג'ילו שיחדה ג'ילו

וליד סולימאן סאלם אבו ד'אהר

מוסעב נאפז מוחמד אל-עג'לה

מוחמד אמין מחרוס סיאם

מחמוד פאייז שעבאן א-שריף

עבד אל-קאדר ח'אלד יוסף אל-חראזין

ערפה סולטאן מוחמד מערוף

זיכרי סלמאן שחאדה אבו דקה

מהראן כאמל איבראהים ג'ונדייה

עאסם ג'מאל עטייה חמדייה

מוסטפא ג'מאל עטייה חמדייה

מוחמד טלאל חסן אל-מסרי

עבד א-רחמאן נביל מחרוס סיאם

סאאידה חסן חמד סיאם

יאסמין יאסר ח'דר אל-קסאס

שעבאן סולימאן א-דחדוח

עזה עבד אל-כרים עבד א-רחמאן אל-פלית

ואאיל חאמד מוחמד אבו עאבד

עיסאם מוחמד חוסני אבו יוסף

אחמד איסכנדר אחמד אבו זריפה

עבדאללה עווני עבדאללה אל-פרא

מחמוד חאתם מחמוד שוואמרה

עלאא ג'יהאד אחמד א-סר'ייר

פאדי סאמי סאלם ברכה

עבד אל-חמיד מוחמד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

סדאם איבראהים עודת אללה אבו עאסי

מוחמד אחמד עבד א-רחמאן עמאר

רשא עבד רבו מוחמד עפאנה

ואאיל ג'מאל פהמי חרב

עאידה שעבאן מוחמד דירבאס

סאווסן איבראהים דיב אל-כילאני

תר'ריד שעבאן מוחמד אל-כילאני

יאסר איבראהים דיב אל-כילאני

מחמוד שעבאן מוחמד דירבאס

איבראהים דיב אחמד אל-כילאני

אינאס שעבאן מוחמד דירבאס

יאסין איבראהים דיב אל-כילאני

סורה שעבאן מוחמד דירבאס

רים איבראהים דיב אל-כילאני

אליאס איבראהים דיב אל-כילאני

פאדי בשיר עבדאללה אל-עבאדלה

מחמוד עטייה מוחמד אל-חמאידה

מוחמד פארס מוחמד אל-חמאידה

מוחמד מוחמד עבד א-סלאם אל-בכרי

איימן אנוור סאלם ברייעם

סאלם עבד אל-מג'יד סאלם ברייעם

איבראהים עליאן סלאמה ברייעם

פאדי עזמי עבד אל-מג'יד ברייעם

עות'מאן סאלם עבד אל-מג'יד ברייעם

מוחמד מוסא איבראהים אבו פיאד

סאמח זוהיר חילמי א-סוואפירי

פאטמה אחמד עבד אל-קאדר אל-ערג'א

היית'ם סמיר ח'ליל אל-אר'א

מוחמד סעיד עבד עבד אל-ר'פור

עטייה נאסר חוסיין דרדונה

זכריא סולימאן שחאדה אבו דקה

ארווא יאסר ח'דר אל-קסאס

למיאא איאד סעד אל-קסאס

נסמה איאד סעד אל-קסאס

עליאא ח'דר יוסף סיאם

סמר יאסר ח'דר אל-קסאס

סומייה מוחמד נסאר אל-קסאס

פאייזה סאבר אחמד סיאם

איסראא יאסר ח'דר אל-קסאס

מוחמד חאפז ראר'ב א-זיני

מוג'אהד וליד חסן אל-עקאד

זכריא איבראהים מוחמד שכשכ

עלאא עבד אל-מג'יד עבד אל-קאדר אבו דחרוג'

ח'אלד עווד אחמד ביומי

איאד מוחמד סולימאן סבאח

מוחמד איבראהים סלים אבו הדאף

חאתם זיין נאייף אל-יאזג'י

יאסמין נאייף חאתם אל-יאזג'י

סאפינאז נביה עיסא אל-יאזג'י

וג'די מחמוד עלי אל-יאזג'י

ג'יהאד מחמוד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

מוחמד עבד אל-כרים עטייה אל-מסרי

מוחמד עבד רבו עלי אל-קרא

מוחמד מחמוד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

נידאל ג'ומעה מוחמד אבו עאסי

נידאל עלי מוחמד אבו דקה

כרם איבראהים עבד א-רחמאן ברהם

איבראהים אסעד עבד אל-קאדר אל-קרא

סאלח מוחמד סאלח בדווי

ויסאם מוחמד כמאל מסעוד

תאמר נאייף סעד ג'ונדייה

רחמה אחמד שעבאן ג'ונדייה

יוסף ר'אזי עטייה חמדייה

מועתז ג'מאל עטייה חמדייה

עאאיד ג'מאל עטייה חמדייה

איבראהים שעבאן מוסטפא בכרון

ראאיד עיסאם סלים דאווד

מחמוד חוסיין רושדי א-נח'אלה

סאאידה ת'אבת סעיד א-נח'אלה

אחמד פאייז ג'ומעה יאסין

עבדאללה טראד עבדאללה אבו חג'ייר

יוסף אחמד מוחמד א-זאמלי

כמאל טלאל חסן אל-מסרי

אמין איימן מחרוס סיאם

מועין מוחמד מחרוס סיאם

אחמד איימן מחרוס סיאם

כמאל מחרוס סלאם סיאם

סומוד נאסר מוסטפא סיאם

מוחמד מחרוס סלאם סיאם

דלאל נביל מחרוס סיאם

שירין מוחמד סלאם סיאם

מוסטפא נביל מחרוס סיאם

ר'יידאא נביל מחרוס סיאם

ריזק נאייף עטיווי אבו עדוואן

זכריא מסעוד מוחמד אל-אשקר

עבד א-רחמאן פרג'אללה עבד א-רחמאן א-תום

בילאל ג'בר מוחמד אל-אשהב

פאטמה עבד א-רחים עבד אל-קאדר אבו אמונה

ראאיד איסמאעיל אל-ברדוויל

נידאל ראאיד ר'אזי עליווה

סמא ראמז ריאד אל-עג'וז

עבדאללה ערפאת איבראהים אל-מינאווי

חמזה חסן מחמוד חילס

איבראהים כמאל סלים אבו עג'ווה

חוסאם איימן מחארב עיאד

בילאל ח'מיס מטר אל-ר'לבאן

ראמי זיאד סעדאללה קניטה

שאהר ח'מיס עאשור אבו חלימה

פאדי עבד אל-מאלכ עבד אל-קאדר חביב

פהמי עבד אל-עזיז סעד אבו סעיד

עאמר יחיא עלי אבו אל-עטא

איסמאעיל עבד אל-ג'וואד איסמאעיל אבו סעדה

עולא זיאד חסן איסלים

שאדי זיאד חסן איסלים

פאדי זיאד חסן איסלים

תוופיק ביראווי סאלם מרשוד

עלי עבד אל-עזיז עבדאללה סיאם

עיסאם מוחמד סאלח שמאלי

ערפאת מוחמד סאלח שמאלי

מוחמד סאלח חוסיין שמאלי

חמדייה אחמד חמדאן שמאלי

חוסאם מוחמד חוסיין אל-כולכ

מחדייה סעיד חוסיין אל-מבייד

ר'אדה איבראהים סולימאן עדוואן

אסמאא ג'יהאד מחמוד אל-חילו

סאמיה חאמד מוחמד א-שיח' ח'ליל

עדילה סולימאן אחמד א-שיח' ח'ליל

ג'וואהר סולימאן חמתו א-שיח' ח'ליל

עאהד כאמל מוחמד ג'ונדיה

ראמי פתחי עות'מאן עיאד

חוסאם סאמי אבו סווירח

מחמוד אחמד מוחמד קרמאן

מוחמד עבד א-רחים דיב אבו ביד

מחמוד עבד א-נאסר פאווזי בהאר

מוחמד חוסני מוחמד סוכר

עות'מאן ראאיד עות'מאן אל-ג'מאל

עמרו עבד אל-חכים איבראהים א-שיח' ח'ליל

פריד עבד אל-מאלכ עבד אל-קאדר חביב

עבד א-ראזק שעבאן אל-עמארין

סאלם ח'ליל סאלם שמאלי

עבדאללה נביל עבד אל-קאדר אל-בטש

מוחמד סאלח אל-ר'מארי

שריף ג'לאל חסן אל-קרשלי

אמג'ד נאהד עלי א-סיירפי

חאזם יוסף עבד א-רחמאן אל-מבייד

דאנה מוחמד מאג'ד דאהר

מוחמד מאג'ד יוסף דאהר

סעיד סלים ג'בר אבו אל-כאס

מועמר פדל סלאמה שמאלי

איסמאעיל זוהיר סלמאן מוחמדין

חאמד מוחמד עבד אל-מועטי איסלים

איבראהים עאייש יוסף אבו ר'נימה

איסמאעיל עאייש יוסף אבו ר'נימה

אדהם מאג'ד יוסף דאהר

מוחמד ריאד שעבאן שאבט

מוחמד עיסאם דיב אבו דלפה

אחמד מוסא אחמד אהל

מוחמד ח'ליל עארף אהל

נרמין מאג'ד יוסף דאהר

חנאן רמדאן מוסטפא דאהר

מאג'ד יוסף מוחמד דאהר

מוחמד מחמוד רג'ב חג'אג'

שחאדה מוחמד שחאדה חג'אג'

אחמד זיאד ג'ומעה חג'אג'

טארק פאיק ג'ומעה חג'אג'

יוסף מוחמד שחאדה חג'אג'

מוחמד ח'מיס מטר אל-ר'לבאן

אחמד מוחמד חסן עזאם

כרם אחמד ג'יהאד אל-חילו

עבד אל-כרים אחמד ג'יהאד אל-חילו

מראם אחמד ג'יהאד אל-חילו

הידאיה טלאל מחמוד אל-חילו

אחמד ג'יהאד מחמוד אל-חילו

נג'ייה ג'יהאד מחמוד אל-חילו

תחריר ג'יהאד מחמוד אל-חילו

מוחמד ג'יהאד מחמוד אל-חילו

סיהאם עטא סלים אל-חילו

ג'יהאד מחמוד חאמד אל-חילו

שאכר אחמד שאכר אל-ג'מאל

אינעאם מוחמד סולימאן אל-עטיווי

מחמוד אחמד נאייף אל-קסאס

מוחמד מחמוד סעיד אבו אל-עטא

מוסעב סלאח סלמאן אבו אל-עטא

מוחמד אחמד כאמל אבו אל-עטא

מוחמד רפיק סעיד אל-ערעיר

חוסאם חוסאם מוחמד אבו קיינס

סיראא יאסר אחמד אבו ג'אמע

סיראג' יאסר אחמד אבו ג'אמע

סאג'ד יאסר אחמד אבו ג'אמע

פאטמה ריאד עבד א-רחמאן אבו ג'אמע

יאסר אחמד מוחמד אבו ג'אמע

סוהילה בסאם אחמד אבו ג'אמע

בתול בסאם אחמד אבו ג'אמע

ביסאן בסאם אחמד אבו ג'אמע

יאסמין אחמד סלאמה אבו ג'אמע

רינאד תייסיר אחמד אבו ג'אמע

נוג'וד תייסיר אחמד אבו ג'אמע

ריאן תייסיר אחמד אבו ג'אמע

פאטמה תייסיר אחמד אבו ג'אמע

איוב תייסיר אחמד אבו ג'אמע

שאהינאז וליד מוחמד אבו ג'אמע

רזאן תוופיק אחמד אבו ג'אמע

ג'וודת תוופיק אחמד אבו ג'אמע

איה תוופיק אחמד אבו ג'אמע

היפאא תוופיק אחמד אבו ג'אמע

תוופיק תוופיק אחמד אבו ג'אמע

אחמד תוופיק אחמד אבו ג'אמע

סבאח תוופיק מחמוד אבו ג'אמע

פאטמה מחמוד אחמד אבו ג'אמע

אחמד סולימאן מחמוד אבו סהמוד

רהף אכרם איסמאעיל אבו ג'ומעה

איבראהים ח'ליל עבד עמאר

אימאן ח'ליל עבד עמאר

עאסם ח'ליל עבד עמאר

מוחמד האני מוחמד אל-חלאק

האני מוחמד אחמד אל-חלאק

סועאד מוחמד עבד א-ראזק אל-חלאק

האלה אכרם חסן אל-חלאק

כינאן חסן אכרם אל-חלאק

סאג'י חסן אכרם אל-חלאק

סמר אוסאמה ח'ליל אל-חלאק

איה בהג'ת חסן אבו סולטאן

עאאישה עלי מחמוד זאייד

עבד רבו אחמד מוחמד זאייד

עבד א-רחמאן מוסטפא דיאב אל-פקיה

מוסטפא ח'מיס מוסטפא עלוואן

איסמאעיל עבד אל-עזיז עבד אל-חמיד אל-כורדי

אחמד עבד א-רחמאן אחמד אבו תיים

אשרף אחמד מוסא א-סילאווי

מוחמד רג'אא מוחמד הנדם

מוחמד מחמוד סלים אל-מקאדמה

ביאן עבד א-לטיף איסמאעיל זיאדה

מופתיה מוחמד חוסיין זיאדה

שעבאן ג'מיל שעבאן זיאדה

עומר שעבאן חסן זיאדה

יוסף שעבאן חסן זיאדה

ג'מיל שעבאן חסן זיאדה

מוחמד בהדאר ח'ליל א-דר'מה

סולימאן אחמד סולימאן אבו ג'אמע

דינא עומר עבדאללה עזיז

מוחמד ראאיד איחסאן עכילה

ח'ליל סאלם איבראהים מסבח

היבת אללה אכרם סאלח א-שאער

מוחמד איימן סלאח א-שאער

לילא חסן מחמוד א-שאער

סלאח סאלח מוחמד א-שאער

ויסאם מג'די מוחמד חמודה

סולימאן עלי אחמד אבו פסייפס

דינא רושדי עומר חמאדה

אימאן מוחמד איבראהים חמאדה

עבדאללה יוסף עבד אל-ג'באר דראג'י

נג'אח סעד א-דין מחמוד דראג'י

פואד זוהיר פואד ג'אבר

ח'אלד ריאד מוחמד חמד

יוסף סאלם חמתו חביב

עבד א-רחמאן מוחמד עבד א-שיח' ח'ליל

עאידה מוחמד עבד א-שיח' ח'ליל

מונא סולימאן אחמד א-שיח' ח'ליל

היבה חאמד מוחמד א-שיח' ח'ליל

סלים שעבאן מוחמד אבו אל-ח'ייר

אחמד איסחאק יוסף א-רמלאווי

יוסף מחמוד ח'מיס מוודד

עלי מחמוד מוחמד ג'ונדייה

מרח שאכר אחמד אל-ג'מאל

חוסיין סופיאן ריבחי אל-ג'מאל

מרוואן מוניר סאלח קונפוד

עבדאללה מנסור רדוואן עמארה

עלאא ג'מאל א-דין מוחמד ברדע

אומאמה אוסאמה ח'ליל אל-חיה

חמזה אוסאמה ח'ליל אל-חיה

ח'ליל אוסאמה ח'ליל אל-חיה

האלה סקר חסן אל-חיה

אוסאמה ח'ליל איסמאעיל אל-חיה

דימא עאדל עבדאללה איסלים

עאדל עבדאללה סאלם איסלים

מונא עבד א-רחמאן מחמוד עיאד

אוסאמה ריבחי שיחתה עיאד

ר'אדה סובחי סעדי עיאד

שירין פתחי עות'מאן א-דבה

האלה סובחי סעדי עיאד

מוחמד ראמי פתחי עיאד

פידאא רפיק דיאב עיאד

נרמין רפיק דיאב עיאד

מוחמד אשרף רפיק עיאד

אחמד סאמי דיאב עיאד

מרווה סלמאן אחמד א-סרסאווי

מאיסה עבד א-רחמאן סעיד א-סרסאווי

סאלח איימן מוחמד סמארה

סעד אכרם מוחמד א-סכאפי

אנס אכרם מוחמד א-סכאפי

מוחמד תוופיק אחמד אל-מבייד

מחמוד מוסא עבדאללה אבו ענזה

אחמד תוופיק מוחמד זנון

חמיד סובוח מוחמד אבו פוג'ו

סוהייב עלי ג'ומעה אבו קורה

מוחמד מחמוד חוסיין מעמר

חמזה מחמוד חוסיין מעמר

אנס מחמוד חוסיין מעמר

עאייד סעד מוסא א-סרסכ

מוחמד מוחמד עלי מחארב

מוג'אהד מרוואן סעיד א-סכאפי

עבד א-רחמאן אכרם מוחמד א-סכאפי

עלי מוחמד חסן א-סכאפי

מוחמד חסן מוחמד א-סכאפי

אכרם מוחמד עלי א-סכאפי

מוסעב אל-ח'ייר סלאח א-דין סעיד א-סכאפי

עיסאם עטייה סעיד א-סכאפי

איבראהים סאלם ג'ומעה א-סחבאני

תאלא אכרם אחמד אל-עטווי

אחמד סלמאן עבד א-סלאם אל-עטווי

איסראא יאסר עטייה חמדייה

ח'דיג'ה עלי מוסא שחאדה

מחמוד עלי מוחמד א-שריף

מוחמד נסר עטייה עיאד

טארק פארוק מחמוד טאפש

עומר זאהר סאלח נסאר

עבדאללה ר'אזי עבדאללה אל-מסרי

חוסאם מוחמד סולימאן אבו מניפי

סלאח מוחמד איבראהים א-ריאטי

אחמד מחמוד חוסיין עזיז

עולא מוחמד אחמד אבו א-סעוד

מנווא עבד אל-באסט אחמד אל-בוע

ראאיד מנסור עבד אל-כרים נאיפה

מחמוד אסעד מוחמד ר'אבן

יוסף ג'מיל סובחי חמודה

סלמאן מוחמד אחמד סמאענה

בילאל בסאם סאלם אל-מסרי

אחמד וליד נסראללה סמור

פתחי סאמי פתחי אל-ערעיר

עבד אל-כרים פתחי אחמד אל-ערעיר

חסן פתחי אחמד אל-ערעיר

סאמי פתחי אחמד אל-ערעיר

מוסטפא מוחמד מחמוד פיאד

מוחמד נעים מוחמד אבו לחיה

מוחמד עבד אל-עזיז עודה שתיווי

סאלם עלי סולימאן אבו סעאדה

אחמד מאהר מוחמד אבו ת'ורייה

איימן נסרי סאלם א-נאעוק

עבדאללה חוסיין דאווד אל-מסרי

אכרם מחמוד עבד א-סלאם אל-מטוואק

חאתם זיאד עלי א-זעבוט

מוחמד זיאד עלי א-זעבוט

מחמוד אנוור מוחמד אבו שבאב

מוחמד פתחי איבראהים אל-ר'לבאן

מוחמד אחמד מוחמד א-סעידי

בילאל מוחמד נסאר

אחמד מוחמד אחמד אבו זענונה

מעאלי עבד א-רחמאן סולימאן אבו זאייד

מוחמד ח'אלד ג'מיל א-זוויידי

נר'ם מחמוד עבד אל-חמיד א-זוויידי

רואיה מחמוד עבד אל-חמיד א-זוויידי

מחמוד עבד אל-חמיד חוסיין א-זוויידי

דאליה עבד אל-חמיד חוסיין א-זוויידי

עומר ג'מיל סובחי חמודה

מוחמד ריזק מוחמד חמודה

מוחמד עבד א-רחמאן מחמוד אבו חמד

מוחמד רפיק אחמד א-רחל

מוחמד זיאד סאלח א-רחל

מוחמד עטאללה עודה סעדאת

עבד אל-עזיז סמיר אבו זעייתר

טארק סמיר ח'ליל אל-חתו

עבד א-רחמאן מוחמד עודה בראכ

מואמן תייסיר אל-עבד אבו דאן

מוחמד איסמאעיל חוסיין סמור

מוחמד ג'יהאד מוחמד אל-קרא

ראאיד וליד עלי לקאן

רושדי ח'אלד פארס נסר

מוחמד עווד פארס נסר

איבראהים ג'מאל פארס נסר

וסים רידא מוסטפא סאלחייה

מוסטפא רידא מוסטפא סאלחייה

מוחמד רידא מוסטפא סאלחייה

מוחמד מוסטפא דרוויש סאלחייה

יחיא בסאם מוחמד א-סרי

איאד איסמאעיל סולימאן א-רקב

מוחמד בסאם מוחמד א-סרי

מוחמד יוסף מנסור אל-קאדי

מוחמד סולימאן נעים עוכל

סארה מוחמד ריבחי בוסתאן

קאסם חאמד פאייק עלוואן

עימאד א-דין חאמד פאייק עלוואן

נסים מחמוד חוסיין נסייר

כרם מחמוד חוסיין נסייר

לילא איבראהים אחמד זוערוב

פאדי מוחמד יוסף אבו עודה

באסם מוחמד סעיד אל-אר'א

איאד מופיד עבד אל-מונעם אל-פרא

איבראהים ח'ליל סולימאן קבלאן

איאד יוסף איבראהים א-סאדי

מוחמד עבד אל-חמיד מוחמד שעת'

אחלאם מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

תורכייה אל-עבד מוחמד אל-בס

הארון עווד וספי חרארה

מוחמד אחמד סעד אבו חג'ר

מוחמד טלאל סולימאן א-סאנע

מוחמד סאלם ח'מיס שעת'

אמג'ד סאלם ח'מיס שעת'

אחמד סאלם ח'מיס שעת'

איסמאעיל רמדאן סלמי א-לולחי

עימאד פייסל עודה אבו סנימה

ניזאר פאיז חמאד אבו סנימה

מוסטפא עודה מוחמד אבו סנימה

בילאל איסמאעיל מוחמד אבו דקה

נעים מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

סמר מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

סמיח נעים מוסא אבו ג'ראד

מוסא עבד א-רחמאן מוסא אבו ג'ראד

הנייה עבד א-רחמאן מוסא אבו ג'ראד

רג'אא עליאן ח'ליל אבו ג'ראד

עבד א-רחמאן מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

ר'סאן סאלם מוסא אבו עזב

סעיד עלי אחמד אבו עיסא

ריזק אחמד עדנאן אל-חאייכ

חמזה מוחמד חמאד אבו אל-חסין

מוחמד סעד מחמוד אבו סעאדה

ולאא ג'יהאד מוחמד אל-קרא

מוחמד עווד מטר מטר

ראאפת עלי מוחמד בהלול

אחמד חסן סאלח אל-ר'לבאן

חמאדה עבדאללה מוחמד אל-בשיתי

מחמוד עלי עבד אל-עזיז דרוויש

סאלח סולימאן מוחמד א-זר'ייבי

עלאא מוחמד עבד אל-מג'יד אבו שבאב

עבדאללה ג'מאל ג'ומעה א-סמיירי

אחמד עבדאללה אחמד אל-בהנסאווי

אחמד איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

ולאא איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

מוחמד איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

באסם מוחמד מחמוד מאדי

סיהאם מוחמד איבראהים זוערוב

עלי סקר מנסור אבו טווילה

ראני סקר מנסור אבו טווילה

מוחמד חמדאן עבד אל-כרים א-שאמי

האני אסעד עבד אל-כרים א-שאמי

מחמוד מוחמד אחמד פיאד

מוחמד עבד אל-פתאח ראשד פיאד

חמאד עבד אל-כרים חמאד אבו לחיה

מונזר נביל מחמוד רדוואן

בילאל מוחמד מחמוד רדוואן

מחמוד פאווזי חמד רדוואן

אחמד פאווזי חמד רדוואן

סלמייה סולימאן ג'דוע ר'יאד

עומר עיד עוואד אל-מהמום

פארס ג'ומעה חמאד א-תראבין

מג'די סולימאן סלאמה ג'בארה

אמאל ח'דר איבראהים דבור

רג'אא חמאד מוחמד א-דר'מה

סלאח סאלח רמדאן א-שאפעי

מוחמד סאלם איבראהים אנטיז

מוחמד איבראהים עלי אנטיז

עבד אל-עאל עלי עבד אנטיז

חוסאם מסלם עבד אל-כרים אבו עיסא

רהף ח'ליל חמאדה אל-ג'בור

חמזה חסן עלי אל-עבאדלה

אפנאן ויסאם מרזוק שחייבר

וסים עיסאם מרזוק שחייבר

ג'יהאד עיסאם מרזוק שחייבר

בשיר מוחמד חסן עבד אל-עאל

עבדאללה סאלם מנסור אל-אח'רס

מוחמד נביל מוחמד זכי ר'אנם

סאלם סאלח סאלם פיאד

אחמד רג'ב אבו ג'יבה אבו ריחאן

מוחמד אחמד מוחמד אל-חות

מוחמד עבד א-רחמאן אחמד חסונה

מוחמד מחמוד איבראהים קדים

זינב סעיד מוחמד אל-עבאדלה

חוסיין עבד א-נאסר חוסיין אל-אסטל

כוות'ר חוסיין חסן אל-אסטל

יאסמין מחמוד חוסיין אל-אסטל

אוסאמה מחמוד חוסיין אל-אסטל

כמאל מוחמד מוחמד אבו עאמר

אכרם מוחמד מוחמד אבו עאמר

חוסאם ג'מאל חסונה שמלח'

מוחמד כאמל מוחמד עבד א-רחמאן

חמזה ראאיד מוחמד ת'ארי

מוחמד ראמז עיזאת בכר

איסמאעיל מוחמד סובחי בכר

עאהד עטאף עאהד בכר

זכריא עאהד סובחי בכר

עבד א-רחמאן איבראהים ח'ליל א-סרחי

איבראהים רמדאן חסן אבו דקה

עמרו רמדאן חסן אבו דקה

ח'דרה אל-עבד סלאמה אבו דקה

אשרף פארס ג'ומעה אבו שנב

מוחמד תייסיר יוסף שוראב

מוחמד איסמאעיל איסמאעיל אבו עודה

מוחמד עבדאללה אחמד א-זאחוק

פריד מחמוד עלי אבו דקה

עטא חאג' עמירה עומר אל-עמור

מוחמד סברי חמאד א-דבארי

אחמד עאדל אחמד א-נוואג'חה

יאסר עיד מחמוד אל-מהמום

מוסא סעיד אחמד דהליז

ח'ליל איבראהים מוחמד א-שעאפי

איסמאעיל פתוח איסמאעיל פתוח

סובחי עבד אל-חמיד חוסיין מוסא

מוחמד אחמד איבראהים א-נג'אר

איסמאעיל סלים עבד אל-כרים א-נג'אר

בושרא ח'ליל אחמד זוערוב

עבדאללה מוחמד עבדאללה אל-ערג'אני

מוניר אחמד חמדאן אל-בדארין

אחמד יונס סולימאן אבו יוסף

עומר אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

יוסף איבראהים חסן אל-אסטל

איסמאעיל נביל אחמד אבו חטב

כמאל עאטף יוסף אבו טהא

מוחמד יונס סולימאן אבו יוסף

מוחמד שכיב עות'מאן אל-אר'א

מוחמד יאסר עלי חמדאן

סארה עומר אחמד שיח' אל-עיד

זיאד מאהר מוחמד א-נג'אר

ג'יהאד אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

תאמר סאלם מוסלם קדייח

עבדאללה מחמוד סלמאן אבו ברכה

מוחמד סאלם סלמי אבו אל-ברייס

מואייד ח'אלד עלי אל-אערג'

יאמן ריאד חוסיין אל-חמידי

עבד א-רחמאן מוחמד עבד אל-פתאח עבד אל-עאל

לילא חסן אחמד אל-עודאת

רוויידה אחמד חוסיין אבו חרב

רמזייה מוחמד עבד אל-עאל עבד אל-עאל

אדהם מוחמד עבד אל-פתאח עבד אל-עאל

קאסם טלאל עלי חמדאן

חיג'אזיה חמאד שעבאן אל-חילו

הנאדי חמדאן מנסור אבו מועמר

סדאם מוסא שיחדה אבו מועמר

מוסא שיחדה מרזוק אבו מועמר

מאהר ת'אבת עודה אבו מור

חוסאם איבראהים שיחדה א-נג'אר

חוסאם עבד א-לטיף עבד א-לטיף ראדי

זכריא עלאא סובחי אל-בטש

אחמד יוסף דלול

ח'וולה מחמוד סרחאן אל-חוואג'רי

מוחמד ר'אזי מוחמד איערייף

ר'אזי מוחמד מוסטפא איערייף

ריפעת יוסף שעבאן עאמר

מוחמד ח'ליל סאלם דיב

עזיזה יוסף אחמד אל-בטש

יחיא עלאא סובחי אל-בטש

מוחמד עיסאם סובחי אל-בטש

קוסאיי עיסאם סובחי אל-בטש

אנס עלאא סובחי אל-בטש

נאהד נעים סובחי אל-בטש

מרווה מאג'ד סובחי אל-בטש

ח'אלד מאג'ד סובחי אל-בטש

איבראהים מאג'ד סובחי אל-בטש

מחמוד מאג'ד סובחי אל-בטש

מנאר מאג'ד סובחי אל-בטש

ג'לאל מאג'ד סובחי אל-בטש

אמאל בהאא מאג'ד אל-בטש

סמאח עלאא סובחי אל-בטש

בהאא מאג'ד סובחי אל-בטש

אמאל חסן מוחמד עלי אל-בטש

מאג'ד סובחי איסמאעיל אל-בטש

היית'ם אשרף חמידאן זוערוב

פאדי מוחמד ריזק זוערוב

עימאד באסם מוחמד זוערוב

זיאד סולימאן מחמוד א-שאווי

עז א-דין נעים נאסר בולבול

מוהנד יוסף מוחמד דהייר

מוחמד עבדאללה מוחמד א-שראתחה

מוסטפא מחמוד טהא ענאיה

ר'סאן אחמד מחמוד אל-מסרי

סולימאן סעיד יונס עבייד

נידאל מוחמד איבראהים אל-מלש

עזמי מחמוד טהא עבייד

ראתב סובחי יוסף א-סייפי

סוהא מוסבאח אחמד אבו סעדה

עולא חסן מוחמד ושאחי

אנס יוסף אחמד קנדיל

מוחמד אידריס עבד אל-חמיד אבו סווילם

חוסאם דיב עות'מאן א-רזאינה

עבד א-רחים סאלח עבד א-רחים אל-ח'טיב

יוסף אחמד עבד אל-קאדר קנדיל

מוחמד באסם מוסטפא אל-חלבי

מוחמד ריפעת א-סויוטי

עלי נביל אסעד בסל

אחמד מחמוד רבאח אל-בלעאווי

חסן אחמד מטר אבו ר'וש

איבראהים נביל עות'מאן חמאדה

חוסיין עבד אל-קאדר חוסיין מוחייסן

מוחמד רביע מוחמד אבו חמידאן

נור מרוואן עבדאללה א-נג'די

עימאד ג'מיל אל-עבד אל-ברדוויל

ראמי סאמי אחמד אבו שנב

מוחמד אחמד סולימאן א-סמיירי

ראמי סאלח מוחמד מסאעד

פאדי יעקוב כמאל סוכר

חוסיין מוחמד חסן אל-ממלוכ

מוחמד סאבר מוסטפא סאלם סוכר

סאהר סלמאן עלי אבו נאמוס

נאסר רבאח מוחמד סמאמה

שהרמאן איסמאעיל חוסיין אבו אל-כאס

מאזן מוסטפא איבראהים אסלאן

כיפאח שאכר דיאב אל-ר'נאם

ויסאם עבד א-ראזק חסן אל-ר'נאם

מחמוד עבד א-ראזק חסן אל-ר'נאם

ר'אליה דיב ג'בר אל-ר'נאם

עבד א-ראזק חסן סרחאן אל-ר'נאם

אנס ריזק סלים אבו אל-כאס

ראאיד האני ג'בר אבו האני

מוחמד מוניר מוסטפא עאשור

סופיאן מוחמד מחמוד אל-חדאד

איסמאעיל חסן עיד אבו ג'אמע

חסן עיד חסן אבו ג'אמע

פדל אחמד מוחמד אל-בנא

ראאיד עליאן מוסא א-זווארעה

עבדאללה מוסטפא מוחמד אבו מחרוקה

עבד א-רחמאן בסאם עבד א-רחמאן ח'טאב

מוחמד כמאל אל-עבד אל-כחלות

סאמי עדנאן אחמד שלדאן

עודיי רפיק סעיד א-סולטאן

מחמוד טליע סעדי ולוד

חאזם איבראהים מחמוד בעלושה

עבדאללה רמדאן ג'מיל אבו ר'זאל

סאלם חסן עלי קנדיל

עמאר סעיד סלאמה אל-פיומי

בהאא מוחמד זכריא אבו א-ליל

פאטמה מחמוד לוטפי אל-חאג'

אסמאא מחמוד לוטפי אל-חאג'

נג'לאא מחמוד לוטפי אל-חאג'

סעד מחמוד לוטפי אל-חאג'

טארק מחמוד לוטפי אל-חאג'

עומר מחמוד לוטפי אל-חאג'

באסימה עבד אל-קאדר מוחמד אל-חאג'

מחמוד לוטפי מחמוד אל-חאג'

ראאיד מוחמד ראיק אבו שלט

אמיר איאד סאלם עריף

מוחמד איאד סאלם עריף

מוסטפא ג'מאל מוסטפא מלכה

רנים ג'אוודת עבד אל-כרים עבד אל-ר'פור

אמל יוסף עבד עבד אל-ר'פור

יאסמין מוחמד יוסף אל-מוטווק

סלים בדיע כאמל סוואלי

איבראהים בדיע כאמל סוואלי

חמדי בדיע כאמל סוואלי

מוחמד איחסאן מוחמד פראוונה

מוסא מוחמד טאהר אל-אסטל

אחמד סלים מוסא אל-אסטל

סולימאן סלים מוסא אל-אסטל

מוחמד ח'ליל איסמאעיל קנן

איבראהים ח'ליל איסמאעיל קנן

חאמד עבדאללה מוחמד שהאב

מרים עטייה מוחמד אל-ערג'א

סלמייה חסן מוסלם אל-ערג'א

איבראהים האני סאלח חמד

אסמאא האני סאלח חמד

האני סאלח מוחמד חמד

חאתם מוחמד סעיד אבו סאלם

מוחמד ח'אלד מוחמד א-נימרה

אמג'ד זאהר מוסא חמדאן

מוחמד איבראהים פאייק אל-מסרי

אסיל איבראהים פאייק אל-מסרי

סחר חסן עלי אל-מסרי

ספא מוסטפא ג'מאל מלכה

מוחמד פג'ר מוסטפא ג'מאל מלכה

הנאא מוחמד פואד יוסף מלכה

ח'אלד עבד א-נאסר סלים אבו כוויכ

עבד א-נאסר סלים פארס אבו כוויכ

נאיפה מוחמד טאהר פרג'אללה

עבד אל-האדי ג'ומעה מוחמד א-סופי

מוחמד ח'לף עווד א-נוואסרה

נידאל ח'לף עווד א-נוואסרה

סלאח עווד חוסיין א-נוואסרה

עאאישה שביב מחמוד א-נוואסרה

סולימאן סלאמה מוחמד אבו לולי

עבד אל-חלים עבד אל-מועטי מוחמד עשרה

רסמייה ח'ליל מחמוד חמד

סאמי עבדאללה אחמד ג'ודה

איבראהים מוחמד אחמד חמד

חאפז מוחמד אחמד חמד

סוהא חמד אחמד חמד

דינא מהדי מוחמד חמד

מהדי מוחמד אחמד חמד

פח'ר עארף מוחמד אל-עג'ורי

אחמד מוסא ח'לף חביב

מוחמד עאהד מוחמד חביב

סולימאן סלאמה סולימאן אבו סוואווין

אחמד נאאיל ניזאר מהדי

קאסם ג'בר עדוואן עודה

סיראג' איאד עלי עבד אל-עאל

עבדאללה מוחמד אחמד כווארע

מוחמד עלי פרג' כווארע

באסל סאלם חוסיין כווארע

מוחמד איבראהים עודה כווארע

חוסיין יוסף חוסיין כווארע

עמאר מוחמד אחמד ג'ודה

ח'דר חוסיין איבראהים אל-בשליקי

אמג'ד ג'ומעה סעיד שעבאן

מוחמד סעיד אחמד שעבאן

רשאד א-דין עבד א-רחמאן חוסיין יאסין

מאזן פרג' מוחמד אל-ג'רבה

מרוואן חסן מוחמד איסלים

יוסף אחמד בני ר'רה

מוחמד זאייד סאלם עבייד

מוחמד מוחמד רמדאן אל-פסיח

אוסאמה חסן מוסא אל-חסומי

אחמד סעיד סועוד ח'אלד

מוסטפא חוסני טאהר אסלאן

מוחמד ג'יהאד מוחמד דודין

אחמד ערפאת חוסני סמאדעה

עלי עבד א-לטיף אחמד אל-עאוור

מוחמד אחמד עבד א-לטיף אל-עאוור

עלאא מוחמד עווד עודה

נדים סיאם אחמד נווארה

מוחמד מחמוד עודה סלאמה

מוחמד עומר סאלח אבו זינה

יזן מחמוד באסם ג'בארין

חמזה ג'מאל עבד א-סלאם אבו אל-הייג'א

יוסף סאמי יוסף א-שוואמרה

עבד א-שאפי סאלח מחמוד אבו מעמר

שאהר חמודה מחמוד אבו שנב

איסמאעיל חאמד עבד אבו ג'ודה

סאג'י סאיל מוחמד ג'ראבעה

ראאיד עלאא א-דין נאפע זעייתר

מוסעב מוסא סאבר א-זעאנין

שריף יוסף אחמד נאסר

אמנה עטייה מחמוד קדייח

מועתז עבד א-רחים אחמד ושחה

איבראהים סלמאן מוחמד מנסור

מוחמד מחמוד עבד אל-עזיז מובארכ

בילאל סמיר אחמד עווידה

מוחמד יוסף אחמד א-זעאנין

אחמד מוחמד ג'ומעה ח'ליל א-זעאנין

עדנאן ג'מיל שיחדה אבו ח'אטר

חלא אחמד סלמאן אבו סביח'ה

עודה ג'יהאד עודה חמד

סאלח סמיר עבד א-רחמאן יאסין

נאפע ג'מיל נאפע א-סעדי

וג'יה וג'די וג'יה א-רמחי

מוסא מוחמד מוסא מח'אמרה

מחמוד ח'אלד מחמוד א-נג'אר

מוחמד פואד ג'מיל ניירוח'

אנס פואד ריפאעי אל-אטרש

בשיר סאמי סאלם חבאנין

מוחמד עיסאם עומר אל-קסאס

מוחמד רשיד חוסיין דאווד

ח'אלד מוחמד ג'ומעה אבו בכרה

רביע ח'ליל סולימאן אבו ברכה

אחמד עימאד יוסף טזאזעה

מוחמד רבאח שוכרי עאסי

יונס אחמד מחמוד א-רדאידה

הווישל איסמאעיל הווישל אל-חנאג'רה

איסלאם חוסאם סעיד טובאסי

יונס ג'מאל מוחמד ג'חג'וח

רובין עבד א-רחמאן חוסיין זאייד

ג'יהאד מנסור חרבי אסלאן

כרים סובחי מוחמד סאלח

מג'ד מוחמד אחמד לחלוח

מועתז אידריס עבד אל-פתאח שראוונה

היית'ם זיאד איבראהים אל-מיסחאל

נאג'י עבד א-סלאם נאג'י אל-בלביסי

עאמר איבראהים נאג'י נסאר

מחמוד עאדל פארס א-טיטי

מחמוד וג'יה עבד אל-חמיד עוואד

מוחמד סמיח חוסיין עספור

לובנא מוניר סעיד אל-חנש

סאלח אחמד סעיד אל-עמארין

סמיר אחמד מוחמד עווד

עודיי מוחמד סלאמה דראוויש

אנוור מוחמד עליאן אל-ממלוכ

מוחמד זיאד עווד א-סלאיימה

חאתם מוסטפא חוסיין שדיד

מחמוד עלי אחמד ג'רר'ון

אנוור עבד אל-האדי מוסלם קדייח

עבד א-רחמאן מג'די נעים

נאדר יאסר סולימאן אבו מר'ייסיב

עבדאללה טלעת אחמד איבראהים

מוחמד כאמל סלאמה אבו עדוואן

מובארכ איבראהים מובארכ אבו ר'ולה

עביר טלאל סעדי אל-עסלי

איימן טלאל סעדי אל-עסלי

טלאל סעדי מחמוד אל-עסלי

מחמוד עטייה עבד א-ראזק אבו ח'וסה

אמירה אחמד איבראהים אבו נסר

איבראהים מחמוד נסר אבו נסר

מוסטפא עווד מוסטפא אבו חמידאן

עבד א-רחמאן עאמר עבד א-רחמאן עאייש

איבראהים מוחיסן מוחמד שחאדה

אחמד מאהר סעדי אבו כמיל

נידאל מוחמד מוחמד חסאן

סעדי מאהר סעדי אבו כמיל

מוחמד סלאמה סעיד אבו עטיווי

ראמי עבד רבו עוואד עבייד

פאדי מוסא סמיר אל-קטנאני

מוחמד עדנאן מחמוד אל-אשקר

פארס מנסור אחמד איסבתיה

ח'אלד עאבד איבראהים אבו מור

אחמד עאבד איבראהים אבו מור

מוחמד מוחמד ח'דר בכר

חסן יוסף חסן אל-אוסתאז

מוחמד מוסא מחמוד אבו עישה

מוחמד איבראהים ריזק עאשור

איבראהים אחמד מחמוד חמד

מחמוד ח'ליל מחמוד אל-ערג'א

זכי סעיד מוחמד קדאדה

מוסעב מחמוד רושדי דר'מש

שאווקי סלמאן סילמי אבו סנימה

מחמוד עלי אחמד אל-כומי

חוסאם מוחמד עבד א-רחמאן סלאמה

מחמוד מוחמד חוסיין א-זוהרי

טארק עווני מוסטפא חג'ילה

סקר יוסף ח'ליל בולבול

יוסרא באסל מורתדא א-שאווא

מוחמד אחמד סעיד אבו סיתה

סאלם עאייש חוסיין אבו סיתה

איימן רפיק מוחמד אבו ראשד

עודה ערפאת עודה א-שנדי

אמין מחמוד אסעד א-דדא

סלאח נימר מוחמד דר'מש

סובחי נימר מוחמד דר'מש

אחמד ג'מיל חמדאן דר'מש

מוחמד עבד רבו יוסף בדר

עבד א-רחמאן מוסטפא עבד א-רחמאן חמד

יחיא מוחמד יחיא עווד

בילאל מוחייסן ח'ליל אל-בראווי

מחמוד ריזק סלמאן א-זהאר

יחיא אכרם מוחמד מערוף

מחמוד סאמי עבייד שעת'

סבאח מוחמד חרב א-סכאפי

חמדי מוחמד ג'וואד מוסא אל-פלאח

חוסאם פאיז חמדאן עבד אל-ג'וואד

אחמד תוופיק ממדוח א-נסאסרה

מוחמד תוופיק ממדוח א-נסאסרה

מוחמד פואד ח'ליל חג'אזי

סוהייב פואד ח'ליל חג'אזי

פואד ח'ליל איבראהים חג'אזי

ח'ליל איבראהים עבד אל-עזיז שחאדה

אוסאמה וליד איבראהים שחאדה

אמין רמדאן מרדי אל-מלאחי

עאאיד סברי מוחמד ראדי

ארכאן חרבי ג'מאל אבו כמיל

איבראהים מחמוד ג'יבריל אל-חואג'רי

ראמז נג'יב מוסא חרב

מוחמד זידאן זאייד טבייל

עאהד חמדי איסמאעיל אל-קטאטי

מוחמד איאד פואד אבו זור

סחר פאדי אסעד אבו זור

נסמה חילמי סאלם אבו זור

אל-עבד מוחמד אל-עבד אל-עטאר

עומר מחמוד מוחמד אל-אסטל

איבראהים מוחמד סולימאן אל-אסטל

מחמוד סעיד סולימאן אבו ח'אטר

עבדאללה חרב סאלם אבו ח'אטר

מוחמד ריאד אסעד שמלח'

רשיד עליאן עטייה אבו עמרה

תאמר רושדי מוחמד בשיר

אמין זוהדי איבראהים בשיר

מוחמד סלאמה סעדי ג'ונדייה

חוסאם מוחמד חמדאן א-זיני

סיף א-דין מחמוד סולימאן סאדק

מוסא מחמוד ג'ומעה א-סמיירי

נאסר זידאן סאלם א-נחאל

מוחמד ג'מאל מוחמד א-דלו

ג'ודה סולימאן עומראן שמלח'

ג'לאל מוחמד סאלח נסר

עטייה עבדאללה מוחמד מובארכ

חוסאם חסן מוחמד אבו שאוויש

אחמד עיסאם סאמי א-נחאל

תסנים זוהיר מוחמד א-נחאל

נוואל פרג' מחמוד עבד אל-עאל

סעדייה מוחמד עאידי א-דיב

אחמד סולימאן רביע אבו נקירה

חוסיין ג'לאל מוחמד נסר

עימאד עבד אל-כרים חוסיין אבו חמדה

נביל אחמד עודה אבו עמרה

אחמד מחמוד אחמד אבו עמרה

מוחמד בכר עארף אל-עף

עאשור סוהיל עאשור חמאדה

סוהיל עאשור מוחמד חמאדה

סאמי עימאד סובחי אל-ר'פיר

סמאח עבד אל-חמיד איסחאק א-דלו

עבדאללה מוחמד רמדאן אל-מזנר

אמינה מטר חסאן אל-מזנר

יארא ג'מאל מחמוד א-דלו

רנין ג'מאל מחמוד א-דלו

סוהילה מחמוד יאסין א-דלו

תהאני חסונה אחמד א-דלו

איבראהים מוחמד ג'מאל א-דלו

סארה מוחמד ג'מאל א-דלו

יוסף מוחמד ג'מאל א-דלו

ג'מאל מוחמד ג'מאל א-דלו

איאד יוסף אחמד אבו ח'וסה

ג'ומאנה סלאמה איבראהים אסעיפאן

תאמר סלאמה איבראהים אסעיפאן

חוסאם סמיר סאלח אל-המס

סאלם אחמד סאלם בן סעיד

רושדי מחמוד חסן א-תמימי

מוחמד מחמוד עומר יאסין

תאמר ח'אלד אחמד אל-חמרי

האני עבד אל-מג'יד סאלם ברייעם

אחמד סאלם סלאמה בן סעיד

מוחמד סברי עודה אל-עוויידאת

עלי חסן עלי בן סעיד

סמאהר ח'ליל מחמוד קדייח

אוסאמה יוסף מנסור אל-קאדי

מוחמד סאלח אישתיווי א-לולחי

אחמד אוסאמה מוחמד אל-אטרש

עבד א-רחמאן סאלם סמארה אל-מסרי

עווד חמדי חסן א-נחאל

מוח'לס מחמוד עבדאללה עדוואן

אוסאמה מוסא חסן עבד אל-ג'וואד

אשרף חסן א-סייד אבו דרוויש

עלי עבד אל-חכים עלי אל-מנאעמה

עבדאללה מחמוד עבד אל-פתאח עסקול

אחמד איסמאעיל מוחמד מסאמח

רמדאן אחמד רמדאן מחמוד

איימן רפיק חסן איסלים

ח'אלד ח'ליל עלי א-שאער

חסן סאלם סלים אל-המיילע

זיאד פרחאן סולימאן אבו ג'לאל

אמג'ד מוחמד ג'דוע אבו ג'לאל

אחמד מוחמד ג'דוע אבו ג'לאל

יונס כאמל עבדאללה טאפש

איסמאעיל ח'טאב עומר קנדיל

מוחמד טלאל סעיד סלמאן

תחריר זיאד מוחמד סלמאן

אחמד עווד מחמוד אבו עליאן

חנין ח'אלד אחמד טאפש

פארס אחמד דיאב אל-בסיוני

עודיי ג'מאל עבד אל-כרים נאסר

מרוואן עבד א-רחמאן מוחמד אבו אל-קומסאן

וליד מחמוד עבד אל-פתאח עבדאללה

ח'אלד עבד א-רחמאן אבו נסר

ראני מחמוד עבד א-רחמאן חמאד

חאבס חסן עווד מסמח

הישאם מוחמד אחמד אל-ר'לבאן

ואאיל חיידר סעיד אל-ר'לבאן

מחמוד חמד מחמוד אבו סוואווין

עיסאם מחמוד אחמד אבו אל-מעזה

מוחמד האני איבראהים אל-כסיח

רונאן יוסף ג'לאל ערפאת

מוחמד חאמד סובחי אל-המס

אחמד סעיד ח'ליל אל-ג'עברי

מוחמד פואד מוחמד עבייד

מוחמד סעיד מוחמד שכוכאני

מוחמד זיאד עבדאללה קנוע

מטר עימאד עבד א-רחמאן אבו אל-עטא

אחמד כאמל מוחמד א-דרדסאווי

אחמד מוסטפא ח'אלד חרארה

מוחמד אוסאמה חסן חרארה

אחמד יונס ח'דר אבו דקה

אחמד תוופיק עווד א-נבאהין

סלמאן כאמל סלמאן אל-קרא

אחמד פוזי מוחמד חרזאללה

מוחמד ג'אבר שעבאן א-שיח'

יוסף מוחמד איבראהים אבו ג'להום

איסמאעיל עיסא מטר א-תלי

לואאי עבד אל-חכים מוסטפא אבו ג'ראד

יאסר ג'ומעה ג'ח'יידב א-תראבין

עבד א-רחמאן דרוויש מוסטפא אבו ג'לאלה

יאסר מוחמד סח'ר איבראהים אל-עתאל

אשרף נימר חרב סבאח

הישאם עלי עבד אל-כרים א-סעידני

עבדאללה חסן מוחמד מכאווי

פהמי סאלח פהמי אבו ריאש

אניס מוחמד מחמוד אבו אל-ענין

אשרף מחמוד מוחמד סאלח

אכרם סאמי אחמד א-זעאנין

טארק סוהיל איבראהים אל-כפארנה

איהאב סאמי אחמד א-זעאנין

ח'ליל פרג' מוחמד אל-ג'רבה

זכריא ממדוח עומר אל-ג'מאל

ח'אלד סלאח מוסלם אל-קרם

עיד עוכל מוחמד חג'אזי

חסן בדיע עומר א-טבר

יאסר עבדאללה עווד אל-פאר

מחמוד מוחמד איסמאעיל אל-היקי

ח'אלד נאסר א-דין מוחמד אל-בורעי

אוסאמה מחמוד מוחמד עלי

איסמאעיל עבדאללה חסן אחמד

המאם ג'מאל סעיד אבו קאדוס

ר'אלב עוואד עיאד ארמילאת

מאאמון מוחמד זוהדי א-דם

יוסף סאבר מוסלם א-תלבאני

מוחמד בסאם שוכרי אבו מועילק

ג'יהאד כאמל מוחמד אבו שבאב

עבדאללה חסן אחמד א-זעאנין

איסמאעיל מוחמד עבדאללה אבו עודה

מוחמד רפיק אחמד שבאת

אחמד אחמד נסר אבו נסר

סוראקה רשאד שחאדה קדייח

נאג'י פוזי פארס קדייח

האשם מוסבאח סאלם סעד

בילאל יוסף איבראהים א-סעאיידה

מחמוד מוחמד יחיא זקות

רשאד ד'יב חסן שאוואח'ה

חמאדה סלמאן אחמד אבו מוטלק

ראאפת ג'וואד אדיב אבו עיד

מוחמד אמין אחמד דאהר

בסאם סאלם דיאב אל-עג'לה

פאייזה מוחמד מוסטפא אל-חסומי

מוחמד מוסטפא עווד אל-חסומי

אחמד נאפז סאבר ד'יב

עאדל סאלח פארס אל-אסי

איוב עאמר מוחמד עסליה

מהדי אחמד מחמוד אבו שאוויש

מנסור כמאל מוחמד אבו נסירה

חוסיין סלים חוסיין ברהם

מוחמד יחיא מוחמד אל-מר'ארי

מחמוד איסמאעיל מוסטפא נג'ם

פאיק סמיר נמר סעד

אחמד עבד אל-פתאח יוסף חג'אג'

מועתסם דיאב ר'אנם חג'אג'

מוחמד איבראהים חמד אל-ר'ומרי

מחמוד אחמד חנני

זוהיר מוסא אחמד אל-קייסי

שאדי ריאד בכר א-סיקאלי

חאזם עווד סולימאן קריקע

עבייד פדל עבייד אל-ר'ראבלי

מוחמד ח'אלד מוסטפא חרארה

זכריא ג'מאל מוחמד אבו עראם

טלעת עבד א-רחמאן זיאד ראמיה

עבד אל-כרים איבראהים אחמד א-זייתוניה

מוחמד שאכר אחמד אבו עודה

אחמד ח'אלד מוחמד א-זעאנין

מואמן מוחמד עבד אל-מג'יד אבו דף

עבדאללה ח'טאב עומר א-תלבאני

רמדאן בהג'ת רמדאן א-זעלאן

בהג'ת רמדאן יוסף א-זעלאן

מוסטפא עבד א-רזאק מוסטפא א-תמימי

סובחי עלאא סובחי אל-בטש

עיסאם סובחי איסמאעיל אל-בטש

איסמאעיל סלאמה חוסיין אל-ערעיר

מוחמד זאהר זכי אל-כילאני

עבדאללה עיד חסן מהנא

מוחמד עאמר מוחמד אבו חלימה

נסר איבראהים ד'יב עליאן

עלי עבדאללה חוסיין אל-עקאד

יוסף רוחי מחמוד אבו עבדו

אחמד עלי אחמד ג'רר'ון

סולימאן מחרוס סולימאן אבו פאטמה

סאמי חמד חמאד אבו סבת

סוהיל איבראהים סלמאן ג'ונדייה

מרדי נאהד מוחמד חג'אג'

באסם מוחמד סלמאן אבו אל-עטא

חסן מוחמד חסן אל-ח'דרי

עבד אל-כרים מוסא עודה שתאת

אחמד ח'ליל עבד א-לטיף א-שיח' ח'ליל

מוחמד ח'מיס מרעי עאשור

עיסאם כמאל עבד בדראן

ח'אלד אוסאמה איבראהים סהמוד

עלאא עדנאן מוחמד אל-ג'ח'ביר

סלאמה עבד א-רחמאן איבראהים אל-מסרי

עלאא נביל מוחמד חמדאן

סלים ח'אלד סלים אל-עראביד

עטייה מחמוד עטייה מקאט

איסמאעיל זוהדי איסמאעיל אל-אסמר

איסמאעיל נמר אחמד אמום

מוחמד ח'אלד מוחמד טאפש

מחמוד רג'אא סעיד א-סבאח'י

הישאם עדנאן עבד א-ראזק אבו חרב

עימאד ג'מאל ח'מיס אבו חרב

הית'ם אחמד מוסטפא מערוף

איבראהים עדנאן עבד רבו א-זאזא

מוחמד פאיז מחמוד ענאיה

סאמד עבד אל-מועטי עאבד עאבד

עימאד פריד סלאמה אבו עאבדה

אנוור חסן מוחמד איסלים

מועתז באסם חמדאן קריקע

מונזר באסם חמדאן קריקע

איסלאם מועתז באסם קריקע

ח'אלד איבראהים סלמאן אל-מסרי

עימאד א-דין נעים סייד נסר

מאלכ ח'אלד חמד שעת'

ח'אלד חמד שעת' שעת'

עימאד עבד אל-כרים עבד אל-ח'אלק חמאד

כמאל עווד מוחמד א-ניירב

אשרף איסמאעיל דיאב עזאם

מוסא יונס מוסא אישתיווי

עלי חסן עבד ח'ליפה

מועתסם עיסא עות'מאן עדוואן

מוחמד איבראהים מוחמד אל-ביוכ

איבראהים עומר מוחמד סרחאן

כמאל חמדאן מוחמד מועמר

מוחמד סעיד אחמד אבו ג'זר

איבראהים מוחמד עלי פרג'אללה

ח'מיס סלאח מוחמד חביב

שאדי מחמוד דרוויש א-זטמה

ראאיד זוהיר אחמד אל-בר

מוחמד עלי סאלח עוואג'ה

תייסיר סעיד סלמאן אבו סנימה

אחמד נביל עליאן א-זייתוניה

נידאל איבראהים חמדאן קדייח

נג'אח חרב סאלם קדייח

בילאל מוחמד איסמאעיל אל-ערעיר

מחמוד ואאיל מוחמד אל-ג'רו

אחמד מוחמד עלי ר'ראב

ראאיד מחמוד מוחמד שחאדה

טלאל רביע עיסא אבו טהא

מועתז ג'מאל מוחמד אבו ג'אמע

עבדאללה מחמוד מוחמד אל-קרא

מהדי ג'ומעה מוסא אבו עאזרה

מחמוד מנסור מחמוד מנאסרה

מוסעב מוחמד עבייד א-סופי

ח'אלד איסמאעיל חמדאן אל-דבארי

מוחמד עיאדה עיד מהמום

סאלח ג'רמי עטייה א-תראבין

מוחמד זיאד ח'מיס שלחה

איסמאעיל עלי עבדאללה לבד

עבדאללה עלי עבדאללה לבד

מוחמד מהדי אחמד א-דאיה

מוחמד ח'אלד סולימאן אבו מעמר

רדוואן אחמד מוחמד א-נמרוטי

סברי האשם מוחמד עסליה

מוחמד אכרם מוחמד עאבד

סעדי מחמוד מסבאח חלס

מוחמד עטייה סאלם אל-חראזין

אדהם פאיז מחמוד אל-חראזין

מוחמד סאבר חסן חרארה

מחמוד ג'לאל מחמוד אל-חילו

יאסר עאהד יאסר אל-חילו

יאסר חאמד שעבאן אל-חילו

עימאד מוחמד עיסא פרג'אללה

קאסם סלאח סולימאן אבו עטיווי

עדנאן יוסף עבד שתיווי

ר'סאן פתחי ח'דר אבו עומר

עומר ערפה עבד א-לטיף מערוף

עאדל מוחמד סברי ג'נדייה

ג'יהאד פתחי מוחמד ח'לף

אשרף עבד א-לטיף רשיד אקטיפאן

טלעת מוחמד סלאמה א-רוואר'

סאלם מוחמד סאמי סמודי

ג'לאל ח'ליל איבראהים אל-מסרי

אמג'ד סאמי אחמד א-זעאנין

מוחמד ג'מיל מוסא א-נג'אר

מוחמד שאכר קרמוט

ח'לדון מאג'ד אחמד סמודי

עומר סלים סולימאן אל-קוואסמה

אחמד מחמוד מוחמד מסלמאני

חסן מוחמד מדייף קדייח

מוסעב עיסא עלי אבו רוכ

מחמוד יוסף שחדה א-נג'אר

סלאמה הוזאע מסלח אבו חשיש

באסל עימאד חמד אבו ג'זר

בילאל יאסר סעיד זנון

ח'ליל תוופיק דיב א-טוויל

עבדאללה חסן איבראהים א-שריחי

מוחמד מועין עבד אל-עזיז אל-עסאר

אוסאמה כמאל ר'אזי א-נבאהין

ג'יהאד עזאת אחמד אל-הור

ג'לאל עבד אל-כרים מוחמד נסר

איבראהים מחמוד רביע א-נג'אר

מוחמד סאלח עבד אל-חמיד יאסין

איסלאם סאלח עבד אל-חמיד יאסין

מוחמד ג'מאל פארס א-נמנם