ר'סאן סאלם מוסא אבו עזב

עבד אל-פתאח יוסרי עבד אל-פתאח א-שריף

רמזי עזיז מוסטפא קסראווי

רושדי מחמוד חסן א-תמימי

חמאד בראכ סאלם סלימה

רונאן יוסף ג'לאל ערפאת

יאמן ריאד חוסיין אל-חמידי

רוויידה אחמד חוסיין אבו חרב

רג'א אחמד דרוויש א-שאער

מוחמד מוחמד עבד א-רחמאן אבו שמאלה

עבד א-רחמאן עקילאן חסן אבו שמאלה

אניס עבד א-רחמאן עקילאן אבו שמאלה

ראני מאאמון פאייז אבו עלי

ראמי מוחמד זעים עלי עוורתאני

ראמי פייסל מטר א-שיש

ראמי סאמי אחמד אבו שנב

ראמי סאלח מוחמד מסאעד

מוחמד אחמד סולימאן א-סמיירי

ר'אזי מוחמד מוסטפא איערייף

מוחמד ר'אזי מוחמד איערייף

ראבי ערפה עדנאן ראבי

ראאיד ח'ליל חמדאן אבו טעימה

מוחמד איבראהים חמדאן אבו טעימה

ראאיד עליאן מוסא א-זווארעה

קוסאיי דיאב פואד אבו א-רוב

קאסם טלאל עלי חמדאן

קאסם פריד עבד אל-עזיז ג'אבר

אמיר פואד נעים אל-ג'וניידי

פארס זיאד עטא באייד

עודיי אכרם מוחמד אבו ח'ליל

זכריא סייד מוסטפא בשבש

ג'מאל עבד אל-האדי מוחמד עפאנה

אחמד מוחמד אשרף חסן אבו חוסיין

עבד א-ראאוף איסמאעיל מוחמד סאלחה

סוהייב עבד א-סלאם מוחמד אבו כאשף

איסלאם ואאיל פהמי דאר נאסר

סדאם אל-עבד מוחמד שלאש

נאג'י מייסרה עבדאללה ר'ניים

מוחמד נאסר מוחמד שוראב

אנוור מוחמד זאייד קדייח

אמג'ד פאייז אחמד חמדונה

המאם מוחמד ספא אבו סהיבאן

אחמד יאסר סברי אבו עאבד

פהמי סאלח פהמי אבו ריאש

ג'מאל מוחמד ג'מאל מוסלח

אחמד ח'אלד סלמאן א-נג'אר

אחמד טלעת מוחמד ח'ליל א-לוח

מוחמד מאג'ד פדל בכר

אמיר ג'מאל אחמד א-רג'בי

מוהנד ג'מיל אחמד א-רג'בי

מחמוד וג'יה עבד אל-חמיד עוואד

מוחמד אחמד מחמוד עלאוונה

מחמוד סאלח עלי חמאמרה

פארס בסאם סאלם אבו נאב

פהמייה (ריחאב) מוחמד מוסא אל-חרוב

אחמד חאתם זכי והדאן

ר'ינא יונס בשיר סקר

סומוד חאתם זכי והדאן

זינב חאתם זכי והדאן

בר'דאד אחמד חוסיין והדאן

סועאד איסמאעיל מוחמד והדאן

חוסיין חאתם זכי והדאן

זכי עבד א-רחמאן מוחמד והדאן

מוחמד יוסף אחמד א-זעאנין

אחמד מוחמד ג'ומעה ח'ליל א-זעאנין

אחמד סעיד ח'ליל אל-ג'עברי

מוחמד חאמד סובחי אל-המס

פתחיה נאדי מרזוק אבו מעמר

מית'קאל ג'מאל עטא א-רדיע

יוסף נוואף חוסיין מוחארב

שריף אל-עבד מוחמד שלאש

ראאיד אסעד איבראהים סאלחי

פאדי סאדק מוסא ושחה

ערפאת סוהיל סאבר טאפש

עלאא ג'יהאד אחמד א-סר'ייר

עבד א-רחמאן עלי אחמד אבו ג'מל

סלים מוחמד סלים אל-פרא

מוחמד פתחי עבד אל-ג'אבר כנעאן

מוחמד עבד א-ראאוף מוחמד חילס

מוחמד (עאמר) איבראהים ת'אבת אל-ג'לאד

מוחמד סאמי האשם א-דחדוח

מוחמד נעים מוחמד אבו לחיה

מחמוד חוסיין רושדי א-נח'אלה

סאאידה ת'אבת סעיד א-נח'אלה

מוסטפא ג'מאל עטייה חמדייה

ראאיד עיסאם סלים דאווד

איבראהים שעבאן מוסטפא בכרון

עאאיד ג'מאל עטייה חמדייה

יוסף ר'אזי עטייה חמדייה

תאמר נאייף סעד ג'ונדייה

מועתז ג'מאל עטייה חמדייה

רחמה אחמד שעבאן ג'ונדייה

עאסם ג'מאל עטייה חמדייה

מהראן כאמל איבראהים ג'ונדייה

אדם מוחמד עלי אל-פרעאווי

עבדאללה אשרף עבדאללה ג'ודה

יוסף מוחמד עבד אל-קאדר אבו חוסיין

מוסעב עיסא עלי אבו רוכ

מחמוד יוסף שחדה א-נג'אר

ר'סאן פתחי ח'דר אבו עומר

עדנאן יוסף עבד שתיווי

קאסם סלאח סולימאן אבו עטיווי

עימאד מוחמד עיסא פרג'אללה

איסלאם סאלח עבד אל-חמיד יאסין

מוחמד סאלח עבד אל-חמיד יאסין

סברי האשם מוחמד עסליה

רדוואן אחמד מוחמד א-נמרוטי

מוחמד הישאם עטייה זקות

מוחמד ג'אבר איבראהים ושאח

מאאמון תייסיר יאסין א-נתשה

נשאאת נעים סלים אל-כרמי

מוחמד תוופיק ממדוח א-נסאסרה

אחמד תוופיק ממדוח א-נסאסרה

ח'ליל סאלם איבראהים מסבח

מוחמד ראאיד איחסאן עכילה

עיד עייאדה סאלם אבו רביע

עבד א-רחמאן מאהר סעאדה בני פאדל

רשא מוחמד חאמד ריאן

רשא עבד רבו מוחמד עפאנה

עומר שעבאן חסן זיאדה

יוסף שעבאן חסן זיאדה

מוחמד מחמוד סלים אל-מקאדמה

ג'מיל שעבאן חסן זיאדה

ביאן עבד א-לטיף איסמאעיל זיאדה

שעבאן ג'מיל שעבאן זיאדה

מוחמד אנוור סולימאן דראזין

נור מוחמד סלאמה אבו דבאר'

אחמד רמזי מוחמד מועין אבו קאדוס

ר'סאן יוסף סאלם אבו דבאר'

עבד אל-כרים אנוור סולימאן דראזין

יאסר יוסף סאלם אבו דבאר'

שריף מוסא עודה אבו מוחסן

סאהר טלאל עודה אבו מוחסן

מרוואן ח'ליל ג'יבריל ג'יבריל

מוחמד עימאד איבראהים אבו חאמדה

ג'נדל סלמאן עבד אל-כרים מהנא

תאמר פרג' מוחמד קב

ראדיה זאייד סולימאן אבו עמראן

הילאל עיד סלאמה אבו עמראן

מוסא חמד חמידאן אבו עמראן

פדייה חמידאן חמאד אבו עמראן

יונס עיד סלאמה אבו עמראן

ג'יהאד סולימאן זאייד עומראן

מופתיה מוחמד חוסיין זיאדה

נידאא זיאד אחמד אל-ח'לילי

אשרף מחמוד עטאללה אל-ח'לילי

זיאד אשרף מחמוד אל-ח'לילי

דימא אשרף מחמוד אל-ח'לילי

מחמוד אשרף מחמוד אל-ח'לילי

למא אחמד מחמוד אל-ח'לילי

אחמד מחמוד עטאללה אל-ח'לילי

איה מוחמד יוסף אל-ח'לילי

סבאח מובארכ בחיירי אבו ח'וסה

יזן עימאד מוחמד אבו ח'וסה

סאברין מוחמד עטייה אבו ח'וסה

ריתאל בשיר מוחמד אבו ח'וסה

מוחמד איבראהים סולימאן אבו ח'וסה

איבראהים סולימאן עבד רבו אבו ח'וסה

שהד איבראהים סולימאן אבו ח'וסה

ג'נא בילאל מוחמד אבו ח'וסה

טלעת מוחמד סלאמה א-רוואר'

אשרף עבד א-לטיף רשיד אקטיפאן

ג'יהאד פתחי מוחמד ח'לף

מאג'ד מחמוד מוחמד חמיד

בילאל זאייד אחמד עלוואן

יזיד סעדי מוסטפא אל-בטש

מחמוד עווד עלי זיאדה

עוביידה פדל מוחמד אבו הווישל

עאדל מוחמד הווישל אבו הווישל

יוסף פאווזי איבראהים אבו מוסטפא

אמנה ג'יהאד סלים מטר

דועאא ראאיד יוסף אבו עודה

מוחמד ג'יהאד סלים מטר

עז א-דין סאלח עבד אל-כרים כוואזבה

ספאא עטווה סולימאן ח'טאב

אמירה אחמד עלי ח'טאב

סולימאן עטווה סולימאן ח'טאב

עטווה סולימאן עלי ח'טאב

מוחמד עטווה סולימאן ח'טאב

פאטמה מוחמד מחמוד אבו עמרה

מוחמד ג'מעאן אחמד חניידק

דאליה עטווה סולימאן ח'טאב

רימאס סאלם מחמוד אל-עטאר

ניווין סולימאן סלאמה ח'טאב

רג'ב עבד א-רחמאן אחמד א-שראפי

נג'אח רג'ב מחמוד א-שראפי

מחמוד עבדאללה אחמד א-שראפי

ראאיד סאלם רג'ב א-רדיע

זיאד ר'אלב רג'ב א-רדיע

סלמא סאלם רג'ב א-רדיע

אנר'אם שריף יוסף א-נמלה

יוסף שריף יוסף א-נמלה

ולאא ג'מאל מוחמד א-נמלה

סנאא חסן עלי אל-אסטל

נביל מחמוד מוחמד אל-אסטל

אשרף מחמוד מוחמד אל-אסטל

אחמד מוחמד אחמד א-סקא

עבד א-רחמאן איבראהים אחמד אבו שקרה

עיסאם איסמאעיל שאכר אבו שקרה

מוחמד אכרם אחמד אבו שקרה

חאבס חסן עווד מסמח

ואאיל חיידר סעיד אל-ר'לבאן

הישאם מוחמד אחמד אל-ר'לבאן

איסמאעיל עלי עבדאללה לבד

מוחמד מהדי אחמד א-דאיה

עבדאללה עלי עבדאללה לבד

ג'ומעה חוסיין סלים אל-בחאבסה

חסן יוסף דאווד אבו מאדי

עבד אל-כרים יוסף דאווד אבו מאדי

חלא שאדי יוסף אבו מאדי

יוסף דאווד עבד אל-מונעם אבו מאדי

יוסף שאדי יוסף אבו מאדי

אמין יוסף דאווד אבו מאדי

מהדי סעיד מוחמד אבו עייאש

זיאד בדווי מוסא א-ג'ולאני

מוחמד זיאד ח'מיס שלחה

סולימאן סלים מוסא אל-אסטל

חמדי בדיע כאמל סוואלי

מוחמד ח'ליל איסמאעיל קנן

סלים בדיע כאמל סוואלי

איבראהים ח'ליל איסמאעיל קנן

אחמד סלים מוסא אל-אסטל

מוסא מוחמד טאהר אל-אסטל

איבראהים בדיע כאמל סוואלי

מוחמד איחסאן מוחמד פראוונה

עימאד נסראללה עבד אל-חאפז אל-פרא

עבד אל-מאלכ עבד א-סלאם מוחמד אל-פרא

לוג'יין באסם עבד אל-מאלכ אל-פרא

מוחמד מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

אוסאמה עבד אל-מאלכ עבד א-סלאם אל-פרא

עוואטף עזיז א-דין עבד א-שאפי אל-פרא

עבד א-רחמאן באסם עבד אל-מאלכ אל-פרא

נאדין מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

יארא מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

חנאן סאלם מוחמד אל-פאר

אמל סאלם מוחמד אל-פאר

ג'יהאן סאלם מוחמד אל-פאר

זינאת חסן אחמד אל-פאר

ריהאם חוסיין אחמד אל-פאר

סאלם מוחמד בדווי אל-פאר

ניווין סאלם מוחמד אל-פאר

מרים מרזוק עבד אל-כרים אבו זייד

וידאד אחמד סלאמה אבו זייד

כרים עבד אל-האדי עבדאללה אבו זייד

עבדאללה נידאל עבדאללה אבו זייד

פלסטין מוחמד סעיד אבו זייד

אחמד עבדאללה חסן אבו זייד

שמה ואאיל דרוויש א-סליבי

ביסאן איאד עבדאללה אבו זייד

סאברין ח'דר סעיד אבו זייד

איבראהים עומר איבראהים אל-חלאק

סוהייב סאלח עודה סלאמה

איבראהים יוסף אחמד אל-אסטל

עבדאללה פאיז איבראהים פיאד

ח'אלד עבד אל-כרים מוחמד אל-ח'טיב

סלים מוחמד בדווי ח'טאב

שהרמאן איסמאעיל חוסיין אבו אל-כאס

מאזן מוסטפא איבראהים אסלאן

האדי עבד אל-חמיד עבד אל-פתאח עבד א-נבי

עבד א-רחמאן מחמוד עבד אל-פתאח עבד א-נבי

איבתיהאל איבראהים עאייש א-רמאחי

יוסף איבראהים עאייש א-רמאחי

אימאן איבראהים עאייש א-רמאחי

אסמאא מוחמד כמאל אל-בכרי

כמאל אחמד כמאל אל-בכרי

איבתיסאם איבראהים מוחמד אל-בכרי

אסיל מוחמד כאמל אל-בכרי

איבראהים מוחמד אל-עאיידי אל-משהראווי

רמדאן כמאל אחמד אל-בכרי

אחמד ח'ליל עבד אל-כרים אבו ענזה

אחמד עבדאללה מוסא אבו ענזה

עלי מוחמד עבד אל-עזיז אבו ענזה

מוחמד סולימאן מחמוד ברכה

עימאד עלי מוחמד עספור

שאדי עבדאללה מוסא אבו ענזה

חוזאיפה אחמד עבד אל-עזיז אבו עליאן

ג'נא בסאם סאלם מאדי

אימאן נזמי מוחמד מאדי

הלא בסאם סאלם מאדי

יוסף אחמד סאלם מאדי

בסאם סאלם סלים מאדי

סולימאן סלים סאלם מאדי

אחמד זיאד ג'ומעה חג'אג'

יוסף מוחמד שחאדה חג'אג'

טארק פאיק ג'ומעה חג'אג'

שחאדה מוחמד שחאדה חג'אג'

מוחמד מחמוד רג'ב חג'אג'

עאהד כאמל מוחמד ג'ונדיה

מאג'ד יוסף מוחמד דאהר

חנאן רמדאן מוסטפא דאהר

דאנה מוחמד מאג'ד דאהר

מוחמד מאג'ד יוסף דאהר

נרמין מאג'ד יוסף דאהר

אדהם מאג'ד יוסף דאהר

מוחמד שועיב חוסיין אל-בחאבסה

סלים חוסיין סלים אל-בחאבסה

סלאמה חוסיין סלים אל-בחאבסה

אחמד חוסיין סלים אל-בחאבסה

פוואז חוסיין סלים אל-בחאבסה

אחמד עיסאם סאמי א-נחאל

תסנים זוהיר מוחמד א-נחאל

נאסר זידאן סאלם א-נחאל

תמאם מוחמד עבד א-רחמאן חמד

עבד א-רחמאן אידריס מוחמד יחיא א-שלודי

מחמוד אחמד חנני

זוהיר מוסא אחמד אל-קייסי

מוחמד ריאד אסעד שמלח'

איסמאעיל זוהדי איסמאעיל אל-אסמר

כמאל עווד מוחמד א-ניירב

עימאד א-דין נעים סייד נסר

ח'אלד חמד שעת' שעת'

מאלכ ח'אלד חמד שעת'

ח'אלד איבראהים סלמאן אל-מסרי

עימאד עבד אל-כרים עבד אל-ח'אלק חמאד

שריף סלאח איבראהים אל-קאנוע

שעבאן רג'ב מוחמד אבו ח'אטר

מוחמד ריאד מוחמד אבו פרחאנה

מוחמד מחמוד עודה סלאמה

נדים סיאם אחמד נווארה

ראאיד זיאד עבד א-לטיף אבו סייף

אמג'ד איאד עזמי חסנייה

סאלח אחמד מחמוד עמאר

נור א-דין עבד אל-אלאה מוחמד ג'ראר

מנסור כמאל מוחמד אבו נסירה

חוסיין סלים חוסיין ברהם

מוחמד יחיא מוחמד אל-מר'ארי

מחמוד איסמאעיל מוסטפא נג'ם

מוחמד זוהדי חסן עודה

מוחמד זכריא איסמאעיל א-תתרי

מוחמד שאכר אחמד אבו עודה

אחמד ח'אלד מוחמד א-זעאנין

מוחמד סעיד אחמד אבו ג'זר

כמאל חמדאן מוחמד מועמר

בילאל איסמאעיל מוחמד אבו דקה

איבראהים ח'ליל סולימאן קבלאן

לואאי מאזן נביל כחיל

אמיר מוחמד וליד א-נימרה

פארס ג'ומעה חמאד א-תראבין

עומר עיד עוואד אל-מהמום

ראאיד האשם מוחמד חמדאן

זייד עימאד מוחמד נורי

מוחמד חסן מוחמד אבו מועמר

אחמד חסן יוסף אל-כורדי

עבדאללה חסן אחמד א-זעאנין

ג'יהאד כאמל מוחמד אבו שבאב

אדם אחמד מוחמד ח'טאב

מחמוד אחמד ג'ומעה אל-עטאר

פאדי עבד אל-מאלכ עבד אל-קאדר חביב

פריד עבד אל-מאלכ עבד אל-קאדר חביב

מחמוד אחמד סולימאן רג'ילה

מוחמד אחמד סולימאן רג'ילה

מונזר עבד אל-כרים מוחמד ברכה

מנאר עבד אל-כרים מוחמד ברכה

מוחמד כאמל אחמד א-נאקה

כמאל כאמל אחמד א-נאקה

חאתם זיאד עלי א-זעבוט

מוחמד זיאד עלי א-זעבוט

כרם מחמוד חוסיין נסייר

נסים מחמוד חוסיין נסייר

ח'ליל עטייה עודה אבו סנימה

ח'לף עטייה עודה אבו סנימה

חוסאם ראאפת מוחמד נעים

מוחמד ראאפת מוחמד נעים

סאלם מוסטפא זכי אל-הדהידי

וסים נסר עבדו שוראב

איאד נסר עבדו שוראב

אוסאמה בהג'ת מוחמד רג'ב

ויסאם בהג'ת מוחמד רג'ב

מוחמד דאווד עבד א-לטיף חמודה

מוחמד חוסאם אחמד אל-ברים

עומר חוסאם אחמד אל-ברים

אמיר איאד סאלם עריף

מוחמד איאד סאלם עריף

ג'ואד עבד א-רחמאן עבד אל-ג'וואד רימאווי

זאפר עבד א-רחמאן עבד אל-ג'וואד רימאווי

ג'וד יוסף איבראהים אבו עידה

מוחמד עבד א-נאסר מוחמד עלי אל-ר'נדור

מוניר איבראהים מוחמד אל-חג'אר

בשיר איבראהים מוחמד אל-חג'אר

איסמאעיל עאייש יוסף אבו ר'נימה

חאמד מוחמד עבד אל-מועטי איסלים

איבראהים עאייש יוסף אבו ר'נימה

אחמד מוחמד מוחמד אחמד

פריד מוחמד מוחמד אחמד

עלי סקר מנסור אבו טווילה

ראני סקר מנסור אבו טווילה

יוסף אחמד עטווה אל-עמאווי

מרים חסן עוואד עזאם

פאטמה חסן עוואד עזאם

נור ספוואת עבד אבו טיר

איסמאעיל מחמוד מוחמד אבו זריפה

זינב ספוואת עבד אבו טיר

סארה אחמד סדקי עבד אל-ר'פור

עאידה עז א-דין עומר עבד אל-ר'פור

סיהאם ראג'י ח'ליל א-נג'אר

סומייה עבד חמד דהייר

כרם מחרוס חמידאן ח'טאב

יאסמין אחמד עודה אבו מור

ח'דרה עוואד סלאם אבו תילח'

רנים ג'אוודת עבד אל-כרים עבד אל-ר'פור

אמל יוסף עבד עבד אל-ר'פור

ביאן מוחמד כאמל אבו ח'מאש

אינאס סולימאן אחמד אבו ח'מאש

דינא רושדי עומר חמאדה

אימאן מוחמד איבראהים חמאדה

מוחמד ברהם עלי אבו דראז

מוחמד רשיד ח'מיס א-נג'אר

ואאיל מחמוד איבראהים סלייח

פהד ג'מאל חוסיין אל-פרא

מוחמד יונס איבראהים אבו חג'אזי

עבד א-רחמאן נאזם ח'אלד א-נג'אר

מואמן עומר סולימאן אבו א-נג'א

עבדאללה אחמד איבראהים אבו ח'אטר

אמג'ד פואד אחמד כווארע

טארק מוסא עבדאללה אבו מוסטפא

סולימאן סעיד יונס עבייד

ר'סאן אחמד מחמוד אל-מסרי

חוסאם עבד א-לטיף עבד א-לטיף ראדי

מוסטפא מחמוד טהא ענאיה

ראתב סובחי יוסף א-סייפי

עזמי מחמוד טהא עבייד

נידאל מוחמד איבראהים אל-מלש

מוחמד ח'ליל סאלם דיב

ריפעת יוסף שעבאן עאמר

מוחמד מוסטפא דרוויש סאלחייה

מוחמד בסאם מוחמד א-סרי

מוחמד רידא מוסטפא סאלחייה

יחיא בסאם מוחמד א-סרי

מוחמד עווד פארס נסר

וסים רידא מוסטפא סאלחייה

רושדי ח'אלד פארס נסר

מוסטפא רידא מוסטפא סאלחייה

איבראהים ג'מאל פארס נסר

אוסאמה עבד א-רחמאן חוסיין א-סורי

תמים ר'סאן עבדאללה חג'אזי

ריפעת נביל רמדאן עווידה

בהאא רביע תוופיק עווידה

תייסיר מוחמד עאייש א-נג'אר

מוחמד עבד א-רחמאן עבד אל-קאדר דאהר

תאמר מידחת חסן חמד

תאמר סלאמה איבראהים אסעיפאן

ג'ומאנה סלאמה איבראהים אסעיפאן

ת'אאיר עאהד עודה שמאלי

עבד אל-עזיז נור א-דין איבראהים נור

סובחי נימר מוחמד דר'מש

סלאח נימר מוחמד דר'מש

אחמד ג'מיל חמדאן דר'מש

מוחמד מוחמד ח'דר בכר

זכי סעיד מוחמד קדאדה

מוסעב מחמוד רושדי דר'מש

חסן מחמוד יוסף א-סרסאווי

נאאיל נביל עבד אל-עזיז א-סרסאווי

עטייה מוחמד עטווה אל-עמאווי

סמיח נעים מוסא אבו ג'ראד

אחלאם מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

הנייה עבד א-רחמאן מוסא אבו ג'ראד

סמר מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

מוסא עבד א-רחמאן מוסא אבו ג'ראד

עבד א-רחמאן מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

רג'אא עליאן ח'ליל אבו ג'ראד

נעים מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

דוחא בסאם מוחמד א-ניירב

ארווא מחמוד אחמוד א-ניירב

אחמד פתחי איבראהים עייטה

עולא בסאם מוחמד א-ניירב

איבתיסאם בסאם מוחמד א-ניירב

מוחמד פתחי איבראהים עייטה

איבראהים מחמוד מוחמד אל-מניראווי

איבראהים פתחי איבראהים עייטה

ריזק אחמד עדנאן אל-חאייכ

קאסם חאמד פאייק עלוואן

עימאד א-דין חאמד פאייק עלוואן

מוחמד איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

ולאא איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

אחמד איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

ר'סאן פתחי נאייף אבו שרח'

נאדר עבד אל-ג'באר מוחמד א-סרכג'י

ענאן סולימאן מוסטפא סובוח

ח'אלד בסאם מחמוד אבו סעיד

מוחמד איבראהים עבדאללה א-סטרי

עבד אל-חמיד מוחמד עבד אל-עזיז אבו דאהר

זכריא ממדוח עומר אל-ג'מאל

ח'אלד סלאח מוסלם אל-קרם

ח'ליל פרג' מוחמד אל-ג'רבה

פאיק סמיר נמר סעד

מועתסם דיאב ר'אנם חג'אג'

אחמד עבד אל-פתאח יוסף חג'אג'

חאזם עווד סולימאן קריקע

מוחמד ח'אלד מוסטפא חרארה

עבייד פדל עבייד אל-ר'ראבלי

עבד א-רחמאן פתחי זידאן חאזם

אחמד תייסיר נזמי עלאוונה

מוחמד בדר מחמוד אלונה

אוסאמה מוסא חסן עבד אל-ג'וואד

עלי עבד אל-חכים עלי אל-מנאעמה

אשרף חסן א-סייד אבו דרוויש

מוחמד חסן מחמוד קשטה

מחמוד ח'דר ראר'ב קשטה

אחמד שתיווי חמדאן קשטה

סידקי סדיק פאיק ג'בור (זכארנה)

טארק פאווזי עיסא סאלם (א-דמג')

עטא יאסין מחמוד שלבי

עבד א-דאיים איסמאעיל עבד א-דאיים אבו מסאמח

בהאא עבד א-רחמאן מוסלח קדייח

מוחמד ח'אלד אחמד אבו ריידה

שאהר חמודה מחמוד אבו שנב

איסמאעיל חאמד עבד אבו ג'ודה

עבד א-שאפי סאלח מחמוד אבו מעמר

רשיד עליאן עטייה אבו עמרה

תאמר רושדי מוחמד בשיר

מוחמד שעבאן אחמד איסלים

אמין זוהדי איבראהים בשיר

ח'אלד ח'ליל עלי א-שאער

רמדאן אחמד רמדאן מחמוד

אחמד איסמאעיל מוחמד מסאמח

מוחמד איבראהים עלי אנטיז

עבד אל-עאל עלי עבד אנטיז

מוחמד סאלם איבראהים אנטיז

מוסא שיחדה מרזוק אבו מועמר

סדאם מוסא שיחדה אבו מועמר

הנאדי חמדאן מנסור אבו מועמר

סאלם אחמד סאלם בן סעיד

האני עבד אל-מג'יד סאלם ברייעם

אחמד סאלם סלאמה בן סעיד

נדא ת'אאיר עומראן אל-אסטל

מלכ אמין אחמד אל-אסטל

אמין ת'אאיר עומראן אל-אסטל

מילאד עומראן ח'מיס אל-אסטל

מוחמד עומראן ח'מיס אל-אסטל

ת'אאיר עומראן ח'מיס אל-אסטל

עומר נאג'י מוסלם אבו ח'אטר

מוסטפא חסן מוחמד אבו עודה

מחמוד עטאללה אחמד מוסבח

עלאא א-דין פאווזי מוחמד פסייפס

נור א-דין מוחמד סלאמה ברכה

ח'אלד מוחמד עלי קווידר

מוחמד מאג'ד מוחמד אל-קרא

פח'ר מחמוד איסמאעיל אבו זאייד

פוואז אחמד סאלח חמאייל

פואד אל-כסאף עבדאללה אבו רג'ב א-תמימי

פדווא אחמד מוחמד אבו טיר

שריף מחמוד מטר טוטח

סעדי סעדי ח'אלד פרג'

מועאז ח'אלד מוחמד תאיה

מוחמד מאזן מוסא פודה

עבד אל-כרים ואאיל יונס שמאלי

מוחמד נור א-דין מוסטפא א-דירי

לואאי פאייז מחמוד אל-ערקאן

מחמוד מוחמד רדוואן רג'ב

ראמי כמאל ערפאת דאהר

עאהד זיאד בדווי אל-ר'ראבלי

עאהד עבד רבו ח'ליל א-דחדוח

היית'ם מחפוז האשם כשכו

עבד א-ראזק איבראהים חסן אל-בלתאג'י

ראמי פתחי חוסיין ריאן

מועתז בסאם סאלם דיב

סאמח מוחמד מחמוד אל-עריאן

עלאא ואאיל מוחמד עליווה

עלאא מוחמד דיב רג'ב

מוסטפא ח'אלד ח'טאב א-סילכ

רג'ב אחמד חסן חמיד

רנין עלי עבדאללה אל-קרא

מייסון ראאפת סלמאן אל-ברים

עבדאללה עווד עבד אל-ברים

מוחמד סלמאן אל-עבד אל-ברים

ראאיד עבד א-לטיף עבד אל-קרא

חוסאם סלמאן רידא אל-מדני

סאמי סלמאן רידא אל-מדני

נאג'י ג'מאל מוחמד אל-פג'ם

אנס איבראהים חמדאן בן חמאד

מייסר מוחמד מחארב א-תעבאן

רביע קאסם רביע אבו ראס

חאזם ח'אלד עבד אל-מועטי עווידה

פארס מנסור אחמד איסבתיה

פארס אחמד דיאב אל-בסיוני

עודיי ג'מאל עבד אל-כרים נאסר

פאטמה אחמד עבד אל-קאדר אל-ערג'א

פאדי חסן עיסא אל-פרוח'

פאדי מחמוד עבד אבו שח'ידם

דניאל כאמל מוחמד מנסור

בילאל מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

מוחמד עבד אל-כרים מוחמד אבו ניג'ם

רר'ד מוחמד סעדי ניג'ם אל-מסרי

עבד א-נאסר עבד אל-ח'אלק איבראהים אל-עג'ורי

שיימאא ואאיל מחמוד קאסם

מוחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

סוהא חאמד עבד אל-כרים ניג'ם אל-מסרי

עבד אל-כרים מוחמד עווד אבו ניג'ם

אחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

בילאל ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

מוחמד איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

ואאיל איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

ח'דרה ח'אלד איבראהים אל-ר'ול

איסמאעיל מוחמד ג'ומעה איבראהים אל-ר'ול

הנאדי איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

איסמאעיל ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

מוסטפא ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

אסמאא איסמאעיל מוחמד ג'ומעה אל-ר'ול

מלאכ ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

עריף שריף עבד אל-ר'פאר ג'ראדאת

עלי מחמוד עבד א-רחמאן סאפי

עלי מחמוד מוחמד ג'ונדייה

עלי עבד א-רחים עבד א-רחמאן אל-כאר

עלי ג'מאל מוחמד טקאטקה

עלי מוחמד עלי אל-אסטל

עיסאם אחמד סלמאן ת'וואבתה

עיסאם עבד אל-כרים עליאן אבו סעאדה

עיסא כאמל עבד א-רחמאן מוסא

ליית' אשרף עלי אסעד

אחמד סובחי חוסיין אבו אל-עיש

עימאד פאיז סולימאן קדייח

עימאד נסים עיסא סידם

עיד רבאח עבד אל-קאדר פדיילאת

עטייה נאסר חוסיין דרדונה

עזה עבד אל-כרים עבד א-רחמאן אל-פלית

עז א-דין עבדאללה מוחמד רדאד

עומראן עומר מוחמד אבו דהיים

מנסור יאסר עבד אל-עזיז שוואמרה

עומר מוחמד אחמד עמרו

עומר יוסף איסמאעיל מאדי

עומר עווני עבד אל-כרים יונס

איבראהים מוחמד סולימאן אל-אסטל

עומר מחמוד מוחמד אל-אסטל

עומר ערפאת עיסא א-זעאקיק

עולא מוחמד אחמד אבו א-סעוד

עודיי ראאפת מוסלם אבו אל-ח'ייר

נאסר עבד אל-חיי אמין א-נדים

מוחמד אחמד מוחמד כוואזבה

עדנאן עאייד חאמד משני

עבדאללה מנסור רדוואן עמארה

עבדאללה עזאם שעבאן שלאלדה

עבדאללה טראד עבדאללה אבו חג'ייר

עבדאללה חרב סאלם אבו ח'אטר

מחמוד סעיד סולימאן אבו ח'אטר

עבדאללה ג'מאל ג'ומעה א-סמיירי

עבדאללה עאייש סלמאן ארמילאת

עבדאללה מוחמד עאייד פדל עג'לוני

עבדאללה רמדאן ג'מיל אבו ר'זאל

עבדאללה פייסל עומר אבו טאלב

עבדאללה מחמוד סלמאן אבו ברכה

עבד א-רחמאן ג'מאל סולימאן סובוח

מוחמד בשאר נימר עזיזי

מוחמד אחמד חסן חרזאללה

כיפאח שאכר דיאב אל-ר'נאם

מחמוד עבד א-ראזק חסן אל-ר'נאם

ויסאם עבד א-ראזק חסן אל-ר'נאם

ר'אליה דיב ג'בר אל-ר'נאם

עבד א-ראזק חסן סרחאן אל-ר'נאם

עבד א-סמד מחמוד אחמד רמדאן

עבד א-נאסר סלים פארס אבו כוויכ

ח'אלד עבד א-נאסר סלים אבו כוויכ

איסמאעיל עבד אל-עזיז עבד אל-חמיד אל-כורדי

עבד אל-חיי סלאמה סולימאן אל-קרינאווי

עארף עבד א-נאסר עארף לחלוח

עאמר חוסאם בדר חלבייה

דימא עאדל עבדאללה איסלים

עאדל עבדאללה סאלם איסלים

עאבד ראאיד עבדאללה חאמד

עאאישה סלאמה עבד אל-כרים אבו עיד

סרור אחמד איבראהים אבו סרור

ת'רוות איבראהים סולימאן א-שעראווי

סעדייה מוחמד עאידי א-דיב

סנד מוחמד ח'ליל אבו עטייה

יזיד נידאל סעד א-דין א-סעדי

סמיר ר'אזי מחמוד א-נבאהין

סמיח כמאל אחמד אבו אל-ח'ייר

סלאמה מוסא מוחמד אבו ג'אמע

סלאח סאלח רמדאן א-שאפעי

סלאח מוחמד איבראהים א-ריאטי

האדי סלאח א-דין אחמד אבו חסנין

עבד אל-עזיז סלאח א-דין אחמד אבו חסנין

סלאח א-דין אחמד איבראהים אבו חסנין

סופיאן מוחמד מחמוד אל-חדאד

סולימאן עאדל מוחמד שאהין

סולימאן אחמד סולימאן אבו ג'אמע

מוחמד בהדאר ח'ליל א-דר'מה

סוהיל ג'ילו שיחדה ג'ילו

מונא ראמי עאדל איח'ראוואת

סוהא נעים מוחמד איח'ראוואת

אחמד ראמי עאדל איח'ראוואת

עוביידה מאהר עבד אל-מועטי אל-קודסי

סארה דאווד עטא חג'וג'

סאלח אחמד סעיד אל-עמארין

סאווסן עלי דאווד מנסור

סאהר סלמאן עלי אבו נאמוס

סאג'ד עבד אל-חכים חילמי מוזהר

סאאיב טלאל מוחמד אל-עבאדלה

נידאל ראאיד ר'אזי עליווה

נעים אחמד מוסא סאפי

נעים עבד אל-עזיז אחמד אבו דאהר

נסרי מחמוד נסרי טקאטקה

נסים נאייף סלמאן פודה

פואד מרוואן כמאל ואכד

ניהאד ראאיד מוחמד ואכד

נידאל סוהיל חמדאן בדווי

נזמי חוסיין מוסא זוערוב

יוסף וליד מוסטפא טראירה

נאיי פאיז יוסף חסן

סונדוס סעיד חסן אבו סולטאן

אוסאמה יוסף מנסור אל-קאדי

דימא סעיד אחמד א-רחל

מוחמד תייסיר מוחמד זמלט

מוחמד מחמוד מוחמד אל-ברעי

עימאד עבדאללה אחמד מיקדאד

יאסר ערפאת סעיד שבייר

מוחמד יחיא סעיד אל-באבא

נאסר רבאח מוחמד סמאמה

נאסר עבד א-רחמאן חמד אבו מראחיל

נאדר יאסר סולימאן אבו מר'ייסיב

עאמר איבראהים נאג'י נסאר

נאג'י עבד א-סלאם נאג'י אל-בלביסי

מוהנד שפיק מוחמד חלבי

עיסאם כמאל עבד בדראן

מרים מוחמד מוחמד אבו ג'לאלה

מרוואן מוניר סאלח קונפוד

מראם ראג'ח עבד א-רחמאן ראג'ח

מראם ראמז עבד חסונה

עולא חסן מוחמד ושאחי

סוהא מוסבאח אחמד אבו סעדה

מעאלי עבד א-רחמאן סולימאן אבו זאייד

איימן תוופיק איסמאעיל אבו אל-עוף

הנאא שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

רים אחמד ח'ליל אבו אל-עוף

טאהר שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

שיימאא עלאא סובחי אבו אל-עוף

מג'דיה ח'ליל חוסיין אבו אל-עוף

דימא ראמי ריאד אל-אפרנג'י

מועין אחמד חסן אל-עלול

עביר נימר עלי אישכונתנא

אחמד שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

תאלה איימן תוופיק אבו אל-עוף

רוואן עלאא סובחי אבו אל-עוף

יזן ראמי ריאד אל-אפרנג'י

קוסאיי סאמח פוואז אל-כולכ

עיזת מועין מוחמד אל-כולכ (אל-קולק)

רג'אא סובחי איסמאעיל אל-אפרנג'י

אמיר ראמי ריאד אל-אפרנג'י

מירה ראמי ריאד אל-אפרנג'י

סאמח פוואז אמין אל-כולכ

תוופיק איסמאעיל חוסיין אבו אל-עוף

סובחיה איסמאעיל חוסיין אבו אל-עוף

מוחמד אחמד מוסבאח איכי

לואאי מוחמד אחמד עודה

עבד אל-חמיד פוואז אמין אל-כולכ

תוופיק איימן תוופיק אבו אל-עוף

איאת איבראהים ח'ליל אל-כולכ (אל-קולק)

מוחמד מועין מוחמד אל-כולכ (אל-קולק)

חאזם עאדל נעים אל-קומוע

אמין מוחמד חמד אל-כולכ (אל-קולק)

סעדייה יוסף טאהר אל-כולכ (אל-קולק)

פוואז אמין מוחמד אל-כולכ

ח'יתאם מוסא האשם אל-כולכ

בהאא אמין מוחמד אל-כולכ (אל-קולק)

אדם עיזת מועין אל-כולכ (אל-קולק)

ריהאם פוואז אמין אל-כולכ

חלא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

זייד עיזת מועין אל-כולכ (אל-קולק)

לאנא ריאד חסן אישכונתנא

אמל ג'מיל סלאמה אל-כולכ (אל-קולק)

דאנא ריאד חסן אישכונתנא

יחיא ריאד חסן אישכונתנא

רולא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

יארא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

דיאנה זיאד מוחיי א-דין אבו אל-עוף (אל-יאזג'י)

זיין ריאד חסן אישכונתנא

דועאא עומר עבדאללה אל-כולכ (אל-קולק)

מנווא עבד אל-באסט אחמד אל-בוע

מחמוד מנסור מחמוד מנאסרה

בילאל מוחמד איסמאעיל אל-ערעיר

מחמוד ואאיל מוחמד אל-ג'רו

נג'אח חרב סאלם קדייח

נידאל איבראהים חמדאן קדייח

מאיסה עבד א-רחמאן סעיד א-סרסאווי

מרווה סלמאן אחמד א-סרסאווי

מחמוד מוחמד עלי שעלאן

מחמוד סולימאן עבד אל-כרים שיח' אל-עיד

מחמוד חאתם מחמוד שוואמרה

מחמוד סובחי מוחמד פרחאת

מחמוד עטייה עבד א-ראזק אבו ח'וסה

מחמוד מוחמד עיסא ואדי

מחמוד ראאיד מחמוד אל-עש

מחמוד עאדל פארס א-טיטי

מחמוד אחמד נאייף אל-קסאס

מחמוד מוסא עבדאללה אבו ענזה

ג'יהאד עטא סולימאן א-דר'מה

היית'ם עבד אל-חכים עארף ערפאת

סולימאן עבד אל-חכים עארף ערפאת

עבד א-רחמאן עומר עבד אל-חמיד אל-אסטל

מוחמד אמין מוחמד שהוואן

האייל חסן עבדאללה אל-קאדי

ערפאת מוסלם עבד אל-כרים אבו עיד

עלאא מוחמד דיב אל-ר'נאם

ואאיל מחמוד עבד אל-נבי אבו ג'לאל

מרוואן פרג' מוחמד אל-ג'רבה

מוחמד מוחמד מחמוד איסלים

מוחמד אשרף עבד רבו ר'אבן

חוזייפה מוחמד סובחי אל-המס

חסן איבראהים עבד א-רחים אל-קטראווי

עווד מוחמד עווד אבו נסייר

נסר ג'ומעה עיד א-תראבין

עודיי מוחמד סבאח אבו חיש

מובארכ רובאע רביע אבו שלוף

אחמד נביל עליאן א-זייתוניה

ראאיד זוהיר אחמד אל-בר

אחמד מוחמד עלי ר'ראב

ראאיד מחמוד מוחמד שחאדה

מוחמד עלי סאלח עוואג'ה

תייסיר סעיד סלמאן אבו סנימה

שאדי מחמוד דרוויש א-זטמה

מועתז ג'מאל מוחמד אבו ג'אמע

עבדאללה מחמוד מוחמד אל-קרא

טלאל רביע עיסא אבו טהא

אוסאמה כמאל ר'אזי א-נבאהין

ג'יהאד עזאת אחמד אל-הור

מוחמד ג'מיל מוסא א-נג'אר

ג'יהאד סובחי טאהא עפאנה

מוחמד ח'אלד סולימאן אבו מעמר

מחמוד סאלם מוחמד אל-עמארין

ראאיד האני ג'בר אבו האני

מוחמד מוניר מוסטפא עאשור

סולימאן סלאמה מוחמד אבו לולי

עבד אל-האדי ג'ומעה מוחמד א-סופי

מוחמד מוחמד ג'בר שעבאן א-ספדי

מחמוד מוחמד עבד אל-קאדר אל-עטל

עימאד ג'מיל אל-עבד אל-ברדוויל

מוחמד סמיח חוסיין עספור

חאמד אחמד עלי אבו סחלול

ח'אלד סולימאן סלים כווארע

עאמר עבד א-רחים אחמד סנובר

איבראהים חיידר סלאם אל-בל שחאדה

מופיד מוחמד מחמוד ח'לייל

מועתסם סלים סלאמה אל-חאג' סלאמה

עבדאללה מוחמד חאמד א-סעדי

מועתז עטאללה איבראהים קאסם

מוסעב נאפז מוחמד אל-עג'לה

ניזאר פאיז חמאד אבו סנימה

מוסטפא עודה מוחמד אבו סנימה

עימאד פייסל עודה אבו סנימה

איסמאעיל רמדאן סלמי א-לולחי

מוסטפא מוחמד מחמוד פיאד

מוסטפא עווד מוסטפא אבו חמידאן

מוסטפא מוחמד עות'מאן בראדעייה

מוסטפא חוסני טאהר אסלאן

מוסא מוחמד עבד אל-כרים מוסא

מוסא מחמוד ג'ומעה א-סמיירי

מוסא עבד א-רחמאן מוחמד אבו סוואווין

מונתסר מחמוד זידאן זידאן

מוחמד עבד אל-עזיז עודה שתיווי

מוחמד עמאר בשיר שלט

מוחמד עבדאללה פיאד

מוחמד סובחי אסמר ענבר

מוחמד עימאד אחמד ג'וואברה

מוחמד סאמי עלי עלי כוסבה

מוחמד עדנאן מחמוד אל-אשקר

עבד א-רחמאן עאמר עבד א-רחמאן עאייש

מוחמד ג'יהאד ג'אוודת סעד

מוחמד עבד אל-חמיד איבראהים סנוקרוט

פאדי יעקוב כמאל סוכר

מוחמד סאבר מוסטפא סאלם סוכר

חוסיין מוחמד חסן אל-ממלוכ

מוחמד מוניר חסן סאלח

מוחמד מוזיין מוסא שעבאן

מוחמד סעיד עבד אל-כרים מוחמד עלי

מוחמד מוראד סאלח יחיא

מוחמד אחמד מוחמד חמד

מוחמד חוסיין מוחמד עאדל קאסם

מוחמד רפיק אחמד א-רחל

מוחמד זיאד סאלח א-רחל

מוחמד ג'אסר איבראהים כראכרה

מוחמד איסמאעיל מוחמד א-שובכי

מוחמד זיאד עבד אל-פתאח אערג'

מחמוד ח'אלד מחמוד א-נג'אר

מוחמד ג'יהאד מוחמד אל-קרא

מוחמד ג'בארה אחמד אל-פקיה

מוחמד טלאל איבראהים אל-ג'רף

חמזה זיאד סולימאן אבו ענזה

מוחמד פארס עבדאללה אל-ג'עברי

מוחמד איבראהים ריזק עאשור

מוחמד סברי חמאד א-דבארי

מוחמד עיזאת סאלם אבו סווירח

מוחמד עטא דיאב אבו לטיפה

מוחמד זיאד מוחמד אבו ח'לף

מוחיי א-דין מוחמד סודקי סאדק א-טבאח'י

מובארכ איבראהים מובארכ אבו ר'ולה

מואייד אחמד מוחמד חמדאן

מהא עבד א-נבי סלים אבו הילאל

מג'ד ג'מאל מוחמד מטייר

מאלכ ג'לאל מוחמד א-שריף

מאי ח'אלד יוסף עפאנה

מאזן חסן אחמד ערייבה

עבד אל-מג'יד עלי עבדאללה דודין

עבד אל-מג'יד סעיד מוסא סאלח

יאסין סלים יאסין ג'אסר

לוטפי איבראהים לוטפי לבדי

כאמל ח'אלד שעבאן א-דחדוח

מחמוד מוסא רמדאן אל-בנא

מוחמד סאלם ביראווי מרשוד

מוחמד האשם עלי זר'לוואן

לביב ח'לדון אנוור עאזם

האני מוחמד סאלם א-תראבין

פהד מוחמד אל-מינאווי

טאהר עיסא מוחמד עיסא

מוחמד זיאד עבדאללה קנוע

אחמד מוסטפא ח'אלד חרארה

מטר עימאד עבד א-רחמאן אבו אל-עטא

אחמד כאמל מוחמד א-דרדסאווי

מוחמד אוסאמה חסן חרארה

מחמוד ראאפת מחמוד מוסטפא בדראן

כרם מוחמד נועמאן פיאד

כמאל עבד אל-כרים סולימאן א-לוח

חלימה עלי מוחמד אל-מדהון

ראוויה פתחי חסן א-טנאני

מוחמד ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

עבד א-רחים מוחמד עבדאללה אל-מדהון

אדהם ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

ראאפת מוחמד איסמאעיל עטא א-טנאני

איסמאעיל ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

אמיר ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

הודא סלאח רביע אל-ח'זנדאר

חוסאם בכר מוחמד אל-חיה

סקר עבד אל-מג'יד איסמאעיל אל-חיה

מיאמי עבדאללה מוסא ערפה

הדיל ח'אלד מחמוד ערפה

כלזאר מוחמד עבד אל-חלים מוחמד עזמי אל-עוויווי

איאד עומר מחמוד סג'דייה

נאהד פאווזי פאייז מטייר

איבראהים עלאא עיזת נאבולסי

חוסיין ג'מאל חוסיין טאהא

איסלאם מוחמד שריף אסעד סבוח

מוחמד מרזוק עלי עראישי

וסים אמג'ד עארף אבו ג'עוס

עבדאללה מרוואן ג'ומעה מוסא

מועתסם מחמוד אחמד אבו חסן

נור סאמי מוחמד ר'ניים

סאאיב עיסאם מחמוד זרייקי

מוחמד מחמוד מוחמד סובוח

עז א-דין יאסין ג'ומעה סלאחאת

מאג'דה עבד אל-פתאח מחמוד עבייד

מוחמד סאמי מוחמד ר'ניים

עומר טארק עלי א-סעדי

עומר מוחמד עליאן ח'לאיילה

ג'מיל באסם איבראהים עמורי

אדהם יאסר תוופיק עליווי

תייסיר מחמוד עות'מאן עיסה

כינאן חסן אכרם אל-חלאק

האני מוחמד אחמד אל-חלאק

האלה אכרם חסן אל-חלאק

מוחמד האני מוחמד אל-חלאק

אימאן ח'ליל עבד עמאר

סמר אוסאמה ח'ליל אל-חלאק

סאג'י חסן אכרם אל-חלאק

עאסם ח'ליל עבד עמאר

איבראהים ח'ליל עבד עמאר

סועאד מוחמד עבד א-ראזק אל-חלאק

רהף אכרם איסמאעיל אבו ג'ומעה

נג'אח סעד א-דין מחמוד דראג'י

עבדאללה יוסף עבד אל-ג'באר דראג'י

מוחמד חאפז ראר'ב א-זיני

מוג'אהד וליד חסן אל-עקאד

מוחמד מוסא איבראהים אבו פיאד

סאמח זוהיר חילמי א-סוואפירי

פווזייה נאסר מוחמד אבו פארס

מוחמד סלאמה מוחמד אבו דייה

האשם מוחמד עאייד א-זר'ייבי

ניסרין נאסר מוחמד אבו פארס

סאברין נאסר מוחמד אבו פארס (אבו דייה)

ניעמה סאלח סלאמה עייאש

חאכמה נאפע סלמי אבו עדוואן

נג'אח נאפע סלמי אבו עדוואן

איחסאן מחרוס זכריא אל-אר'א

חסן חוסיין סולימאן כווארע

עומר מוחמד עווד ג'רר'ון

מוחמד תייסיר יוסף שוראב

מוחמד חסן חסן אבו סמעאן

אדיב סעיד דיב א-סוראני

אחמד ח'ליל חג'אזי א-לוח

עלי וליד אל-עבד בריס

מוחמד ג'מאל עלי אבו סמעאן

אשרף פארס ג'ומעה אבו שנב

וליד סולימאן סאלם אבו ד'אהר

מוסטפא ח'מיס מוסטפא עלוואן

עבד א-רחמאן מוסטפא דיאב אל-פקיה

יאסר עיד מחמוד אל-מהמום

מוסא סעיד אחמד דהליז

אחמד עאדל אחמד א-נוואג'חה

איבראהים עבדאללה סולימאן אבו סעיד

חוסאם ח'אלד איבראהים אבו סעיד

איסמאעיל וליד מוחמד אבו עודה

שעבאן סולימאן א-דחדוח

סאווסן איבראהים דיב אל-כילאני

יאסר איבראהים דיב אל-כילאני

תר'ריד שעבאן מוחמד אל-כילאני

עאידה שעבאן מוחמד דירבאס

מחמוד שעבאן מוחמד דירבאס

איבראהים דיב אחמד אל-כילאני

אליאס איבראהים דיב אל-כילאני

רים איבראהים דיב אל-כילאני

סורה שעבאן מוחמד דירבאס

יאסין איבראהים דיב אל-כילאני

אינאס שעבאן מוחמד דירבאס

מוחמד איבראהים מוחמד אל-ביוכ

מנאר ח'דר אחמד עיסא

לינא מוחמד מחמוד עיסא

פאטמה עבד א-רחים עבד אל-קאדר אבו אמונה

כמאל טלאל חסן אל-מסרי

מוחמד טלאל חסן אל-מסרי

איה בהג'ת חסן אבו סולטאן

סוהיל עאשור מוחמד חמאדה

עאשור סוהיל עאשור חמאדה

חמד מוחמד מוסא א-נחאל

מוסא איאד עלי עבד אל-עאל

ח'אלד עימאד ח'אלד אל-קאנוע

פיראס עלאא מוחמד אל-בחרי

מאג'ד עבד רבו מחמוד אבו סעאדה

מחמוד אחמד מוחמד אבו עאמר

מחמוד סולימאן מחמוד אבו סבחה

מוחמד אמין מחרוס סיאם

מוחמד מחרוס סלאם סיאם

מועין מוחמד מחרוס סיאם

שירין מוחמד סלאם סיאם

אמין איימן מחרוס סיאם

סומוד נאסר מוסטפא סיאם

עבד א-רחמאן נביל מחרוס סיאם

אחמד איימן מחרוס סיאם

כמאל מחרוס סלאם סיאם

מוסטפא נביל מחרוס סיאם

דלאל נביל מחרוס סיאם

ר'יידאא נביל מחרוס סיאם

סאאידה חסן חמד סיאם

קאסם מוחמד כמאל א-שנבארי

מוחמד חאתם סברי אל-כפארנה

מוחמד סאלח עאייש אבו הדאף

סולימאן סמיר סולימאן אבו הדאף

מחמוד ח'אלד מוסא אבו הדאף

מחמוד מוחמד סאלח אבו הדאף

יוסרא סאלם חסן אל-ברים

רהף סולימאן עווד אבו ג'אמע

יחיא ג'מאל מוסא שבאת

יחיא מוחמד יחיא עווד

יחיא יוסרי חסן טאהא

יחיא פרחאן אחמד אבו ג'בר

יוסף אחמד עבד אל-קאדר קנדיל

עבד א-רחים סאלח עבד א-רחים אל-ח'טיב

חוסאם דיב עות'מאן א-רזאינה

אנס יוסף אחמד קנדיל

מוחמד אידריס עבד אל-חמיד אבו סווילם

יוסף אחמד בני ר'רה

יוסף מובארכ בחיירי אבו סביח'ה

יונס כאמל עבדאללה טאפש

יאסר עטייה מוחמד אל-מסרי

יאסין חסן יאסין חמד

איימן טלאל סעדי אל-עסלי

טלאל סעדי מחמוד אל-עסלי

עביר טלאל סעדי אל-עסלי

יוסף ג'מיל סובחי חמודה

עומר ג'מיל סובחי חמודה

מוחמד ריזק מוחמד חמודה

ראאיד מנסור עבד אל-כרים נאיפה

מחמוד אסעד מוחמד ר'אבן

אחמד איאד אחמד פתוח

אחמד חאתם מחמוד אל-מנסי

יוסף חאתם מחמוד אל-מנסי

אחמד מוחמד עבד אל-עזיז סבאח

אמירה מוחמד מחמוד אל-עטאר

למיאא חסן מוחמד אל-עטאר

מוחמד זיין מוחמד מחמוד אל-עטאר

איסלאם מוחמד מחמוד אל-עטאר

שיימאא דיאב מוחמד א-רנתיסי

איבראהים מוחמד איבראהים א-רנתיסי

ראאיד איבראהים ח'מיס א-רנתיסי

סיהאם יוסף מחמוד א-רנתיסי

חאמד עבדאללה מוחמד שהאב

חאזם איבראהים מחמוד בעלושה

מחמוד טליע סעדי ולוד

עודיי רפיק סעיד א-סולטאן

מרים עטייה מוחמד אל-ערג'א

סלמייה חסן מוסלם אל-ערג'א

סמירה סנד מוחמד אל-מוניפי

סלווא עבד אל-עזיז אחמד אל-מוניפי

סאמי עדנאן אחמד שלדאן

יאסמין מוחמד יוסף אל-מוטווק

בהאא מוחמד זכריא אבו א-ליל

סאלם חסן עלי קנדיל

עמאר סעיד סלאמה אל-פיומי

סעיד עאטף עבד אל-חמיד תמראז

מוחמד תאמר עאדל איבראהים אל-עאיידי

אחמד מוחמד סעד בכר

חסן ח'דר חסן בכר

פואד ח'ליל איבראהים חג'אזי

מוחמד פואד ח'ליל חג'אזי

סוהייב פואד ח'ליל חג'אזי

מוחמד ח'אלד מוחמד א-נימרה

טארק עווני מוסטפא חג'ילה

מחמוד מוחמד חוסיין א-זוהרי

יוסרא באסל מורתדא א-שאווא

סקר יוסף ח'ליל בולבול

סאפינאז נביה עיסא אל-יאזג'י

יאסמין נאייף חאתם אל-יאזג'י

וג'די מחמוד עלי אל-יאזג'י

חאתם זיין נאייף אל-יאזג'י

מועאז נביל מוחמד א-זעאנין

מוחמד יוסף מחמוד אל-כפארנה

מוחמד עאווני עבדאללה א-זעאנין

עמאר עבדאללה פאווזי א-נזר

מוחמד ח'ליל עומר אל-מעסוואבי

בדר א-דין האשם עאמר אבו מניע

יחיא עומר איבראהים אבו אל-עמרין

מחמוד רמדאן עומר שתיווי

מוסא אחמד קאסם אל-עבאדלה

אחמד קאסם מוסא אל-עבאדלה

אחמד פאווזי חמד רדוואן

מחמוד פאווזי חמד רדוואן

מונזר נביל מחמוד רדוואן

בילאל מוחמד מחמוד רדוואן

עאטף עבד א-רחמאן ג'ומעה אל-בראווי

טלעת ג'מיל מחמוד ורש אר'א

נאאיל ח'אלד יונס אל-בראווי

ואאיל מחמוד פארס אל-ר'ולה

איבראהים נביל עות'מאן חמאדה

חסן אחמד מטר אבו ר'וש

אחמד מחמוד רבאח אל-בלעאווי

מוחמד חמדי עבד א-רחמאן סאלם

עבד א-רחים טלאל חסן א-שווייח'

ראמי חמדי עבד א-רחמאן סאלם

סאלם איסמאעיל סלאמה אבו ר'דיין

אווסם טלאל שאמח' טאפש

זינה בילאל סברי אבו טאקיה

מוחמד ואאיל עבד א-רחמאן אל-ח'ודרי

יוסף אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

איה איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

דועאא איבראהים מחמוד שיח' אל-עיד

עבד אל-כרים איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

סווילם מהאווש סולימאן אל-חשאש

איבראהים אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

יוסף אג'מיעאן נסראללה שיח' אל-עיד

עאטף סאלח איבראהים שיח' אל-עיד (אל-זאמלי)

חאזם אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

מחמוד אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

יוסף ג'אבר חסן דראבייה

ח'ליל איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

מוסטפא מאזן סאלם כורדייה

מייסון זכי האשם אל-חתו

סעיד האשם סעיד אל-חתו

נאדר מוחמד נביה אל-ר'זאלי

עבד א-סלאם מחמוד נביה אל-ר'זאלי

מנסור יוסף חסן א-דרימלי

ח'ליל נאסר עטייה ושאח

ואאיל מוחמד עבד אל-ג'ליל רמדאן

אחמד מוחמד עבד אל-ג'ליל רמדאן

אחמד עיסאם עטייה ושאח

נידאל מוחמד מוחמד חסאן

אחמד מאהר סעדי אבו כמיל

סעדי מאהר סעדי אבו כמיל

ראמי עבד רבו עוואד עבייד

מוחמד סלאמה סעיד אבו עטיווי

חוסאם יאסין מוסא אבו נקירה

מוסא יאסין מוסא אבו נקירה

זאהר מחמוד סעד א-נג'אר

איבראהים אחמד איבראהים א-נג'אר

איסמאעיל ממדוח עבדאללה אבו עבייד

תאמר אחמד איבראהים א-נג'אר

מוחמד עבדאללה מוחמד א-נג'אר

אשרף איבראהים חסן א-נג'אר

אחמד מוחמד עבדאללה א-נג'אר

מחמוד ג'יהאד נאייף עאבדין

אחמד טלאל עבד א-רחמאן א-נג'אר

חמדאן סאלם מוחמד אבו חדאייד

עבד א-רחמאן סאלם מוחמד אבו חדאייד

עבד א-נאסר סעדי עבד אל-ח'אלק מוסלח

דימא סעד עלי עסליה

מוחמד סאלם יוסף אבו עאייש

זיאד כאמל עבדאללה אבו דאייר

רפיף מורשד כאמל אבו דאייר

מוחמד אחמד עטייה בהאר

סיף א-דין האני מוחמד אבו אל-עטא

יחיא באסם אחמד אל-עג'לה

אוסאמה אשרף מוחמד אבו ריידה

סעיד ח'אלד סעיד אבו ר'ליון

מוחמד נזיר מוחמד אבו עון

אחמד זיאד חוסיין סבאח

מוסא ר'אלב איבראהים מאדי

זאהר עטייה מוחמד ענבר

זכריא סולימאן שחאדה אבו דקה

עומר מוחמד אמין אל-מנכוש

חסן מוחמד עלי סאלם

סאלח מוחמד סאלח בדווי

עבד א-רחמאן אסביתה ח'לף עזאם

מוסטפא חסן אחמד אל-עאבד

מוחמד ח'אלד עומר א-טוואשי

חור מואמן ג'מאל א-זאמלי

ח'ולוד פואד פרחאן א-זאמלי

הדיל מוחמד איבראהים אמן

ולאא מוחמד איבראהים אמן

מוחמד איבראהים מוחמד אמן

ורדה מוחמד איבראהים אמן

אחמד מוחמד אל-מהדי איסמאעיל א-נג'אר

אחמד עווד מוחמד א-נזר

עמאר תייסיר מוחמד אל-עמור

חמאדה עטייה עאבד אל-עמור

אחמד סלאח מוחמד אבו סידו

יוסף רפיק איסמאעיל אל-באז

טארק עומר אחמד סנובר

מוחמד תוופיק מוחמד קדייח

חסן מג'די מחמוד רדוואן

חסן נביל אחמד נופל

חסן ח'ליל סלאח אבו ג'אמוס

חסאן חאזם עבד אל-חמיד עאשור

חנאן מחמוד עבד א-ראאוף ח'דור

דאליה עבד אל-חמיד חוסיין א-זוויידי

מחמוד עבד אל-חמיד חוסיין א-זוויידי

רואיה מחמוד עבד אל-חמיד א-זוויידי

נר'ם מחמוד עבד אל-חמיד א-זוויידי

מוחמד ח'אלד ג'מיל א-זוויידי

איבראהים עבדאללה איבראהים אבו עייטה

מוחמד איבראהים עבדאללה אבו עייטה

אדהם אחמד איבראהים אבו עייטה

אחמד איבראהים עבדאללה אבו עייטה

ג'מילה סלים עיד אבו עייטה

ראאפת ואאיל עבד אל-חאפז עוודאת

איבראהים ואאיל עבד אל-חאפז עוודאת

מאלכ עאווני ג'מיל לאפי

אדהם מג'די פאווזי מקיטי

הנד עימאד מוחמד קדורה

מוחמד מוסא מרזוק עלוואן

מרים אחמד ח'ליל עבד רבו

יוסף עימאד מוחמד קדורה

האני מוחמד עבד אבו ח'ליפה

מרים אחמד מוחמד אבו חג'אזי

איבראהים מוסטפא איבראהים אבו חג'אזי

סובחיה איבראהים מוסטפא אל-ר'לבאן

רמדאן מנאר רמדאן אבו טהא

זינב מחמוד אחמד אבו ג'זר

איסמאעיל מחמוד איסמאעיל אל-ר'לבאן

סלאח מוסא איבראהים חג'אזי

אחמד מוחמד עבדאללה א-ניירב

מחמוד אחמד מוחמד א-ניירב

מוחמד אחמד מוחמד א-ניירב

מואמן אחמד מוחמד א-ניירב

סוהילה אחמד מחמוד א-ניירב

אנוור אחמד עבד אל-מג'יד אבו דקה

מוחמד איבראהים שחאדה אבו דקה

אכרם איבראהים שחאדה אבו דקה

סאמי מוסא סאלם אבו דקה

עדלי ח'ליל סאלם אבו דקה

עומר נסאר מוחמד אל-פלית

מוסבאח פאייק מוסבאח שבייר

אחמד מחמוד איבראהים אבו ערמאנה

מוחמד מרוואן ג'מיל אל-אר'א

ערפאת עבדאללה אבו מורשד

חסן רמדאן חסן אבו חסנין

חוסאם ג'יהאד עבדאללה א-סמיירי

חמזה מוחמד חמאד אבו אל-חסין

מחמוד מוחמד אחמד אבו פנונה

חמאד ג'ומעה עטא רומאנין

ח'ליל מוחמד אחמד אל-ענאתי

ח'ליל חסן ח'ליל אבו עבייד

אוסאמה חסן מוסא אל-חסומי

מוחמד מוחמד רמדאן אל-פסיח

יוסף נאסר חסן סלאח

ליית' סלאח מוחמד איסעיד (אבו סרור)

בראא כמאל אחמד לחלוח

רימא סעד כאמל א-תלבאני

מרים מוחמד עודה א-תלבאני

זייד מוחמד עודה א-תלבאני

ואאיל עבד אל-כרים עלי עיסא

חסן מוחמד חסן אל-קהוואג'י

חלא חוסיין ראאפת א-ריפי

סאמי סעיד מוחמד רדוואן

מחמוד מוחמד ג'מיל פארס

מוג'אהד מאג'ד יוסף אל-חדידי

מוסטפא מוחמד סולימאן פרחאת

אכרם מוחמד עבד אל-עאל אל-עטאר

ג'ומעה עבדאללה מוחמד א-טחלה

אוסאמה ג'מאל סעיד א-זבדה

מוחמד סעיד מוחמד אבו אל-עטא

ג'מאל מוחמד סעיד א-זבדה

זאפר מאזן זאפר א-שווא

נידאל חביב איסמאעיל הנא

באסם סובחי שעבאן עיסא

וליד מוסא ח'אלד שמאלי

עווד נביל מוחמד אבו סלמייה

חאזם מוסבח איבראהים אל-ח'טיב

סייף חיפזי מוחמד אבו ליבדה

סאאיב תייסיר מוחמד עבאהרה

ח'ליל מוחמד ח'ליל טאלב

אדהם ג'מאל עבד א-רחים מברוכה

מוחמד ראאיד חוסיין דח'יל

אשרף מוחמד עבד אל-פתאח מבסלט

תאמר סופיאן פוואז זייד (כילאני)

ראמז נג'יב מוסא חרב

פרג' חוסיין ח'מיס אבו רביע

כמאל תייסיר סלמאן קריקע

סאמח פהים האשם אל-ממלוכ

מוחמד יחיא מוחמד אבו אל-עטא

סאאיד עדנאן עיזת כאווני

חוסאם מוחמד עות'מאן אבו הרביד

עלי עבד א-לטיף אחמד אל-עאוור

מוחמד אחמד עבד א-לטיף אל-עאוור

חאמד אחמד עבד אל-ח'ודרי

עלי איסמאעיל עבד אל-קאדר א-סוויטי

אלאא סאלח עבד אל-מוחסן אל-מלאחי

הנאא איסמאעיל עלי דוויכ

מוחמד איאד מוחמד חסונה

ח'אלד סעיד שחאדה מנסור

זיאד אחמד ח'ליל אל-מדלל

ראאפת סאמח איבראהים א-זאמלי

איסמאעיל עבד אל-חמיד מוחמד דוויכ

ליאלי טאהא עבאס שריר

לינא איאד פתחי שריר

איאד פתחי פאייק שריר

מינה איאד פתחי שריר

אחמד ג'מיל איבראהים עבדו

מוחמד מנסור עומר בכר

חיכמת עבד אל-עזיז מוחמד עבד אל-עזיז

ח'יירי מוסא ח'יירי עלקם

רפיק ריאד רפיק ר'נאם

עומר מוחמד עבד אל-מג'יד אסעד

הווישל איסמאעיל הווישל אל-חנאג'רה

רביע וליד עיסא א-טוויל

תייסיר שיחדה מוחמד מנאסרה

פואד אחמד יוסף אבו מטר

מועתסם עיסא עות'מאן עדוואן

עלי חסן עבד ח'ליפה

עומר סלים סולימאן אל-קוואסמה

בילאל איבראהים מחמוד אבו לבדה

מוסטפא מוחמד סאבר ואדי

סולימאן סלים סלמאן א-נג'אר

סלמאן מחמוד אחמד א-נג'אר

ח'לדון מאג'ד אחמד סמודי

איאד אסעד אחמד אבו שלבאיה

עז א-דין רדוואן רדוואן אל-ג'מל

אוסאמה מוחמד עלי ג'ונדייה

חיג'אזיה חמאד שעבאן אל-חילו

חוסיין חסן איבראהים קוואריק

חוסיין עבד אל-קאדר חוסיין מוחייסן

חוסאם פאיז חמדאן עבד אל-ג'וואד

מחמוד עלי אחמד אל-כומי

חוסאם מוחמד עבד א-רחמאן סלאמה

חוסאם מוחמד חוסיין אל-כולכ

מחמוד סאמי עבייד שעת'

חוסאם מוחמד חמדאן א-זיני

סיף א-דין מחמוד סולימאן סאדק

חוסאם מסלם עבד אל-כרים אבו עיסא

חוזייפה עות'מאן ראג'ח סולימאן

נביל חסן מוחמד א-נג'אר

אחמד כמאל איבראהים אבו טיר

חוזייפה נזמי אחמד אבו טיר

כמאל איבראהים סולימאן אבו טיר

חבאס עבד אל-חפיז יוסף ריאן

א-טייב סאלח מוחמד סאלח שחאדה

ח'אלד טארק יוסף טקאטקה

ח'אלד ג'מאל מוחמד ח'ריוש

ח'אלד מחמוד עבד אל-מג'יד ג'ברין

ח'אלד עטאללה מוחמד אבו שער

זינב סעיד מוחמד אל-עבאדלה

זיאד סולימאן מחמוד א-שאווי

זיאד מאהר מוחמד א-נג'אר

זאנה עטייה מוחמד אל-עמור

וליד מחמוד עבד אל-פתאח עבדאללה

ולאא מוחמד עלי אל-קאייד

אחמד מוחמד עלי אל-קאייד

ויסאם מרוואן מוחמד קסארווה

ויסאם ג'מאל טאלב פרג'

ודיעה מוחמד ח'ייר סעיד א-זיין

וג'יה מוחמד וג'יה שעת'

מוחמד זיאד סלמאן אל-חמאידה

איימן עבד א-ראאוף שעבאן א-שיח'

מוחמד ח'מיס יוסף חמדאן

ר'סאן סעדאללה עבד אל-ואחד אבו עאזרה

חמזה ח'אלד איסלים אל-קאדי

ערפאת מוחמד סאלח שמאלי

עיסאם מוחמד סאלח שמאלי

מוחמד סאלח חוסיין שמאלי

חמדייה אחמד חמדאן שמאלי

חמדי מוחמד עבד אל-עזיז עיאד

שאדי חמדי מוחמד עיאד

חמאדה עבדאללה מוחמד אל-בשיתי

אחמד חסן סאלח אל-ר'לבאן

מרוואן הישאם נעים ברבח'

ח'ליל עומר מוסא עות'מאן

אוסאמה וליד איבראהים שחאדה

ח'ליל איבראהים עבד אל-עזיז שחאדה

מוניר ח'ליל מוחמד אבו דבאע

ח'ליל מוחמד רמדאן אבו דבאע

חילמי מוחמד עבד א-רחמאן אבו רג'ילה

עבאס חילמי מוחמד אבו רג'ילה

נאהד חילמי מוחמד אבו רג'ילה

נסים מרוואן איבראהים אל-עמור

חוסיין סמיר חוסיין אל-עמור

עבד אל-חלים עבד אל-כרים א-נאקה

חוסאם סאמי אבו סווירח

מחמוד אחמד מוחמד קרמאן

עמרו רמדאן חסן אבו דקה

איבראהים רמדאן חסן אבו דקה

ח'דרה אל-עבד סלאמה אבו דקה

סלאמה ראאפת מוחמד סעיד שראייעה

ח'אלד פאדי מוחמד ענבר

עזמי ח'אלד יוסף בדוואן

ח'אלד יוסף מוחמד בדוואן

ראמי ח'אלד יונס א-רקב

חוסיין יאסר מחמוד אבו סקר

נאג'י אחמד מרדי א-רקב

זכריא מוחמד חסן כרים

סמיר זכריא מוחמד כרים

נור מחמוד עבד אל-באסט אבו חסירה

זכי סולימאן חסן א-ראעי

האני מוחמד האשם יאסין

אחמד ח'אלד ג'לאל מקאט

זאהר מוחמד ח'ליל אל-אנקח

סולימאן מוחמד עלי מערוף

חמאדה ח'אלד ג'לאל מקאט

ואאיל בשיר יחיא עסאף

יוסף כמאל קדורה חמודה

ראני פאייז רג'ב אבו א-נסר

ואאיל עבד אל-עזיז עבדאללה עבד א-נבי

ג'יהאד אמין אחמד אבו ח'אטר

מיאר ג'מאל ג'אבר אבו מסבח

מוחמד מועין ח'ליל ג'חג'וח

עבד אל-עזיז איבראהים עבד אל-עזיז אבו שריעה

מואייד תייסיר עבד א-רחמאן אל-ח'טיב

אחמד ראמי מחמוד אל-חוואג'רי

חאזם נעים מוחמד עקל

נאייף פאיז נאייף א-זאזא

עבדאללה סעד עבד אל-כרים אל-אחמד

מתין פאייק חוסיין דבאיא

אדהם מוחמד באסם ג'בארין

ג'וואד פריד חוסיין בוואקנה

אוסייד עבד אל-נאסר מוחמד קאדוס

מוחמד איבראהים עבד אל-קאדר קאדוס

המאם חסן עיד חמאדה

עבד א-רחמאן האני מוחיי א-דין אל-קטאע

הישאם עלי עבד אל-כרים א-סעידני

עלי חאמד מוחמד אל-אסטל

מוחמד פריד תוופיק אל-אסטל

עלי מוחמד מחמוד אבו מערוף

מוסעב אחמד מוסא איסלייח

סלאח מחמוד אחמד אל-מסרי

עלאא מייסרה מחמוד אל-מסרי

עלאא מוחמד עבד אל-מג'יד אבו שבאב

סאלח סולימאן מוחמד א-זר'ייבי

סובחי עלאא סובחי אל-בטש

עיסאם סובחי איסמאעיל אל-בטש

סאאיב סייד ח'דר אל-בטש

עיסא מוחמד איבראהים ג'נייד

עיסא מוחמד עיסא א-שאער

סאאיד מחמוד מוחמד א-להוואני

חוסאם חסן מוחמד אבו שאוויש

עטייה עבדאללה מוחמד מובארכ

עבד אל-כרים עלי עבד אל-כרים אבו שנב

עזיזה עטייה מוחמד אבו שנב

אמג'ד עדנאן אחמד ח'ליליה

עז א-דין באסם ר'אלב חמאמרה

עומר שאכר רשאד ברבח'

פאדי נאסר איסמאעיל אל-קוואסמה

עומר פאיז אחמד אבו עליאן

עיסאם אחמד מוחמד ברכה

אמין מחמוד אסעד א-דדא

עודה ערפאת עודה א-שנדי

מוחמד מוסאעד עבד קשטה

עבדאללה נעים חסן קשטה

עבדאללה ח'אלד מוחמד דעבאס

מוחמד איימן מוחמד פני

עבד א-רחים מוסטפא טאהא אל-מדהון

עבדאללה עבד א-רחים מוסטפא אל-מדהון

פאדי ראר'ב יוסף בדראן

אמאני עטפת שעבאן אל-מדהון

עבדאללה אחמד דיאב אל-חוסרי

שאדי ח'אלד עלי נג'ם

עבדאללה עווד סאכב אל-בלביסי

עבד א-סלאם רמדאן אחמד אחמד

עלאא חסן עלי אל-בובלי

עבדאללה איבראהים מחמוד אבו מלוח

עבדאללה איבראהים עבדאללה אבו לילה

יוסף כמאל מוחמד אל-וסיפי

עבד אל-מג'יד עבדאללה עבד אל-מג'יד אל-עאיידי

מוחמד עבד א-נאסר עלי אבו זינה

עבד אל-כרים סלאח עבד אל-קאדר אל-ר'זאווי

יאסר זכי מאדי אבו מאדי

עבד אל-חכים סולימאן סלאמה אל-מסדר

מואמן אכרם עלי אל-מסדר

עבד אל-חי מוחמד מוסא אבו עדוואן

בילאל סולימאן ח'דר א-לולחי

עבד אל-האדי פח'רי יוסף נזאל

חביבאללה מוחמד עבד א-רחמאן כמייל

עאדל אחמד סלאמה מהנא

נור א-דין עאדל אחמד מהנא

היית'ם אחמד עבד א-לטיף א-סמיירי

סרור מוחמד ג'מיל טמבורה

חסן סרור מוחמד טמבורה

עאהד סעיד מחמוד בדר

פארס אחמד חוסיין דאווד

סעיד ג'וודת סלים אבו אל-ופא

עלי מוחמד עקאב מוחמד (אבו מרים)

ריזק איסמאעיל עלי אבו טאהא

מוחמד מחמוד ריזק אבו טאהא

סעדייה ריזק עבד א-ראזק אבו טאהא

יוסף מחמוד ריזק אבו טאהא

עלאא נביל מוחמד חמדאן

סלים ח'אלד סלים אל-עראביד

סלאם נסר סלים ג'בארה

איימן נביל מוחמד א-שאער

סופיאן דרוויש מוחמד מוחייסן

מוסטפא סופיאן דרוויש מוחייסן

אכרם סולימאן מוחמד קדייח

סולימאן מוחמד ח'ליל קדייח

חמדאן איסמאעיל סאבר אבו עמשה

סארי וליד מוחמד אבו עודה

סאמח ג'יהאד מסאמח אל-קאדי

טארק מחמוד קאסם אל-קאדי

סאלם מוחמד סולימאן סבאח

עבדאללה איימן סולימאן ארמילאת

סאלם עבדאללה מוסא אבו טעימה

מוחמד נעים סאלח אבו טעימה

סאלם עאייש חוסיין אבו סיתה

מוחמד אחמד סעיד אבו סיתה

רהף יחיא סעדי חסאן

נור רסמי מוחמד חסאן

מוחמד רפיק חוסיין סבאענה

יוסף סובחי יוסף סווילם (ר'נאם)

מוחמד סאלח מחמוד א-ריאטי

אחמד כאמל עבד אל-כרים ג'רבוע

מוסעב זוהיר אניס א-סלול

מוחמד מוחארב מוחמד א-רבאיעה

איסלאם איבראהים חמדי א-נאג'י

מוחמד חוסני סעיד א-סקא

נעים ג'מאל עבד א-רחמאן זביידי

מוחמד איימן שאפע קאסם

אחמד מוחמד חוסיין דראר'מה

מחמוד מואייד מוחמד סוס

מוחמד יוסף מוחמד אל-קרא

האני ג'לאל איבראהים עספור

מוחמד תוופיק מוחמד אל-ערעיר

עובאדה אסעד ח'דר פרוואנה

אחמד מוניר סלמאן אל-בסוס

אחמד מחמוד יאסין אל-מג'איידה

מוחמד עבד א-סתאר מוחמד אל-עבאדלה

פהד מחמוד ג'אבר אל-אר'א

מוחמד סלמאן חוסיין אבו סמור

מוחמד ח'ליל מוחמד אל-ברים

מוחמד שכיב עות'מאן אל-אר'א

מוחמד יונס סולימאן אבו יוסף

אחמד יונס סולימאן אבו יוסף

מוחמד סעדי עבד אל-פתאח אחמד

קאסם מחמוד אחמד קאסם

מוחמד איסמאעיל איסמאעיל אבו עודה

מוחמד עבדאללה אחמד א-זאחוק

חסן עומר ח'ליל אל-ח'וואס

מוחמד מועין רדוואן אבו עג'ווה

מוחמד אחמד סעד אבו חג'ר

הארון עווד וספי חרארה

מוחמד מג'די עזמי קיטה

מוחמד עאדל מוחמד אבו זאייד

מחמוד עבד א-נאסר פאווזי בהאר

מוחמד עבד א-רחים דיב אבו ביד

מוחמד חוסני מוחמד סוכר

פאייז איסמאעיל מוחמד אבו חמאד

מוחמד שאווקי מוסטפא אבו חמאד

אחמד איסמאעיל מוחמד אבו חמאד

מוהנד אשרף איסמאעיל אל-קרא

מוחמד מוסטפא איסמאעיל אבו חמאד

מוחמד ג'ומעה מחמוד א-נג'אר

מאהר עוואד ח'מיס א-נג'אר

מחמוד פואד ח'מיס א-נג'אר

לואאי ריזק אל-עבד שחאדה

סעיד עווני ג'ודה מערוף

יחיא מועין רושדי אבו דקן

יאסין איבראהים יאסין אל-בלתאג'י

חמזה מוחמד סולימאן אבו סוסין

יוסף ג'לאל דיב ברכאת

מוחמד בסאם שוכרי אבו מועילק

יוסף סאבר מוסלם א-תלבאני

חרבי מוחמד עיאדה שיח' אל-עיד

מוחמד חרבי מוחמד שיח' אל-עיד

חסן חוסיין חסן אל-הווארי

עלי חסן חוסיין אל-הווארי

חסן יוסף חסן אל-אוסתאז

מוחמד מוסא מחמוד אבו עישה

איסמאעיל חסן עיד אבו ג'אמע

חסן עיד חסן אבו ג'אמע

האני עבד אל-קאדר נסראללה אבו מוסטפא

מג'די מוחמד אחמד פסייפס

נאג'י עבדאללה עבד א-ראזק אבו מוסטפא

חנאן יוסף סאלח אבו טעימה

אשרף עבד אל-עזיז מחמוד אבו טעימה

אחמד ח'ליל עבד א-לטיף א-שיח' ח'ליל

מוחמד ח'מיס מרעי עאשור

באסם מוחמד סלמאן אבו אל-עטא

חסן מוחמד חסן אל-ח'דרי

עבד אל-כרים מוסא עודה שתאת

מוחמד איבראהים סולימאן א-נימס

ראאיד מחמוד שריקי אבו שלוף

עבדאללה פאיז מוחמד ברהום

אחמד איבראהים סולימאן א-נימס

מאהר ג'ומעה סלמאן אבו רזק

מוחמד סאלח מוחמד אל-אסטל

מחמוד איסמאעיל מוחמד אל-אסטל

מוחמד חסן עבד אל-קאדר אל-אסטל

אחמד איסמאעיל מוחמד אל-אסטל

איסמאעיל מוחמד עבד א-ראזק אל-אסטל

אשרף נימר חרב סבאח

היית'ם רמדאן איבראהים אל-עאוור

עבדאללה סלאח מוחמד סאפי

מוחמד עבדאללה סולימאן שוראב

היית'ם חאפז מוחמד אל-בכרי

מוחמד מוסטפא עווד אל-חסומי

פאייזה מוחמד מוסטפא אל-חסומי

חמאד עבד אל-כרים חמאד אבו לחיה

מוחמד חמדאן עבד אל-כרים א-שאמי

האני אסעד עבד אל-כרים א-שאמי

דיאא א-דין מוחמד עווד אל-מדהון

אחמד ח'דר חסאן בנאת

ג'מאל שיחדה עבד אל-עזיז אבו שדק

עבד אל-ג'ליל מוחמד כאמל אבו שדק

עומר תייסיר איבראהים אבו נדא

ג'ומעה איבראהים סאלם מטר

סלאח ג'ומעה עיאש איסלים

ג'ומעה עבדאללה ג'ומעה איסלים

תוופיק ח'ליל מוחמד איסלים

חוסאם איסמאעיל ג'מיל אל-ג'עברי

בשאר נידאל ג'מיל אל-ג'עברי

עלאא עבד אל-כרים חוסיין א-סילכ

עולא ג'לאל עבד אל-כרים א-סילכ

עבד אל-עזיז מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

עבד אל-כרים חוסיין מוחמד א-סילכ

עבד אל-חלים מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

ליאן נאאיל יוסף א-סילכ

אומניה מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

לינא עלאא עבד אל-כרים א-סילכ

מלאכ ג'לאל עבד אל-כרים א-סילכ

פאטמה מחמוד לוטפי אל-חאג'

אסמאא מחמוד לוטפי אל-חאג'

נג'לאא מחמוד לוטפי אל-חאג'

עומר מחמוד לוטפי אל-חאג'

באסימה עבד אל-קאדר מוחמד אל-חאג'

מחמוד לוטפי מחמוד אל-חאג'

טארק מחמוד לוטפי אל-חאג'

סעד מחמוד לוטפי אל-חאג'

פאווזי אחמד אחמד אבו עמשה

נעמה מוחמד חסן אבו עמשה

עאאישה עלי מחמוד זאייד

עבד רבו אחמד מוחמד זאייד

יוסרא מוחמד סלמאן ג'זר

מוסא איבראהים מוחמד ג'זר

יוסף מוחמד אג'מיעאן שלאלפה

ח'יתאם ג'ומעה תורבאן א-שלאלפה

מוחמד אג'מיעאן תורבאן א-שלאלפה

אמנה סאבר מוחמד א-זאמלי

סלאמה מחמוד מוחמד א-זאמלי

טאהר פייסל עבד אל-מונעם פנון

מוסטפא פדל עבד אל-מונעם פנון

בילאל מחמוד עבד אל-בנא

עבדאללה נופל מוחמד אבו אל-עטא

בילאל ג'בר מוחמד אל-אשהב

עבד א-רחמאן פרג'אללה עבד א-רחמאן א-תום

עבד אל-כרים נאסר סאלח אבו ג'רמי

בילאל עלי אחמד אבו עאזרה

רמדאן בהג'ת רמדאן א-זעלאן

בהג'ת רמדאן יוסף א-זעלאן

בהאא א-דין כאמל מוחמד ר'ריב

עולא בהאא א-דין כאמל ר'ריב

איבראהים ח'ליל איבראהים א-דיראווי

בהאא סלאח אחמד אבו אסעיד

עלאא נאהד איבראהים מטר

איבראהים טלאל שיחדה כווארע

בדר אנוור ח'ליל א-שאער

באסל וליד חוסיין א-טלאע

עבדאללה סוהיל אבו שאוויש

ארכאן חרבי ג'מאל אבו כמיל

איבראהים מחמוד ג'יבריל אל-חואג'רי

רשאד סאלח סולימאן אל-בדיני

אחמד איימן מוסא אל-עדיני

עבדאללה אשרף עבד אל-ר'מרי

עבדאללה איסמאעיל עליאן אל-חמאידה

יחיא יוסף עלי אבו מוחסן

מוחמד נידאל יוסף אבו מוחסן

חוסאם אנוור אחמד אבו נקירה

חאזם מוחמד סולימאן אבו מוחסן

מוחמד מועין מוחמד אל-קרעה

חמזה מחמוד איבראהים אל-הור

אחמד וליד חוסיין א-טלאע

מוחמד עבד אל-מונעם איבראהים שאהין

ר'דיר מוחמד סולימאן אל-ערג'אני

חאכמה עוואד עודה אל-ערג'אני

זיאד מוחמד סולימאן אל-ערג'אני

מוחמד סולימאן עמירה אל-ערג'אני

סעדייה ריזק עבד א-ראזק אבו טהא

ריזק איסמאעיל עלי אבו טהא

מוחמד מחמוד ריזק אבו טהא

יוסף מחמוד ריזק אבו טהא

פארוק עוואד סלאם ר'יית'

אסיל סופיאן פארוק ר'יית'

סופיאן פארוק עוואד ר'יית'

חנאן עבד א-לטיף דח'לאללה ר'יית'

יאסמין מחמוד חוסיין אל-אסטל

חוסיין עבד א-נאסר חוסיין אל-אסטל

כוות'ר חוסיין חסן אל-אסטל

אוסאמה מחמוד חוסיין אל-אסטל

נסמה חילמי סאלם אבו זור

סחר פאדי אסעד אבו זור

עאהד חמדי איסמאעיל אל-קטאטי

מוחמד איאד פואד אבו זור

ג'יהאד עיסאם מרזוק שחייבר

אפנאן ויסאם מרזוק שחייבר

וסים עיסאם מרזוק שחייבר

אנוור חסן מוחמד איסלים

עימאד פריד סלאמה אבו עאבדה

עבד א-רחמאן יוסף עלי סובוח

אמירה עבד אל-פתאח עבד א-רחמאן סובוח

אמיר מוחמד ג'ומעה דאר דראג'

יוסף ראאיד מוחמד ענקאווי

פיראס מוחמד עוואד אבו ג'זר

אמאני פדל סאלם אבו ג'זר

מאריא מוחמד עוואד אבו ג'זר

אחמד איימן פתחי עבד אל-עאל

איסמאעיל איימן פתחי עבד אל-עאל

סוהיל ח'דר ח'ליל קניטה

איבראהים איימן פתחי עבד אל-עאל

מחמוד דהאם מחמוד חתחת

איימן סמיר מוחמד קשטה

איסמאעיל שאהין איסמאעיל שאהין

איסמאעיל וליד מוחמד אבו טיר

אנוור עאדל מרזוק אבו נסר

איסמאעיל עבד אל-קאדר עבד אל-עזיז אל-כג'כ

חוסאם עבד אל-ר'ני אחמד יאסין

מחמוד עלי מוחמד א-שריף

איסמאעיל עבד אל-ג'וואד איסמאעיל אבו סעדה

איימן נסרי סאלם א-נאעוק

אחמד מאהר מוחמד אבו ת'ורייה

עבדאללה ר'אזי עבדאללה אל-מסרי

איבראהים סעד אחמד אל-חדאד

חמזה פאיק אחמד אל-חדאד

עלאא א-דין עבד מוחמד כוואזבה

אחמד סאלם עבד אל-מג'יד כוואזבה

מוהנד זיאד מוחמד כוואזבה

אחמד אשרף פאיז עבד אל-עאל

עות'מאן פואד עלי עבד אל-עאל

אחמד מאהר יוסף סחוויל

ואאיל מאהר עבד א-רחמאן עוואד

מחמוד מוחמד איבראהים ר'אנם

אחמד נסים אחמד סאלח

ראאיד זוהיר חסן סלאח

עבד אל-חאפז מוחמד עבד אל-חאפז א-סילאווי

אחמד עבדאללה ג'ומעה מורג'אן

מוחמד איסמאעיל עלי ח'דר

אחמד עבד אל-כרים אחמד חסן

מחמוד סולימאן מוחמד אל-אסטל

אחמד עאדל עלי חמידה

עיזת אומייה עיזת א-סייד

ראמי אמין ג'ומעה א-סרפנדי

ג'ומעה חוסיין מוסבאח אל-המס

אחמד חסן סובחי ח'ליפה

מחמוד מוסטפא עבד אל-פתאח חמידאן

זכריא איבראהים סאלח בדוואן

אחמד איבראהים מוסא זהראן

אחמד איימן איבראהים עאבד

עבד א-רחמאן האני סובחי עאבד

נביל אחמד עודה אבו עמרה

שאדי נביל עבד אל-מועטי אל-קודסי

עז א-דין נאדי שעבאן אבו שח'דם

שאדי סולימאן עלי עליווה

סאלם עבד אל-חמיד דיאב מוחמדין

שאדי כמאל רמדאן יאסין

אוסאמה עיסאם פאווזי עזאם

מאהר עבד א-רחמאן מוסא אבו דראז

שאדי חאפז מוחמד אבו עאמר

רמזי סאמי סעיד זבארה

עימאד יוסף מוחמד אבו רשיד

ריזק נאייף עטיווי אבו עדוואן

יוסף אחמד מוחמד א-זאמלי

ראני מחמוד עבד א-רחמאן חמאד

ח'אלד עבד א-רחמאן אבו נסר

איסלאם ראאפת מוחמד עיאד

אמיר ראאפת מוחמד עיאד

ראאפת מוחמד סולימאן עיאד

מוחמד רסמי סאלם א-נג'אר

ראאפת סולימאן עבד אבו רג'ילה

ח'אלד עטא מוחמד אבו שחאדה

עבד א-רחמאן עודה יוסף א-תלבאני

מוחמד אחמד מחמוד אבו דוואבה

ר'סאן טאהר ח'אלד אבו כמיל

ערפאת סאלם אחמד אבו עווילי

אחמד אוסאמה עבד א-רחמאן בכיר

מוחמד פאייז שעבאן א-שריף

האני עאדל מוחמד אבו חשיש

מוחמד עלי ח'ליל סידם

מוחמד סאמר מוחמד ח'לוף

פארוק ג'מיל חסן סלאמה

פאייזה אחמד עבד אל-פתאח א-נאדי

סעיד עבד אל-מג'יד עלי א-נאדי

חוסיין סלאמה סווילם א-תראבין

מרים חוסיין סלאמה א-תראבין

פאייזה ג'רמי עטייה א-תראבין

עבד א-ראזק חוסיין סלאמה א-תראבין

מחמוד סובחי ח'מיס עיסא

פאווזי עבד אל-חלים פאווזי בוואדי

באסם מוחמד סעיד אל-אר'א

פאדי מוחמד יוסף אבו עודה

איאד מופיד עבד אל-מונעם אל-פרא

באסם ח'לאד אחמד א-נג'אר

שאהר ח'אלד אחמד א-נג'אר

מידחת אחמד שחאדה אל-עאמודי

אלאא ח'דר רמדאן סלמאן

אוסאמה מוחמד מוחמד סחוויל

רמדאן ח'דר רמדאן סלמאן

עבד אל-ג'ליל ג'יהאד ערפאת עבד א-דאיים

ראמי עלי מוחמד ברכאת

איבראהים מוחמד ח'דר סלמאן

תייסיר חסן איבראהים חמאד

מוחמד חרב חסן ר'אבן

מוחמד מוסא מוחמד ר'אבן

עיסאם ג'אבר מוסטפא אל-ח'טיב

עבדאללה מידחת אחמד אל-עאמודי

סעיד מוסטפא אחמד אבו ג'לאלה

ג'יהאד ערפאת מוחמד עבד א-דאיים

לואאי טלאל ח'מיס אל-פירי

בילאל מידחת אחמד אל-עאמודי

עאדל עבדאללה מחמוד קמר

איהאב מוחמד מוחמד סחוויל

מוחמד סלים מוחמד אל-אסטל

מוחמד מחמוד מוחמד אל-אסטל

אחמד מחמוד סולימאן אל-אסטל

ח'אלד סלים מוחמד אל-אסטל

עז א-דין מוחמד ג'אבר אל-אסטל

רמזי איבראהים עלי אל-אסטל

ח'ליל איבראהים עלי אל-אסטל

עודה אחמד עלי אל-אסטל

עלי מחמוד עלי אל-אסטל

אחמד איבראהים עלי אל-אסטל

עיסא יאסין יוסף עסאף

ענאן מוחמד סאלח חמאד

נור א-דין מוחמד עבד אל-קאדר סבאענה

נור א-דין חוסיין עלי א-זוויידי

איבראהים שיחדה סלאח אבו סלאח

דאוולת נאפז סלמאן קדייח

נאפז סלמאן סולימאן קדייח

עלאא זיאד ג'מיל אבו עאסי

נאג'י ג'מיל חסן אבו עאסי

סוראקה רשאד שחאדה קדייח

נאג'י פוזי פארס קדייח

מרוואן מוחמד איבראהים שלוף

איבראהים עיסאם עיד חמאד

מרוואן סעדי עבד אל-עפו אל-קוואסמה

עאמר עומר עבד אל-קאדר אבו עיישה

מרוואן חסן מוחמד איסלים

מאזן פרג' מוחמד אל-ג'רבה

אחמד רשאד עבדאללה אל-עת'אמנה

אחמד נביל מוחמד עקל

מוחמד איבראהים איוב איוב

חוסיין מוחמד עדנאן מאדי

פארס יוסף פארס אבו הג'רס

בילאל מחמוד שעבאן א-נג'אר

תאמר האשם עיסא אבו אל-ח'ייר

שאדי חמדאן עלי אל-כאשף

אמין מחמוד חמד אבו מועמר

איבראהים סלאח איבראהים אבו שער

עלאא א-דין יחיא איסמאעיל א-זאמלי

מוחמד סעיד מוסא אל-חאג' סאלח

פארס מחמוד מוחמד א-רקב

מרוואן עוואד חמד קדייח

ג'יהאד זוהיר סלמאן אבו ג'אמוס

תחריר מחמוד סעיד והבה

עלי מוחמד אחמד ח'פאג'ה

מוחמד מחמוד עבד אל-מועטי עבד אל-עאל

מועתסם פאווזי מוחמד אבו לולי

אחמד פאווזי כאמל א-תתר

אל-היית'ם מוחמד ח'ליל אל-ג'מל

יוסף סלים ח'ליל אל-פסיח

ויסאל פדל עיזאת א-שיח' ח'ליל

מחמוד יחיא עבד אל-והאב חוסיין

עבד א-רחמאן סאמי עקל אבו מטר

מוחמד סמיר מוחמד אידווידאר

מוהנד בכר מוחמד אבו טאחון

אחמד עלי מוסטפא קטוש

אחמד עבדאללה עבדאללה אל-עדיני

מוחמד מאזן איבראהים עליאן

מוח'תאר כאמל סלאם אבו ח'מאש

טלאל עאדל איבראהים מטר

עז א-דין מוסא מוחמד א-סמאכ

יחיא בדר מוחמד אל-חסנאת

מוג'אהד זיאד זכי עקל

מייסרה עבד א-שכור מוסבאח אל-ערעיר

עומר אחמד מוחמד ג'ונדייה

מחמוד עאדל סלים עאשור

זאהר תוופיק חמאד אבו מכתומה

מחמוד אחמד ח'אלד חסונה

איבראהים עוואד איבראהים קישטה

מחמוד זיאד מסעוד חביב

נידאל חמדי דיאב אל-עג'לה

מחמוד תייסיר מחמוד קדייח

ג'יהאד סלמאן סולימאן קדייח

שאדי עבד א-רחמאן מוחמד פרוואנה

מחמוד אוסאמה חמדאן אל-קסאס

עוואד מוסטפא עוואד אל-קסאס

מחמוד זכי סאלח א-לחאם

אחמד עבד אל-חכים מוחמד אל-אסטל

מוחמד סמיר עבד אל-ג'וואד א-תראמסי

מחמוד עאדל סעד אל-ולאיידה

מוחמד פריד סולימאן אבו נאמוס

מוסעב מוסא סאבר א-זעאנין

שריף יוסף אחמד נאסר

באסם חסאן סאלם חג'אזי

אחמד תייסיר פהמי א-דאלי

אחמד חסאן סאלם חג'אזי

ופאא חוסיין אחמד א-דלו

אחמד רבאח שיחתה א-דלו

וידאד מוסטפא חרב א-דייף

סארה מוחמד דיאב א-דייף

מוסטפא רבאח שיחתה א-דלו

עלי מוחמד דיאב א-דייף

עלי אחמד עלי עבד אל-ג'וואד

האני חמדאן סלמאן אבו שער

מוסא חוסיין לאפי מועמר

אשרף איסמאעיל דיאב עזאם

מוסא יונס מוסא אישתיווי

מועתז באסם חמדאן קריקע

מונזר באסם חמדאן קריקע

איסלאם מועתז באסם קריקע

אמיר עאדל ח'מיס סיאם

עיסאם פייסל ח'מיס סיאם

פארס מוחמד עבד אל-קאדר אבו סיאם

מוחמד אחמד חרבי סיאם

מוחמד רפיק אחמד שבאת

איסמאעיל מוחמד עבדאללה אבו עודה

בשיר מוחמד חסן עבד אל-עאל

עבדאללה סאלם מנסור אל-אח'רס

מוחמד נביל מוחמד זכי ר'אנם

שאדי סולימאן סלים כווארע

מוחמד ראתב שחאדה אבו ג'זר

הישאם מוחמד פרחאן אבו ג'זר

מוחמד פרחאן מוחמד אבו ג'זר

מחמוד מוחמד אחמד פיאד

מוחמד עבד אל-פתאח ראשד פיאד

מוחמד נסר עטייה עיאד

עומר זאהר סאלח נסאר

טארק פארוק מחמוד טאפש

מוחמד כאמל סלאמה אבו עדוואן

עבדאללה טלעת אחמד איבראהים

חוסאם ג'מאל חסונה שמלח'

מוחמד כאמל מוחמד עבד א-רחמאן

עיסאם מוחמד מחמוד אל-חסני

מוחמד אחמד מוחמד עבאס

אחמד מהדי עבד רבו אבו זור

מוחמד יאסין מחמוד סיאם

ראמי מוחמד סובחי יאסין

מוחמד אחמד מוחמד אל-חות

מוחמד עבד א-רחמאן אחמד חסונה

מוחמד מוחמד איסחאק חמיד

אדהם פאייז מוסא כאשף

תחריר זיאד מוחמד סלמאן

מוחמד טלאל סעיד סלמאן

עמרו טארק חסן קנדיל

ואאיל ניהאד עאמר א-סייד

מוחמד תייסיר חסן קנדיל

מוחמד פארס מוחמד אל-חמאידה

מוחמד מוחמד עבד א-סלאם אל-בכרי

מחמוד עטייה מוחמד אל-חמאידה

מחמוד סמיר מוחמד אבו ערמאנה

מוחמד עבד א-נבי מחמוד אבו ערמאנה

מוחמד עבד אל-האדי מוחמד דהייר

ג'יהאד האני עבד אל-האדי דהייר

ח'דר חוסיין איבראהים אל-בשליקי

אמג'ד ג'ומעה סעיד שעבאן

מוחמד סעיד אחמד שעבאן

מוחמד וספי ח'מיס קדייח

אחמד עבד א-רחמאן סלים קדייח

אחמד סעד א-דין מוחמד אבו סווירח

מוחמד כמאל עבד א-רחמאן הארון

מוחמד האני איבראהים אל-כסיח

עיסאם מחמוד אחמד אבו אל-מעזה

אחמד פוזי מוחמד חרזאללה

מוחמד ג'אבר שעבאן א-שיח'

חמדי יוסף עליאן אל-מסרי

אחמד איבראהים סולימאן אל-מסרי

ח'אלד סולימאן איבראהים אל-מסרי

איבראהים סולימאן עליאן אל-מסרי

מסעוד אחמד סעיד אל-חשאש

סעיד אחמד סעיד אל-חשאש

איבראהים אחמד סעיד אל-חשאש

מוחמד אחמד סעיד אל-חשאש

בילאל אחמד סעיד אל-חשאש

הנאא עלי ג'בר אל-חשאש

מוחמד מוסא מוסלם אל-חשאש

מוחמד נסר זיאד א-ריפי

עבדאללה טארק זיאד א-ריפי

נסר זיאד עבד א-ריפי

זיאד טארק זיאד א-ריפי

אחמד טארק זיאד א-ריפי

עומר נסר זיאד א-ריפי

מוחמד זיאד עבד א-ריפי

מראם טארק זיאד א-ריפי

נג'ייה יוסף עליאן אל-מסרי

איבראהים סולימאן איבראהים אל-מסרי

דיאא איבראהים סולימאן אל-מסרי

איבראהים נאייף איבראהים אבו ת'ורייה

מען נסר א-דין חסן אבו קרע

ממדוח איבראהים מוחמד א-שוואף

אחמד מוסא מוסטפא עווד

מחמוד ריזק סלמאן א-זהאר

יאסין חאמד ג'יבריל אבו חמד

מחמוד נאסר מנסור קשלאן

מחמוד ח'ליל איבראהים קישטה

מחמוד טלאל מחמוד נזאל

מחמוד ריאד עבד אל-קאדר מיקדאד

מחמוד פאייז מחמוד כרג'ה

מחמוד עומר סאדק כמייל

מחמוד חאתם מוחמד חמיד

יחיא האשם נימר כרירה

מחמוד מוחמד חמאד חמאד

מחמוד עלי עבד אל-עזיז דרוויש

מחמוד סלים מוסטפא דרג'

מחמוד מוחמד תוופיק דחלאן

מחמוד עבדאללה מוחמד דאר עדוואן

מחמוד עלי אחמד ג'רר'ון

מחמוד אל-עבד מוחמד א-נבאהין

מחמוד עבד אל-מג'יד סאלם אל-מסרי

מחמוד מוחמד איסמאעיל אל-היקי

מחמוד מוחמד אחמד אל-ג'וראני

מחמוד עבד אל-עזיז מוחמד אל-בורעי

מחמוד מוחמד סעיד אל-אר'א

מחמוד אחמד סברי אל-אדהם

מחמוד סלמי סלים אבו רווישד

מחמוד חמד מחמוד אבו סוואווין

מחמוד עבד אל-ג'ליל תוופיק אבו כוויכ

מחמוד עבד רבו סולימאן אבו דקה

מחמוד יחיא יונס אבו ג'חישה

מחמוד אוסאמה מחמוד אבו אל-עמרין

מועתז איבראהים ח'ליל חג'אזי

מועתז איבראהים חמדאן זוואהרה

מועתז עבד א-רחים אחמד ושחה

מועתז אידריס עבד אל-פתאח שראוונה

מועמר פדל סלאמה שמאלי

מועמר עריף רפעי עריף אל-אטרש

רסמייה מוחמד יוסף סלאמה

מוסעב סאלח עודה סלאמה

מוסעב מוחמד מחמוד נפל

מוסעב פיראס עבד אל-ר'אפר א-סופי

מוסעב מחמוד מוחמד אל-ר'זאלי

מוסלם שאווקי מוסלם א-נג'אר

מוסטפא עבד א-רזאק מוסטפא א-תמימי

מוסטפא טלאל חסן נימר

מוסטפא עבד אל-חיי מוחמד אל-עבאדלה

מוניר אחמד חמדאן אל-בדארין

מונזר סלמאן סולימאן קדייח

מוחמד חוסיין אחמד תנוח

מוחמד עבד אל-ח'אלק רידא תורכמאן

מוחמד עלאא מחמוד אבו שרבין

מוחמד עאדל חסן שקיראת

מוחמד ג'ומעה אחמד שעת'

מוחמד עיזו מוחמד שלדאן

מוחמד איבראהים כאמל שחאם

מוחמד ג'מיל עבד אל-פתאח שאהין

מוחמד ריאד שעבאן שאבט

מוחמד עלי אחמד ר'ניים

מוחמד מחמוד איבראהים קדים

מוחמד פאיז מחמוד ענאיה

מוחמד אמין מחמוד שיחדה עקל

מוחמד חסן מוחמד עסאף

מוחמד בסאם מוסטפא עמשה

מוחמד חוסיין מוחמד עמרו

מוחמד אחמד עבד א-רחמאן עמאר

מוחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו עמאר

מוחמד יוסף שעבאן עליאן

מוחמד עבדאללה עלי מוסא

מוחמד עבד א-רחמאן אחמד עיאד

מוחמד סברי מוסטפא עטאללה

מוחמד סאמי חוסיין עומראן

ת'אאיר מג'די חאמד אבו ג'זר

שריף ח'אלד מוחמד סולימאן

שריף חסן מוחמד ורידאת

שעבאן מוסא מוחמד אבו חייה

שיחדה אחמד איבראהים אבו ג'אמע

דאווד מוחמד עבד א-רחמאן זביידי

שווכת ח'אלד עבדאללה זעאקיק

שווכת כמאל שווכת עאבד

שאס פואד נאייף כמאמג'י

מוסטפא פייסל מוסטפא אבו א-רוב

שאווקי סלמאן סילמי אבו סנימה

שאהר ח'מיס עאשור אבו חלימה

שאהר מחמוד אחמד אבו ח'דיג'ה

שאדי עומר לוטפי סלים

שאדי ריאד בכר א-סיקאלי

שאדי יוסף איבראהים א-נג'אר

רשאד ד'יב חסן שאוואח'ה

רשאד א-דין עבד א-רחמאן חוסיין יאסין

רפיק כאמל רפיק א-תאג'

רפיק מוחמד עבד אל-קאדר אבו כלוב

ראאפת נזמי שוכרי אל-חרבאווי

רעד מאג'ד מוחמד אל-בחרי

רסמי סלים חוסיין אבו ריידה

רמזי מוחמד סאלם א-נג'אר

רמזי עדנאן דאווד אבו יאבס

רמדאן מוחמד רמדאן אבו ג'זר

סלאמה הוזאע מסלח אבו חשיש

רג'אא חמאד מוחמד א-דר'מה

רבאח ראשד מוסלם פיאד

ראמי זיאד סעדאללה קניטה

ראמי וחיד חסן סבארנה

ראמי סולימאן מרזוק אל-עטאר

ר'אלב עוואד עיאד ארמילאת

ראאפת עלי עבדאללה עייסה

ראאפת ג'ומעה עוואד זוערוב

מוחמד סולימאן נעים עוכל

מוחמד יוסף מנסור אל-קאדי

ראאפת עלי מוחמד בהלול

ראאפת ג'וואד אדיב אבו עיד

ראאיד סאכת עבד א-רחים ת'לג'י (ג'ראדאת)

ראאיד ר'אזי עיד נעסאן

ראאיד וליד עלי לקאן

ראאיד זכריא מוחמד חמד

ראאיד עלאא א-דין נאפע זעייתר

ראאיד יוסף ראשד ג'אדאללה

ראאיד סמיר מחמוד אל-חלבי

ראאיד איסמאעיל אל-ברדוויל

ראאיד מוחמד ראיק אבו שלט

חמדי שאכר אחמד אבו דייה

קייס עימאד ח'אלד שג'אעייה

אחמד יונס ח'דר אבו דקה

קותייבה זיאד יוסף זהראן

קוסאיי מחמוד עלי תמימי

קוסאיי פואד מוחמד חמאמרה

קאסם מחמוד קאסם סבאענה

קאסם מוחמד עלי עבאסי

עקל סאדק עבד א-רחמאן סרור

פריד שאווקי מוחמד ג'נייד

פריד מחמוד עלי אבו דקה

עבד אל-כרים איסמאעיל סולימאן רדוואן

מוג'אהד נביל מרוואן אל-ח'ודרי

נאג'י ג'מאל מוחמד א-זעאנין

פאלח מוסא שאכר ג'ראדאת

פלאח חמדי זאמל אבו מאריה

פיראס מוסא מוחמד אל-ח'דור

פח'ר עארף מוחמד אל-עג'ורי

מוחמד הישאם מוחמד אחמד

מחמוד מוחמד ח'ליל סמודי

מוחמד עבד א-ראאוף מוחמד א-דדא

מוחמד חסן מחמוד אבו ר'נאם

מוחמד פוואז איבראהים אבו רג'ילה

מוחמד אחמד עבד אבו עמשה

מוחמד סעד מחמוד אבו סעאדה

מוחמד אכרם עלי אבו סלאח

מוחמד מוחמד תיים אבו לבן

מוחמד מאג'ד סעדי אבו כמיל

מוחמד מאג'ד עליאן אבו טיר

מוחמד רביע מוחמד אבו חמידאן

מוחמד עבד א-רחמאן מחמוד אבו חמד

מוחמד מחמוד סעד סאלח (אבו ח'ליפה)

מוחמד סלאמה חמאד אבו ח'וסה

מוחמד יוסף סאבר אבו השהש

מוחמד תייסיר נזמי אבו הזאע

מוחמד עיסאם דיב אבו דלפה

מוחמד סאלם סלמי אבו אל-ברייס

חוסאם סמיר סאלח אל-המס

מוח'לס מחמוד עבדאללה עדוואן

מוהנד יוסף מוחמד דהייר

מוג'אהד מחמוד ג'ומעה חאמד

מוג'אהד אחמד מוחמד סעיד דאווד

מואנס מוחמד אחמד אבו רג'ילה

מואמן מוחמד סלמאן קדום

ראאיד רפיק אחמד א-סרסאווי

מואמן אחמד מוחמד אל-ברש

מואמן כאמל מוחמד אל-בטש

מואמן מוחמד עבד אל-מג'יד אבו דף

מואייד עווני מוחמד ג'בארין

מואייד ח'אלד עלי אל-אערג'

מהדי מוחמד רמדאן אל-מוחתסב

מהדי אחמד מחמוד אבו שאוויש

מג'ד מוחמד אחמד לחלוח

כרים סובחי מוחמד סאלח

מאלכ אכרם מחמוד שאהין

מאלכ מוסבאח אחמד חמדאן

מאזן עדנאן סלמאן עאבדין

סאלח אישתיווי איבראהים עאבדין

מאזן כמאל סעיד א-דאלי

מאהר ח'ליל איבראהים נופל

מאהר ג'עפר ח'ליל חג'אג'

מאהר איבראהים מוחמד זעאתרה

מאהר זכי חוסיין ג'אבי

מאהר ת'אבת עודה אבו מור

ליית' היית'ם פתחי אבו נעים

לואאי עבד אל-חכים מוסטפא אבו ג'ראד

לאפי יוסף מוסטפא עווד

כרים אחמד עלי פטאיר

כרים ג'מאל מוחמד איסמאעיל אל-קוואסמי

יחיא עבד אל-קאדר ג'בר פרחאת

יחיא עלי עבד אל-חאפז עדוואן

יחיא אכרם מוחמד מערוף

יחיא עבד אל-כרים עבד א-רחים לאפי

יחיא מוחמד עבדאללה אל-עקאד

יחיא איבראהים סעיד אבו הרביד

יזן נעים דיאב עפאנה

טארק לואאי אחמד בדוואן

יזן מונזר ח'אלד אבו טביח'

יוסף וג'יה יוסף אחמד

יוסף מהדי מחמוד א-נוואסרה

יוסף יחיא עבד אל-כרים מוחייסן

יוסף מחמוד ח'מיס מוודד

יוסף סאמי יוסף א-שוואמרה

יוסף עבד שחאדה אל-מסרי

יוסף מועמר איבראהים אל-מור'רבי

יוסף נידאל מוחמד אבו רזק

יוסף ריזק ח'ליל אבו כמיל

יונס ר'סאן חסן תאיה

יונס אחמד מחמוד א-רדאידה

יאסר מוחמד פאווזי ח'ליל א-שוויכי

פואד מוחמד מחמוד א-דדה

פהמי עבד אל-עזיז סעד אבו סעיד

פדל מוחמד מוחמד חלאווה

פדל פאאיק עלי אל-עטאוונה

פדל נאדר עבד אל-חמיד אל-מר'ארי

פארוק עבד אל-קאדר מוחמד עומר סידר

פאיז אחמד סעיד פרג'

פאדי מוחמד פאייז ר'טאס

פאדי עדנאן סרחאן סמארה

פאדי מוסא סמיר אל-קטנאני

פאדי עבד אל-כרים חמדאן מאדי

פאדי איבראהים איסמאעיל א-נג'אר

פאדי בשיר עבדאללה אל-עבאדלה

ערפה סולטאן מוחמד מערוף

עמרו עבד אל-חכים איבראהים א-שיח' ח'ליל

עמאר חמדי נאייף מופלח

עמאר איבראהים עבד אל-עזיז א-נג'אר

עמאר שועיב עבד רבו אל-עדיני

עמאר סולימאן עלי אל-מוסדר

עמאר שפיק עיסא אבו עפיפה

עמאר אחמד לוטפי ח'ליל

עימאד ח'ליל איבראהים שאהין

עלי מוחמד עלי עספור

עלי עאטף איבראהים א-שיוח'י

עלי עבד אל-עזיז עבדאללה סיאם

עלי חסן עלי בן סעיד

עלי יוסף מוחמד אל-ר'נדור

עלי עבד אל-מג'יד עלי אל-אסטל

עלי מוחמד עלי אבו ר'נאם

עלאא ג'בר עבד שתיווי

עלאא מוחמד עבד אל-קאדר שחאם

עלאא מוחמד עווד עודה

עלאא נאסר מוחמד זיוד

עלאא עבד אל-כרים ג'בר אל-קרא

עלאא ח'דר עבד אל-הרימי

עלאא נאסר אחמד זר'ל

עלאא ג'מאל עלי אבו שמאלה

עלאא נאסר ח'ליל אבו רג'ילה

עלאא חמאד עלי אבו ח'טאב

עלאא עיסאם שריף אבו א-רוב

עיסא ח'אלד עיסא קטרי

עיסא סולימאן ברהם ברהם

עיסא איבראהים סלאמה אל-חרוב

עימאד עבד אל-כרים חוסיין אבו חמדה

עימאד מוחמד רג'ב נסיר

עימאד עלי מוחמד דוויכאת

עימאד רסמי סולימאן א-נג'אר

עז א-דין עבד אל-חפיז מחמוד תמימי

עיד עוכל מוחמד חג'אזי

עיד מוחמד עיד אבו קטייפאן

עטייה מוחמד מוחמד עבד א-ראזק

עטייה סלאמה מהאווש אל-חשאש

עטייה מחמוד עטייה מקאט

עטא חאג' עמירה עומר אל-עמור

עז א-דין ר'אזי חסן טעימה

עז א-דין וליד חסן בני ר'רה

עז א-דין נעים נאסר בולבול

עות'מאן פאווזי לאפי עאבדין

עות'מאן מאג'ד עות'מאן יאסין

עורווה עבד אל-והאב עבד אל-ר'ני ח'אלק

עומר יוסף חסן מנאע

עומר היית'ם אחמד אל-בדווי

עומר מוחמד מחמוד אל-פקיה

עומר חסן מוחמד עוואד

עומר עווד עבד אל-ברים

עומר ג'ומעה אחמד אבו ג'אמוס

עומייר עומר אעמייר שחאדה

עבד א-רחמאן סאלם סמארה אל-מסרי

מוחמד סאלח אישתיווי א-לולחי

עווד חמדי חסן א-נחאל

אחמד אוסאמה מוחמד אל-אטרש

עווד ר'אנם סולימאן אל-מסרי

עודיי האשם מוחמד מסאלמה

עודיי מוחמד סלאמה דראוויש

עודיי יחיא זכי ג'נייד

עודיי נאפז פח'רי ג'בר

עודיי ג'יהאד חוסיין אירשייד

מוחמד עטאללה עודה סעדאת

עודה ג'יהאד עודה חמד

עדנאן ר'אזי סעד חביב

עדנאן ג'מיל שיחדה אבו ח'אטר

עבדאללה סמיח אחמד קלאלווה

עבדאללה נסר ח'ליל פחג'אן

עבדאללה פדל עבד א-סלאם מורתג'א

עבדאללה עיד חסן מהנא

עבדאללה עלי מחמוד טקאטקה

עבדאללה ח'טאב עומר א-תלבאני

עבדאללה פאווזי איבראהים א-נג'אר

עבדאללה עווני עבדאללה אל-פרא

עבדאללה מוחמד עבדאללה אל-ערג'אני

עבדאללה חוסיין דאווד אל-מסרי

עבדאללה ערפאת איבראהים אל-מינאווי

עבדאללה נביל עבד אל-קאדר אל-בטש

עבדאללה איסמאעיל עומר אל-בחיסי

עבדאללה עבדאללה עבד אבו פול

עבדאללה אחמד נסר אבו נסר

עבדאללה מוסטפא מוחמד אבו מחרוקה

עבד א-רחמאן חוסיין ג'בר אבו המיסה

עבד א-רחמאן סעד מוחמד שלוף

עבד א-רחמאן ג'מאל מוחמד קאסם

עבד א-רחמאן שאדי ח'ליל עוביידאללה

עבד א-רחמאן מוסטפא עבד א-רחמאן חמד

עבד א-רחמאן איבראהים ח'ליל א-סרחי

עבד א-רחמאן וג'יה איבראהים עבד אל-מג'יד

עבד א-רחמאן מוחמד חמדאן אבו דרב

עבד א-רחמאן דרוויש מוסטפא אבו ג'לאלה

עבד אל-קאדר ח'אלד יוסף אל-חראזין

עבד אל-קאדר ג'מיל עבד אל-קאדר אל-ח'אלדי

עבד א-ראזק שעבאן אל-עמארין

עבד אל-עזיז עבד אל-חמיד עבד אל-עאטי אבו טעימה

עבד אל-כרים חמאד עבד אל-כרים אבו חג'יר

עבד אל-חלים עבד אל-מועטי מוחמד עשרה

עארף אחמד מוחמד ברכה

עאמר ר'אזי מחמוד זייתון

עאמר עבד א-ראאוף מוחמד אל-עזב

עאייד סעד מוסא א-סרסכ

שריף ג'לאל חסן אל-קרשלי

עאטף סוהיל עאטף קנדיל

עטאף מוחמד מוסלח סאלח

עאטף יוסף אחמד חנאיישי

עאהד עפיף יוסף זקות

עאאיד ח'מיס מחמוד ג'ומעה

עאאיד סברי מוחמד ראדי

סקר עבדאללה פואד ריחאן

סעיד אחמד תוופיק א-טוויל

סעיד סלים ג'בר אבו אל-כאס

באסם עבד עודה עג'ור

סעד באסם עבד עג'ור

סעד מוחמד יוסף אל-אטרש

סעיד עלי אחמד אבו עיסא

סמיר אחמד עבד אל-ג'ליל חמידה

סמיר עאווני חרבי אסלאן

סלמאן מוחמד אחמד סמאענה

סלמאן כאמל סלמאן אל-קרא

סלמאן חאמד סלמאן אל-עמור

סולימאן סעד סולימאן ברכה

סלים שעבאן מוחמד אבו אל-ח'ייר

סלאמה סלאח סלאמה כעאבנה

סלאח עבד א-רחים עבד א-רחים מוחמד עבד א-רחים

סלאח תוופיק מוחמד סוואפטה

סלאח זיאד מוסא

סלאח א-דין אחמד אל-ר'וטי

סלאח א-דין מאהר עלי אבו סבחה

מוחמד עלי חסן עווד

מוחמד פאווזי יוסף עדווי

מוחמד סמיר מוחמד עבייד

מוחמד זאייד סאלם עבייד

מוחמד פואד מוחמד עבייד

מוחמד סעיד עבד עבד אל-ר'פור

מוחמד עיסא מוסטפא עבאס

מוחמד רבאח שוכרי עאסי

מוחמד סובחי סלים עאבדין

מוחמד מוחמד מוחמד אבו סעד

מוחמד איסמאעיל חוסיין סמור

אחמד וליד נסראללה סמור

מוחמד שווכת מוחמד סלימה

חמד מוסטפא חוסיין אבו ג'ילדה

מוחמד מוסא מוחמד סבאענה

מוחמד תייסיר סעיד סבאבה

מוחמד עומר אחמד סאלח

מוחמד מאהר נאפע מרעי

מוחמד עווד מטר מטר

מוחמד מוחמד עלי מחארב

מוחמד נביל מוחמד מוחייסן

מוחמד מחמוד עבד אל-עזיז מובארכ

מוחמד ח'לף מחמוד ח'לף לאפי

מוחמד מחפוז האשם כשכו

מוחמד מחמוד עומר יאסין

מוחמד זידאן זאייד טבייל

מוחמד פריד עלי חסן

מוחמד יאסר עלי חמדאן

מוחמד קאסם מוחמד חמאמרה

מוחמד רוחי עבד אל-חלים חמאד

מוחמד ח'ליל עארף אהל

מוחמד מחמוד איבראהים ח'טאב

ג'אסם מוחמד מוסא נח'לה

מוחמד סאמר חסן חושייה

מוחמד אחמד עאייש חג'ילה

מוחמד עלי מוחמד ח'ביסה

מוחמד חוסאם עבד א-לטיף חבאלי

מוחמד ח'אלד מוחמד אהל

מוחמד נסר ח'אלד הארון

מוחמד עלי מוחמד דאר עדוואן

מוחמד ג'יהאד חוסיין חרב

מוחמד איבראהים אחמד ג'ברין

מוחמד סלאמה סעדי ג'ונדייה

מוחמד איסמאעיל מוחמד ג'וואברה

מוחמד מחמוד סעד בשאראת

מוחמד עבד רבו יוסף בדר

מוחמד תוופיק שאכר בדארנה

מוחמד סעיד שעבאן באבא

מוחמד עבדאללה מוחמד א-שראתחה

מוחמד מג'די מוחמד א-שאויש

מוחמד מסעוד אחמד עבדאללה א-רדיע

מוחמד עבד אל-פתאח מוחמד א-סראחין

מוחמד אחמד מוחמד א-סעידי

מוחמד סובחי מחמוד א-סאלחי

מוחמד עומר סעיד נג'אר

מוחמד סמיר עבד אל-עאל א-נג'אר

מוחמד עלי חסן א-נאעם

מוחמד סאלח אל-ר'מארי

מוחמד ח'מיס מטר אל-ר'לבאן

מוחמד פתחי איבראהים אל-ר'לבאן

מוחמד איבראהים חמד אל-ר'ומרי

מוחמד טלעת זכי אל-ר'ול

מוחמד רפיק סעיד אל-ערעיר

מוחמד בכר עארף אל-עף

מוחמד סאבר פרג' אל-עג'לה

מוחמד יוסף עבד אל-עבאדלה

מוחמד חאמד עאדל אל-מסרי

מוחמד עבד אל-כרים עטייה אל-מסרי

מוחמד זאהר זכי אל-כילאני

מוחמד איבראהים עבד אל-האדי אל-ח'טיב

מוחמד איבראהים מוחמד א-לוקה

מוחמד זכי איבראהים אל-הור

מוחמד זיין פזאע אל-ג'עברי

מוחמד זאייד סאלם אל-ברים

מוחמד סעיד מוחמד שכוכאני

מוחמד אחמד יוסף קטרי

סיף א-דין עימאד נאסר אבו זייד

סופיאן נוואף עבד אל-חלים ח'וואג'א

סועוד מחמוד איסמאעיל חסונה

סולימאן מוסעד איבראהים אל-חשאש

סולימאן עלי אחמד אבו פסייפס

סולימאן סלאמה סולימאן אבו סוואווין

סוהיל חוסיין עבד אל-כרים עבד רבו

יחיא מנסור עלי ר'בן

סוהייב עבד א-רחים עווד ר'אנם

סוהייב מוסא משהור משאהרה

סובחי עבד אל-חמיד חוסיין מוסא

סדאם חוסיין עבד אל-ואלי בני עודה

סדאם איבראהים עודת אללה אבו עאסי

סברי אחמד סלאח אבו ח'דר

סבאא נידאל שחאדה עבייד

סארי מוחמד אחמד אבו ר'ראב

סאמר חסן מבדא סריסי

סאמי נאפל סלאם שיח' אל-עיד

סאמי שאווקי אחמד מאדי

סאמי עימאד סובחי אל-ר'פיר

סאמח וליד עבד א-לטיף אבו שראר

סאמד עבד אל-מועטי עאבד עאבד

סאלם ח'ליל סאלם שמאלי

סאלם סאלח סאלם פיאד

סאלם עלי סולימאן אבו סעאדה

סאלח איימן מוחמד סמארה

סאלח סמיר עבד א-רחמאן יאסין

סאלח עומר סאלח ברר'ות'י

סאדק זיאד סאדק ר'רביה

סאג'י סאיל מוחמד ג'ראבעה

מוחמד סאבר איבראהים סולימאן

סאבר איבראהים מחמוד סולימאן

נשאאת ג'מאל עבד א-ראזק עספור

מוחמד ג'יהאד מוחמד דודין

נעים ג'ומעה מוחמד אבו מזיד

נסראללה יוסף סעיד אל-מסרי

נסיב עמראן מוחמד אבו מייזר

ניזאר ריאד מערוף אבו זינה

ניהאד אמין יונס דאר אל-עיס (ברר'ות'י)

נידאל דאווד תוופיק מהדאווי

נידאל עיסא אחמד א-נחאל

נידאל אחמד עיסא אבו אל-עסל

נור ג'מאל איסמאעיל שקייר

נור א-דין ח'ליל מוחמד אל-עכר

נאפע ג'מיל נאפע א-סעדי

נאדר מוחמד סעדי עבד אל-ר'ני אידריס

נאג'י זיאד עבד א-רחים אבו אמונה

מרוואן ח'אלד עבד אל-ר'ני נאסר

מרוואן עבד א-רחמאן מוחמד אבו אל-קומסאן

רר'דה מוחמד מחמוד אבו אל-ג'דיאן

אחמד רמדאן רג'ב אל-ר'זאלי

טלאל עטייה מוחמד אבו אל-ג'דיאן

עבד אל-מג'יד מג'די עבד אל-מג'יד אל-וחידי

זיאד נביל זיאד שרף

שאדי חוסאם א-דין מוזפר דאוולה

אחמד יחיא מחמוד אל-הרבאווי

אחמד חסן מוסטפא אל-אר'א

מוסטפא אחמד חסן אל-אר'א

ח'אלד עאבד איבראהים אבו מור

אחמד עאבד איבראהים אבו מור

עיסאם מוחמד חוסני אבו יוסף

אחמד איסכנדר אחמד אבו זריפה

אוסאמה סאלם עבד א-רחמאן שאהין

אחמד סולימאן איסמאעיל אבו יונס

יוסף מוחמד פתחי עודה

אוסאמה יאסר מוחמד א-סובוח

איבראהים עבדאללה מוחמד ג'רר'ון

אוסאמה חוסיין חסן אבו סנימה

איבראהים אנוור ח'ליל א-שאער

סעד נאסר חסן סלאח

אווס מוחמד יוסף סלאמה

מוחמד ראמז עיזאת בכר

איסמאעיל מוחמד סובחי בכר

עאהד עטאף עאהד בכר

זכריא עאהד סובחי בכר

רוואן ח'אלד מוחמד א-נג'אר

איסלאם חמודה ח'אלד אבו שהלה

איח'לאס סמיר חוסיין אבו שהלה

האני סולימאן מוחמד א-נג'אר

אמיר חמודה ח'אלד אבו שהלה

כיפאח סמיר חוסיין א-נג'אר

ח'ליל מוחמד אחמד א-נג'אר

אמירה חמודה ח'אלד אבו שהלה

ר'אליה מוחמד אחמד א-נג'אר

ריהאם פאיז מוחמד א-נג'אר

מועתז חוסיין סמיר א-נג'אר

מאג'ד סמיר חוסיין א-נג'אר

ר'אליה מוחמד סמיר א-נג'אר

סמיר חוסיין סמיר א-נג'אר

בראא סלאח מחמוד א-רקב

אחמד ח'אלד מוחמד א-נג'אר

סומייה חרב יוסף א-נג'אר

סמיר חוסיין חמד א-נג'אר

אימאן סלאח מחמוד א-נג'אר

אנס עלאא סובחי אל-בטש

עזיזה יוסף אחמד אל-בטש

יחיא עלאא סובחי אל-בטש

סמאח עלאא סובחי אל-בטש

נאהד נעים סובחי אל-בטש

מרווה מאג'ד סובחי אל-בטש

אמאל בהאא מאג'ד אל-בטש

אמאל חסן מוחמד עלי אל-בטש

קוסאיי עיסאם סובחי אל-בטש

איבראהים מאג'ד סובחי אל-בטש

מחמוד מאג'ד סובחי אל-בטש

מוחמד עיסאם סובחי אל-בטש

בהאא מאג'ד סובחי אל-בטש

ג'לאל מאג'ד סובחי אל-בטש

ח'אלד מאג'ד סובחי אל-בטש

מאג'ד סובחי איסמאעיל אל-בטש

מנאר מאג'ד סובחי אל-בטש

זכריא עלאא סובחי אל-בטש

מוחמד אנס מוחמד ערפאת

עיטאף חמאד סלמאן אל-מהמום

ביסאן מוסטפא נאסר אל-מהמום

עובאדה מוסטפא נאסר אל-מהמום

איבתיסאם חמאד סלמאן אל-מהמום

היבה מוסטפא נאסר אל-מהמום

יחיא סאלם סולימאן אל-מהמום

סועאד ג'ומעה חמאד א-תראבין

ופאא סאלם סולימאן אל-מהמום

דועאא מוסטפא נאסר אל-מהמום

איקזאיה חמאד סלמאן אל-מהמום

אסמאא סאלם סולימאן אל-מהמום

האני סאלם סולימאן אל-מהמום

עזיזה מחמוד סלאמה אל-מהמום

מוחמד כרים עבדאללה א-סמיירי

איבראהים כרים עבדאללה א-סמיירי

תייסיר פתחי ג'ומעה סלייח

תוופיק ביראווי סאלם מרשוד

תוופיק ג'בארה מוחמד אל-אר'א

תאמר סאלם מוסלם קדייח

תאמר ח'אלד מוסטפא ערפאת

תאמר מוחמד סאלם טבש

מחמוד מאהר נימר חסאן

תאמר בסאם מוחמד אבו כמיל

עימאד עדנאן מוחמד אבו כמיל

אחמד מחמוד אחמד אבו עמרה

מוחמד עאהד מוחמד חביב

אחמד מוסא ח'לף חביב

חיכמת פארוק חיכמת חמדאן

אחמד חסן עלי ג'חאג'חה

אוסאמה חמדי עבד א-לטיף א-שלפוח

אוסאמה מוחמד סעיד שבייר

אחמד ריפעת חסן א-רקב

סלמאן סלמאן אל-עבד אל-ברים

בסאם ח'אלד ח'ליל אבו שהלא

אימאן עבדאללה מוסא אסרף (אל-ר'זאלי)

מאריא אחמד רמדאן אל-ר'זאלי

עבד א-רחמאן טלאל עטייה אבו אל-ג'דיאן

יאסר נאג'י איבראהים סוכר

יאסר ג'ומעה ג'ח'יידב א-תראבין

יאסר עבדאללה עווד אל-פאר

יאסר מוחמד סח'ר איבראהים אל-עתאל

יאסר מחמוד איבראהים אל-כורד

יאסר יוסף חסן אבו סעיד

יאסין עומר סולימאן א-סראדיח

יאסין מוסטפא מוחמד אל-אסטל

טלעת עבד א-רחמאן זיאד ראמיה

טארק איסמאעיל אחמד זוהד

טאהר מוחמד טאהר זכארנה

מוחמד שאכר קרמוט

חסן ג'יהאד חסן סעדה

חסן מוחמד חוסיין מנסור

חסן שעבאן חסן אל-ח'מיסי

חסן עלי חסן אל-בזור

חסן בדיע עומר א-טבר

חנפי מחמוד כאמל אבו יוסף

ח'מיס סלאח מוחמד חביב

חמזה ראאיד מוחמד ת'ארי

חמזה פאווזי סולימאן קדייח

חמזה יאסר מוחמד מוחייסן

חמזה חסן מחמוד חילס

חמזה מוסא מוחמד אל-עמלה

חמזה חסן עלי אל-עבאדלה

חמזה אמג'ד יוסף אשקר

חמדי מוחמד ג'וואד מוסא אל-פלאח

חמדי סעדי עות'מאן אבו זור

חמאדה רפיק חמדאן עליווה

חמאדה סלמאן אחמד אבו מוטלק

חמאד דח'יל ח'דר א-שיח'

ח'ליל מוחמד עיסא ואדי

ח'ליל איבראהים מוחמד א-שעאפי

ח'ליל חמד עבד א-רחמאן אבו ג'אמע

חוסיין סאלם חוסיין אבו ר'וש

חוסיין סאלם עבד א-רחמאן אל-ג'עפרי

חוסיין עטייה חוסיין טיטי

חוסיין מוחמד ח'ליל אבו ריזק

חוסאם ואאיל מוסא עסאיירה

חוסאם איימן מחארב עיאד

חוסאם עבד רבו מוחמד אבו ג'אסר

חאזם יוסף עבד א-רחמאן אל-מבייד

ח'דר ח'ליל ח'דר א-לוח

חאתם מוסטפא חוסיין שדיד

חאתם עבד אל-חפיז עבד א-רחים א-שלודי

חאתם מוחמד סעיד אבו סאלם

ח'אלד וליד ג'מיל תאיה

ח'אלד מעווד סאלם פראג'

ח'אלד אחמד עליאן אח'ליל

ח'אלד אוסאמה איבראהים סהמוד

ח'אלד אכרם יוסף מערוף

ח'אלד בחר אחמד בחר

ח'אלד ריאד אחמד א-סולטאן

ח'אלד מרוואן עטא לקאן

ח'אלד סאלם חסן אל-מסאלחה

ח'אלד נאסר א-דין מוחמד אל-בורעי

ח'אלד מוחמד סילמי אבו קלייק

ח'אלד עבד א-סתאר מוחמד אבו סהמוד

חאזם אל-ג'ולאני

חאזם פאייז סלאח אבו שמאלה

זעל ריזק סלאח מוסלח

זכריא מאהר עבד אל-חמיד פלאח

זכריא מוסא דאווד סעיד

זכי עדנאן מוחמד ר'נאם

זיכרי סלמאן שחאדה אבו דקה

זיאד עומר מוסלח עווד

זיאד עבד א-רחמאן מוחמד ג'רר'ון

וספי מוחמד ח'ליל א-נג'אר

וסים נאסר מוחמד אבו ח'ליפה

וליד תוופיק חוסיין מסעוד

וליד זוהיר מוחמד אבו שאב

וליד שיחדה מרזוק אבו מועמר

ולאא ג'יהאד מוחמד אל-קרא

ויסאם מוחמד כמאל מסעוד

ויסאם מג'די מוחמד חמודה

ויסאם נאסר עבד אל-האדי אבו ר'ווילה

וג'די וליד עבדאללה ג'עאפרה

ואאיל ג'מאל פהמי חרב

ואאיל עבד אל-פתאח עבד אל-ר'ני אל-ג'עברי

ואאיל חאמד מוחמד אבו עאבד

אנס ריזק סלים אבו אל-כאס

עבד אל-כרים איבראהים אחמד א-זייתוניה

סלמאן עבד אל-כרים סולימאן אבו עיד

אחמידאן סולימאן סלאם אבו ברייכ

מוחמד ריזק שחאדה סלאח

ת'אאיר ח'ליל מוחמד מיסלט

ר'יית' מוחמד רפיק זיאד יאמין

ראאיד אחמד עיסא א-רדאידה

קוסאיי חסן מוחמד אל-עמור

פואד מחמוד אחמד עאבד

יזן סאמר עיזאת אל-ג'עברי

עמרו ח'אלד לוטפי אל-ח'מור

עלי אחמד ח'אלד שאהין

עלי עומר נימר קינו

עלי איימן סאלח אבו עליא

עיסא סאלם מחמוד טראירה

עימאד ח'אלד סאלח אל-חשאש

עטאללה מוחמד חרב ריאן

עודה מוחמד עודה סדקה

עודיי טראד הישאם סלאח

עוביידה אכרם עבד א-רחמאן ג'וואברה

עבדאללה לואאי מוחמד רמדאן ר'יית'

עבדאללה חוסיין אחמד נסאסרה

עבד א-רחמאן בסאם עבד א-רחמאן ח'טאב

עבד א-רחמאן מג'די נעים

עבד א-רחמאן אחמד עבד אל-קאדר א-דבאר'

עבד אל-פתאח מוסטפא מוחמד אבו עזום

עאדל איבראהים עאדל דאווד

סעיד יוסף מוחמד עודה

סמיר אחמד מוחמד עווד

סמיח ג'יבריל ריזק ג'נייד

נסים מוכאפח מוסא אבו רומי

נאדר היית'ם פתחי ריאן

מחמוד עבד אל-ג'ליל הודא א-סעדי

מחמוד מאג'ד מוחמד עאייד

מחמוד אנוור מוחמד אבו שבאב

מוראד יוסף מוחמד אבו ר'אזי

מועתסם מוחמד אחמד א-נג'אר

מועתז אחמד האג'ס עליאן

מוסטפא עאדל בכר אל-ח'טיב

מוחמד מוניר מוחמד תמימי

מוחמד נביל ג'ודה זידאן

מוחמד דאמר חמדאן מטר

מוחמד נידאל יונס מוסא

מוחמד סעיד מוחמד חמאייל

איסלאם עבד אל-ר'ני תוופיק דוויכאת

מוחמד עבד אל-כרים ר'סאב חמאייל

מוחמד רג'אא מוחמד הנדם

מוחמד אמג'ד סאלם דעדס

מוחמד כאייד ת'לג'י א-רג'בי

מוחמד סלמאן טועמה אל-חדאד

מוחמד אחמד רדוואן אבו שער

מוחמד מואייד בהג'ת אבו סארה

מואמן יאסין מוחמד ג'ודה ג'אבר

מהדי מוחמד עבד אל-מועטי לדאדווה

מהדי מוחמד חמדאללה חשאש

יוסף סעיד חוסיין א-דאיה

יוסף שעבאן אחמד אבו עאזרה

יאסר אמג'ד מוסא אבו א-נג'א

יאמן נאפז מחמוד ח'נאפסה

טארק זיאד נועמאן א-נתשה

חסן איאד עבד אל-פתאח שלבי

חוסאם איבראהים שיחדה א-נג'אר

זכריא ג'מאל מוחמד אבו עראם

זייד מוחמד סעיד ר'ניים

זייד פדל מוחמד קייסיה

זוהדי מוהנד זוהדי א-טוויל

וליד סעיד נסר אל-עג'ל

וג'יה וג'די וג'יה א-רמחי

הית'ם אחמד מוסטפא מערוף

דיראר ריאד לוטפי אל-חאג' סאלח

דיאא מוחמד שפיק רחימי

אמג'ד וליד חוסיין פאייד

אמג'ד אוסאמה ג'לאל אבו סולטאן

איימן אחמד עות'מאן חאמד

איימן אדהם יוסף אל-חאג' אחמד

איוב עאמר מוחמד עסליה

איבראהים זוהיר איבראהים א-דוואווסה

אחמד זאהר פתחי ר'זאל

אחמד עווד מוחמד אבו א-רוב

אוסאמה מחמוד חסן עדווי

אדם עיסאם שאכר עיאד

מחמוד יוסף מחמוד נח'לה

אחמד איבראהים ג'בר אבו אל-עזה

טארק זיאד מוסטפא אבו חמידאן

נביל אחמד סלים ר'אנם

מחמוד סאמי ח'ליל עראם

רשיד מוחמד רשיד אבו ערה

עלאא ח'ליל סבאח חשאש

סמאח עבד אל-מואמן אחמד עבדאללה

מוחמד ריאד נאייף עליאן

יוסף ג'אסר יוסף אבו ג'זר

בשאר אחמד איבראהים סמור

בהאא א-דין סמיר מוסא בדר

ארכאן ת'אאיר חילמי מיזהר

ראמי ואאיל איסחאק קחמאן

עלאא ניזאר עאייש חמדאן

עימאד דאווד עומר שתיווי

עבדאללה ג'ומעה אחמד עבד אל-עאל

עבדאללה מוחמד עבדאללה א-שיחרי

סאהר עוודאללה ג'בר עות'מאן

נידאל עבד אל-כרים אחמד שתאת

מונתסר מוחמד איסמאעיל אל-באז

מוחמד עבד אל-חי אחמד אבו עבאדי

מוחמד ג'מאל עליאן אבו חלימה

מוחמד פאייז סלים אבו א-סאדק

כרים מוחמד מחמוד כולאב

חמזה מוחמד רושדי שתיווי

חוסיין פתחי חוסיין א-רקב

חביב חמזה עבד אל-פתאח אל-מסרי

זכריא אדהם חוסיין אל-כפארנה

פהד מוחמד וליד אל-אסטל

עלי סאמי עלי אל-אשקר

מייסרה מוסא סולימאן אבו שלוף

ח'אלד אבו בכר מוחמד א-רבעי

אחמד סמיר חרב אבו חבל

אדהם נידאל סקר עמארה

מואמן איבראהים סלים אבו עיאדה

האני רמזי מוחמד עפאנה

ג'יהאד מוניר ח'אלד חרארה

ג'בר סאלם עבדאללה אבו מוסטפא

אמיר עבד אל-חמיד מסאעד אבו מסאעד

אחמד עומר מוחמד ערפה

עומר אמין יוסף אבו לילא

המאם ג'מאל סעיד אבו קאדוס

בילאל יוסף איבראהים א-סעאיידה

קוסאיי רדוואן יוסף ואכד

מאאמון מוחמד זוהדי א-דם

היית'ם האני מוחמד מובארכ

היית'ם סמיר ח'ליל אל-אר'א

עומר וחיד נסראללה אבו סמור

עאדל סאלח פארס אל-אסי

מוחמד עטא עבד אל-מאוולא אבו ג'אמע

איסמאעיל נמר אחמד אמום

ת'אאיר נאג'י עמירה אל-עמור

עלאא ג'מאל א-דין מוחמד ברדע

עימאד באסם מוחמד זוערוב

פאדי מוחמד ריזק זוערוב

היית'ם אשרף חמידאן זוערוב

מוסא אסעד סלמאן אבו זעייתר

עאאיד מחמוד אחמד אל-בורעי

הומאם עדנאן יחיא איסעיד

תוופיק סעיד מוחמד אבו ריאלה

נוואף אחמד מוחמד אל-עטאר

איסמאעיל סאלח מוחמד אבו ריאלה

האשם מוסבאח סאלם סעד

האשם שאהר מוחמד א-שורפא

האני סאלח מוחמד חמד

אסמאא האני סאלח חמד

איבראהים האני סאלח חמד

האני רפיק תוופיק והדאן

האני כאמל עבד ג'ודה

האני מוחמד עודה אל-מג'דלאווי

דאווד מחמוד ח'ליל ריאן

ג'מעאן עודה ג'מעאן אבו שלוף

ג'מיל מוחמד פרג' סעיד אל-כייאל

ג'מיל ג'מאל אחמד אבו עייאש

ג'מאל רמדאן דיאב לאפי

ג'לאל מוחמד סאלח נסר

חוסיין ג'לאל מוחמד נסר

ג'יהאד מוחמד סעיד ח'ליל "אל-קדומי"

ג'יהאד חסן מחמוד חמד

ג'יהאד מוחמד עבד אל-כרים אבו ג'אמע

ג'ומעה סאלם עטייה א-תראבין

ג'ודה סולימאן עומראן שמלח'

בראא איסמאעיל אחמד אל-חמאמדה

בראא יוסף כאמל איבראהים

בסים עבד א-רחמאן מוסטפא סלאח

בכיר מוחמד מוסא חשאש

בילאל עדנאן עאייד רוואג'בה

בילאל סולימאן איבראהים קדייח

סמיח ג'מאל מוחמד עמארנה

בילאל רפיק תוופיק קבהא

בילאל סמיר אחמד עווידה

בילאל מוחמד נסאר

בילאל עומר ג'מאל זאייד

בילאל ח'מיס מטר אל-ר'לבאן

בילאל בסאם סאלם אל-מסרי

חוסאם מוחמד סולימאן אבו מניפי

בילאל מוחייסן ח'ליל אל-בראווי

בהאא מוחמד עבדאללה עוואוודה

בהאא עימאד סמיר אל-חרבאווי

אסמאא מוחמד חסן אבו אל-עטא

בהאא סלים חסן אבו אל-עטא

בדר נידאל אחמד נאפלה

בדווי ח'אלד בדווי אל-מסאלמה

באסם מוחמד מחמוד מאדי

באסם איבראהים אחמד אבו רחמה

באסל מחמוד איבראהים אל-אערג'

באסל מוחמד איבראהים אל-ברים

באסל דיאב אחמד אל-בסיוני

באסל מוסטפא מוחמד איבראהים

אשרף מחמוד מוחמד סאלח

אניס מוחמד מחמוד אבו אל-ענין

אשרף מחמוד סולימאן משעל

אשרף חסן עטאללה הלסה

אשרף אחמד מוסא א-סילאווי

אנס סעד איבראהים סבוח

אנס איבראהים מוחמד טאהא

אנס בסאם עבד א-רחים חמאד

אנס פואד ריפאעי אל-אטרש

אנוור מוחמד עליאן אל-ממלוכ

אנוור אחמד מוסטפא א-זעאנין

אמיר עאטף ח'דר ריאן

אמיר איהאב עומר אל-בסטאמי

אמין רמדאן מרדי אל-מלאחי

אמג'ד נאהד עלי א-סיירפי

אל-עבד מוחמד אל-עבד אל-עטאר

אליאס סאלח עבד יאסין

חמדאן תוופיק נאג'י עארדה

איסמאעיל פתוח איסמאעיל פתוח

איסמאעיל זוהיר סלמאן מוחמדין

איסמאעיל עיסא מטר א-תלי

יוסף מוחמד איבראהים אבו ג'להום

איסמאעיל מוחמד נסר ארמילאת

איסמאעיל סלאמה חוסיין אל-ערעיר

איסמאעיל בסאם ח'ליל אל-קסאס

איסמאעיל עבדאללה חסן אחמד

איסמאעיל חסן ח'ליל אבו רג'ילה

איסמאעיל מוסלם חמד אבו בטיחאן

איסלאם רפיק חמאד עבידו

איסלאם חוסאם סעיד טובאסי

אימאם ג'מיל אחמד דוויכאת

איימן רפיק מוחמד אבו ראשד

איימן אחמד מחמוד מוחייסן

איימן רפיק חסן איסלים

איימן סמיח חסן אל-עבאסי

איימן עדנאן מוסא שוכור

איהאב עטאללה חוסיין עאבד

איהאב פתחי זכריא מסוודה

איהאב ג'יהאד יוסף חנני

איבראהים מוחיסן מוחמד שחאדה

איבראהים סלמאן מוחמד מנסור

איבראהים מחמוד ג'מיל מטר

איבראהים מוחמד עלי פרג'אללה

איבראהים יאסר איבראהים חמד

איבראהים ראשד אחמד ברכה

איבראהים מוחמד עודה בראכ

איבראהים עבד א-רחמאן עבדאללה סמאענה

איבראהים סובחי יוסף אל-פירי

איבראהים עבד אל-חכים דאווד א-זקזוק

איבראהים עדנאן עבד רבו א-זאזא

איבראהים איסמאעיל איבראהים אבו עודה

איבראהים כמאל סלים אבו עג'ווה

איבראהים ג'יהאד ג'עפר אבו לבן

איבראהים סלאמה ח'ליל אבו ג'לידאן

ח'אלד מחמוד ח'ליל אבו ג'לידאן

איאד מוניר ערפאת ר'יית'

איאד עזמי עלי עוויסאת

איאד ח'יירי רוחי אל-חלאק

איאד זכריא מוחמד חאמד

איאד רוחי חג'אזי ג'ראדאת

איאד עבדאללה שריקי א-שריחי

איאד איסמאעיל סולימאן א-רקב

איאד יוסף איבראהים א-סאדי

איאד ח'ליל מחמוד אל-עוואוודה

איאד ג'מאל עיסא דעייסאת

איאד ראדי זכי אבו ריידה

איאד יוסף אחמד אבו ח'וסה

אחמד איבראהים סובחי שבייר

ויסאם עלאא אדיב א-נג'אר

אחמד ריאד מחמוד שחאדה

אחמד עלי מוחמד פרוואנה

אחמד פאייז חסן ערפאת

אחמד מוסטפא מוסא עריקאת

אחמד עימאד יוסף טזאזעה

אחמד מחמוד חוסיין עזיז

אחמד מוחמד חסן עזאם

אחמד נעים עבד רבו עוכל

אחמד איבראהים אחמד עוויידאת

אחמד ערפאת חוסני סמאדעה

אחמד עבד אל-ג'אבר מוחמד סלים

אחמד עבד אל-פתאח סולימאן סולימאן

אחמד מוסטפא מחמוד סאלח

אחמד נסר ח'אלד ג'ראר

אחמד מחמוד מוחמד מסלמאני

אחמד מוחמד פתחי מסאד

אחמד ג'מאל מחמוד מנאסרה

אחמד נאאיל ניזאר מהדי

אחמד מוחמד סעיד כמייל

אחמד פאייז ג'ומעה יאסין

אחמד מוחמד יוסף חסנין

אחמד סעיד סועוד ח'אלד

אחמד חאזם עטא זידאני (רימאווי)

אחמד יוסף דלול

אחמד נאפז סאבר ד'יב

אחמד עלי אחמד ג'רר'ון

אחמד מוחמד דרוויש בולבול

אחמד איסחאק יוסף א-רמלאווי

עבד א-רחמאן אחמד סווילם א-רומי

אחמד סווילם סלאמה א-רומי

סומוד אחמד סווילם א-רומי

אמין אחמד סווילם א-רומי

מוחמד אחמד סווילם א-רומי

אחמד שריף אל-עבד א-סרחי

אחמד נאסר עבד א-רחמאן א-סעדי

אחמד תוופיק עווד א-נבאהין

אחמד איסמאעיל חסן אל-מדהון

אחמד חוסיין עבד א-ראאוף אל-מבחוח

אחמד אנוור עבד אל-קאדר אל-כורד

אחמד חמדאן עלי אל-כאשף

אחמד נשאאת עות'מאן ח'רובי

אחמד באסם מחמוד א-לוח

אחמד עבדאללה אחמד אל-בהנסאווי

אחמד איסמאעיל מוחמד ג'ראר

אחמד חמאד מוחמד א-דור'מה

אחמד עבד א-רחמאן אחמד אבו תיים

אחמד רג'ב אבו ג'יבה אבו ריחאן

אחמד סמיר מחמוד אבו עבייד

אחמד עבדאללה מוחמד אבו סלאח

אחמד אחמד נסר אבו נסר

אחמד נביל אחמד אבו מוראד

אחמד אמין מוחמד אבו חסירה

אחמד מוחמד עבד רבו אבו חילו

אחמד ג'מעאן ג'ומעה אבו חג'ייר

אחמד עאמר סלים אבו ג'נייד

אוסאמה מחמוד מוחמד עלי

אוסאמה מוחמד סידקי מנסור

אוסאמה עבד אל-מאלכ סלמאן אבו מעלא

שאמה עימאד עליאן אבו ריידה

מוחמד ראדי מחמוד אבו ריידה

שיימאא איבראהים ג'מאל א-שיח' עלי

שיימאא חוסיין עבד אל-קאדר א-שיח' עלי

רחיק שג'יע מוחמד יוסף

ר'ופראן הארון חאמד וראסנה

ר'אדה איבראהים סולימאן עדוואן

ר'אדה איבראהים עלי חסן

ראאידה עבד רבו מוסא אבו ח'תלה

פרחאנה איבראהים טאלב אל-עטאר

פאייזה חרב מוחמד אבו מור

פאטמה מוחמד נימר אבו עראר

עלייה חוסיין מוחמד קנן

עיטאף כאמל מוחמד אבו דקה

עולא ח'ליל עלי אבו עאבדה

ספאא חמד סעיד קשטה

סמאח זוהיר אחמד מובארכ

סמאהר ח'ליל מחמוד קדייח

מג'די סולימאן סלאמה ג'בארה

סלמייה סולימאן ג'דוע ר'יאד

סיהאם ראתב רשיד נימר

סיהאם בשיר אחמד שעת'

נור עיזו פאיק אל-ג'על

סוהילה עבד אל-קאדר מוחמד אל-ג'על

נדא עיזו פאיק אל-ג'על

סבאח מוחמד חרב א-סכאפי

סארה מוחמד ריבחי בוסתאן

סמא ראמז ריאד אל-עג'וז

סאלמה סלמאן מוחמד רדוואן

נעמה יוסף מוחיסן א-נבאהין

נוף עוקאב עבד אל-ג'באר אינפיעאת

נג'את איבראהים חמדאן א-נג'אר

מנאל מוחמד מחמוד אל-אסטל

מהדייה מוחמד איבראהים חמאד

מהדייה סולימאן נסר א-רקב

מהא כאזם עווד א-זעתרי

לילא חסן אחמד אל-עודאת

לילא עבאס איסמאעיל אל-וחידי

לובנא מוניר סעיד אל-חנש

שירין נסרי אנטון אבו עאקלה

ח'ולוד מוחמד איסמאעיל חמו

ח'דרה איבראהים סלמאן אבו בלימה

ח'דיג'ה עלי מוסא שחאדה

ופאא עבד א-רחמאן עבד א-ראזק בראדעי

תורכייה אל-עבד מוחמד אל-בס

סועאד עלי מוחמד אל-בחרי

סמא נאאיל בסאם אל-בראווי

תחריר נאסר אחמד ג'אבר

ריהאם תייסיר סלאמה אבו מאשי

פולה רסמי עבד אל-עזיז מלוח

פאטמה עבד א-רחמאן שאכר חג'יג'י

סוג'וד עבד אל-חכים מוחמד עלוואן

נור מרוואן עבדאללה א-נג'די

דועאא סאמי איבראהים סעאדה

דאניה ג'יהאד חוסיין אירשייד

ג'נא מג'די עיסאם עסאף

ביאן איימן עבד אל-והאב עסילה

איה אנוור ח'ליל א-שאער

רוזאן אשרף עבד אל-קאדר א-נג'אר

רר'ד עומר עיאדה אבו מסעוד

חלא עומר עיאדה אבו מסעוד

חלא אחמד סלמאן אבו סביח'ה

שהד מועין עלי קשטה

אחמד אסעד רשאד אל-בדי

מוחמד אחמד אסעד אל-בדי

היאם עבד אל-כרים אחמד אבו מור

הדיל סלאח א-דין סאדק אל-השלמון

דינא עומר עבדאללה עזיז

ג'לילה פרג' עיאד

בושרא ח'ליל אחמד זוערוב

אמנה עטייה מחמוד קדייח

אמאל ח'דר איבראהים דבור

תסנים עיסאם מוסטפא ג'ודה

מוחמד עיסאם מוסטפא ג'ודה

ראוויה איבראהים מוחמד ג'ודה

אוסאמה עיסאם מוסטפא ג'ודה

רר'ד עיסאם מוסטפא ג'ודה

איסראא ח'אלד עארף ח'זימיה

ח'וולה מחמוד סרחאן אל-חוואג'רי

מוסעב מוחמד ג'מיל אבו חג'אג'

מחמוד כמאל איבראהים כולאב

מאלכ איסמאעיל אחמד חמדאן

מוחמד סברי חוסיין אבו עוביידה

מוניב מחמוד אחמד חמדאן

עבד א-סלאם סעד איסמאעיל אל-עג'ילי

מוחמד מוסא סאלח א-זינאתי

טאהא מחמוד טאהר אל-עקאד

מוניב מאג'ד איבראהים אבו מוסטפא

אדהם ח'מיס מוחמד נסייר

מרדי נאהד מוחמד חג'אג'

סוהיל איבראהים סלמאן ג'ונדייה

סולימאן מחרוס סולימאן אבו פאטמה

סאמי חמד חמאד אבו סבת

מוחמד אמין אחמד דאהר

בסאם סאלם דיאב אל-עג'לה

יוסף רוחי מחמוד אבו עבדו

עלי עבדאללה חוסיין אל-עקאד

טארק סוהיל איבראהים אל-כפארנה

איהאב סאמי אחמד א-זעאנין

אכרם סאמי אחמד א-זעאנין

מוחמד עיסאם עומר אל-קסאס

ח'אלד מוחמד ג'ומעה אבו בכרה

מוחמד רשיד חוסיין דאווד

מוחמד מוראד סאמי סוף

ר'אזי מאהר ר'אזי א-זעאנין

נאייפה מוחמד עלי כעאבנה

מאהר עטייה מוחמד יאסין

איימן מוניר מוחמד שבייר

יאסר עבד א-רחמאן מוסטפא מורתג'א

אוסאמה ח'מיס מוסלם קדייח

איבראהים זיאד סלאמה אל-ער

סידקי טאלב מוחמד אבו עטיווי

חמזה עיד רמדאן עבד אל-עאל

אחמד איבראהים עאשור עודה

מחמוד סעדי יונס רחמי

ג'יהאד אחמד מוחמד פרינה

מוחמד נעים מוחמד אבו עומר

מג'די רמדאן מוסא שבאת

מוחמד כמאל מוחמד א-נג'אר

עבד אל-פתאח בהג'ת עבד אל-פתאח עבד א-נבי

ת'אאיר מוחמד עבד א-ראאוף ראבעה

באדר פאייק איבראהים א-סבאר'

אחמד ג'יהאד אחמד אל-עאיידי

נאג'י עבדאללה שיחדה אבו חג'ייר

עבד אל-קאדר מרדי סולימאן אל-חוואג'רי

אחמד מוחמד מוחסן יוסף עומר

מוחמד אחמד מוחמד אבו נאג'י

אחמד זיאד תוופיק אל-עאסי

כרם איבראהים עלי אבו ערפאת

זיאד ג'אדאללה עבד אל-קאדר אל-ברים

מוחמד עלי מוחמד אנשאסי

נאסר עזמי מוחמד מוסבח

עאייש ר'סאן עאייש שעת'

אחמד סעיד עבד אל-עזיז אבו ליבדה

נסאר איאד נסאר אבו תיים

אוסאמה ח'ליל קאסם אבו ח'אטר

ר'אזי מוחמד מוסטפא אבו מוסטפא

עזאם הילאל ריאד עווידה

עבד א-סלאם עיד זוהדי בכר

סעד עבד אל-מג'יד עבד אל-עאל אבו טאהא

מג'די רמזי כמאל א-סטרי

מואמן פתחי יוסף אל-המס

עבדאללה מוחמד ג'יבריל א-שמאלי

אחמד מוסבאח אחמד אבו טיור

בילאל מוסטפא מוחמד ח'פאג'ה

מוחמד פאווזי מוחמד אל-חמאידה

סעדי אכרם אחמד אבו מועמר

תאמר איאד מחמוד אבו ערמאנה

אחמד ג'מאל סולימאן אבו לולי

עבדאללה סברי עטייה קוטטי

עלי סעיד עלי אל-עאלול

מוחמד בסאם מוחמד שח'סה

איאד ח'ליל אחמד א-שאער

מוחמד וליד מוסטפא הנייה

אנס שאווקי מוחמד אבו עסר

מוחמד אמין אחמד אל-מקייד

מוחמד שריף עבד אל-פתאח בדוואן

מועין עבד אל-חמיד מוחמד א-סאעי

מחמוד מאג'ד אחמד דאווד (אל-ר'ראבלי)

זאייד מוחמד חסן עומר

מחמוד ואאיל מחמוד ג'ונדייה

סארי דאווד מחמוד א-שובכי

עלאא אנוור אחמד אל-ח'טיב

יזן איבראהים מוחמד טובאסי

יאסר סאמי סעד א-דין חביב

טאהר אחמד מאדי מאדי

חוסיין סאלם חוסיין אבו עווידה

פדל מוחמד עטא חבשי

איסלאם מחמוד רושדי חרזאללה

מוחמד עיסאם מוחמד עבאס

עפיפי מחמוד עטא עפיפי

מוחמד חסן מוסטפא אל-עבאדלה

אחמד סאלם עליאן אל-ג'רף

מוחמד עבד א-רחמאן עלי מיקדאד

אנס חמדאן סאלם קדייח

מוחמד ר'סאן מוחמד אבו פרחאנה

ויסאם יוסף עבדאללה חג'אזי

אחמד מוחמד איבראהים חמדאן

עוביידה סאלם עבד רבו פרחאן

עבד א-סלאם יוסף עבד א-רחמאן עבד אל-והאב

מחמוד סאבר חמד אבו טעימה

מחמוד סולימאן איבראהים עקל

עז א-דין נאהד סלמאן אל-עוויטי

פאדי חסן סלמאן אבו סילמי

כאמל ג'יהאד כאמל מוהנא

ג'יהאד מופיד עבד אל-מונעם אל-פרא

בילאל אחמד סאלח אבו דקה

מחמוד מוסטפא אחמד עסאף

סאמר נאאיל עווני א-שווא

עומר ג'ומעה מחמוד אבו פול

אחמד פאייז חרב שחאדה

מוסטפא מוחמד סמיר אל-מסרי

מועתז בסאם כאמל א-נונו

מוסא ג'בר עבד א-סלאם אבו חסנין

ג'יהאד מוחמד עות'מאן מוסא

עימאד עלי סאדק א-שיח'

איסמאעיל ח'ליל רמדאן א-דאהוכ

מוחמד עבד א-סלאם מוחמד חירז

אחמד זוהיר חאמד א-שווא

מוחמד ריאד עבד א-רחמאן אל-עאמודי

אחמד מחמוד מוחמד א-רנתיסי

שאהר מחמוד מוחמד אל-מדהון

יחיא איסמאעיל רג'ב א-דאקור

ח'ליל איסמאעיל ח'ליל מנסור

איבראהים אחמד עלי א-זרקה

סעיד מוחמד סעיד אבו אל-ח'ייר

מוסעב יוסף איבראהים אבו לילה

עימאד מוחמד ח'ליל א-נפאר

אחמד מאג'ד קאסם עטאללה

עימאד נביל עלי אבו דראבי

מוחמד ח'אלד מחמוד עבד א-נבי

מוחמד נעים חסן חמאדה

מג'ד סוהיל מוחמד עקיל

מוחמד האני חוסני א-נג'אר

נאסר עארף עבד א-ראאוף אל-עריני

אחמד עבד רמדאן אבו סמרה

מועאז זיאד איבראהים א-סורי

נאסר אחמד מחמוד ר'ראב

בילאל בדיר חוסיין אל-אשרם

מוחמד ח'ליל ר'אזי שקורה

עבדאללה ברהם סולימאן א-דור'מה

מוחמד עבד אל-חפיז יוסף איסמאעיל

אחמד איבראהים זכי א-טוויל

אחמד אחמד עבדאללה אבו נעים

סעדי סעיד פהמי אבו סלאח

מוחמד אשרף מוחמד אבו סיתה

מחמוד רבאח עליאן אבו מועמר

אחמד עאדל מוסא א-שאער

מוחמד אשרף מוחמד אל-עוואוודה

מוחמד נאייף יוסף אל-חום

אחמד עטאללה יחיא יאר'י

פארס חאפז עבד אל-עזיז א-סרסאווי

מחמוד אכרם מוחמד אבו סמעאן

מוחמד פייסל מחמוד קוואריק

סלאח מוחמד כאמל קוואריק

מוחמד סברי עודה אל-עוויידאת

נסר איבראהים ד'יב עליאן

מוחמד עאמר מוחמד אבו חלימה

חנין ח'אלד אחמד טאפש

עות'מאן ראמי ג'ואד חילס

עומר ערפה עבד א-לטיף מערוף

אמל מוסטפא אחמד א-תראמסי

חמיד סובוח מוחמד אבו פוג'ו

אחמד תוופיק מוחמד זנון

סוהייב עלי ג'ומעה אבו קורה

עימאד ג'מאל ח'מיס אבו חרב

מוחמד ח'אלד מוחמד טאפש

מחמוד רג'אא סעיד א-סבאח'י

הישאם עדנאן עבד א-ראזק אבו חרב

משעל זאהי אחמד אל-בר'דאדי

ודיע סביח ודיע אל-חווח

עלי ח'אלד עומר ענתר

חמדי מוחמד סברי חאמד שרף

איבראהים עומר מוחמד סרחאן

אחמד סולימאן סאלם דיב

וסים מוחמד סאלם א-סווארכה

מוהנד רסמי סאלם א-סווארכה

רסמי סאלם עודה א-סווארכה

סאלם רסמי סאלם א-סווארכה

מועאז מוחמד סאלם א-סווארכה

מרים סאלם נאסר א-סווארכה

מוחמד סאלם עודה א-סווארכה

פיראס רסמי סאלם א-סווארכה

יוסרא מוחמד עוואד א-סווארכה

שאדי עימאד נימר כחיל

מחמוד אחמד סבע דאווד

עבד א-רחמאן ג'ומעה ח'לף א-סילכ

ח'אלד איימן ג'מיל יאסין

ענאן שווכת מוחמד עלי ענאב

מוחמד ג'מאל פארס א-נמנם

סאלם מוחמד סאמי סמודי

מחמוד מוחמד יחיא זקות

חסן מוחמד מדייף קדייח

אמג'ד סאמי אחמד א-זעאנין

נאיפה מוחמד טאהר פרג'אללה

מחדייה סעיד חוסיין אל-מבייד

מוחמד תוופיק אחמד אל-מבייד

אחמד מוסא אחמד אהל

מוחמד עימאד חיידר אל-עביט

סאהר מוחמד חיידר אל-עביט

פאייז ח'אלד מחמוד דמדום

פאדי סאמי סאלם ברכה

נאייף ח'אלד נאייף אל-עודאת

מוחמד טאלב מוחמד עסאף

מוחמד עבדאללה סלאח סולימאן

מוחמד פאדי האני נורי

מוחמד ח'ליל יונס ח'ליל פריג'את

מאאמון ראאיד מוחמד אל-ח'טיב

ח'אלד זיאד סעיד אל-הינדי

ודיע עבד אל-עזיז מרעי אבו רמוז

מוחמד הישאם מוחמד אבו כישכ

אחמד אמג'ד מוחמד שחאדה

אחמד זאהי איבראהים בני שמסה

אחמד יונס אחמד כוואזבה

אנס חאתם סולימאן קדייח

אחמד מוחמד כאמל קדייח

ראמי ראאיד טאלב קדייח

מוחמד עבד מוסא מוחמד עלי

מוחמד אחמד מטר אל-עבאדלה

נוואל פרג' מחמוד עבד אל-עאל

אחמד עווד מחמוד אבו עליאן

פאייזה אחמד מוחמד סלאמה

נידאל מוחמד עבד אל-מג'יד בדראן

מועאז עזאם זאייד אבו זאייד

טארק זיאד ג'אדאללה

זוהדי עבד אל-חמיד אבו א-רוס

עלאא עדנאן מוחמד אל-ג'ח'ביר

סלאמה עבד א-רחמאן איבראהים אל-מסרי

סוהא חמד אחמד חמד

איבראהים מוחמד אחמד חמד

דינא מהדי מוחמד חמד

חאפז מוחמד אחמד חמד

מהדי מוחמד אחמד חמד

רסמייה ח'ליל מחמוד חמד

עבד אל-חמיד מוחמד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

נידאל עלי מוחמד אבו דקה

נידאל ג'ומעה מוחמד אבו עאסי

ג'יהאד מחמוד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

איבראהים אסעד עבד אל-קאדר אל-קרא

כרם איבראהים עבד א-רחמאן ברהם

מוחמד עבד רבו עלי אל-קרא

מוחמד מחמוד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

סלאח סאלח מוחמד א-שאער

היבת אללה אכרם סאלח א-שאער

מוחמד איימן סלאח א-שאער

לילא חסן מחמוד א-שאער

אמאני אל-עבד מחמוד ברכה

איבראהים סולימאן קבלאן אבו קבלאן

זינב אחמד איבראהים אבו טיר

סאמי עבדאללה אחמד ג'ודה

מוחמד עלי פרג' כווארע

סיראג' איאד עלי עבד אל-עאל

עמאר מוחמד אחמד ג'ודה

קאסם ג'בר עדוואן עודה

עבדאללה מוחמד אחמד כווארע

מוחמד איבראהים עודה כווארע

חוסיין יוסף חוסיין כווארע

באסל סאלם חוסיין כווארע

אחמד רדאד אחמד טנבורה

אמנה רדאד אחמד טנבורה

רדאד אחמד סלים טנבורה

מוחמד מנסור חמדי אל-בשיתי

עלי מנסור חמדי אל-בשיתי

נרימאן ח'ליל סולימאן אל-בשיתי

תהאני חסונה אחמד א-דלו

ג'מאל מוחמד ג'מאל א-דלו

סמאח עבד אל-חמיד איסחאק א-דלו

יוסף מוחמד ג'מאל א-דלו

סארה מוחמד ג'מאל א-דלו

איבראהים מוחמד ג'מאל א-דלו

סוהילה מחמוד יאסין א-דלו

עבדאללה מוחמד רמדאן אל-מזנר

יארא ג'מאל מחמוד א-דלו

מוחמד ג'מאל מוחמד א-דלו

אמינה מטר חסאן אל-מזנר

רנין ג'מאל מחמוד א-דלו

נור סאלח סלאמה אבו מאשי

נסר סולימאן עודה אבו סנימה

האדי האייל שיחדה אבו דחרוג'

חיאת עבד רבו סולימאן אבו דחרוג'

הודא מוחמד ח'מיס אבו דחרוג'

עבדאללה האייל שיחדה אבו דחרוג'

האייל שיחדה עבד רבו אבו דחרוג'

זכריא מסעוד מוחמד אל-אשקר

איבראהים אחמד עבד א-לטיף א-דאבוס

ג'לאל ח'ליל איבראהים אל-מסרי

איסמאעיל נביל אחמד אבו חטב

כמאל עאטף יוסף אבו טהא

יוסף איבראהים חסן אל-אסטל

סארה עומר אחמד שיח' אל-עיד

עומר אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

ג'יהאד אחמד עבדאללה שיח' אל-עיד

פדל אחמד מוחמד אל-בנא

מוחמד כמאל אל-עבד אל-כחלות

חמודה הישאם מוחמד מוחסן (א-רקב)

עדנאן מוסא אחמד אבו עליאן

ג'יהאד זאייד סאלם עבייד

תאמר ח'אלד אחמד אל-חמרי

אשרקת טאהא אחמד קטנאני

מוחמד זיאד עווד א-סלאיימה

ליית' פדל עיסא אל-ח'אלדי

רמזי רוחי חסן עבדו

ראאיד ח'ליל מחמוד אבו טיר

עלאא האני חמאדה אל-עבאסי

בדר א-דין נביל מוסא אבו מוסא

אחמד מוחמד עבדאללה אל-קרא

היית'ם זיאד איבראהים אל-מיסחאל

אמל אמג'ד עבד אל-עזיז עווידה

מוחמד אמג'ד עבד אל-עזיז עווידה

רוואן איימן סועוד סווידאן

רהף ח'ליל חמאדה אל-ג'בור

סיהאם מוחמד איבראהים זוערוב

לילא איבראהים אחמד זוערוב

נור אל-איסלאם ראאיד אחמד אבו הווישל

טארק עיד סלאמה אבו מאשי

היית'ם איסמאעיל מוחמד סעדה

היית'ם מחמוד עבד אל-ג'ליל יאסין

היית'ם אחמד סלמאן אבו סמור

סברי מוחמד חסן סלמאן

נאדר מוחמד שחאדה אבו שריעה

היאם סלים עבד אל-עזיז אבו עאיש

חסן סאמי חסן אל-בורנו

מוחמד ריפעת א-סויוטי

מוחמד באסם מוסטפא אל-חלבי

עלי נביל אסעד בסל

מחמוד סאמי חסן פתוח

ח'אלד עווד אחמד ביומי

עלאא עבד אל-מג'יד עבד אל-קאדר אבו דחרוג'

זכריא איבראהים מוחמד שכשכ

עבדאללה חסן מוחמד מכאווי

מהדי ג'ומעה מוסא אבו עאזרה

מוסעב מוחמד עבייד א-סופי

מוחמד עיאדה עיד מהמום

סאלח ג'רמי עטייה א-תראבין

ח'אלד איסמאעיל חמדאן אל-דבארי

מוחמד אחמד מוחמד כמייל

אחמד נאג'ח איסמאעיל נסאר

אחמד נאג'ח עבד א-לטיף אבו א-רוב

סולטאן יוסף מוחמד א-שקדאם

עבד אל-חמיד אחמד עבד אל-חמיד איבריר'ית'

האשם ח'דר עבד אבו מארייה

האני עווד עודה סמור

מרוואן איבראהים סלמאן סמור

האני סאלם מוחמד אבו ר'זאל

מחמוד ג'ומעה איבראהים א-שראתחה

בשיר סולימאן מוסא אבו דחייל

דאווד זכריא דאווד סולימאן

איבראהים מועתסם מוחמד כלוב

דימא עבד אל-מג'יד מוחמד כלוב

דיאא א-דין מוחמד סובחי סמאדעה

דוניאנא עדנאן עטייה אל-עמור

פאיז פארס פאיז עטא

המאם מוחמד בורהאן נאסר א-דין

מוחמד עלי נוואר חמדאן

ח'אלד חרב ח'אלד שעלאן

ג'נא ראמי יאסר אל-מקאטעה

יאסמין חסן מוחמד אל-מקאטעה

ג'מאל מוחמד מרווח סלמאן (דוויכאת)

ג'יהאד שחאדה עבדאללה אל-ג'עפרי

מוחמד סלמאן עבד א-לטיף אל-קרא

עבד אל-עזיז חסן איבראהים אבו הג'רס

ג'יהאד סלאח מוחמד אל-ברים

כמאל מוחמד אחמד אל-ברים

ג'יהאד עלי עלי אבו זייד

תאמר מועין איבראהים נסייר

שריף מוחמד סלים אבו חסאן

שאדי מוחמד ג'ומעה אבו דאהר

פאדי מחמוד סעד אל-מסרי

עימאד חסן סלמאן מהנא

עימאד ג'אוודת מוחמד אבו אל-עולא

עבד א-רחמאן מוחמד עבד אל-חמיד אל-מור'רבי

עבדאללה מוסא חוסיין מובארכ

מחמוד פאייז שעבאן א-שריף

מועתז אמין מוחמד אל-באז

מועתז חוסאם אחמד אבו ריידה

מוחמד ג'ומעה סאבר ח'ליפה

מוחמד עיסא ח'אלד חג'י

מוחמד סולימאן חוסיין בנאווי

מוחמד טלאל סולימאן א-סאנע

מוחמד יחיא עלי אל-אסטל

מוחמד שחאדה עבדאללה לוז

מאזן יוסף סולימאן אבו ג'ריבאן

כאמל מוחמד סאלם א-נג'אר

חסאן ח'אלד איבראהים א-נג'אר

ג'יהאד נאג'י אחמד אבו עאמר

אשרף קאסם מנסור ואפי

אמיר סלאח א-דין חוסיין א-רקב

אל-חסן בן עלי נאג'י ענתר אל-אר'א

איסמאעיל מוחמד סעדי אל-עכלוכ

אייסר עבד א-רחים טאהא אל-חלבי

איימן אכרם איסמאעיל אל-ר'לבאן

איבראהים חאמד אחמד ברכה

מוחמד חילמי אחמד אל-עבאדלה

אחמד ברהם עליאן אבו דקה

אחמד תוופיק אחמד אבו דקה

אוסאמה רג'ב איבראהים קדייח

נעים עארף אישתיווי

ר'אליה אל-עבד אחמד אבו ריידה

מוחמד ויסאם כאמל דרדונה

עווד מוסטפא עווד ר'ניים

נאאיל נאג'י מוחמד אבו מעווד

חוסאם מוחמד פרג' א-נג'אר

לואאי רג'ב מוחמד אבו זינה

עלאא ג'ודי עבד א-רחמאן ח'דר

שעבאן עבד אל-עזיז שעבאן אל-ג'מל

מנסור מוחמד שעבאן נבהאן

עודיי מוחמד קאסם אל-אסטל

פאדי ג'יהאד כאמל חמדאן

עלאא מאהר ג'ומעה טנטיש

ויסאם סופיאן עומר אל-כילאני

מחמוד חוסאם מוחמד מנסור

עמאר מוסטפא רשיד חמדונה

מחמוד יוסף ח'אלד אל-עבאדלה

נור א-דין עבד א-רחים מוסטפא עבדאללה

חסן איבראהים מוחמד חבוש

מוחמד יעקוב איסמאעיל סולימאן

מוחמד מחמוד עבדאללה אבו עודה

מוחמד סובחי עאייש אל-מסרי

חוסאם אחמד סלאמה אל-קרא

אחמד עבד אל-חכים עבדאללה עספור

יחיא סאבר רמדאן א-סלות

מוחמד אחמד עבד אל-כרים אבו ג'אמע

וליד תוופיק עבד אל-האדי דראבייה

עמרו ח'דר עטייה מחג'ז

אוסאמה סמיר איסמאעיל אבו אל-עולא

ת'אאיר וליד שיחדה אבו טיר

ח'ליל תייסיר ח'ליל קדייח

שאדי עלי אל-עבד אבו טיר

בילאל אחמד סולימאן א-נג'אר

מוחמד כמאל סאלם קדייח

רשאד אחמד רשאד א-נג'אר

מוחמד סעיד מוחמד פסייפס

עיסאם מוחמד איבראהים אבו סלאח

ראמי נאג'י מחמוד אבו דקה

שאדי נאסר שיחדה אל-מדהון

האדי איסמאעיל עבד א-רחמאן נאסר

סוהייב מוסטפא מחמוד עכאשה

איסמאעיל יונס עבדאללה ח'לה

נידאל מוחמד אחמד עבדאללה

סאאיד עדנאן ריזק ג'נייד

אחמד שאווקי מוחמד אבו סעאדה

ממדוח מלאחי סולימאן אבו נג'א

סולימאן זכי עבד אל-ולי א-דרדיסי

סאאיד מוניר שיחדה אבו ח'אטר

מוסעב מוסטפא רג'ב עלי

עלאא עבד א-רחמאן מוחמד נאסר

עבד א-רחמאן יוסף אחמד סעדאת

מואמן מוסטפא מחמוד עכאשה

ח'אלד עבדאללה מחמוד עדוואן

אוסאמה מוחמד נסר אל-כפארנה

מוחמד איבראהים אחמד א-זוויידי

נידאל ח'אלד מוחמד ח'ליל

נאדר מג'די עבד א-רחמאן קאסם

מחמוד נעים אחמד חסנה

מוחמד מאהר איבראהים אבו ג'ראד

וסים סלאח עבד א-ראזק אל-מסרי

עבד אל-ג'וואד עלי עבד אל-ג'וואד אל-חום

איהאב סעדי מוחמד נאסר

תאמר טלאל עבד אל-כרים נאסר

מוחמד עבדאללה חוסיין אל-חוואג'רי

נאדר מוחמד פאווזי חלאווה

מונזר טלאל עבד אל-כרים נאסר

שריף רפיק מוחמד אל-חמדין

חמזה חאזם ח'ליל מאדי

איאס אחמד מוחמד אבו עודה

טארק מוחמד מוחסן אל-עג'רמי

מוחמד חוסיין חסן אל-מסרי

טאהר איסמאעיל עבד א-רחמאן נאסר

מוחמד ראאיד מוחמד אבו ג'בר

פדל חמדאן מוחמד אבו ג'בר

עאאישה חמדאן מוחמד א-סעוד

חלא אחמד חמדאן אבו ג'בר

חמדאן מוחמד סולימאן אבו ג'בר

אחמד חמדאן מוחמד אבו ג'בר

סלמא אנוור מוחמד אבו ג'בר

לינא כיפאח מחמוד אבו ג'בר

לין אנוור מוחמד אבו ג'בר

אנוור מוחמד סאלם אבו ג'בר

ג'בר חמדאן מוחמד אבו ג'בר

אנוואר מוחמד סאלם אבו ג'בר

סומייה עבד א-רחמאן מוחמד אבו ג'בר

אחמד עומר סעיד עבד אל-עאל

דינא חמדאן מוחמד אבו ג'בר

סמא ראאיד מוחמד אבו ג'בר

איימן סלאח סעיד אבו עון

תוקא סלאח ח'ליל אבו עיסא

פדה ר'נאם חסאן אבו ג'בר

פאייז טארק פאייז יאסין

סוהיל איבראהים רמדאן שמלח'

חסאן איסמאעיל חסאן יאסין

מוחמד ניהאד מוחמד יאסין

טארק פאייז ג'ומעה יאסין

בשיר סאמי סאלם חבאנין

בשיר אחמד מוחמד אבו שרייתח

מחמוד טלעת אחמד אבו שרייתח

מוחמד נעים מוחמד אל-חמאידה

ג'מיל מוחמד עארף קפה

מוסבאח סבייח עבד אל-עזים אבו סבייח

אוסאמה אחמד מוסטפא עטא

ברא איבראהים מוחמד סאלח

עאדל חסן אחמד ענכוש

פואד ריאד פאיז חמדאן

ג'יהאד עבד א-רחים אחמד א-סמיירי

מחמוד אחמד דיפאללה עבד אל-ר'פור

מיקבל יוסף מוחמד אבו עודה

ח'אלד רפיק דיאב אל-כפארנה

אחמד איבראהים אחמד אבו סכראן

מוחמד נאהד ג'בר אבו סכראן

ניהאד מוחמד פיאד אבו כמייל

חאמד חיידר חאמד ניג'ם

מוחמד סלאח חאמד ניג'ם

ג'מיל איהאב ג'מיל ניג'ם

ג'מיל נג'ם א-דין ג'מיל ניג'ם

נזמי פאייז עבד אל-האדי אבו כרש

אחמד זוהיר מחמוד א-סומרי

אלאא עבדאללה ריאד קדום

עימאד עבד א-רחים איבראהים שלח

יוסף סולימאן מוחמד קדום

מוחמד חסן מוסא אל-ביוכ

פדל מוסטפא אג'ריו זוערוב

ליאן מוסלח חמדי א-שאער

אחמד מאזן מחמוד עזאם

מוחמד אחמד עבד אל-פתאח נסראללה

סלאמה מוחארב עבדאללה עאבד

תייסיר מחמוד מוחמד אל-ג'עברי

חוסיין פאיז חוסיין שאמייה

עז א-דין מוחמד עבדאללה חילס

עלי עבד אל-בארי איבראהים אל-קדרה

עבדאללה מוחמד חמדאן אבו רוכ

איימן שחאדה מוחמד אבו ג'זר

מחמוד אל-עבד סאלח חמאד

וסים חסן חוסיין מנסור

איבראהים חסן דאווד במבא

עלי מוחמד מחמוד אבו פול

עבדאללה מחמוד סאלם איסביתאן

נאאיל עלי מוחמד אל-בטניג'י

מנסור עלי מוחמד אל-בטניג'י

איבראהים עלי מוחמד אל-בטניג'י

כאמל עבדאללה כאמל עלאוונה

בסאם סאמי עות'מאן סאפי

חוסיין ח'אלד חוסיין אחמד

סוהיר עבד אל-כרים חמד אבו מדין

נסרין איבראהים איסמאעיל אחמד

איימן אנוור סאלם ברייעם

סאלם עבד אל-מג'יד סאלם ברייעם

פאדי עזמי עבד אל-מג'יד ברייעם

עות'מאן סאלם עבד אל-מג'יד ברייעם

איבראהים עליאן סלאמה ברייעם

עבד אל-כרים נזמי עבד אל-כרים בלאטה

סחר מוטאווע מוחמד בלאטה

יחיא נעים נזמי בלאטה

דועאא נעים נזמי בלאטה

אלאא נעים נזמי בלאטה

הנאא נעים נזמי בלאטה

הדיל עבד אל-כרים נזמי בלאטה

איסראא נעים נזמי בלאטה

ופאא נעים נזמי בלאטה

מרים נעים נזמי בלאטה

נעים נזמי מוחמד בלאטה

רביע ח'ליל סולימאן אבו ברכה

מוחמד איבראהים ח'ליל שרייתח

עות'מאן אחמד עלי לדאדווה

מחמוד מוחמד איסמאעיל ח'אלד

יאסין סלמאן מוסא אבו ח'וסה

איסראא סלמאן מוסא אבו ח'וסה

ראאיד סובחי אחמד אל-עטאר

אמאל איבראהים אחמד יונס

עבד אל-פתאח חוסיין אל-עבד אבו סלימה

אחמד נאסר חוסיין כולאב

מוחמד חמדאן מוחמד ברהום

יוסף נאסר חוסיין כולאב

מוחמד איבראהים סלאח אבו שמאלה

חסן חוסיין איעבייאן יונס

עאאישה איסמאעיל חסן עטייה

סיבא ראמי חסן יונס

עבדאללה נאסר חוסיין כולאב

נזירה רמדאן איסמאעיל כולאב

סלאח עווד חוסיין א-נוואסרה

נידאל ח'לף עווד א-נוואסרה

עאאישה שביב מחמוד א-נוואסרה

מוחמד ח'לף עווד א-נוואסרה

עבד א-רחמאן אכרם מוחמד א-סכאפי

אנס אכרם מוחמד א-סכאפי

סעד אכרם מוחמד א-סכאפי

עלי מוחמד חסן א-סכאפי

אכרם מוחמד עלי א-סכאפי

מוג'אהד מרוואן סעיד א-סכאפי

מוסעב אל-ח'ייר סלאח א-דין סעיד א-סכאפי

עיסאם עטייה סעיד א-סכאפי

מוחמד חסן מוחמד א-סכאפי

ניעמה דרוויש חוסיין אבו שוקה

הדיל עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

מלכ שאכר מוחמד אבו שוקה

זינב יוסף עיסא זקות

עביר נאהד מוחמד אל-עסאר

רינאד אשרף מוחמד אל-עסאר

אל-חסן מוחמד עבד אל-חמיד אל-ביומי

חסן נאסר חוסיין זקות

אילהאם איבראהים שאכר אבו שוקה

אסיל עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

לביבה איבראהים שאכר אבו שוקה

עביר עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

למא ראאפת מוחמד אל-עסאר

יאסר אחמד מוחמד אבו ג'אמע

רינאד תייסיר אחמד אבו ג'אמע

סיראג' יאסר אחמד אבו ג'אמע

חוסאם חוסאם מוחמד אבו קיינס

סיראא יאסר אחמד אבו ג'אמע

סאג'ד יאסר אחמד אבו ג'אמע

פאטמה ריאד עבד א-רחמאן אבו ג'אמע

יאסמין אחמד סלאמה אבו ג'אמע

נוג'וד תייסיר אחמד אבו ג'אמע

ריאן תייסיר אחמד אבו ג'אמע

בתול בסאם אחמד אבו ג'אמע

סוהילה בסאם אחמד אבו ג'אמע

ביסאן בסאם אחמד אבו ג'אמע

רזאן תוופיק אחמד אבו ג'אמע

איוב תייסיר אחמד אבו ג'אמע

פאטמה תייסיר אחמד אבו ג'אמע

אחמד תוופיק אחמד אבו ג'אמע

היפאא תוופיק אחמד אבו ג'אמע

סבאח תוופיק מחמוד אבו ג'אמע

ג'וודת תוופיק אחמד אבו ג'אמע

אחמד סולימאן מחמוד אבו סהמוד

פאטמה מחמוד אחמד אבו ג'אמע

שאהינאז וליד מוחמד אבו ג'אמע

תוופיק תוופיק אחמד אבו ג'אמע

איה תוופיק אחמד אבו ג'אמע

ר'אדה ריאד רג'ב אבו חלימה

מוחמד ג'מיל אחמד כלוסה

מוחמד איבראהים סלים אבו הדאף

בילאל בסאם נג'יב משעל

מוחמד פאיז סעיד א-סוואפירי

מוחמד מחמוד מוחמד ג'רבוע

ג'וואהר סולימאן חמתו א-שיח' ח'ליל

היבה חאמד מוחמד א-שיח' ח'ליל

מונא סולימאן אחמד א-שיח' ח'ליל

עבד א-רחמאן מוחמד עבד א-שיח' ח'ליל

יוסף סאלם חמתו חביב

עאידה מוחמד עבד א-שיח' ח'ליל

עדילה סולימאן אחמד א-שיח' ח'ליל

סאמיה חאמד מוחמד א-שיח' ח'ליל

בהאא מוחמד ח'ליל עליאן

חמדאן פאיק מוחמד אל-אסטל

ג'יהאד ח'ליל מוחמד אבו ג'ראדה

באסם סאטי סאדק אבו א-רוב

באסל בסאם ראר'ב סידר

אשרף וליד סולימאן נעאלווה

מוחמד אחמד סולימאן א-נג'אר

חסן פתחי אחמד אל-ערעיר

סאמי פתחי אחמד אל-ערעיר

עבד אל-כרים פתחי אחמד אל-ערעיר

פתחי סאמי פתחי אל-ערעיר

אומאמה אוסאמה ח'ליל אל-חיה

ח'ליל אוסאמה ח'ליל אל-חיה

חמזה אוסאמה ח'ליל אל-חיה

האלה סקר חסן אל-חיה

אוסאמה ח'ליל איסמאעיל אל-חיה

מוחמד איבראהים פאייק אל-מסרי

סחר חסן עלי אל-מסרי

אמג'ד זאהר מוסא חמדאן

אסיל איבראהים פאייק אל-מסרי

עבד אל-עזיז סמיר אבו זעייתר

מואמן תייסיר אל-עבד אבו דאן

עבד א-רחמאן מוחמד עודה בראכ

טארק סמיר ח'ליל אל-חתו

אמאל עבד אל-כרים סולימאן אל-מסרי

אילהאם יחיא ח'מיס א-לוח

איבראהים עבד אל-כרים סולימאן א-לוח

ח'אלד נאסר עלי א-לוח

אחמד מחמוד אל-עבד אבו נג'א

מוסא אחמד מוסלם אבו סעאדה

חוסיין חסן ח'ליל אבו נג'א

עיסאם איבראהים חוסיין אבו שאב

איבראהים סאלם ג'ומעה א-סחבאני

עות'מאן ראאיד עות'מאן אל-ג'מאל

שאכר אחמד שאכר אל-ג'מאל

ח'אלד ריאד מוחמד חמד

חוסיין סופיאן ריבחי אל-ג'מאל

מרח שאכר אחמד אל-ג'מאל

פואד זוהיר פואד ג'אבר

אילהאם מוחמד מחמוד עוכל

מחמוד מוחמד נעים עוכל

מוחמד אסעד מוחמד חג'אזי

תורכייה מחמוד עליאן עוכל

חאתם זכי עבד א-רחמאן והדאן

ג'מילה ג'מאל מחמוד והדאן

נור אל-הודא בהג'ת חאתם והדאן

סניורה דיאב עבד אל-כרים והדאן

מחמוד אחמד מחמוד אל-מג'דלאווי

עבדאללה עבד אל-האדי מחמוד אל-מג'דלאווי

עבד א-ראזק עבד אל-האדי מחמוד אל-מג'דלאווי

רוואן אחמד יוסף אל-מג'דלאווי

אחמד מוחמד אחמד אבו הין

אוסאמה סקר חסן אבו הין

עבד א-רחמאן זיאד חסן אבו הין

חסן חוסיין מחמוד אבו הין

עאמר יחיא עלי אבו אל-עטא

מוסעב סלאח סלמאן אבו אל-עטא

מוחמד מחמוד סעיד אבו אל-עטא

מוחמד אחמד כאמל אבו אל-עטא

סעדי מחמוד מסבאח חלס

מוחמד עטייה סאלם אל-חראזין

אדהם פאיז מחמוד אל-חראזין

מוחמד אכרם מוחמד עאבד

מוחמד סאבר חסן חרארה

מחמוד ג'לאל מחמוד אל-חילו

יאסר חאמד שעבאן אל-חילו

יאסר עאהד יאסר אל-חילו

אסמאא עבד אל-חלים סולימאן אבו אל-כאס

אסיל סאלח חוסיין אבו מוחסן

אנסאר חוסאם חיפזי הרשה

חמזה מחמוד חוסיין מעמר

מוחמד מחמוד חוסיין מעמר

אנס מחמוד חוסיין מעמר

אנס תייסיר עבד אל-כרים אל-חינאווי

אנוור עבד אל-האדי מוסלם קדייח

אנוור פלאח אנוור א-סלאיימה

אמג'ד ג'אסר עווד אבו עומר

אמאני חוסני עבדאללה סבאתין

רמזייה מוחמד עבד אל-עאל עבד אל-עאל

אדהם מוחמד עבד אל-פתאח עבד אל-עאל

עבד א-רחמאן מוחמד עבד אל-פתאח עבד אל-עאל

אל-מג'ד עבדאללה עבדאללה אל-ח'דור

אכרם מוחמד מוחמד אבו עאמר

כמאל מוחמד מוחמד אבו עאמר

אכרם מחמוד עבד א-סלאם אל-מטוואק

איפתיח'אר מוחמד עבד אל-עזיז א-זריעי

איסראא יאסר עטייה חמדייה

איסמאעיל ח'טאב עומר קנדיל

עבדאללה מחמוד עבד אל-פתאח עסקול

מוחמד אחמד איבראהים א-נג'אר

איסמאעיל סלים עבד אל-כרים א-נג'אר

איסלאם ר'יאד מוחמד זאהדה

איסחאק קאסם איסחאק בדראן

אימאן מחמוד עבדאללה קדייח

איבתיסאם ח'אלד סאלח כעאבנה

נוהא ג'מאל יוסף ר'ניים

איבראהים מוסטפא ח'ליל ר'ניים

איבראהים אחמד מוסטפא עווד

איבראהים סמיר איבראהים סכאפי

מראם סאלח חסן אבו איסמאעיל

איבראהים סאלם חסן טאהא

איבראהים אחמד מחמוד חמד

מחמוד ח'ליל מחמוד אל-ערג'א

איבראהים מוחמד איבראהים הלסה

איבראהים עבד אל-חלים יוסף דאווד

איבראהים מוחמד עות'מאן בראדעייה

איבראהים מוסטפא איבראהים אבו יעקוב

איאד מוחמד סולימאן סבאח

מוחמד עבד אל-חמיד מוחמד שעת'

אמג'ד סאלם ח'מיס שעת'

אחמד סאלם ח'מיס שעת'

מוחמד סאלם ח'מיס שעת'

אחמד חסן עבד א-לטיף תובה

אחמד עלי מוחמד פראוונה

אחמד כאמל עבד אל-כרים עמאר

אחמד יוסף איבראהים עאמר

אחמד סלים לאפי עאבדין

אחמד ג'מאל אחמד סלאח

אחמד חיכמת אחמד סייף

תאלא אכרם אחמד אל-עטווי

אחמד סלמאן עבד א-סלאם אל-עטווי

אינעאם מוחמד סולימאן אל-עטיווי

סאלם חוסיין איבראהים קדייח

ר'דיר איבראהים סולימאן אבו רג'ילה

אחמד סאלם חוסיין קדייח

אחמד חסן עבד אל-ג'ליל כחאלה

אחמד ג'מאל מוחמד טאהא

אחמד עיזת עיסא ח'טאטבה

ראאיד עבד א-רחמאן עבדאללה אבו מר'ייסב

אחמד כאמל אחמד אבו מר'ייסב

חסן ח'אלד ג'יבריל מהאני

אחמד עאטף מוסטפא דראר'מה

אחמד מוחמד עבדאללה א-שיחרי

אחמד איבראהים סעד אל-קורעאן

אחמד מוחמד עטייה אל-מסרי

אחמד יונס סידקי אטרש

אחמד מוחמד אחמד אבו זענונה

אחמד סולימאן רביע אבו נקירה

זיאד פרחאן סולימאן אבו ג'לאל

אמג'ד מוחמד ג'דוע אבו ג'לאל

חסן סאלם סלים אל-המיילע

אחמד מוחמד ג'דוע אבו ג'לאל

אחמד ר'אזי עבאס אבו ג'בל

ריזק מוחמד איבראהים אל-מסרי

נאסר יוסף מוחמד אל-ג'עראן (אבו סייף)

מוחמד ח'אלד סעדי אל-עאלול

נאאיל ח'אלד סעדי אל-עאלול

עימאד א-דין אחמד שווקי אחמד

אוסאמה חוסיין ח'ליל לאפי

עומר חסן מוסא אבו א-ניל

אוסאמה ח'אלד מוחמד דעייג'

תייסיר יוסף מוסלם א-סמיירי

איבראהים מחמוד נסר אבו נסר

אמירה אחמד איבראהים אבו נסר

עבד אל-חאפז ח'ליל מוסא א-סילאווי

מחמוד אחמד מוחמד נוסייר

מוחמד פאווזי ג'ומעה אבו סהיבאן

עאמר עטווה איבראהים חדאיד

תאמר עומר איסמאעיל א-לוח

איבראהים משהור וג'יה אל-ווחידי

מחמוד ח'ליל מוחמד ראדי

חאמד חוסיין אחמד ת'אבת

פאיז נאהד מוסטפא אל-פירי

נאאיל האשם עבד אל-ר'ני קווידר

זיאד אחמד מוחמד ראדי

סמר יאסר ח'דר אל-קסאס

נסמה איאד סעד אל-קסאס

פאייזה סאבר אחמד סיאם

סומייה מוחמד נסאר אל-קסאס

עליאא ח'דר יוסף סיאם

ארווא יאסר ח'דר אל-קסאס

למיאא איאד סעד אל-קסאס

איסראא יאסר ח'דר אל-קסאס

יאסמין יאסר ח'דר אל-קסאס

למא יאסר אחמד עבד אל-והאב

איימן יאסר אחמד עבד אל-והאב

עאטף סעדי עיסא א-שאער

ניהאיה סעדי עיסא עבד אל-והאב

האני סעדי עיסא א-שאער

מוחמד יאסר אחמד עבד אל-והאב

עיסא סעדי עיסא א-שאער

מוחמד עיסא איסמאעיל א-שאער

היית'ם יאסר אחמד עבד אל-והאב

פידאא יוסף מוחמד אבו סולימאן

מוחמד ראמי מוחמד אבו סולימאן

אחמד ראמי מוחמד אבו סולימאן

ג'נה ראמי מוחמד אבו סולימאן

עביר סעיד שעבאן אבו ערב

מרים חסן עלי אבו ג'זר

רנא ראאיד מוחמד אבו סולימאן

למא ראמי מוחמד אבו סולימאן

היבה חסן עבד א-רחמאן אבו סולימאן

מוחמד מוסטפא מחמוד א-לוח

ראאפת מוסטפא מחמוד א-לוח

נבילה עיד סלאמה א-לוח

מוסטפא ראאפת מוסטפא א-לוח

מייסר ראאפת מוסטפא א-לוח

אחמד מוסטפא מחמוד א-לוח

אימאן יונס קאסם א-לוח

פרח ראאפת מוסטפא א-לוח

הבן של נבילה ראאפת מוסטפא א-לוח

שריף עבד אל-האדי איסמאעיל בדיר

יאמן עלאא מוחמד אבו חטב

מהא מוחמד עבד אל-עאל אל-חדידי

עבד א-רחמאן מוחמד סובחי אל-חדידי

בילאל עלאא מוחמד אבו חטב

יוסף עלאא מוחמד אבו חטב

מרים עלאא מוחמד אבו חטב

יחיא מוחמד סובחי אל-חדידי

אוסאמה מוחמד סובחי אל-חדידי

סוהייב מוחמד סובחי אל-חדידי

יאסמין מוחמד ח'מיס אבו חטב

ג'לאל עבד אל-כרים מוחמד נסר

איבראהים מחמוד רביע א-נג'אר

עבדאללה חסן איבראהים א-שריחי

ח'ליל תוופיק דיב א-טוויל

בילאל יאסר סעיד זנון

מוחמד מועין עבד אל-עזיז אל-עסאר

באסל עימאד חמד אבו ג'זר

הנאא מוחמד פואד יוסף מלכה

מוחמד פג'ר מוסטפא ג'מאל מלכה

ספא מוסטפא ג'מאל מלכה

מוסטפא ג'מאל מוסטפא מלכה

עבד אל-ר'ני ודאח חסן אבו עאמר

איה ג'מיל אחמד א-נג'אר

יזן אחמד מרזוק מעמר

עורובה סולימאן אחמד אבו עאמר

ודאח חסן אחמד אבו עאמר

אחמד מרזוק נאדי מעמר

אוסאמה פאיז אחמד בריכה

מרווה אחמד סולימאן אבו עאמר

ג'נא אחמד פאיז בריכה

למא אחמד פאיז בריכה

ולאא ג'מיל אחמד א-נג'אר

ג'מיל אחמד חאמד א-נג'אר

מוחמד ג'מיל אחמד א-נג'אר

סולימאן אחמד סולימאן אבו עאמר

מונא חג'אג' איבראהים אבו עאמר

מוחמד חסן אחמד אבו עאמר

יאסר אחמד סולימאן אבו עאמר

עיסא ודאח חסן אבו עאמר

עז א-דין ודאח חסן אבו עאמר

אחמד סולימאן אחמד אבו עאמר

עימאד ודאח חסן אבו עאמר

עומר ודאח חסן אבו עאמר

מרח אחמד סולימאן אבו עאמר

מוחמד אחמד סולימאן אבו עאמר

ואאיל ג'מיל אחמד א-נג'אר

איה סאמי אנוור א-רמלאווי

חלא אחמד מרזוק מעמר

הנד מרזוק נאדי מעמר

אחמד חסן אחמד אבו עאמר

דועאא ג'מיל אחמד א-נג'אר

אחמד פאיז אחמד בריכה

סובחיה מואנס מחמוד בריכה

באסימה סאלם סלים בריכה

ליאלי ואאיל ג'מיל א-נג'אר

עיסא עבד אל-האדי מוסא אל-בטראן

ג'יהאד מנסור חרבי אסלאן

רובין עבד א-רחמאן חוסיין זאייד

יונס ג'מאל מוחמד ג'חג'וח

חמזה ג'מאל עבד א-סלאם אבו אל-הייג'א

מוחמד עומר סאלח אבו זינה

יזן מחמוד באסם ג'בארין

מוחמד פואד ג'מיל ניירוח'

מוסא מוחמד מוסא מח'אמרה

ר'יידאא עומר סלאמה דהייר

תורכייה ח'ליל חאמד דהייר

תסנים מוחמד סלאמה דהייר

עיזת סלאמה מחמוד דהייר

עומר סלאמה מחמוד דהייר

מאריה עומר סלאמה דהייר

יאסמין אחמד חמאד דהייר

שורוק מחמוד סלאמה דהייר

רים עבד אל-עזיז מוחמד דהייר

מואמן עומר סלאמה דהייר

ופאא עבד א-ראזק עיד דהייר

מוחמד עומר סלאמה דהייר

מוחמד מחמוד סלאמה דהייר

יאמן עומר סלאמה דהייר

מחמוד סלאמה מחמוד דהייר

עולא מחמוד סלאמה דהייר

ג'מאלאת מחמוד מוחמד דהייר

ארווא מחמוד סלאמה דהייר

סלאמה מחמוד סלאמה דהייר

בסאם ברהם סולימאן א-דר'מה

ברכה איבראהים חסן עבד רבו

ג'מאל מוחמד ג'מאל עבד רבו

חלימה מחמוד מוחמד אל-בטש

איה איסמאעיל מוחמד אל-בטש

ניהאד ח'ליל סעיד סולימאן

רהף עלאא ג'מאל עבד רבו

עלאא ג'מאל עלי עבד רבו

עיזת ח'מיס יוסף ג'נייד

מאג'דה ג'מאל חסן חמודה

מוחמד ג'מאל עלי עבד רבו

איבראהים ג'מאל עלי עבד רבו

מוחמד ח'דר עטייה מסלם

חלימה מוחמד חוסני סולימאן

חנין חוסאם א-דין ח'ליל חמודה

כאאינאת עאדל אחמד חמודה

עבדאללה ג'מאל עלי עבד רבו

איבראהים עדלי חסן עסליה

בראא מוחמד חוסני סולימאן

וג'די ג'יהאד אחמד אל-קאדי

מייסאא עבד א-סמיע מוסא א-נג'אר