איסמאעיל איימן פתחי עבד אל-עאל

איבראהים איימן פתחי עבד אל-עאל

אמיר ראאפת מוחמד עיאד

עלי סאמי עלי אל-אשקר

ח'אלד אבו בכר מוחמד א-רבעי

נסים מוכאפח מוסא אבו רומי

עבדאללה לואאי מוחמד רמדאן ר'יית'

עבד א-רחמאן טלאל עטייה אבו אל-ג'דיאן

מאריא אחמד רמדאן אל-ר'זאלי

מייסרה מוסא סולימאן אבו שלוף

בילאל מחמוד שעבאן א-נג'אר

אדהם נידאל סקר עמארה

סאג'ד עבד אל-חכים חילמי מוזהר

סיף א-דין עימאד נאסר אבו זייד

יוסף סעיד חוסיין א-דאיה

חסן נביל אחמד נופל

חמזה מוחמד רושדי שתיווי

חסן איאד עבד אל-פתאח שלבי

סמאח זוהיר אחמד מובארכ

איימן אחמד עות'מאן חאמד

עבד א-ראאוף איסמאעיל מוחמד סאלחה

חאמד חיידר חאמד ניג'ם

נזמי פאייז עבד אל-האדי אבו כרש

ג'מיל איהאב ג'מיל ניג'ם

ג'מיל נג'ם א-דין ג'מיל ניג'ם

מוחמד סלאח חאמד ניג'ם

מוחמד איאד מוחמד חסונה

אלאא עבדאללה ריאד קדום

דיראר ריאד לוטפי אל-חאג' סאלח

כאמל עבדאללה כאמל עלאוונה

מוחמד עבדאללה סלאח סולימאן

עודה מוחמד עודה סדקה

זייד מוחמד סעיד ר'ניים

ר'יית' מוחמד רפיק זיאד יאמין

אמג'ד וליד חוסיין פאייד

ת'אאיר ח'ליל מוחמד מיסלט

שווכת כמאל שווכת עאבד

קוסאיי פואד מוחמד חמאמרה

מוחמד חוסיין מוחמד עאדל קאסם

סנד מוחמד ח'ליל אבו עטייה

נאדר היית'ם פתחי ריאן

יאמן נאפז מחמוד ח'נאפסה

מוחמד ריזק שחאדה סלאח

מוחמד אכרם עלי אבו סלאח

מוחמד נידאל יונס מוסא

מוחמד סאבר איבראהים סולימאן

סעיד יוסף מוחמד עודה

עטאללה מוחמד חרב ריאן

מחמוד עומר סאדק כמייל

עלי איימן סאלח אבו עליא

עאמר עבד א-רחים אחמד סנובר

מוחמד דאמר חמדאן מטר

זייד פדל מוחמד קייסיה

מוחמד עבד אל-כרים ר'סאב חמאייל

מוחמד סלמאן טועמה אל-חדאד

עלאא האני חמאדה אל-עבאסי

פהד מוחמד וליד אל-אסטל

פיראס רסמי סאלם א-סווארכה

סאלם רסמי סאלם א-סווארכה

מוהנד רסמי סאלם א-סווארכה

וסים מוחמד סאלם א-סווארכה

מועאז מוחמד סאלם א-סווארכה

עבדאללה איימן סולימאן ארמילאת

סאלם מוחמד סולימאן סבאח

ליית' היית'ם פתחי אבו נעים

אמיר עבד אל-חמיד מסאעד אבו מסאעד

עלי עומר נימר קינו

מוסעב פיראס עבד אל-ר'אפר א-סופי

מוחמד סאלח עאייש אבו הדאף

קותייבה זיאד יוסף זהראן

עבד א-רחמאן חוסיין ג'בר אבו המיסה

מוחמד ח'לף מחמוד ח'לף לאפי

אווס מוחמד יוסף סלאמה

נוף עוקאב עבד אל-ג'באר אינפיעאת

ראאיד אחמד עיסא א-רדאידה

פאטמה עבד א-רחמאן שאכר חג'יג'י

ג'אסם מוחמד מוסא נח'לה

אחמד זאהר פתחי ר'זאל

מוחמד מחמוד איבראהים ח'טאב

יוסף שעבאן אחמד אבו עאזרה

מוחמד אמג'ד סאלם דעדס

אמג'ד אוסאמה ג'לאל אבו סולטאן

יוסף מוחמד פתחי עודה

עומר חסן מוסא אבו א-ניל

עימאד ח'אלד סאלח אל-חשאש

מוחמד מואייד בהג'ת אבו סארה

מוחמד מוניר מוחמד תמימי

אחמד זאהי איבראהים בני שמסה

מוחמד סעיד מוחמד חמאייל

זוהדי מוהנד זוהדי א-טוויל

דימא סעד עלי עסליה

מינה איאד פתחי שריר

איסלאם ואאיל פהמי דאר נאסר

יוסף רפיק איסמאעיל אל-באז

רפיף מורשד כאמל אבו דאייר

עוביידה אכרם עבד א-רחמאן ג'וואברה

דימא ראמי ריאד אל-אפרנג'י

מירה ראמי ריאד אל-אפרנג'י

יזן ראמי ריאד אל-אפרנג'י

אמיר ראמי ריאד אל-אפרנג'י

תאלה איימן תוופיק אבו אל-עוף

תוופיק איימן תוופיק אבו אל-עוף

לאנא ריאד חסן אישכונתנא

דאנא ריאד חסן אישכונתנא

יחיא ריאד חסן אישכונתנא

זיין ריאד חסן אישכונתנא

זייד עיזת מועין אל-כולכ (אל-קולק)

אדם עיזת מועין אל-כולכ (אל-קולק)

אחמד שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

הנאא שוכרי אמין אל-כולכ (אל-קולק)

רולא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

יארא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

חלא מוחמד מועין אל-כולכ (אל-קולק)

קוסאיי סאמח פוואז אל-כולכ

מוחמד ח'ליל יונס ח'ליל פריג'את

מוחמד מועין ח'ליל ג'חג'וח

קאסם מוחמד עלי עבאסי

אחמד יאסר סברי אבו עאבד

עבד א-רחמאן עלי אחמד אבו ג'מל

עימאד ח'ליל איבראהים שאהין

מוחמד נסר זיאד א-ריפי

מוחמד איבראהים עבדאללה א-סטרי

עבד אל-חמיד מוחמד עבד אל-עזיז אבו דאהר

ח'אלד בסאם מחמוד אבו סעיד

אחמד אחמד עבדאללה אבו נעים

פארס חאפז עבד אל-עזיז א-סרסאווי

אחמד סמיר חרב אבו חבל

נאסר עזמי מוחמד מוסבח

מוחמד נאייף יוסף אל-חום

מואמן איבראהים סלים אבו עיאדה

נאג'י ג'מיל חסן אבו עאסי

סוהייב עבד א-סלאם מוחמד אבו כאשף

אחמד מוסבאח אחמד אבו טיור

בילאל מוסטפא מוחמד ח'פאג'ה

ביאן מוחמד כאמל אבו ח'מאש

אחמד ג'יהאד אחמד אל-עאיידי

מועאז זיאד איבראהים א-סורי

מואמן פתחי יוסף אל-המס

מג'די רמזי כמאל א-סטרי

ארכאן ת'אאיר חילמי מיזהר

לואאי מאזן נביל כחיל

אמיר מוחמד וליד א-נימרה

עות'מאן ראמי ג'ואד חילס

מחמוד מאג'ד אחמד דאווד (אל-ר'ראבלי)

יאסר אמג'ד מוסא אבו א-נג'א

עבד אל-פתאח מוסטפא מוחמד אבו עזום

זכריא סייד מוסטפא בשבש

אל-היית'ם מוחמד ח'ליל אל-ג'מל

עודיי אכרם מוחמד אבו ח'ליל

בילאל בדיר חוסיין אל-אשרם

טלאל עאדל איבראהים מטר

סעדי סעיד פהמי אבו סלאח

איבראהים אחמד עלי א-זרקה

סעיד מוחמד סעיד אבו אל-ח'ייר

ויסאל פדל עיזאת א-שיח' ח'ליל

אחמד עאדל מוסא א-שאער

עז א-דין מוסא מוחמד א-סמאכ

ג'מאל עבד אל-האדי מוחמד עפאנה

יוסף ג'אסר יוסף אבו ג'זר

עזאם הילאל ריאד עווידה

מוחמד איבראהים איוב איוב

חוסיין מוחמד עדנאן מאדי

עלאא א-דין יחיא איסמאעיל א-זאמלי

איבראהים סלאח איבראהים אבו שער

מוחמד אחמד עטייה בהאר

יחיא מוחמד סובחי אל-חדידי

אוסאמה מוחמד סובחי אל-חדידי

עבד א-רחמאן מוחמד סובחי אל-חדידי

סוהייב מוחמד סובחי אל-חדידי

יאמן עלאא מוחמד אבו חטב

מרים עלאא מוחמד אבו חטב

בילאל עלאא מוחמד אבו חטב

יוסף עלאא מוחמד אבו חטב

עבדאללה אשרף עבדאללה ג'ודה

מוחמד זיין מוחמד מחמוד אל-עטאר

אמירה מוחמד מחמוד אל-עטאר

איסלאם מוחמד מחמוד אל-עטאר

איבראהים מוחמד איבראהים א-רנתיסי

חור מואמן ג'מאל א-זאמלי

פווזייה נאסר מוחמד אבו פארס

מוחמד סלאמה מוחמד אבו דייה

לינא מוחמד מחמוד עיסא

אחמד ראמי מחמוד אל-חוואג'רי

ח'אלד עימאד ח'אלד אל-קאנוע

מוחמד ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

אמיר ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

אדהם ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

איסמאעיל ראאפת מוחמד איסמאעיל א-טנאני

מרים מוחמד עודה א-תלבאני

חמאדה עטייה עאבד אל-עמור

עמאר תייסיר מוחמד אל-עמור

בשאר אחמד איבראהים סמור

חלא חוסיין ראאפת א-ריפי

זייד מוחמד עודה א-תלבאני

רשיד מוחמד רשיד אבו ערה

לינא איאד פתחי שריר

מוחמד סאמר מוחמד ח'לוף

מוחמד פאדי האני נורי

אוסאמה מחמוד חסן עדווי

מחמוד מוחמד ח'ליל סמודי

מחמוד מואייד מוחמד סוס

עאדל איבראהים עאדל דאווד

מהדי מוחמד עבד אל-מועטי לדאדווה

פאייז ח'אלד מחמוד דמדום

עודיי טראד הישאם סלאח

היית'ם האני מוחמד מובארכ

ליאן מוסלח חמדי א-שאער

מואמן יאסין מוחמד ג'ודה ג'אבר

חוסיין ג'מאל חוסיין טאהא

ג'נא מג'די עיסאם עסאף

דיאא מוחמד שפיק רחימי

אחמד אמג'ד מוחמד שחאדה

מחמוד עבד אל-ג'ליל הודא א-סעדי

פולה רסמי עבד אל-עזיז מלוח

מהדי מוחמד חמדאללה חשאש

מוראד יוסף מוחמד אבו ר'אזי

קוסאיי חסן מוחמד אל-עמור

פארס זיאד עטא באייד

אחמד חאזם עטא זידאני (רימאווי)

מוחמד נביל ג'ודה זידאן

ח'אלד בחר אחמד בחר

עיסא סאלם מחמוד טראירה

אמיר ג'מאל אחמד א-רג'בי

מוחמד כאייד ת'לג'י א-רג'בי

פיראס מוסא מוחמד אל-ח'דור

עבד א-רחמאן אחמד עבד אל-קאדר א-דבאר'

מוחיי א-דין מוחמד סודקי סאדק א-טבאח'י

מחמוד ראאפת מחמוד מוסטפא בדראן

איבראהים סאלם חסן טאהא

עבדאללה מוחמד עאייד פדל עג'לוני

יוסף וליד מוסטפא טראירה

יאסין סלמאן מוסא אבו ח'וסה

איסראא סלמאן מוסא אבו ח'וסה

אחמד יוסף איבראהים עאמר

מוחמד האשם עלי זר'לוואן

לביב ח'לדון אנוור עאזם

מחמוד מוחמד עלי שעלאן

קוסאיי דיאב פואד אבו א-רוב

נעים אחמד מוסא סאפי

פואד מרוואן כמאל ואכד

ניהאד ראאיד מוחמד ואכד

עומר יוסף איסמאעיל מאדי

היית'ם איסמאעיל מוחמד סעדה

אחמד חסן עבד א-לטיף תובה

אחמד עווד מוחמד אבו א-רוב

מחמוד טלאל מחמוד נזאל

דאניה ג'יהאד חוסיין אירשייד

אחמד מוחמד סעיד כמייל

בשאר נידאל ג'מיל אל-ג'עברי

טארק זיאד נועמאן א-נתשה

ביאן איימן עבד אל-והאב עסילה

מועתז אחמד האג'ס עליאן

מוסטפא עאדל בכר אל-ח'טיב

חסן ח'אלד ג'יבריל מהאני

רהף יחיא סעדי חסאן

מרוואן הישאם נעים ברבח'

איסחאק קאסם איסחאק בדראן

עבד א-רחמאן שאדי ח'ליל עוביידאללה

ליית' פדל עיסא אל-ח'אלדי

מוחמד חאמד עאדל אל-מסרי

מוחמד סאמי עלי עלי כוסבה

עלי מוחמד עלי אבו ר'נאם

אימאם ג'מיל אחמד דוויכאת

איהאב מוחמד מוחמד סחוויל

מוחמד אמין מחרוס סיאם

עורווה עבד אל-והאב עבד אל-ר'ני ח'אלק

בהאא א-דין סמיר מוסא בדר

סמא ראמז ריאד אל-עג'וז

יוסף מוחמד אג'מיעאן שלאלפה

רהף סולימאן עווד אבו ג'אמע

מוחמד עבד אל-חמיד איבראהים סנוקרוט

זיאד טארק זיאד א-ריפי

עבדאללה טארק זיאד א-ריפי

מוחמד חוסאם אחמד אל-ברים

עומר חוסאם אחמד אל-ברים

אחמד רדאד אחמד טנבורה

אמנה רדאד אחמד טנבורה

חסאן חאזם עבד אל-חמיד עאשור

בדר א-דין האשם עאמר אבו מניע

זינה בילאל סברי אבו טאקיה

מוחמד ואאיל עבד א-רחמאן אל-ח'ודרי

תסנים עיסאם מוסטפא ג'ודה

רר'ד עיסאם מוסטפא ג'ודה

מוחמד עיסאם מוסטפא ג'ודה

אוסאמה עיסאם מוסטפא ג'ודה

חוסיין ח'אלד חוסיין אחמד

האדי האייל שיחדה אבו דחרוג'

עבדאללה האייל שיחדה אבו דחרוג'

מוחמד חמדי עבד א-רחמאן סאלם

מראם טארק זיאד א-ריפי

אחמד טארק זיאד א-ריפי

עומר נסר זיאד א-ריפי

חסן סרור מוחמד טמבורה

אחמד נאסר חוסיין כולאב

יוסף נאסר חוסיין כולאב

עבדאללה נאסר חוסיין כולאב

סיבא ראמי חסן יונס

מחמוד טלעת אחמד אבו שרייתח

אימאן יונס קאסם א-לוח

נור מחמוד עבד אל-באסט אבו חסירה

הבן של נבילה ראאפת מוסטפא א-לוח

מוחמד עימאד חיידר אל-עביט

סאהר מוחמד חיידר אל-עביט

מייסר ראאפת מוסטפא א-לוח

מוסטפא ראאפת מוסטפא א-לוח

פרח ראאפת מוסטפא א-לוח

עלי מוחמד דיאב א-דייף

סארה מוחמד דיאב א-דייף

מוסטפא רבאח שיחתה א-דלו

ח'ליל מוחמד אחמד אל-ענאתי

אחמד מוחמד עטייה אל-מסרי

איה אנוור ח'ליל א-שאער

מחמוד ח'אלד מוסא אבו הדאף

מחמוד מוחמד סאלח אבו הדאף

איבראהים זוהיר איבראהים א-דוואווסה

עז א-דין וליד מוחמד אבו סנימה

מחמוד מאהר נימר חסאן

נידאל ראאיד ר'אזי עליווה

אוסאמה חוסיין ח'ליל לאפי

עבד אל-כרים ואאיל יונס שמאלי

חלא עומר עיאדה אבו מסעוד

ח'אלד זיאד סעיד אל-הינדי

אמל אמג'ד עבד אל-עזיז עווידה

מוחמד אמג'ד עבד אל-עזיז עווידה

המאם מוחמד ספא אבו סהיבאן

כמאל אחמד כמאל אל-בכרי

אסמאא מוחמד כמאל אל-בכרי

אסיל מוחמד כאמל אל-בכרי

רר'ד עומר עיאדה אבו מסעוד

מלאכ ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

מוניר ח'ליל מוחמד אבו דבאע

איסמאעיל ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

שיימאא ואאיל מחמוד קאסם

רר'ד מוחמד סעדי ניג'ם אל-מסרי

אחמד מוחמד עבד אל-כרים אבו ניג'ם

רוואן אחמד יוסף אל-מג'דלאווי

עבדאללה עבד אל-האדי מחמוד אל-מג'דלאווי

מחמוד אחמד מחמוד אל-מג'דלאווי

איסמאעיל סמיר סולימאן שלוף

יוסף אכרם סאלח א-סכאפי

אחמד ח'אלד עלי אבו חרבה

עמרו טארק סעיד אבו א-רוס

טארק זיאד סולימאן אבו ח'תלה

סקר בסאם סולימאן אל-כאשף

מונזר מוחמד ר'אנם אבו רג'ל

איה מוחמד ר'אנם אבו רג'ל

נור אל-הודא בהג'ת חאתם והדאן

דאליה עטווה סולימאן ח'טאב

פיראס מוחמד עוואד אבו ג'זר

מאריא מוחמד עוואד אבו ג'זר

מוסטפא ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

בילאל ואאיל איסמאעיל אל-ר'ול

שיימאא איבראהים ג'מאל א-שיח' עלי

מועתז אמין מוחמד אל-באז

פארס מוחמד עבד אל-קאדר אבו סיאם

סוג'וד עבד אל-חכים מוחמד עלוואן

עלי אחמד ח'אלד שאהין

כרים עבד אל-האדי עבדאללה אבו זייד

סלאח מוסא איבראהים חג'אזי

מיאר ג'מאל ג'אבר אבו מסבח

עולא ג'לאל עבד אל-כרים א-סילכ

ליאן נאאיל יוסף א-סילכ

לינא עלאא עבד אל-כרים א-סילכ

אומניה מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

מלאכ ג'לאל עבד אל-כרים א-סילכ

עבד אל-חלים מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

עבד אל-עזיז מוחמד עבד אל-כרים א-סילכ

מוחמד טאלב מוחמד עסאף

אלאא ח'דר רמדאן סלמאן

אוסאמה מוחמד מוחמד סחוויל

אסמאא עבד אל-חלים סולימאן אבו אל-כאס

למא אחמד מחמוד אל-ח'לילי

מחמוד אשרף מחמוד אל-ח'לילי

דימא אשרף מחמוד אל-ח'לילי

זיאד אשרף מחמוד אל-ח'לילי

נדא עיזו פאיק אל-ג'על

תחריר נאסר אחמד ג'אבר

זאהר מחמוד סעד א-נג'אר

עודיי ראאפת מוסלם אבו אל-ח'ייר

אחמד מוחמד עלי אל-קאייד

איה איסמאעיל מוחמד אל-בטש

רהף עלאא ג'מאל עבד רבו

ג'מאל מוחמד ג'מאל עבד רבו

חנין חוסאם א-דין ח'ליל חמודה

חלימה מוחמד חוסני סולימאן

בראא מוחמד חוסני סולימאן

מוהנד אשרף איסמאעיל אל-קרא

מוחמד מוסטפא איסמאעיל אבו חמאד

איה איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

עבד אל-כרים איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

ח'ליל איבראהים אחמד שיח' אל-עיד

פאדי נאסר איסמאעיל אל-קוואסמה

עומר שאכר רשאד ברבח'

עבד אל-כרים נזמי עבד אל-כרים בלאטה

ג'יהאד סולימאן זאייד עומראן

אנר'אם שריף יוסף א-נמלה

איבראהים אנוור ח'ליל א-שאער

אסיל סאלח חוסיין אבו מוחסן

היבה מוסטפא נאסר אל-מהמום

עובאדה מוסטפא נאסר אל-מהמום

ביסאן מוסטפא נאסר אל-מהמום

רנין עלי עבדאללה אל-קרא

מייסון ראאפת סלמאן אל-ברים

יארא מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

מוחמד מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

נאדין מחמוד עבד א-סלאם אל-פרא

לוג'יין באסם עבד אל-מאלכ אל-פרא

עבד א-רחמאן באסם עבד אל-מאלכ אל-פרא

יוסף אחמד סאלם מאדי

ג'נא בסאם סאלם מאדי

הלא בסאם סאלם מאדי

בילאל בסאם נג'יב משעל

מוחמד אנס מוחמד ערפאת

אנס איבראהים חמדאן בן חמאד

עימאד א-דין אחמד שווקי אחמד

פאייז טארק פאייז יאסין

סמא נאאיל בסאם אל-בראווי

מוחמד אחמד מוחמד א-ניירב

מואמן אחמד מוחמד א-ניירב

מחמוד אחמד מוחמד א-ניירב

אסיל סופיאן פארוק ר'יית'

אמיר ראאפת עודה זוערוב

עודיי ראאפת עודה זוערוב

שהד ראאפת עודה זוערוב

ח'אלד ראאפת עודה זוערוב

אחמד מוסטפא עבד זוערוב

מועתסם מוסטפא עבד זוערוב

וליד מוסטפא עבד זוערוב

מוחמד מוסטפא עבד זוערוב

רוואן נשאאת ר'אזי סיאם

ראמי נשאאת ר'אזי סיאם

אחמד סלים לאפי עאבדין

עות'מאן פאווזי לאפי עאבדין

מחמוד עאדל סלים עאשור

למא ראאפת מוחמד אל-עסאר

רינאד אשרף מוחמד אל-עסאר

אל-חסן מוחמד עבד אל-חמיד אל-ביומי

הדיל עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

אסיל עאמר עבד אל-חמיד אל-ביומי

מלכ שאכר מוחמד אבו שוקה

חוסאם ראאפת מוחמד נעים

מוחמד עמאר בשיר שלט

בראא יוסף כאמל איבראהים

רימאס סאלם מחמוד אל-עטאר

טארק עיד סלאמה אבו מאשי

רג'ב עבד א-רחמאן אחמד א-שראפי

מחמוד מוחמד נעים עוכל

מוחמד אסעד מוחמד חג'אזי

עמרו טארק חסן קנדיל

חוסאם אנוור אחמד אבו נקירה

ריזק איסמאעיל עלי אבו טאהא

מוחמד מחמוד ריזק אבו טאהא

יוסף מחמוד ריזק אבו טאהא

מוחמד עומר אחמד סאלח

יחיא סאלם סולימאן אל-מהמום

עבדאללה נעים חסן קשטה

בדר אנוור ח'ליל א-שאער

איימן יאסר אחמד עבד אל-והאב

מוחמד יאסר אחמד עבד אל-והאב

למא יאסר אחמד עבד אל-והאב

אחמד ראמי מוחמד אבו סולימאן

מוחמד ראמי מוחמד אבו סולימאן

למא ראמי מוחמד אבו סולימאן

רנא ראאיד מוחמד אבו סולימאן

ג'נה ראמי מוחמד אבו סולימאן

עימאד נסים עיסא סידם

היית'ם יאסר אחמד עבד אל-והאב

דוחא בסאם מוחמד א-ניירב

איבתיסאם בסאם מוחמד א-ניירב

עולא בסאם מוחמד א-ניירב

איבראהים פתחי איבראהים עייטה

מוחמד פתחי איבראהים עייטה

אחמד פתחי איבראהים עייטה

אמין אחמד סווילם א-רומי

סומוד אחמד סווילם א-רומי

אמין יוסף דאווד אבו מאדי

חסן יוסף דאווד אבו מאדי

יוסף שאדי יוסף אבו מאדי

חלא שאדי יוסף אבו מאדי

ריזק איסמאעיל עלי אבו טהא

מוחמד מחמוד ריזק אבו טהא

יוסף מחמוד ריזק אבו טהא

מוחמד שועיב חוסיין אל-בחאבסה

מוחמד נידאל יוסף אבו מוחסן

בילאל סולימאן ח'דר א-לולחי

מוחמד אחמד רדוואן אבו שער

נור מוחמד שאכר אבו עאסי

איבראהים סולימאן איבראהים אל-מסרי

ח'אלד סולימאן איבראהים אל-מסרי

איבראהים אחמד איבראהים א-נג'אר

דועאא מוסטפא נאסר אל-מהמום

אסמאא סאלם סולימאן אל-מהמום

מוסעב אחמד מוסא איסלייח

ג'וד יוסף איבראהים אבו עידה

מוחמד עבד א-נאסר מוחמד עלי אל-ר'נדור

עולא בהאא א-דין כאמל ר'ריב

איבראהים אחמד סעיד אל-חשאש

איה סאמי אנוור א-רמלאווי

יזן אחמד מרזוק מעמר

חלא אחמד מרזוק מעמר

ליאלי ואאיל ג'מיל א-נג'אר

דועאא ג'מיל אחמד א-נג'אר

מוחמד ג'מיל אחמד א-נג'אר

למא אחמד פאיז בריכה

ג'נא אחמד פאיז בריכה

אוסאמה פאיז אחמד בריכה

סולימאן אחמד סולימאן אבו עאמר

מרווה אחמד סולימאן אבו עאמר

יאסר אחמד סולימאן אבו עאמר

מרח אחמד סולימאן אבו עאמר

מוחמד אחמד סולימאן אבו עאמר

עז א-דין ודאח חסן אבו עאמר

עיסא ודאח חסן אבו עאמר

עימאד ודאח חסן אבו עאמר

עבד אל-ר'ני ודאח חסן אבו עאמר

עומר ודאח חסן אבו עאמר

איבראהים מועתסם מוחמד כלוב

איבראהים כרים עבדאללה א-סמיירי

מוחמד כרים עבדאללה א-סמיירי

מונא ג'יהאד איבראהים א-נג'אר

הדיל עבד אל-כרים נזמי בלאטה

יחיא נעים נזמי בלאטה

אלאא נעים נזמי בלאטה

איסראא נעים נזמי בלאטה

רפיף עטא מוחמד א-נג'אר

מוחמד עטא מוחמד א-נג'אר

סמאא מוחמד עטא א-נג'אר

יאמן עומר סלאמה דהייר

ארווא מחמוד סלאמה דהייר

מוחמד מחמוד סלאמה דהייר

סלאמה מחמוד סלאמה דהייר

ר'יידאא עומר סלאמה דהייר

מואמן עומר סלאמה דהייר

תסנים מוחמד סלאמה דהייר

מאריה עומר סלאמה דהייר

מוחמד עומר סלאמה דהייר

מוחמד מוחמד עבד א-רחמאן אבו שמאלה

ג'נא בילאל מוחמד אבו ח'וסה

ריתאל בשיר מוחמד אבו ח'וסה

יזן עימאד מוחמד אבו ח'וסה

שהד איבראהים סולימאן אבו ח'וסה

מוחמד איבראהים סולימאן אבו ח'וסה

נור עיזו פאיק אל-ג'על

ריהאם תייסיר סלאמה אבו מאשי

סארה אחמד סדקי עבד אל-ר'פור

תוקא סלאח ח'ליל אבו עיסא

חלא אחמד חמדאן אבו ג'בר

סמא ראאיד מוחמד אבו ג'בר

מוחמד ראאיד מוחמד אבו ג'בר

סלמא אנוור מוחמד אבו ג'בר

לין אנוור מוחמד אבו ג'בר

עבדאללה נידאל עבדאללה אבו זייד

ביסאן איאד עבדאללה אבו זייד

שמה ואאיל דרוויש א-סליבי

חוסיין יאסר מחמוד אבו סקר

עלי חסן חוסיין אל-הווארי

נידאל מג'די עטא אל-אר'א

פדל נאדר עטא אל-אר'א

דוניא נאדר עטא אל-אר'א

איאד נאדר עטא אל-אר'א

דאליה נאדר עטא אל-אר'א

מוחמד מוסא מרזוק עלוואן

ח'ליל מוחמד עיסא ואדי

עלאא א-דין עבד מוחמד כוואזבה

אחמד יונס אחמד כוואזבה

נור א-דין מוחמד עבד אל-קאדר סבאענה

עבדאללה חוסיין אחמד נסאסרה

מוסטפא פדל עבד אל-מונעם פנון

מאאמון ראאיד מוחמד אל-ח'טיב

איימן סמיח חסן אל-עבאסי

איבראהים עבד אל-חלים יוסף דאווד

עלאא ח'ליל סבאח חשאש

אשרקת טאהא אחמד קטנאני

מחמוד מוחמד עיסא ואדי

סאדק זיאד סאדק ר'רביה

עדנאן עאייד חאמד משני

יוסף עימאד מוחמד קדורה

הנד עימאד מוחמד קדורה

חנאן סאלם מוחמד אל-פאר

עבד א-סמד מחמוד אחמד רמדאן

ראמי ח'אלד יונס א-רקב

סמיח ג'יבריל ריזק ג'נייד

מוחמד אחמד חרבי סיאם

מועתסם מוחמד אחמד א-נג'אר

תאמר אחמד איבראהים א-נג'אר

עלי מנסור חמדי אל-בשיתי

חוסיין חאתם זכי והדאן

אחמד חאתם זכי והדאן

ר'ינא יונס בשיר סקר

יוסף ג'מיל סובחי חמודה

פאדי סאמי סאלם ברכה

דועאא סאמי איבראהים סעאדה

האני סולימאן מוחמד א-נג'אר

אחמד ח'אלד מוחמד א-נג'אר

רוואן ח'אלד מוחמד א-נג'אר

בראא סלאח מחמוד א-רקב

ר'אליה מוחמד סמיר א-נג'אר

מועתז חוסיין סמיר א-נג'אר

סמיר חוסיין סמיר א-נג'אר

אמירה חמודה ח'אלד אבו שהלה

איסלאם חמודה ח'אלד אבו שהלה

אמיר חמודה ח'אלד אבו שהלה

חוסאם עבד אל-ר'ני אחמד יאסין

וליד סעיד נסר אל-עג'ל

נסרי מחמוד נסרי טקאטקה

סאלם מוסטפא זכי אל-הדהידי

מוחמד עלי ח'ליל סידם

אחמד רמזי מוחמד מועין אבו קאדוס

נור מוחמד סלאמה אבו דבאר'

מוחמד אנוור סולימאן דראזין

עבד אל-כרים אנוור סולימאן דראזין

ולאא מוחמד עלי אל-קאייד

איבראהים עבד א-רחמאן עבדאללה סמאענה

האדי סלאח א-דין אחמד אבו חסנין

עבד אל-עזיז סלאח א-דין אחמד אבו חסנין

עלי שייבוב אחמד א-שנבארי

מחמוד סולימאן מוחמד אל-אסטל

נביל מחמוד מוחמד אל-אסטל

מחמוד ג'יהאד נאייף עאבדין

אחמד מוחמד עבדאללה א-נג'אר

ת'אאיר עאהד עודה שמאלי

אמיר עאדל ח'מיס סיאם

מוחמד אכרם עבד אל-עזיז אל-כפארנה

מרים שייבוב אחמד א-שנבארי

סוהא עבד רבו מוחמד מוסלח

עבד רבו שייבוב אחמד א-שנבארי

עבד רבו ג'מאל איוב א-שנבארי

אמנה ג'יהאד סלים מטר

מוחמד ג'יהאד סלים מטר

דועאא ראאיד יוסף אבו עודה

אנס חאתם סולימאן קדייח

עבד א-רחמאן מחמוד עבד אל-פתאח עבד א-נבי

האדי עבד אל-חמיד עבד אל-פתאח עבד א-נבי

אמין ת'אאיר עומראן אל-אסטל

נדא ת'אאיר עומראן אל-אסטל

אדהם אחמד איבראהים אבו עייטה

מחמוד איסמאעיל מוחמד אל-אסטל

עזמי ח'אלד יוסף בדוואן

מוחמד זיאד עבד אל-פתאח אערג'

עיזת אומייה עיזת א-סייד

חאזם נעים מוחמד עקל

היית'ם אחמד עבד א-לטיף א-סמיירי

איימן אדהם יוסף אל-חאג' אחמד

מוחמד אכרם אחמד אבו שקרה

סלמא סאלם רג'ב א-רדיע

ג'נא ראמי יאסר אל-מקאטעה

רוואן איימן סועוד סווידאן

רביע קאסם רביע אבו ראס

זינב ספוואת עבד אבו טיר

מוחמד נעים סאלח אבו טעימה

מוחמד מנסור חמדי אל-בשיתי

ויסאם עלאא אדיב א-נג'אר

אחמד וליד נסראללה סמור

עבד א-נאסר סעדי עבד אל-ח'אלק מוסלח

אחמד ראמי עאדל איח'ראוואת

עוביידה פדל מוחמד אבו הווישל

נור אל-איסלאם ראאיד אחמד אבו הווישל

ח'לף עטייה עודה אבו סנימה

מוחמד אחמד אסעד אל-בדי

שהד מועין עלי קשטה

אחמד סלאח מוחמד אבו סידו

מונא ראמי עאדל איח'ראוואת

איבתיהאל איבראהים עאייש א-רמאחי

אימאן איבראהים עאייש א-רמאחי

עבד א-רחמאן נביל מחרוס סיאם

יאסמין יאסר ח'דר אל-קסאס

סאווסן איבראהים דיב אל-כילאני

יאסר איבראהים דיב אל-כילאני

יאסין איבראהים דיב אל-כילאני

רים איבראהים דיב אל-כילאני

אליאס איבראהים דיב אל-כילאני

פאדי עזמי עבד אל-מג'יד ברייעם

עות'מאן סאלם עבד אל-מג'יד ברייעם

פאטמה אחמד עבד אל-קאדר אל-ערג'א

ארווא יאסר ח'דר אל-קסאס

למיאא איאד סעד אל-קסאס

נסמה איאד סעד אל-קסאס

סמר יאסר ח'דר אל-קסאס

איסראא יאסר ח'דר אל-קסאס

עלאא עבד אל-מג'יד עבד אל-קאדר אבו דחרוג'

איאד מוחמד סולימאן סבאח

חאתם זיין נאייף אל-יאזג'י

יאסמין נאייף חאתם אל-יאזג'י

מועתז ג'מאל עטייה חמדייה

עבדאללה טראד עבדאללה אבו חג'ייר

אמין איימן מחרוס סיאם

מועין מוחמד מחרוס סיאם

אחמד איימן מחרוס סיאם

דלאל נביל מחרוס סיאם

מוסטפא נביל מחרוס סיאם

ר'יידאא נביל מחרוס סיאם

מחמוד אחמד נאייף אל-קסאס

עולא זיאד חסן איסלים

שאדי זיאד חסן איסלים

פאדי זיאד חסן איסלים

סאמיה חאמד מוחמד א-שיח' ח'ליל

עות'מאן ראאיד עות'מאן אל-ג'מאל

דאנה מוחמד מאג'ד דאהר

נרמין מאג'ד יוסף דאהר

כרם אחמד ג'יהאד אל-חילו

עבד אל-כרים אחמד ג'יהאד אל-חילו

מראם אחמד ג'יהאד אל-חילו

נג'ייה ג'יהאד מחמוד אל-חילו

חוסאם חוסאם מוחמד אבו קיינס

סיראא יאסר אחמד אבו ג'אמע

סיראג' יאסר אחמד אבו ג'אמע

סאג'ד יאסר אחמד אבו ג'אמע

סוהילה בסאם אחמד אבו ג'אמע

בתול בסאם אחמד אבו ג'אמע

ביסאן בסאם אחמד אבו ג'אמע

רינאד תייסיר אחמד אבו ג'אמע

נוג'וד תייסיר אחמד אבו ג'אמע

ריאן תייסיר אחמד אבו ג'אמע

פאטמה תייסיר אחמד אבו ג'אמע

איוב תייסיר אחמד אבו ג'אמע

רזאן תוופיק אחמד אבו ג'אמע

ג'וודת תוופיק אחמד אבו ג'אמע

איה תוופיק אחמד אבו ג'אמע

היפאא תוופיק אחמד אבו ג'אמע

תוופיק תוופיק אחמד אבו ג'אמע

אחמד תוופיק אחמד אבו ג'אמע

רהף אכרם איסמאעיל אבו ג'ומעה

איבראהים ח'ליל עבד עמאר

אימאן ח'ליל עבד עמאר

עאסם ח'ליל עבד עמאר

מוחמד האני מוחמד אל-חלאק

כינאן חסן אכרם אל-חלאק

סאג'י חסן אכרם אל-חלאק

מוחמד רג'אא מוחמד הנדם

שעבאן ג'מיל שעבאן זיאדה

דינא עומר עבדאללה עזיז

היבת אללה אכרם סאלח א-שאער

מוחמד איימן סלאח א-שאער

דינא רושדי עומר חמאדה

עבדאללה יוסף עבד אל-ג'באר דראג'י

היבה חאמד מוחמד א-שיח' ח'ליל

מרח שאכר אחמד אל-ג'מאל

חוסיין סופיאן ריבחי אל-ג'מאל

אומאמה אוסאמה ח'ליל אל-חיה

חמזה אוסאמה ח'ליל אל-חיה

ח'ליל אוסאמה ח'ליל אל-חיה

דימא עאדל עבדאללה איסלים

ר'אדה סובחי סעדי עיאד

שירין פתחי עות'מאן א-דבה

מוחמד ראמי פתחי עיאד

מוחמד אשרף רפיק עיאד

מרווה סלמאן אחמד א-סרסאווי

סעד אכרם מוחמד א-סכאפי

אנס אכרם מוחמד א-סכאפי

יאמן ריאד חוסיין אל-חמידי

אנס מחמוד חוסיין מעמר

תאלא אכרם אחמד אל-עטווי

מחמוד אנוור מוחמד אבו שבאב

נר'ם מחמוד עבד אל-חמיד א-זוויידי

רואיה מחמוד עבד אל-חמיד א-זוויידי

עומר ג'מיל סובחי חמודה

מוחמד רפיק אחמד א-רחל

מוחמד זיאד סאלח א-רחל

וסים רידא מוסטפא סאלחייה

מוחמד בסאם מוחמד א-סרי

סארה מוחמד ריבחי בוסתאן

קאסם חאמד פאייק עלוואן

עימאד א-דין חאמד פאייק עלוואן

אחלאם מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

אמג'ד סאלם ח'מיס שעת'

סמר מוסא ח'ליל אבו ג'ראד

סמיח נעים מוסא אבו ג'ראד

מוסא עבד א-רחמאן מוסא אבו ג'ראד

הנייה עבד א-רחמאן מוסא אבו ג'ראד

ריזק אחמד עדנאן אל-חאייכ

עבדאללה ג'מאל ג'ומעה א-סמיירי

אחמד איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

ולאא איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

מוחמד איסמאעיל מוחמד אבו מסלם

סיהאם מוחמד איבראהים זוערוב

עלי סקר מנסור אבו טווילה

עומר עיד עוואד אל-מהמום

פארס ג'ומעה חמאד א-תראבין

מוחמד סאלם איבראהים אנטיז

מוחמד איבראהים עלי אנטיז

רהף ח'ליל חמאדה אל-ג'בור

אפנאן ויסאם מרזוק שחייבר

וסים עיסאם מרזוק שחייבר

ג'יהאד עיסאם מרזוק שחייבר

יאסמין מחמוד חוסיין אל-אסטל

אוסאמה מחמוד חוסיין אל-אסטל

חמזה ראאיד מוחמד ת'ארי

מוחמד ראמז עיזאת בכר

איסמאעיל מוחמד סובחי בכר

עאהד עטאף עאהד בכר

זכריא עאהד סובחי בכר

איבראהים רמדאן חסן אבו דקה

סארה עומר אחמד שיח' אל-עיד

זיאד מאהר מוחמד א-נג'אר

מואייד ח'אלד עלי אל-אערג'

חוסאם איבראהים שיחדה א-נג'אר

יחיא עלאא סובחי אל-בטש

מוחמד עיסאם סובחי אל-בטש

קוסאיי עיסאם סובחי אל-בטש

אנס עלאא סובחי אל-בטש

מנאר מאג'ד סובחי אל-בטש

אמאל בהאא מאג'ד אל-בטש

אנס יוסף אחמד קנדיל

ספא מוסטפא ג'מאל מלכה

נור מרוואן עבדאללה א-נג'די

סאהר סלמאן עלי אבו נאמוס

איסמאעיל חסן עיד אבו ג'אמע

עבד א-רחמאן בסאם עבד א-רחמאן ח'טאב

עבדאללה רמדאן ג'מיל אבו ר'זאל

פאטמה מחמוד לוטפי אל-חאג'

סעד מחמוד לוטפי אל-חאג'

אמיר איאד סאלם עריף

מוחמד איאד סאלם עריף

רנים ג'אוודת עבד אל-כרים עבד אל-ר'פור

יאסמין מוחמד יוסף אל-מוטווק

מוסא מוחמד טאהר אל-אסטל

סולימאן סלים מוסא אל-אסטל

מרים עטייה מוחמד אל-ערג'א

מוחמד איבראהים פאייק אל-מסרי

אסיל איבראהים פאייק אל-מסרי

מוחמד פג'ר מוסטפא ג'מאל מלכה

מוחמד ח'לף עווד א-נוואסרה

נידאל ח'לף עווד א-נוואסרה

אחמד נאאיל ניזאר מהדי

קאסם ג'בר עדוואן עודה

סיראג' איאד עלי עבד אל-עאל

עבדאללה מוחמד אחמד כווארע

מוחמד עלי פרג' כווארע

באסל סאלם חוסיין כווארע

חוסיין יוסף חוסיין כווארע

מוחמד ג'יהאד מוחמד דודין

עלי עבד א-לטיף אחמד אל-עאוור

נדים סיאם אחמד נווארה

מוחמד מחמוד עודה סלאמה

יוסף סאמי יוסף א-שוואמרה

עדנאן ג'מיל שיחדה אבו ח'אטר

חלא אחמד סלמאן אבו סביח'ה

וג'יה וג'די וג'יה א-רמחי

כרים סובחי מוחמד סאלח

סאלח אחמד סעיד אל-עמארין

סמיר אחמד מוחמד עווד

מוחמד זיאד עווד א-סלאיימה

עבד א-רחמאן מג'די נעים

נאדר יאסר סולימאן אבו מר'ייסיב

עביר טלאל סעדי אל-עסלי

מחמוד עטייה עבד א-ראזק אבו ח'וסה

אמירה אחמד איבראהים אבו נסר

אחמד עווד מחמוד אבו עליאן

מוחמד איבראהים ריזק עאשור

איבראהים אחמד מחמוד חמד

מחמוד ח'ליל מחמוד אל-ערג'א

עודה ערפאת עודה א-שנדי

יחיא מוחמד יחיא עווד

אחמד תוופיק ממדוח א-נסאסרה

מוחמד פואד ח'ליל חג'אזי

סוהייב פואד ח'ליל חג'אזי

אוסאמה וליד איבראהים שחאדה

מוחמד איאד פואד אבו זור

עומר מחמוד מוחמד אל-אסטל

תסנים זוהיר מוחמד א-נחאל

חוסיין ג'לאל מוחמד נסר

עאשור סוהיל עאשור חמאדה

יארא ג'מאל מחמוד א-דלו

איבראהים מוחמד ג'מאל א-דלו

סארה מוחמד ג'מאל א-דלו

יוסף מוחמד ג'מאל א-דלו

ג'מאל מוחמד ג'מאל א-דלו

איאד יוסף אחמד אבו ח'וסה

ג'ומאנה סלאמה איבראהים אסעיפאן

תאמר סלאמה איבראהים אסעיפאן

חנין ח'אלד אחמד טאפש

פארס אחמד דיאב אל-בסיוני

עודיי ג'מאל עבד אל-כרים נאסר

וליד מחמוד עבד אל-פתאח עבדאללה

רונאן יוסף ג'לאל ערפאת

אחמד מוסטפא ח'אלד חרארה

מוחמד אוסאמה חסן חרארה

אחמד יונס ח'דר אבו דקה

מאאמון מוחמד זוהדי א-דם

מוחמד בסאם שוכרי אבו מועילק

סוראקה רשאד שחאדה קדייח

האשם מוסבאח סאלם סעד

איוב עאמר מוחמד עסליה

זכריא ג'מאל מוחמד אבו עראם

רמדאן בהג'ת רמדאן א-זעלאן

איבראהים עדנאן עבד רבו א-זאזא

הית'ם אחמד מוסטפא מערוף

איסלאם מועתז באסם קריקע

מאלכ ח'אלד חמד שעת'

ח'מיס סלאח מוחמד חביב

מחמוד ואאיל מוחמד אל-ג'רו

ח'אלד איסמאעיל חמדאן אל-דבארי

מחמוד ג'לאל מחמוד אל-חילו

יאסר עאהד יאסר אל-חילו

עימאד מוחמד עיסא פרג'אללה

קאסם סלאח סולימאן אבו עטיווי

באסל עימאד חמד אבו ג'זר

איסמאעיל וליד מוחמד אבו עודה

חוסאם ח'אלד איבראהים אבו סעיד

מוחמד אמין מוחמד שהוואן

ג'יהאד עטא סולימאן א-דר'מה

אוסייד עבד אל-נאסר מוחמד קאדוס

מוחמד איבראהים עבד אל-קאדר קאדוס

מוחמד אשרף עבד רבו ר'אבן

עודיי מוחמד סבאח אבו חיש

מוסטפא מוחמד סאבר ואדי

מהדי סעיד מוחמד אבו עייאש

ר'אזי מאהר ר'אזי א-זעאנין

מוחמד ריאד נאייף עליאן

סעיד עטא מוחמד אל-חסומי

היאם סלים עבד אל-עזיז אבו עאיש

מוחמד תייסיר מוחמד זמלט

מוחמד עלי נוואר חמדאן

פאיז פארס פאיז עטא

דימא סעיד אחמד א-רחל

חמאד בראכ סאלם סלימה

עז א-דין רדוואן רדוואן אל-ג'מל

סונדוס סעיד חסן אבו סולטאן

מוחמד יחיא סעיד אל-באבא

עבדאללה מוחמד חמדאן אבו רוכ

תאמר עומר איסמאעיל א-לוח